Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

18 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • Die .CCXXIX. cluchte. Die selve coninc, in synder joncheyt worden hy opgevoet op een dorp. Ende de boer die hadde
 • goede rapen ende het kint adt gheerne van dien rapen. Doen hy nu coninc was worden, dachte dye boer: 'Ic sal hem een
 • De koning [van Frankrijk, zie CLUCHT232] at in zijn jeugd graag rapen van een boer uit zijn dorp. Later ging die boer
 • boer
 • De koning [van Frankrijk, zie CLUCHT232] at in zijn jeugd graag rapen van een boer uit zijn dorp. Later ging die boer met een kar vol rapen naar de koning, maar onderweg moest hij ervan eten dus hij…

mop uit 1554
 • boer
 • Een molenaar kwam eens bedelen voor de deur van een bakker. De bakker vroeg hem hoeveel mensen er naar zijn molen waren gekomen die dag. Dat waren er zeven. Toen zei de bakker: "Zeven, zij gingen alle…

mop uit 1554
 • Van eenen boer. Daer was eens een boer diewelcke, als hi sinen soon ter scholen leiden op Sinte Gregoriusdach
 • Een boer bracht zijn zoon naar school. Toen de jongen thuis kwam ging hij met zijn vriendjes spelen. Dat mocht niet van
 • boer
 • Een boer bracht zijn zoon naar school. Toen de jongen thuis kwam ging hij met zijn vriendjes spelen. Dat mocht niet van zijn vader, want hij was geleerd en zij waren ongeleerd en ongemanierd. De…

mop uit 1554
 • costen, maer hi vernam dat si onghetrou waren. Daerom nam hy op een ander tijt eenen groven boer die noch lesen, noch
 • schrijven en coste tot eenen rentmeester. Die boer nam dat aan ende cochte een groote tessche die twee sloten hadde. In dat een
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht
 • boer
 • Een man kwam erachter dat hij door zijn rentmeesters bedrogen werd. Daarom nam hij een analfabete boer aan. Deze kocht een grote tas met twee sloten. In het ene vak stak hij alle winst, in het andere…

mop uit 1554
 • boer
 • Een boerenkinkel was ziek en ging naar de dokter. De dokter zou hem wat voorschrijven, waarvan hij de helft 's ochtends moest eten en de andere helft 's avonds. Hij gaf hem een briefje mee. Thuis…

mop uit 1554
 • Die .CXCV. cluchte. Op eenen tijt soude eens een door 't bossche gaan. Ende huerde eenen boer die hem daer door
 • boer
 • Een man had een gids gehuurd ter bescherming voor een wandeling door het bos. Tijdens het wandelen kwamen ze een beer tegen, en de gids klom in een boom. De man ging toen op de grond liggen en hield…

mop uit 1554
 • boeren huys op eenen block. Ende dat die boer van den velden quam, seyde hy tot hem: 'Fijn geselle, waerom sidt ghy daer
 • . Daerom heb ick gedacht dat ick hier soude blijven sitten oft morgen eens beter worden.' Die boer sprack: 'Fijn geselle, wat
 • Een rondtrekkend artiest zit op een hakblok bij een boerderij als de boer 's avonds thuiskomt. Desgevraagd antwoordt
 • hij dat niemand in het dorp hem onderdak wenste te geven, omdat hij de gewoonte heeft de waarheid te zeggen. De boer zegt
 • boer
 • Een rondtrekkend artiest zit op een hakblok bij een boerderij als de boer 's avonds thuiskomt. Desgevraagd antwoordt hij dat niemand in het dorp hem onderdak wenste te geven, omdat hij de gewoonte…

mop uit 1554
 • Die .VI. cluchte. Het is op een tijt gheschiet dat in den hertochdom van Wittenberch, in een dorp, een rijck boer
 • Op een keer overleed er een rijke boer in het hertogdom Württemberg, die een knappe jonge zoon achterliet. Alle mooie
 • boer
 • Op een keer overleed er een rijke boer in het hertogdom Württemberg, die een knappe jonge zoon achterliet. Alle mooie meisjes in het dorp proberen zijn aandacht te trekken, maar hij geeft geen…

mop uit 1554
 • Die .VII. cluchte. Niet verre van die sotscappe was een boer die eenen hof hadde daer eenen hase in quam dye hem veel
 • meer schaden in een jaer dan den hase in tien jaren hadde gedaen, nochtans woude dat die boer aen den hase wreken ende en
 • Een haas komt in de woning van een domme boer en richt daar schade aan. Om daaraan een eind te maken liet hij een
 • boer
 • Een haas komt in de woning van een domme boer en richt daar schade aan. Om daaraan een eind te maken liet hij een ridder komen die met vijf of zes honden in één uur meer verwoestte dan de haas in…

Trefwoorden: boer, domheid, haas, jachthond, ridder, schade


mop uit 1554
 • Die .XIII. cluchte. Daer was een boer die wel een half sot was. Dese hadde eenen goeden case in sijn kiste oft in
 • sijn schapraye daer hem die muysen toe quamen ende alle den case aeten. Die boer hadde een groote catte. Die sette hy in
 • Een boer had een kaas, die hij in een kast bewaarde. Toen de muizen de kaas aanvraten, zette hij een kat in de kast
 • boer
 • Een boer had een kaas, die hij in een kast bewaarde. Toen de muizen de kaas aanvraten, zette hij een kat in de kast. Die vrat de muizen en de kaas op.

Trefwoorden: boer, domheid, eten, kaas, kat, muis, muizen, opeten


mop uit 1554
 • Die .XXVII. cluchte. Men leest van eenen boer dye met recht voor eenen sot mach gehouden zijn. Hi hadde een hinne de
 • alle daghe een ey leyde. Dye boer dachte: 'Si moet wel een oft twee hondert eyeren in 't lijf hebben; had ic se al op één
 • Een zotte boer is niet tevreden met één ei per dag, en daarom snijdt hij de kip open in de hoop er een hele boel te
 • boer
 • Een zotte boer is niet tevreden met één ei per dag, en daarom snijdt hij de kip open in de hoop er een hele boel te vinden.

Trefwoorden: boer, domheid, ei, kip, nar, opensnijden, zot


mop uit 1554
 • Van den boosen geest. Die .XXIX. cluchte. Een schultbode ginck over lant om van eenen boer gelt in te nemen. Doen
 • stont die boer in die schuere en dorsten. Als hi den schultbode sach comen, vloecte ende sprac: 'Wel heer, in alder duyvelen
 • Een schuldinner op weg naar een boer krijgt gezelschap van een duivel in mensengedaante. In een dorp horen zij een boze
 • ze bij de moer bij wie hij een schuld moet innen. De duivel hale je, zegt de boer tegen de schuldinner. Deze meent het
 • boer
 • Een schuldinner op weg naar een boer krijgt gezelschap van een duivel in mensengedaante. In een dorp horen zij een boze moeder haar kind vervloeken omdat het niet wil eten. Er wordt je een kind…

mop uit 1554
 • Een dief op weg naar een boer om diens koe te stelen krijgt onderweg gezelschap van een duivel in mensengedaante die
 • naar dezelfde boer op weg is om hem in zijn slaap te doden - de boer verkeert namelijk in staat van doodzonde. Bij de boer
 • boer
 • Een dief op weg naar een boer om diens koe te stelen krijgt onderweg gezelschap van een duivel in mensengedaante die naar dezelfde boer op weg is om hem in zijn slaap te doden - de boer verkeert…

mop uit 1554
 • een oorlapje.' De grap zit hem er in dat de aspirant-priester vitis (wijnstok) verwart met vita (leven), en agricula (boer
 • boer
 • In Konstanz wordt niemand priester zonder eerst te worden geëxamineerd. Zich bewust van zijn (beperkte) capaciteiten wordt iemand priester in Rome, maar desondanks moet hij geëxamineerd worden. Hij…

mop uit 1554
 • . Ten derden quamen si in een dorp. Daer saghen sy hoe een boer twee ossen onder een jock bant om ten acker te gane, ende
 • bant haer eenen hoywis op 't hooft. Die eene os droech zijn hoy gheduldelijck. De ander os murmureerde teghen den boer ende
 • weg naar een dorp, waar een boer twee ossen inspant om op de akker te gaan werken. Beide ossen bindt hij een bos hooi op
 • geworden is, eet de boer en geeft de ene os zijn hooi. De andere os moet hongerlijden tot de avond. Ook hierop moet de haas een
 • boer
 • Een haas die in Parijs gestudeerd heeft, biedt zijn geleerde diensten aan bij koning leeuw. Die wil eerst weten of de haas kan waarmaken wat hij beweert en neemt hem mee het bos in. Daar zien ze een…

mop uit 1554
 • Die .LXIIII. cluchte. Een boer sat aen een tafel by eerbare lieden, daer men couten hoe dat men vrede in dat
 • houwelijck hadde. Doen seyde die boer: 'lck ben dertich jaer gehout geweest. Uutgenomen den eersten dach, so en heb ick ende mijn
 • Een boer zat bij nette mensen aan tafel. Het gesprek ging over echtelijke vrede. Toen hij aan de beurt was, zei de boer
 • boer
 • Een boer zat bij nette mensen aan tafel. Het gesprek ging over echtelijke vrede. Toen hij aan de beurt was, zei de boer dat hij nu dertig jaar getrouwd was, en dat zij het nooit met elkaar eens waren…

mop uit 1554
 • Een boer reed met zijn knecht en een paard en wagen het bos in. De knecht zag een haas en waarschuwde zijn baas. Die
 • dat de wolf het paard gedood heeft en ervan eet. Daarop riep hij naar zijn meester: Het geluk zit in het paard! De boer
 • boer
 • Een boer reed met zijn knecht en een paard en wagen het bos in. De knecht zag een haas en waarschuwde zijn baas. Die gaf opdracht rechtsomkeert te maken want een haas die voor je uitloopt zou ongeluk…

mop uit 1554
 • Die .LXXXL. cluchte. Het reet een bisschop over velt met XL peerden die eenen boer sach ten acker gaen. Dese liet
 • , segt mi die waerheyt, wat hebt gy gedacht dat ghi mi met so veel volcx saecht rijden?' Die boer seyde: 'Heer, ick dachte
 • Een ploegende boer zag een bisschop voorbij rijden met wel veertig paarden. De bisschop vroeg de boer wat hij dacht bij
 • het zien van zoveel volk. De boer zei: ik vroeg mij af of de heilige KILIAEN van WÜRZBURG ook met veertig paarden rondreed
 • boer
 • Een ploegende boer zag een bisschop voorbij rijden met wel veertig paarden. De bisschop vroeg de boer wat hij dacht bij het zien van zoveel volk. De boer zei: ik vroeg mij af of de heilige KILIAEN van…