Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

7 resultaten voor ""

sage uit 1973
 • Ek in kear doe wie Jan Hepkes oan 't meanen op 'e klaei. Dêr kaem de boer by him. Dy sei: "Wolle jo hjir even komme
 • , Wouda?" "Hwat nou?" sei Jan. "De frou forwachtet in bern," sei de boer, "en de dokter kin 't net klear krije. Witte jo gjin
 • Wouda was aan het maaien toen de boer hem riep. Zijn vrouw verwachtte een kind en de dokter kon het niet klaar krijgen
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Wouda was aan het maaien toen de boer hem riep. Zijn vrouw verwachtte een kind en de dokter kon het niet klaar krijgen. Jan ging naar de boerenvrouw en rinkelde een poosje met geld. Een half uur later…

sage uit 1973
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Jan Hepkes kwam onderweg een vader met zijn zoon tegen op weg naar het boertje om raad, want de oude moeder was erg ziek. Het boertje was juist die ochtend overleden. Jan bekeek de urine van het zieke…

sage uit 1973
 • Jan Hepkes wie ris in kear oan 't meanen op 'e klaei. Hy wie dêr by in boer oan 't wurk. Dêr wie ek in arbeider, en dy
 • koe net sêd. Dy friet troch. Doe sei de boer tsjin Jan: "Hoe matte wy dêr mei oan?" Doe sei Jan: "Nou matte wy fan 'e
 • Bij een boer was een onverzadigbare arbeider. Jan en de boer bedachten dat ze tussen de middag hele gare grutten zouden
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Bij een boer was een onverzadigbare arbeider. Jan en de boer bedachten dat ze tussen de middag hele gare grutten zouden eten met veel koeienvet. Ook daarvan at de arbeider maar door. Toen ze kort…

sage uit 1973
 • Ek in kear doe wie Jan Hepkes op 'e klaei by in boer yn 't hea. Dy boer koe net rinne, sa gebrekkich wied er oan 'e
 • krige him ek. Wie dat net deselde boer, dy't ik it middel jown hie?"
 • Jan hielp bij een boer die vreselijke last van zijn voeten had, hij kon bijna niet lopen. Jan gaf hem een middel. Toen
 • diezelfde boer.
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Jan hielp bij een boer die vreselijke last van zijn voeten had, hij kon bijna niet lopen. Jan gaf hem een middel. Toen hij de zomer daarop de vraag kreeg om weer te komen maaien, ging hij terug. Hij…

mop uit 1973
 • Der wie ris in boer, dy hie in moaije houn. It wie in prachtich beest. Doe hearde hy dat der in man wie, dy koe de
 • hounen praten leare. Hy tocht: dat moest ús houn ek leare. De boer rôp de feint by him en sei: "Hjir hastû 25 goune, gean
 • Een boer had een prachtige hond. Hij had gehoord dat ergens een man woonde die honden kan laten praten. Hij gaf zijn
 • meer geld. Die avond wachtte de boer hem weer op. Het dier kon al echte zinnen zeggen, volgens de knecht, maar ze moesten
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Een boer had een prachtige hond. Hij had gehoord dat ergens een man woonde die honden kan laten praten. Hij gaf zijn knecht geld mee en liet hem met de hond naar die man toegaan. Die avond wachtte hij…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie twa arbeiders. Middeis sieten se meimankoar om 'e tafel en dan ieten se út ien panne. Mar 't
 • fet roun altyd nei de boer ta. Sa waerd de panne altyd krekt delset. Doe sei de iene arbeider tsjin 'e oare: "Nou wolle wy
 • Een boer heeft twee arbeiders, maar als ze eten, staat de pan altijd zo gedraaid dat de boer al het vet en spek krijgt
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Een boer heeft twee arbeiders, maar als ze eten, staat de pan altijd zo gedraaid dat de boer al het vet en spek krijgt, en de arbeiders niets. Ze spreken iets af: de een vertelt een sterk verhaal…

mop uit 1973
 • De boer wie mei syn feint oan 't wurk op it lân. Doe sei er tsjin 'e feint: "Ik krij sin oan hwat. Mast even nei de
 • . "De boer hat sein, ik moest jim beide even topakken ha", sei de feint. "Dat kin net," sei de frou, "dat hat de boer net
 • Een boer en zijn knecht werken op het land. De boer krijgt trek en stuurt de knecht naar binnen om twee eieren. Daar
 • roept de knecht naar de boer: een of allebei. De boer schreeuwt terug: allebei, stuk ongeluk. Dan is de boerin overtuigd en
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Een boer en zijn knecht werken op het land. De boer krijgt trek en stuurt de knecht naar binnen om twee eieren. Daar zijn de boerin en de meid. De knecht zegt dat hij ze even mag pakken allebei. De…