Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • . Der stoaren in protte kij. Ien boer wie der, dy hie der gjin lêst fan. Guon koenen dat net sette, dy woarden jaloersk. Sy
 • gongen hinne en brochten sike kij by syn soun fé yn 't lân. Mar syn fé woarde net bismet. Doe liet dy boer de stien yn 'e
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar
 • boer
 • Op een gevelsteen in Sumar staat te lezen 'Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?'. Deze steen heeft een boer daar ooit aan laten brengen . Zijn vee werd namelijk niet besmet met de veepest,…

personal narrative uit 1967
 • , foar den duvel", sei de oare. Heit die ek in steil wurd. Doe sei de iene boer tsjin heit: "Wolst mei ride?" "Jonge ja." Hja
 • stutsen ûnderweis oeral oan. Heit woe traktearje. Mar de boer sei: "Né, ik ha dy frege ast mei ride woest." Doe frege heit
 • boer
 • De vader van de verteller mag meerijden met twee boeren en wil hen tracteren. De boeren slaan het aanbod af, maar bieden de vader op hun beurt een borrel aan.

sage uit 1967
 • Een boer heeft ziek vee. Hij legt bezemrijs van een berk op de stalvloer en de dieren worden prompt weer beter. De berk
 • boer
 • Een boer heeft ziek vee. Hij legt bezemrijs van een berk op de stalvloer en de dieren worden prompt weer beter. De berk is een heilige boom.

sprookje uit 1967
 • sauntich slaggen foar dy, boer." "Dat tochten jo mar", sei it boerke noch us. "Lit de twadde skyldwacht hjir mar us komme. Dy
 • boer
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sage uit 1967
 • Yn 'e Himrik wenne in boer, dat wie in mâllen-ien. Op in kear wie der frouljusbisite by harren. De boer hiet twa
 • broeken mar los. Doe piken de froulju út. Dêr wie 't de boer krekt om bigong. (beide teltsjes fan Joh. W. syn heit)
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter
 • van de knechten kunnen dit niet aanzien en gaan er gauw vandoor. Daar is het de boer om te doen geweest: hij wou de
 • boer
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter purgeermiddel in de pap van de knechten. De knechten krijgen zulke…

sprookje uit 1967
 • de hoale ta en sei tsjin 'e bear: "Kom even mei, ik ha hwat lekkers foun. Der stiet in panfol pankoeken by in boer yn 'e
 • dy koe net út 'e kelder wei komme. Hy koe net mear troch 't finster hinne. Doe hat de boer him yn 'e kelder deaslein
 • boerenplaats op hun aanwezigheid te attenderen. Als de boer nadert, springt de vos snel uit het kelderraam. De logge, volgevreten
 • beer past helemaal niet meer door het raam en wordt door de boer doodgeslagen. Zo werd de vos de enige holbewoner.
 • boer
 • Een beer en een vos leven samen in een hol, dit tot onvrede van de vos. De beer gebiedt de vos iedere ochtend eten voor hem te halen met de waarschuwing hem anders 'op te vreten'. Als de vos in een…

sage uit 1967
 • boer
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

sage uit 1967
 • : "Gean dan hinne en sjoch sels." Dat dienen se en 't wie sa. Mar doe't it de boer ter earen kom, sei er: "Noait wer sokke
 • boer
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

sage uit 1967
 • Duivelbanner die de boer al verwacht, zegt dat de koe ziek is geworden door een kapot raampje waar van alles door kan
 • komen. Na herstel zal de koe beter worden. Duivelbanner weet ook al wat de boer hem kan betalen.
 • boer
 • Duivelbanner die de boer al verwacht, zegt dat de koe ziek is geworden door een kapot raampje waar van alles door kan komen. Na herstel zal de koe beter worden. Duivelbanner weet ook al wat de boer…
wopkedevries.jpg