Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • Jelke Binnes wie in boer, dy wenne hjir yn Mouneein yn in pleats. Hy wie ôfgryslike sterk. Hy helle wolris in grap út
 • Sterke boer haalt aambeeld van zeshonderd pond uit smederij en zet het op straat. De smid moet hulp halen om het terug
 • boer
 • Sterke boer haalt aambeeld van zeshonderd pond uit smederij en zet het op straat. De smid moet hulp halen om het terug te zetten.

mop uit 1974
 • Thyl hinne dy kocht in kroade en hy kocht in kroadfol modder by in boer foar in skelling. En dêr gong Thyl oan de hals ta
 • boer
 • Hertog beveelt Uilenspiegel van zijn grond te vertrekken. Uilenspiegel koopt een kruiwagen en modder, gaat daar in zitten, en zegt dat hij in zijn eigen grond zit als de hertog hem zegt dat hij nog…

mop uit 1974
 • 't bigreate har ôfgryslik om dy earme kou. Doe fregen se hwer't de boer wenne dy syn fé it wie. Doe't se by de boer kamen
 • ." De boer sei: "Dat hindert neat. De kij ha krap fretten yn 't lân, sjoch. Dêrom springe de kij by in oare kou op 'e hûd
 • besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om beter te kunnen zien of verderop meer gras staat.
 • boer
 • Vrouwen uit de stad die op het platteland fietsen krijgen medelijden met tochtige koe die door de andere koeien wordt besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie twa dochters. Dy moesten mei in deunske kou nei de bolle ta. Dy bolle wie by in oare boer yn 't
 • lân. De boer sei: "Dêr is de bolle, hy sit oan 'e line, gean dêr mar mei de kou hinne." Dat dienen dy froulju, mar hja
 • boer
 • Boerendochters gaan met tochtige koe naar de stier. Ze proberen de koe op de rug te leggen.

mop uit 1974
 • wie dy't him tarôp: Toe Poep. Hy tocht, dat it de boer wie. Doe bigoun er hurder to meanen. Mar dat roppen hâldde mar oan
 • Een poep die aan het maaien is weet niet dat het een koekoek is die roept. Hij denkt dat het de boer is die hem
 • boer
 • Een poep die aan het maaien is weet niet dat het een koekoek is die roept. Hij denkt dat het de boer is die hem aanspoort harder te maaien. Uiteindelijk is de man zo moe dat hij dood neervalt.

mop uit 1974
 • fierder seagen se in boer, dy wie oan 't melken. De boer sei: "Om, kou." Doe sei de twadde poep: "Om, kou, dat wol ik ûnthâlde
 • boer
 • Drie Duitsers komen naar Friesland om de taal te leren. De eerste onthoudt de woorden “drie poepen”, de tweede “om koe” en de derde “dat is recht”. Als ze bij een lijk blijven staan vraagt…

mop uit 1974
 • boer
 • Dominee die van zijn eenden en ganzen wordt bestolen laat dat met een rijm vanaf de preekstoel merken.

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy kocht koskosnuten. Mar hy wist net hwat dingen it wienen, hwant hy hie noch noait kokosnuten sjoen
 • oaljefantsjes út." Doe gong dy boer nei hûs ta mei syn oaljefantsaeijen. Hy gong der op sitten to brieden yn 't hea. Hy kaem mar
 • Koopman verkoopt kokosnoten als eieren van olifanten aan een boer, en zegt dat hij ze kan uitbroeden. De boer gaat
 • boer
 • Koopman verkoopt kokosnoten als eieren van olifanten aan een boer, en zegt dat hij ze kan uitbroeden. De boer gaat zitten broeden. Hij vraagt de meid te voelen of de eieren al uitkomen. Zij zegt al…

mop uit 1974
 • Der wie in boer op 't lân oan 't wurk. Hy rôp syn feint by him. "Helje my even in pear learzens op", sei er tsjin 'e
 • feint. De feint gong nei de pleats. Dêr wie de frou mei de faem. "De boer hat sein, ik moest jimme allebeide in kear brûke
 • Knecht die van boer laarzen moet halen zegt tegen boerin en meid dat hij hun allebeide moet gebruiken. Boerin gelooft
 • het niet, waarop de knecht naar de boer roept één of allebeide. De boer antwoordt allebeide.
 • boer
 • Knecht die van boer laarzen moet halen zegt tegen boerin en meid dat hij hun allebeide moet gebruiken. Boerin gelooft het niet, waarop de knecht naar de boer roept één of allebeide. De boer…

mop uit 1974
 • Der wie in tige rike heareboer, dy hie in frou en twa feinten en twa fammen. Dy boer krige in ûngelok en doe moest er
 • skonk brûkte er noait. Dy boer waerd siik en koe net wer better. Doe wie 't syn bigearte, as er dea wie, woed er dy gouden
 • Jongste knecht steelt het gouden been van overleden boer uit doodskist. Op een avond horen de weduwe en het personeel
 • boer
 • Jongste knecht steelt het gouden been van overleden boer uit doodskist. Op een avond horen de weduwe en het personeel op het raam tikken en vragen waar het gouden been is. Dit gebeurt verscheidene…