Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Naam Overig in Tekst
Word count group

11 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • Een boer kreeg maar geen antwoord van een architect op de vraag wat voor gebouw het werd. Maar de derde keer antwoordde
 • de architect dat het een gekkenhuis voor boeren werd. De boer antwoordde dat hij dat wel dacht, omdat het voor de soort
 • boer
 • Een boer kreeg maar geen antwoord van een architect op de vraag wat voor gebouw het werd. Maar de derde keer antwoordde de architect dat het een gekkenhuis voor boeren werd. De boer antwoordde dat hij…

sage uit 1972
 • zou diegene een radio krijgen. Toen kwam er een boer om twee flessen moedermelk vragen. De winkelier had dat natuurlijk
 • niet, maar stelde als eis dat de boer er ook een rijmpje bij op zou zeggen. De boer zei toen: "Hoe zou in deze grote zaak
 • boer
 • In een winkel werd vrijwel alles verkocht. Daarom had men een actie: als iemand om iets vroeg dat ze niet hadden, dan zou diegene een radio krijgen. Toen kwam er een boer om twee flessen moedermelk…

sage uit 1972
 • boer
 • Een jongen kreeg eens een brief van de dienstkeuring, en zijn vader las hem. Hij zei dat ze geen brief hoefden te sturen met de informatie waar zijn zoon geboren was, wanneer en wat zijn naam was. Ook…

sage uit 1972
 • Der wie ris in feint, dy wenne by in boer. Hy hie dêr al in pear jier west en woarde dêr al aerdich eigen. Hy doarst
 • dêr wol hwat yn 't formidden to bringen. Hwannear't dêr in fuorman kom mei in weinfol bitekoppen, sei er tsjin 'e boer
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had
 • boer
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had gedaan. De knecht zei dat dat ook te zien was.

mop uit 1972
 • Der wie in boer, dy hie in lytsfeint. 't Wie yn it drokst fan 'e ûngetiid, der moest taskript wurde. Der roan in kat
 • oer it haeilân. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Sjoch, in hazze." "Welné," sei de boer, in kat." "In hazze", sei de feint
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk
 • neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was het veel minder druk. Toen dwong de boer de
 • boer
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was…

sage uit 1972
 • Der wienen al ris twa poepen by de boer to meanen. It wie oannaem wurk en hja fortsjinnen der eins to min oan. De boer
 • , gongen se nei de boer ta en seinen: "Het land is omsneden, boer!" Doe bitelle de boer har it lean út, dêr't se it wurk foar
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te
 • boer
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te maaien. Ze zeiden dat ze het land hadden gemaaid, en kregen hun loon.

sage uit 1972
 • Der wie ris in boer, dy krige ûngetiders. It wie tige drok yn 'e heatiid. Dy ûngetiders moesten swylje. De boer sei
 • hea nei de midden ta to swyljen. Mar omdat de boer it sa ha woe, swilen se nei de kanten. Der wie ien arbeider by, dy wie
 • Een boer gaf de maaiers eens opdracht om het hooi naar de kant van het land te brengen, in plaats van naar het midden
 • boer
 • Een boer gaf de maaiers eens opdracht om het hooi naar de kant van het land te brengen, in plaats van naar het midden. Dit omdat hij gehoord had dat het in het midden van het land zou gaan regenen.

sage uit 1972
 • It wie yn 'e ûngetiid. De boer hie it tige drok mei syn arbeiders. Se skeaten tiid tokoart. De boer wie gleonhastich
 • , se soenen har diz kear mar ris net oan 'e boer steure. Dat, doe't dy middeis tidens it miel de leppel wer del lei
 • Een boer was in een drukke periode zo gehaast dat hij altijd snel ophield met eten. De arbeiders moesten uit goed
 • met eten. De boer keek dat even aan, en besloot toen maar gewoon nog een keer te eten.
 • boer
 • Een boer was in een drukke periode zo gehaast dat hij altijd snel ophield met eten. De arbeiders moesten uit goed fatsoen dan ook hun bestek neerleggen, maar kregen zo veel te weinig eten binnen. Op…

sage uit 1972
 • Evert Tsyske wenne yn Sumarreheide. Hy wie boerefeint by in boer, dy wenne oan 'e Hearrewei. Hy wie der fansels èk by
 • dy boer yn 'e kost. Hy wie achtsjin jier âld en doe moest er ûnder tsjinst. Sy moesten doe noch lotsje en Evert moest de
 • boer
 • Een jonge knecht moest vroeg weg, en at eerder dan de anderen. De boerin zorgde ervoor dat hij bad voor het eten. Toen bad hij: "O grote God van 't hemelrijk, wat voedt gij de mensen ongelijk. De…

sprookje uit 1972
 • Der wie in boer, dy moest fan 'e plaets. De rintmaster hie dat bioardere. Dat wie de lânhearre goed, dy liet altyd
 • alles oan 'e rintmaster oer. Mar de boer seach rare sneu; dy woe graech op 'e plaets bliuwe. Dêrom stjûrde hy in brief nei
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij
 • wat de rentmeester nu dacht. Toen zei de knecht dat hij dacht de boer voor zich te hebben, maar dat hij de knecht was
 • boer
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij de antwoorden wel wist, en ging naar de rentmeester.Hij antwoordde de eerste…

sage uit 1972
 • Een boer kon niet kiezen wie van zijn twee zoons hij zijn boerderij zou geven. Hij liet ze op paarden naar de stad
 • boer
 • Een boer kon niet kiezen wie van zijn twee zoons hij zijn boerderij zou geven. Hij liet ze op paarden naar de stad rijden, en zei dat degene die het laatst aan zou komen, de boerderij zou krijgen.…