Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

51 resultaten voor ""

mop uit 1970
 • "Een boer, die een jaar of wat geleden een koe als melkdier gekocht heeft, gaat, nu de beste melkproduktie voorbij is
 • pas, zodat de boer niet hoeft te trekken, maar het touw met een bocht slap kan laten hangen. In die situatie zien twee
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er
 • vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens terug is getoverd. Hij was in een koe
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens…

mop uit 1998
 • haas rende door. Even verderop stond een boer op zijn graaf (een spitschop) te leunen. De haas rende op de boer af en zag
 • Een haas wordt door jagers geschoten, maar blijft toch doorlopen. De haas loopt tegen een scherpe schop van een boer
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een haas wordt door jagers geschoten, maar blijft toch doorlopen. De haas loopt tegen een scherpe schop van een boer aan, splijt in tweeën, kleeft vervolgens weer aaneen en loopt door.

mop uit 1888
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een jongen vraagt een boerenmeisje of hij bij haar thuis mag komen. Het meisje vindt het goed. Zij zegt hem echter niet of hij goed ontvangen zal worden. Als de jongen het meisje bij haar ouders…

sage uit 1888
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • De heilige Amandus komt in een dorp tijdens de kermis preken. De boeren komen naar hem luisteren, maar vergeten daardoor hun gerecht dat op net op het vuur staat. Als het gerecht is aangebrand, doen…

sage uit 1888
 • mee te gaan. "Eerwaerde pater," zei de boer, "ik zou seffens en met plezier doen wat ge verzoekt, maar ik zit hier al van
 • Een boer is bezig boter te maken. Het karwei wil maar niet lukken. Een pater komt langs de boer en vraagt hem een
 • niets mis kan gaan. Als de boer terug komt, blijkt er zich reeds boter in het vat gevormd te hebben.
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een boer is bezig boter te maken. Het karwei wil maar niet lukken. Een pater komt langs de boer en vraagt hem een eindje mee te lopen om hem de weg te wijzen. De man durft niet weg van zijn botervat,…

mop uit 1888
 • Een boer zendt zijn zoon naar een school in de stad om Latijn te leeren, doch de jongen hangt den luiaard uit en komt
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden slechts Latijnse uitgangen. De vader heeft dit door en geeft zijn zoon een pak…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • daar eens naartoe trekken, boer? Ik zal dat wijf wel doen lachen!" De schêper sprong op eene oude merrie, die zijn meester
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • den hooischelf slapen. Toen hij naar zijn logist ging, moest hij de plaats voorbij, waardat de boer zijn waterpot stond
 • , sloeg hij met zijn stoksken, zeggende: "erbarmt u, ontfermt u!" en de pot hing vast aan de boerin haar g[at]! De boer
 • boerderij en zorgt ervoor dat de boerin aan de pot blijft kleven. Vervolgens laat hij de boer, de meid, de knecht, een
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1889
 • . Onderwege spraken zij van den oogst, en de boer vertelde zijne belemmering. De heer bood hem aan, eene groote schuur te maken
 • ; doch de boer moest deze seffens gebruiken, en met spijt moest hij het aanbod afslaan. Toen de heer hem vertelde, dat de
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur
 • voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste schat. De boer stemt toe, maar hoort dan
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste…

sprookje uit 1889
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • lekkernijen geëten hadden, kwam de boer op het erf. De pachteres herkende hem aan zijnen stap, en stak alles spoedig in de kas
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • duivel zóo voorgesteld?" vroeg de student. - "Neen," zei de boer, "zoo niet! Rechtuit gesproken, de rakker trok duivels wel
 • kist. De boer, die nogal aangeschoten is, komt binnen en laat de student halen om wat te eten. De student beweert dat hij
 • toga over zijn hoofd en kraaiend als een haan te verdwijnen. Dit gebeurt en de boer merkt op dat hij hem verduiveld veel op
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

sage uit 1890
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een kasteel in een dorp wordt bewoond door een liefdadige heer. Op latere leeftijd verandert hij plotseling ten kwade en verklaart de oorlog aan een machtiger heer. Zijn strijdkracht van soldaten en…

sprookje uit 1890
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer Er waren zoo eens drie vieze boeren, en die woonden alle drie in
 • ijzer, en zoo kregen zij den naam van "Boer Bezemen", "Boer Bladeren" en "Boer IJzer." Op eenen kouden winterdag kwam een
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer
 • wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en gaat aan het vuur zitten. Hij vraagt om een
 • aardappel, en als de boer die toereikt, wordt hij door de wolf opgegeten. Dit overkomt ook de tweede boer. De derde boer heeft
 • Boer Bezemen
 • Boer Bladeren
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Drie boeren wonen in het bos. De eerste heeft een huis van bezemen, de tweede van bladeren en de derde van ijzer. Een wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en…

mop uit 1945
 • winsk oan him ôfstean. De boer ûnthiet it him. Mei de twade skyldwacht, dy't in eintsje fierder stie, wie 't fan itselde
 • lekken in pakje. De boer sei: "Goed, jo sille jou part fan 'e winsk ha." Einlings en to'n lêsten forskynde ús boer foar de
 • boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat hij voor de wens wil hebben. De boer vraagt
 • de boerderij en die van de landeigenaar in eigen bezit. De landeigenaar vindt deze prijs te hoog. Daarop gaat de boer
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • De keizer verliest tijdens de jacht een kruis, een duur erfstuk. Hij belooft dat de vinder een wens mag doen. Een arme boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat…

sage uit 1970
 • ûngetiid komme to Sânfurden achter Aldegea yn Wymbritseradiel by in boer, dat wie Bonne Groenveld. Mar dan moest ik in man
 • sei: "Ik woe graech, mar ik kin net, jonge." Ik sei: "Dû mast it prebearje. Ast it wer krijste, seist tsjin 'e boer: 'Ik
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Wie op de klei de kleikoorts krijgt kan die koorts alleen kwijtraken door terug te gaan naar de kleistreek. Medicijnen van een dokter hielpen niets. Voorbeeld van iemand die door terug te gaan naar de…

personal narrative uit 2002
 • . Op de weg nao 't spookhuus was een graancirkel ekonstateerd. De boer eiges, waor 't stuk land van was, hef d'r gin gres
 • In de buurt van een spookhuis wordt een graancirkel gevonden. De boer oogst het graan meteen, omdat hij geen zin heeft
 • in nieuwsgierig volk. Alhoewel er gespeculeerd wordt over buitenaardse wezens, lijkt de boer het op een
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • In de buurt van een spookhuis wordt een graancirkel gevonden. De boer oogst het graan meteen, omdat hij geen zin heeft in nieuwsgierig volk. Alhoewel er gespeculeerd wordt over buitenaardse wezens,…

sage uit 1965
 • Kwade hand doet boer verhuizen Hier in Stramproy woonde een boer die de ene tegenslag na de andere kende. De mensen
 • Kwade hand doet boer verhuizen
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Wenend kind, door dokter gebagatelliseerd, wordt door paters opgegeven: de kwade hand had het te lang te pakken en enige dagen later sterft het.

sage uit 1965
 • hier eens een hoeve in brand gestoken omdat de boer een van hun mannen met de riek gestoken had toen ie een varken trachtte
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Bokkenrijders steken hoeve in brand als wraak voor aframmeling van een van hun leden.

sprookje uit 2006
 • niet. De boer en zijn vrouw kregen op latere leettijd nog een zoon. Die was alleen maar met zijn ouders. Geen school, dus
 • Een vrouw klopt aan bij een boer, die haar onderdak geeft. De vrouw blijft, maar ze is lui en doet niets. Boer Jan
 • zijn ouders. Jan wordt boos, de vrouw valt en sterft. Het lichaam geeft de boer aan een varken. Het varken begint te lijken
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Een vrouw klopt aan bij een boer, die haar onderdak geeft. De vrouw blijft, maar ze is lui en doet niets. Boer Jan vindt dat ze op een varken lijkt, dat altijd wacht op eten, en vindt dat ze moet…

sage uit 1922
 • Op Terschelling had een jonge boer verkeering met een meisje, dat niet alleen rijk, maar ook mooi was en waar hij dus
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Jongen die is gewaarschuwd dat zijn meisje een kol is gaat onderzoeken wat er van waar is, waarbij hij er voor zorgt haar onverwachts thuis te treffen. De eerste keer ligt ze te slapen en is niet…

sage uit 1922
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Met de helm geboren man kan het weer voorspellen.

sage uit 1922
 • Willem H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer achterop en Willem vroeg of hij meerijden mocht. Maar de
 • boer gaf geen asem terug. Toen werd Willem kwaad, want de boer was heelemaal leeg en kon hem dus best hebben. "Ik zal
 • Tovenaar die niet mag meerijden zet wagen en paard verschillende malen vast, waarna de boer hem alsnog laat meerijden.
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Tovenaar die niet mag meerijden zet wagen en paard verschillende malen vast, waarna de boer hem alsnog laat meerijden.

sage uit 1903
 • Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer gaan werken op een afgelegen stuk land, dat
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

sage uit 1922
 • Geesten in het gras. Een Uitdammer boer had kalveren naar Durgerdam gebracht met den bakwagen. Op de thuisreis sprong
 • Naakte vrouw springt vanuit het gras op de wagen van een boer, en springt in zee als de boer omkijkt.
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Naakte vrouw springt vanuit het gras op de wagen van een boer, en springt in zee als de boer omkijkt.

sage uit 1922
 • Een andere boer daar ter plaatse zag een zelfde verschijning bij het hooien. Toen hij zijn vork in een hoop hooi stak
 • Naakte vrouw die uit een hoop hooi springt als een boer daar een vork in steekt, klimt over de zeedijk en springt in
 • tijdschriftartikel
 • boer
 • Naakte vrouw die uit een hoop hooi springt als een boer daar een vork in steekt, klimt over de zeedijk en springt in zee.