Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

sage uit 1969
 • : "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to freegjen
 • as dy hwat foar ús to iten hat?" Dat like Feije wol goed ta. 't Wie omtrint tolve ûre. De boer moest sahwat thúskomme
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of
 • snel de pan. Tegen de metselaar zei hij dat ze die pan aardappels hadden gekregen van de boer, en samen smulden ze er
 • boer
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het…

mop uit 1969
 • Der wenne ergens in boer. Doe kommen der by dy boer lju út 'e stêd, dy fregen, of se dêr in tintsje op it hiem delslaen
 • mochten. "Jawol," sei de boer, "hwerom net." "It binne aerdige lju," sei de boer tsjin 'e arbeider, "mar ien ding, dêr't se 't
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende
 • , en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo hard mogelijk met zijn hamer op de hand
 • boer
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende, en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo…

mop uit 1969
 • tusken dy beide spultsjes yn. De iene boer sei tsjin 'e oare: "Dy beammen wol 'k dêr wei ha." "Ja mar," sei de oare, "dat
 • . Toen de boer het briefje in het Grieks door een Jood liet vertalen, bleek er in te staan dat de beide advokaten de beide
 • boeren zouden plukken. Met die informatie is de boer naar de andere boer gegaan, en ze hebben toen samen besloten de bomen te
 • boer
 • Twee boeren met onenigheid over het eigendom van een rij bomen tussen hun boerderijen gingen naar dezelfde advokaat. Deze kon niet allebei tegelijk vertegenwoordigen, en hij gaf een van de boeren een…

sage uit 1969
 • Als ik aan het verven ben bij Sjoerd Visser in Buitenpost, vertelt Sjoerd dat zijn vader boer en veekoopman is. Hij
 • boer
 • Als ik aan het verven ben bij Sjoerd Visser in Buitenpost, vertelt Sjoerd dat zijn vader boer en veekoopman is. Hij koopt een keer drie biggen (twee zwarte en een witte), die niet willen groeien. Hij…

sage uit 1969
 • boer
 • De stier van Egbert waarmee hij langs de boeren gaat, heeft weleens kuren en zet Egbert aan de kant. Egbert pakt de stier bij de bek en het oor vast, geeft een zwaai en legt het beest op de grond. Dan…

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy kom op in freed op 'e merk. Dêr seach er kokosnuten lizzen. Sokke dingen hied er noch noait earder
 • sjoen. Hy sei: "Hwat binne dat?" "Dat binne oaljefantsaeijen", sei de koopman. "Hwat kin 'k dêr mei?" frege de boer. "Dêr
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifanteneieren zijn, die je uit kan broeden. De boer koopt er twee en
 • boer
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifanteneieren zijn, die je uit kan broeden. De boer koopt er twee en gaat er vervolgens drie weken op broeden. Er gebeurt niets en zijn vrouw gaat weer…

sage uit 1969
 • wein. Vondel tinkt: "Miskien kin 'k mei ride." Hy koe de boer wol, dy't op 'e wein siet. Dat wie net sa'n bêsten ien
 • . Nachts dan forweide er syn beesten yn in oar syn lân. Dat wist Joast allegear wol. "Kin 'k ek mei ride?" frege er. De boer
 • Joost van den Vondel vroeg eens aan een boer of hij mee mocht rijden. Dat mocht, op voorwaarde dat Joost een gedicht
 • zou maken waarbij de laatste twee woorden van elke zin hetzelfde waren. Joost wist dat de boer 's nachts zijn vee in
 • boer
 • Joost van den Vondel vroeg eens aan een boer of hij mee mocht rijden. Dat mocht, op voorwaarde dat Joost een gedicht zou maken waarbij de laatste twee woorden van elke zin hetzelfde waren. Joost wist…

sage uit 1969
 • Een knecht kwam eens te laat op het werk bij boer Idzerda. Hij vertelde dat hij die nacht zo vreselijk gedroomd had
 • boer
 • Een knecht kwam eens te laat op het werk bij boer Idzerda. Hij vertelde dat hij die nacht zo vreselijk gedroomd had, dat hij die ochtend helemaal van slag was geweest. Hij had namelijk gedroomd dat…