Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

28 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • boer
 • Roofridder die overblijft na het gevecht van boeren met zijn bende, komt in een moeras terecht en verzinkt. Zijn geest die in de buurt rondzwerft lokt mensen het moeras in.

sage uit 1978
 • In Eksel, een dorpje in de Belgische Kempen, zat eens op een avond een boer met zijn knecht te drinken in een herberg
 • . Iedereen zei dat het in dat kasteeltje iedere nacht spookte. Dat was ook zo, maar de boer en zijn knecht, overmoedig geworden
 • Een boer en zijn knecht gaan om middernacht naar een spookkasteel, waar zij de uitnodiging van een voornaam heer om een
 • boer
 • Een boer en zijn knecht gaan om middernacht naar een spookkasteel, waar zij de uitnodiging van een voornaam heer om een glas wijn te drinken, aannemen. Als om zes uur het Angelus slaat voelen de…

sage uit 1978
 • In Aalst woonde vroeger een boer die een dochter had, die iedere avond met de meiden meeging om de koeien te melken
 • melken van de koeien en naar de boerderij gingen, vroeg de boer toen ze daar aankwamen, of zij iets gezien hadden. De meiden
 • boer
 • Spookverschijning is iemand die bij leven de belofte heeft gedaan om een bedevaart naar Kevelaer te ondernemen, maar niet is nagekomen. De verschijning vraagt aan een meisje dat in zijn plaats te…

sage uit 1978
 • Bonte Os' heette. Hij was niet alleen herbergier, maar ook nog zo'n beetje boer en hield er zelfs een knecht en een meid op
 • Een herbergier roept de hulp van kabouters in als hij zijn werk als boer en herbergier niet klaar krijgt.
 • boer
 • Een herbergier roept de hulp van kabouters in als hij zijn werk als boer en herbergier niet klaar krijgt.

sage uit 1978
 • men geen voorspoed meer van hen te verwachten. Een boer in Bergeijk had daar heel slechte ervaringen mee opgedaan. De
 • kabouters waren eens op een nacht bij hem aan het werk. De boer wilde wel eens wat van die werkzaamheden zien en kroop daarom 's
 • Kabouters willen niet bespioneerd worden. Een boer die toch gaat kijken hoe ze aan het werk zijn moet dat met blindheid
 • boer
 • Kabouters willen niet bespioneerd worden. Een boer die toch gaat kijken hoe ze aan het werk zijn moet dat met blindheid bekopen.

sage uit 1978
 • In Westerhoven woonde vroeger een boer die bij de kabouters in een heel goed blaadje stond, waardoor hij iedere nacht
 • verzekerd kon zijn van hun hulp en hun bijstand. De boer nu had al vaak geprobeerd hun werkzaamheden te beloeren, maar iedere
 • Een boer staat in een goed blaadje bij de kabouters en krijgt iedere nacht hulp. Hij wil graag zien hoe ze aan het werk
 • werken. De laatste poging van de boer tot het bespieden van de kabouters resulteert in het verlies van zijn ogen.
 • boer
 • Een boer staat in een goed blaadje bij de kabouters en krijgt iedere nacht hulp. Hij wil graag zien hoe ze aan het werk zijn, maar daar houden de kabouters niet van. Ze waarschuwen dan ook iedere keer…

sage uit 1978
 • legde, want dan waren de gevolgen meestal niet te overzien. Dat ondervond ook een boer in Eersel. Die boer dan had zijn land
 • in het Eerselse bos, vlak tegen een kabouterweg aan. Het was voorjaar en mooi weer. De boer was bezig met het omploegen
 • Een boer haalt zich de woede van de kabouters op de hals als hij een bordje erwtensoep dat voor hem was bestemd omtrapt
 • boer
 • Een boer haalt zich de woede van de kabouters op de hals als hij een bordje erwtensoep dat voor hem was bestemd omtrapt. De kabouters zorgen voor straf dat zijn paard alle vier de poten breekt.

sage uit 1978
 • In Son moet vroeger een boer gewoond hebben die het heel goed ging. Hij werd met de dag rijker. Op een avond wilde hij
 • naar bed gaan, toen hij op de trap iemand zwaar hoorde zuchten, alsof die iemand een zware last met zich mee droeg. De boer
 • Rijke boer wordt steeds armer vanaf het moment dat hij een kabouter toestemming geeft om alles wat die op zolder heeft
 • boer
 • Rijke boer wordt steeds armer vanaf het moment dat hij een kabouter toestemming geeft om alles wat die op zolder heeft gebracht weer mee terug mag nemen.

sage uit 1968
 • . Hij dacht bij zichzelf: Wat zou het er in Duizel donker uitzien als ik er mijn licht niet schijnen liet. Toen de boer zich
 • Een boer komt op zijn weg naar huis een kabouter tegen en deelt zijn tabak met hem. In ruil daarvoor krijgt hij voor 99
 • boer
 • Een boer komt op zijn weg naar huis een kabouter tegen en deelt zijn tabak met hem. In ruil daarvoor krijgt hij voor 99 pijpjes tabak. Thuisgekomen vertelt hij het verhaal en zijn vrouw en algauw weet…

sage uit 1978
 • stemmetje: 'Och, is Kyrië dood, dat is toch niet waar zeker?' In Kasterle was een boer aan het ploegen. Toen hij langs de rand
 • van de akker ging zitten om wat uit te rusten, kwam een kabouter naar hem toe, die zei: 'Kyrië is dood!' Toen de boer 's
 • boer
 • Voorbeelden hoe, doordat mensen elkaar vertellen dat ze gehoord hebben dat de kabouterkoning gestorven is, kabouters elkaar dat vertellen

sage uit 1978
 • In de buurt van Den Bosch woonde vroeger eens een zeer rijk heer. Het was een boer, die aan God noch gebod geloofde
 • . Wel had deze rijke boer een zeer vrome vrouw. Het was vastentijd en Goede Vrijdag. Om zijn vrouw verdriet te doen gebood
 • de pan, kruipt als een slang over tafel, waarop de boer roept dat hij de duivelsworst wil eten, ook al stikt hij er in
 • boer
 • Een godloochenaar gebiedt zijn vrome vrouw op Goede Vrijdag en vastentijd hem worst voor te zetten. De worst vliegt uit de pan, kruipt als een slang over tafel, waarop de boer roept dat hij de…

sage uit 1978
 • Een knecht van een boer uit Bladel had verkering met een meisje uit hetzelfde plaatsje. Toen ze eens een vrije dag
 • meisje. ‘Ik moet nog even bij deze boer zijn. Loop maar langzaam, dan haal ik je wel in.’ Het meisje vond dat maar gevaarlijk
 • boer
 • Een boerenknecht gaat een dagje op stap met zijn meisje. Op de terugweg voelt hij sterk de drang weerwolf te spelen en hij stuurt zijn meisje vast vooruit. Als weerwolf komt hij haar weer tegen, en ze…

sage uit 1978
 • Hoe men heksen kon ontdekken Bij dezelfde plek werd eens een boer omsingeld door een stel krijsende katten. Een van de
 • katten had een beker in haar poot. Het was een heksenbeker en de katten verplichtten de boer eruit te drinken. Eerst wilde de
 • Door katten omsingelde boer wordt gedwongen uit een heksenbeker die één van de katten in de poot heeft, te drinken. Op
 • boer
 • Door katten omsingelde boer wordt gedwongen uit een heksenbeker die één van de katten in de poot heeft, te drinken. Op het moment dat hij de naam van God uitspreekt zijn de katten verdwenen. Hij…

sage uit 1978
 • Heksen en gedaanteverwisseling In Wintelre klopte eens een soldaat aan de deur van een boer en vroeg om onderdak voor
 • een nacht. ‘Dat kan,’ zei de boer, ‘maar het wordt wel behelpen, want veel plaats is er niet. Mijn vrouw moet bevallen
 • boer
 • Twee bevallingen zijn geeindigd met doodgeboren kinderen. Een gast raadt aan een schouwsteen weg te halen. Hij snijdt de pad die achter de steen heeft gezeten een poot af, waarna de derde bevalling…

sage uit 1978
 • Heksen en gedaanteverwisseling In Helvoirt woonde vroeger een welgestelde boer die bijzonder gierig was. Op zekere dag
 • kwam een oud vrouwtje bij hem aan de deur en vroeg om wat eten. Hooghartig wees de boer het oude vrouwtje af. ‘Maak dat je
 • Vrouw die geen eten krijgt van een rijke boer dringt als slang zijn huis binnen. De slang verdwijnt als de pastoor drie
 • maal zegenend met wijwater rond het huis gaat. Het vergaat de boer steeds slechter en hij sterft in armoede.
 • boer
 • Vrouw die geen eten krijgt van een rijke boer dringt als slang zijn huis binnen. De slang verdwijnt als de pastoor drie maal zegenend met wijwater rond het huis gaat. Het vergaat de boer steeds…

sage uit 1978
 • boer
 • Paarden blijven stilstaan bij het café van een heks. Zij kunnen pas verder als de voerman een borrel heeft gedronken.

sage uit 1978
 • boer
 • Passanten die niet aanleggen bij de herberg van een heks verdwalen op de heide en komen weer terug. Na het kopen van een borrel verdwaalt men niet.

sage uit 1978
 • . Het was een lange tocht. Toen de boer eindelijk in Hei-Tongeren bij het klooster aanklopte, was hij op van vermoeidheid
 • . De paters lieten hem dan ook eerst wat uitrusten, alvorens te vragen wat het doel van zijn reis was. Toen de boer de
 • Boer krijgt van dokter de raad om naar de paters te gaan omdat zijn kinderen steeds ziek zijn. De paters vermoeden dat
 • de oude vrouw die op bezoek komt de oorzaak is. Zij geven de boer twee medailles mee die hij onder de mat van de twee
 • boer
 • Boer krijgt van dokter de raad om naar de paters te gaan omdat zijn kinderen steeds ziek zijn. De paters vermoeden dat de oude vrouw die op bezoek komt de oorzaak is. Zij geven de boer twee medailles…

sage uit 1978
 • HEKSERIJ VOORKOMEN In Valkenswaard woonde vroeger een rijke boer die veel koeien en paarden had. Totdat er een jaar
 • kwam dat het hem niet erg meezat. Een aantal paarden en koeien stierf aan een onbekende ziekte. De boer zat er behoorlijk
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter
 • boer
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter afweer van de vrouw die brood komt lenen en een deel daarvan aan het vee geeft.…

sage uit 1978
 • DE ZIEKE KOE Op een boerderij in de buurt van Eindhoven werd de ene koe na de andere ziek. De boer verdacht daarvan
 • een oude vrouw, die in het dorp geen goede naam had. Al enkele malen had de boer zich beklaagd bij een goede vriend en
 • Boer verdenkt vrouw van het ziek maken van zijn koeien. Zijn vriend slaat met twee stokken een koe, daarna treffen ze
 • boer
 • Boer verdenkt vrouw van het ziek maken van zijn koeien. Zijn vriend slaat met twee stokken een koe, daarna treffen ze de vrouw dood aan in haar huis.

sage uit 1978
 • boer
 • Twee mannen worden achtervolgd door een zwarte hond met gloeiende ogen.

sage uit 1978
 • DE DUIVEL VERJAGEN Een boer uit Sterksel was de duivel te slim af. ‘Ik wil mijn ziel verkopen,’ zo zei hij tegen de
 • boer. Want toen het herfst werd, bond het slimme boertje alle blaadjes met garen aan de takken vast en hij haalde ze er pas
 • Een boer verkoopt zijn ziel aan de duivel als die hem geld blijf geven zolang bladeren aan de bomen zitten. In de
 • herfst bindt de boer de bladeren vast met garen.
 • boer
 • Een boer verkoopt zijn ziel aan de duivel als die hem geld blijf geven zolang bladeren aan de bomen zitten. In de herfst bindt de boer de bladeren vast met garen.

sage uit 1978
 • HANDEL MET DE DUIVEL De boer was al maanden bezig met de bouw van de molen, tot hij op zekere dag geen geld meer had
 • een nacht, tot het eerste hanegekraai, de molen geheel af te bouwen. Maar dan koest de boer wel zijn ziel aan hem verkopen
 • De duivel zegt de molen van een boer in een nacht helemaal af te bouwen, in ruil hiervoor moet de boer zijn ziel
 • . Het verdrag gaat niet door, maar de boer heeft wel zijn molen klaar.
 • boer
 • De duivel zegt de molen van een boer in een nacht helemaal af te bouwen, in ruil hiervoor moet de boer zijn ziel verkopen. Maar als de molen bijna af is mist de duivel nog slechts een steen. Wanneer…

sage uit 1973
 • Een boer zag steeds een haas rond zijn boerderij en besloot deze te doden. De haas was echter niet te raken. Na drie
 • dagen besloot de boer om een dubbeltje te verbrijzelen en dat als kogel te gebruiken maar de vierde dag kwam de haas niet
 • boer
 • Een boer zag steeds een haas rond zijn boerderij en besloot deze te doden. De haas was echter niet te raken. Na drie dagen besloot de boer om een dubbeltje te verbrijzelen en dat als kogel te…
VODA_008_02.mp3

sage uit 1976
 • het middernachtelijk uur liep toen de boer plannen maakte om huiswaards te keren. De koopsom werd uitbetaald, in een
 • Een boer uit Duizel gaat naar Riethoven om zijn koe te verkopen. Onderweg naar huis komt hij langs een linde waar hij
 • boer
 • Een boer uit Duizel gaat naar Riethoven om zijn koe te verkopen. Onderweg naar huis komt hij langs een linde waar hij verschrikt wordt door een zwarte kat. Als hij de kat met een stok probeert te…
VODA_002_04.mp3