Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • boer
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

mop uit 1973
 • Jan Hepkes wie ris in kear foar in boer oan 't meanen. Doe hearde er ynienen 'krak'. Hy omsjen, en hwat wie der gebeurd
 • Jan Hepkes was aan het maaien voor een boer. Hij hoorde een vreemd geluid, waarna bleek dat hij de kop van het haarspit
 • boer
 • Jan Hepkes was aan het maaien voor een boer. Hij hoorde een vreemd geluid, waarna bleek dat hij de kop van het haarspit afgemaaid had.

Trefwoorden: boer, geluid, haarspit, kracht, maaien


mop uit 1973
 • Ek ris in kear, doe wie er by in boer achter Ljouwert oan 't meanen. Hy hie sahwat oardel swé ôfmeand, doe tocht er
 • Op een keer was hij [Jan Hepkes] aan het maaien bij een boer. Toen hij anderhalve rij gras gemaaid had, keek hij eens
 • boer
 • Op een keer was hij [Jan Hepkes] aan het maaien bij een boer. Toen hij anderhalve rij gras gemaaid had, keek hij eens waarom het maaien niet zo goed ging: de zak zat nog om de zeis.

sage uit 1973
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Jan Hepkes kwam onderweg een vader met zijn zoon tegen op weg naar het boertje om raad, want de oude moeder was erg ziek. Het boertje was juist die ochtend overleden. Jan bekeek de urine van het zieke…

sage uit 1973
 • Jan Hepkes wie ris in kear oan 't meanen op 'e klaei. Hy wie dêr by in boer oan 't wurk. Dêr wie ek in arbeider, en dy
 • koe net sêd. Dy friet troch. Doe sei de boer tsjin Jan: "Hoe matte wy dêr mei oan?" Doe sei Jan: "Nou matte wy fan 'e
 • Bij een boer was een onverzadigbare arbeider. Jan en de boer bedachten dat ze tussen de middag hele gare grutten zouden
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Bij een boer was een onverzadigbare arbeider. Jan en de boer bedachten dat ze tussen de middag hele gare grutten zouden eten met veel koeienvet. Ook daarvan at de arbeider maar door. Toen ze kort…

sage uit 1973
 • Ek in kear doe wie Jan Hepkes op 'e klaei by in boer yn 't hea. Dy boer koe net rinne, sa gebrekkich wied er oan 'e
 • krige him ek. Wie dat net deselde boer, dy't ik it middel jown hie?"
 • Jan hielp bij een boer die vreselijke last van zijn voeten had, hij kon bijna niet lopen. Jan gaf hem een middel. Toen
 • diezelfde boer.
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Jan hielp bij een boer die vreselijke last van zijn voeten had, hij kon bijna niet lopen. Jan gaf hem een middel. Toen hij de zomer daarop de vraag kreeg om weer te komen maaien, ging hij terug. Hij…

mop uit 1973
 • greate boer yn Grinzer Pein. Dat wie doe de earste kunstdong. Och, och, hwat wie dat raer guod! Ik hie in nije learen jas oan
 • boer
 • Jan vertelt van de eerste kunstmest. Zijn nieuwe leren jas was vol gaten naderhand. De arbeiders die het spul op het land strooiden waren opeens oud en kaal geworden, en het hout op de wallen was…

mop uit 1974
 • allegearre leven by de boer op it hiem. Jan sei: "Hwat is hjir to rêdden?" "Ja," sei ien fan 'e arbeiders, "it liket net sa bêst
 • . De boer is der min oan ta. Hy is sa siik as in houn. It is him samar ynienen oankaem. De dokter hat al by him west." "Ik
 • Boer drinkt jeneverfles met doktersdrankje van Jan Hepkes leeg en wordt ziek.
 • boer
 • Boer drinkt jeneverfles met doktersdrankje van Jan Hepkes leeg en wordt ziek. …

mop uit 1966
 • Feike Draei. Hy gong nei de boer ta om in tieme. Dy die er oan 'e angel. Hy boun ek in heak oan 'e tieme en dy heak kom oan
 • boer
 • Jan Hepkes heeft een keer een zeer grote snoek aan de haak gehad. Hij heeft drie dagen geprobeerd om de snoek uit het water te krijgen. Op de laatste morgen waren de snoek en de hengel verdwenen.

mop uit 1969
 • boud; fuort dêrnei rekke ik nei de klaei ta achter Ljouwert by in boer to meanen. Doe't dat dien wie kom ik werom. Ik roan
 • heeft een keer een boerenkoolplant geplant en gaat daarna bij een boer maaien. Dan keert hij huiswaarsts via de
 • boer
 • Jan Hepkes wordt uitgenodigd een boerenkoolplant van een ander te bekijken en Jan vertelt vervolgens een verhaal. Hij heeft een keer een boerenkoolplant geplant en gaat daarna bij een boer maaien. Dan…