Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

11 resultaten voor ""

sage uit 1883
 • 1.4. Kaboutermannetjes Bij dien boer op 't 'Ven', van wien ik in mijn tweede vertelsel sprak, hadden de Kabouters dan
 • logenstraffen. Maar merk dit wel, 't zullen zeker wel gierige, hebzuchtige menschen geweest zijn bij dien boer, die voor hun
 • boer
 • Kabouters brengen geen voordeel bij mensen die gierig zijn. Er zijn ook kaboutervrouwtjes, want room van de melk scheppen is vrouwenwerk. Kaboutervrouwtjes dansen zingend 's nachts in een kring in het…

sage uit 1883
 • boer, die 'goed daarheen boerde', gelijk men dat pleegt te zeggen van iemand, wiens zaken goed gaan. Op 'n avond bij 't
 • naar hartelust adem schept. De boer opent de deur van den zoldertrap en - jawel, daar ligt me tusschen den vijfde en zesde
 • Boer drijft spot met kabouter die zuchtend bij een korrel graan ligt. Hij stemt toe dat kabouter alles van de zolder
 • boer
 • Boer drijft spot met kabouter die zuchtend bij een korrel graan ligt. Hij stemt toe dat kabouter alles van de zolder haalt wat hij er naar toe gebracht heeft, met als gevolg dat de zaken van de man…

sage uit 1889
 • , ook bij den boer in Strijp ging 't immers in 't vervolg beter met 'butteren' na 't vertrek der Kabouters. 'Morgennacht
 • boer
 • Kabouters vertrekken 's nachts na de dood van Kyria. De man die tegen de waarschuwing in, wil zien hoe groot het aantal kabouters is, verstopt zich en ziet een onafgebroken stroom langstrekken tot de…

sage uit 1889
 • een knaapje voortdrentelen dat, naar 't hem toescheen, niet ouder dan eenige maanden zijn kon. 'Wel,' dacht de boer bij
 • houten stel waarin een kind leert loopen) nog geene reizen ondernemen.' Met had onze boer t' menneke ingehaald en trad hij
 • boer
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

sage uit 1889
 • .1.24. Kaboutersprookjes De Kabouters hadden bij een boer te Aalst al het graan van den zolder gehaald. De boer
 • geen eens meer doen, daar spreek ik veur'. 's Avonds hing hij eene sop over 't vuur van enkel oude lappen leer. De boer lag
 • Boer zet pot met brij van leren lappen klaar voor kabouters die het graan van de zolder halen en de pot met koeienbrij
 • boer
 • Boer zet pot met brij van leren lappen klaar voor kabouters die het graan van de zolder halen en de pot met koeienbrij leegeten. Als de knecht zegt dat hij moet vertellen dat Kyria dood is vertrekken…

sage uit 1892
 • Boer haalt kabouters om 's nachts werk dat niet afgekomen is, af te maken.
 • boer
 • Boer haalt kabouters om 's nachts werk dat niet afgekomen is, af te maken.

sage uit 1892
 • vloer schuren, brood bakken, vlas zwongen en graan dorschen, dit laatste veeltijds in den bakoven. Een boer, op de Bokshei
 • bestaande Zandhoef, toen hij eenen Kabouter hem hoorde naroepen: 'Adriaan! Zeg tegen Cristiaan dat Kyrië dood is!' De boer
 • iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van een onzichtbare nageroepen dat hij
 • boer
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1892
 • het vertrekken der Kabouters binnen weinige uren al ruchtbaar. Een Veldhovensche boer meende zeker te weten dat zij den
 • trippelden honderden en honderden Kaboutermannekens over het brugske. De boer, van zijnen schrik bekomen, verliet zijne
 • boer
 • Man die stemmen onder de grond heeft horen zeggen dat ze de volgende nacht zullen vertrekken omdat Kyrië dood is, vertelt dat verder. Een ander verschuilt zich om te zien hoe vanaf middernacht tot de…

sage uit 1892
 • 2.41. Het Kaboutermanneke te Duisel Op zekeren schemeravond kwam een boer, die te Duisel woonde, nadat hij, in de
 • vlug gaan kon. Het kwam recht op den boer aan die den karweg bleef volgen en, toen het ventje den ontstelden man genaderd
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een
 • toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als hij kan. Thuis merkt de boer dat de
 • boer
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1883
 • , benadeelen, - arm maken zelfs! Maar wie in een goed blaadje stond, kon er alles van gedaan krijgen. De boer en z'n knechts konden
 • broeders. 't Had zich wellicht vergist en gemeend, dat 'r van zijn volk voorbijtrok om bij den een of anderen boer in 't
 • boer
 • Wie in een goed blaadje stond bij de kabouters kreeg vroeger alles van ze gedaan: dorsen, ploegen, zaaien, maaien, malen, bakken, karnen, botermaken. Men zegt dat ze verjaagd zijn door de fabrieken.…

sage uit 1883
 • 1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as
 • . Toen de boer nu met z'n rechteroog door de spleet wilde gluren en daarom 't linker reeds had dichtgeknepen, hoort hij op.'t
 • boer
 • Bakker bespiedt kabouters, en verliest zijn rechteroog waarmee hij door een spleet naar de kabouters kijkt.