Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • VAN HET OUDE PAARD Er was eens een boer, die een oud paard had. Hij had het dier lang geleden gekocht. Toen was het een
 • zien en met hangend hoofd keerde Hans naar de stal terug. Toen de boer de volgende dag de staldeur opende, zei hij: "Hans
 • boer
 • Een oud paard moet van zijn baas binnen drie dagen een wolf vangen, anders zal hij geslacht worden. Het paard roept de hulp van de vos in. De vos bedenkt een list. Het paard moet op een bepaalde…

mop uit 1651
 • boer
 • Een jonker hoort een dief in de stal en gaat er met de knecht op af. De jonker zegt dat de knecht als eerste naar binnen moet, maar de knecht zegt dat de jonker mag voorgaan. De jonker antwoordt: Je…

sage uit 1971
 • Der wie in boer dy hie twa soannen: Lolke en Hâns. Lolke hie in hiele protte leard en wist oeral fan. Hâns net. "Ik
 • sjoch 't mei Lolke slim tomjitte," sei de boer, "mar Hâns ret it wol mei syn dommens."
 • Een boer had twee zoons: Lolke en Hans. Lolke had veel geleerd en wist veel. Hans niet. "Ik zie het met Lolke niet
 • positief in, " zei de boer: "maar Hans redt het wel met zijn domheid."
 • boer
 • Een boer had twee zoons: Lolke en Hans. Lolke had veel geleerd en wist veel. Hans niet. "Ik zie het met Lolke niet positief in, " zei de boer: "maar Hans redt het wel met zijn domheid."

mop uit 1930
 • veirdehalve stund. III. Boer, wiest mie joen stro. Hans komt bie 'n boer en nemt 't maaien aan. Aanderdoagsmörns kin e vot
 • nòg wel in. De boer krigt ter oareghaaid aan; zien vraauw staait op, en hoalt 't middageten. Hans gaait ter bie, pakt tou
 • vierdehalve stund'. Hans de knecht krijgt van zijn boer ontbijt. Nadat hij het opgegeten heeft, wil hij ook lunch en daarna meteen
 • avondeten om tijd te besparen. Als alles op is en de boer zegt dat hij aan t werk moet, wil Hans slapen, want dat doe je nu
 • boer
 • Hans Hannekemaaier werd veel in moppen bespot. In deze moppen is hij dom en snapt hij niets. Hans krijgt een ei met een kuiken erin. Hij wil die opeten, want dan heeft hij een kuiken voor dezelfde…

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • mij voor, dat de boer, die zulk een vreemde voorwaarde stelde om twist en tweedracht te voorkomen, een vredelievend man
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar
 • hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal moeten missen. De boer lokt zijn drift uit
 • boer
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sage uit 1896
 • Eene oude spookvertelling. Er was eens een boer bij wien de knechten altijd wegliepen omdat het in den koestal, waar
 • terug zooals zij er heengegaan waren. De boer behielp zich met werklieden, die 's avonds naar huis gingen; een inwonenden
 • Een boer heeft last van spoken in zijn stal. Knechten durven niet bij hem in te wonen omdat zij bang zijn voor de vier
 • gedaanten die 's nachts van de zolder komen met een tafel, stoelen en een kaars. De boer looft een beloning uit voor degene die
 • boer
 • Een boer heeft last van spoken in zijn stal. Knechten durven niet bij hem in te wonen omdat zij bang zijn voor de vier gedaanten die 's nachts van de zolder komen met een tafel, stoelen en een kaars.…

mop uit 1752
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een
 • bedelaar haar daar ook driemaal mee kennismaken, al zegt hij dat het gaat om een ding genaamd Achterdocht. De boer is furieus
 • boer
 • Een boer hangt een wintervoorraad vlees in de schoorsteen en vertelt de meid dat het bestemd is voor Pasen. Als er een bedelaar langs komt, neemt de meid aan dat dit Pasen is en geeft veel vlees mee.…

mop uit 1919
 • iest wool was tsoe verdienen", dacht.hij. Op één zoo'n boer stapte hij toe, en zei: Iek bien Hans Hannekemaaier oit
 • Münsterland, en wie hoog siend hier de loonen? "Wel" antwoordde de boer, "kun je goed werken, Hans?!" "Of ik koet werken kan? Dat
 • Linda de Boer
 • boer af en vroeg hoe hoog de lonen waren. De brij stond op tafel. Hans vroeg of hij als hij bij te boer ging werken te eten
 • kreeg. De boer antwoordde bevestigend, drie maal daags. Na de brij, het ontbijt wil de boer dat Hans aan het werk gaat. Hans
 • boer
 • Hans Hannekemaaier, met een zeis op de rug, kwam in het Land van Edam aan, en keek zijn ogen uit. Hij stapte op een boer af en vroeg hoe hoog de lonen waren. De brij stond op tafel. Hans vroeg of hij…
cohen32.jpg