Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

sage uit 1893
 • , zijn peerd wedervond. In een afgelegen dorp der provincie Antwerpen vermiste een boer zijn peerd. Een wever uit Westerhoven
 • verre van zijne pastorij. Terwijl de boer op een kleinen afstand stond, verhaalde de wever den pastoor, hoelang het peerd
 • vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer op de door de pastoor aangeduidde plaats is
 • aangetroffen. De pastoor geeft aan dat de boer een misdaad heeft gepleegd, later blijkt dat hij iemand heeft gedood.
 • boer
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sage uit 1883
 • nachtelijken arbeid van dienst te zijn. Ook bezaten zij de macht invloed uit te oefenen op den loop der dingen. Was een boer den
 • gebeurtenis, die op blz. 17 verhaald is van den ongelukkigen boer, die zijne nieuwsgierigheid moest boeten met het verlies van een
 • boer
 • Omgang van dorpsbewoners met kabouters, wederzijdse hulp, macht van kabouters op verloop werkzaamheden en leven, hun woonplaats.

sage uit 1892
 • 2.5. De scheidspaal Op een gehucht van Eersel woonde in de vorige eeuw een boer, dIe door de drift om zijne akkers te
 • , een boer, door den drank verhit, en wien zijne beenen huiswaarts verder niet meer wilden dragen, zich op den gevloekten
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en
 • boer
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…

sage uit 1892
 • 2.18. De boer en de haas Omtrent het begin dezer eeuw zag Arie Kanen, landman te Keersip onder Dommelen, en broeder der
 • wederloopen, nog eens terugkeeren en nog eens verder loopen. Dat verwonderde den boer grootelijks, die daarom door den pastoor
 • de pastoor gewijde kogel weet de boer de linkerpoot af te schieten.
 • boer
 • Twee schoten raken een haas niet, de haas komt zelfs een paar keer teruglopen in het bereik van het schot. Met een door de pastoor gewijde kogel weet de boer de linkerpoot af te schieten.

sage uit 1892
 • Boer haalt kabouters om 's nachts werk dat niet afgekomen is, af te maken.
 • boer
 • Boer haalt kabouters om 's nachts werk dat niet afgekomen is, af te maken.

sage uit 1892
 • vloer schuren, brood bakken, vlas zwongen en graan dorschen, dit laatste veeltijds in den bakoven. Een boer, op de Bokshei
 • bestaande Zandhoef, toen hij eenen Kabouter hem hoorde naroepen: 'Adriaan! Zeg tegen Cristiaan dat Kyrië dood is!' De boer
 • iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van een onzichtbare nageroepen dat hij
 • boer
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1892
 • het vertrekken der Kabouters binnen weinige uren al ruchtbaar. Een Veldhovensche boer meende zeker te weten dat zij den
 • trippelden honderden en honderden Kaboutermannekens over het brugske. De boer, van zijnen schrik bekomen, verliet zijne
 • boer
 • Man die stemmen onder de grond heeft horen zeggen dat ze de volgende nacht zullen vertrekken omdat Kyrië dood is, vertelt dat verder. Een ander verschuilt zich om te zien hoe vanaf middernacht tot de…

sage uit 1892
 • 2.41. Het Kaboutermanneke te Duisel Op zekeren schemeravond kwam een boer, die te Duisel woonde, nadat hij, in de
 • vlug gaan kon. Het kwam recht op den boer aan die den karweg bleef volgen en, toen het ventje den ontstelden man genaderd
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een
 • toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als hij kan. Thuis merkt de boer dat de
 • boer
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1892
 • plaats gebouwd, noemt men nog 'Het Slot'. In de Oirschotsche duinen kreeg de opgenomen boer vasten grond onder de voeten. Hij
 • boer
 • Onzichtbare wezens tillen een man 's avonds op, waarbij hij hoort zeggen over heg en struik, en laten hem een luchtreis maken waarbij hij onderweg met zijn voet tegen een toren stoot. Na weer op de…

sage uit 1892
 • . Op eenen laten avond zat de vrouw van genoemden boer hun klein kind te reinigen, toen zij eene groote kat met lange
 • Schuld van het sterven van nuchtere kalveren bij een boer wordt toegeschreven aan een grote kat die de boerin naar de
 • boer
 • Schuld van het sterven van nuchtere kalveren bij een boer wordt toegeschreven aan een grote kat die de boerin naar de stal ziet sluipen.