Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

mop uit 1888
 • Een boer zendt zijn zoon naar een school in de stad om Latijn te leeren, doch de jongen hangt den luiaard uit en komt
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden
 • boer
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden slechts Latijnse uitgangen. De vader heeft dit door en geeft zijn zoon een pak…

mop uit 1651
 • om voor de kost te zorgen. Iemand uit de kerkraad gaf hem als antwoord: 'Spes alit agricolas' (Hoop voedt de boer)
 • boer
 • De predikant Johannes Agricola vroeg de kerkraad om een hoger loon. Met zijn huidige loon lukte het hem namelijk niet om voor de kost te zorgen. Iemand uit de kerkraad gaf hem als antwoord: 'Spes alit…

mop uit 1916
 • Een boer had drie zoons. Die wilden gaarne de wereld bekijken. Na lang aanhouden gaf hun vader hun geld daarvoor, en
 • boer
 • Zoons maken het geld dat ze van hun vader hebben gekregen zo snel op dat ze nog maar weinig van de wereld hebben gezien. Ze besluiten om hem in pseudolatijn te vertellen wat ze hebben gezien. Nadat ze…

mop uit 1651
 • boer
 • Een edelman vroeg aan twee advocaten of al het goed van de boeren, die hij onder zich had, hem toekwam. Degene die het beste antwoord zou geven, zou zijn paard krijgen. De eerste zei nee en de tweede…

mop uit 2007
 • boer
 • Diederik vertelt wat boerenlul is in het Latijn.

Trefwoorden: agrarisch, boer, boerenlul, lul, penis, piemel, pik


mop uit 1554
 • een oorlapje.' De grap zit hem er in dat de aspirant-priester vitis (wijnstok) verwart met vita (leven), en agricula (boer
 • boer
 • In Konstanz wordt niemand priester zonder eerst te worden geëxamineerd. Zich bewust van zijn (beperkte) capaciteiten wordt iemand priester in Rome, maar desondanks moet hij geëxamineerd worden. Hij…

mop uit 1554
 • . Ten derden quamen si in een dorp. Daer saghen sy hoe een boer twee ossen onder een jock bant om ten acker te gane, ende
 • bant haer eenen hoywis op 't hooft. Die eene os droech zijn hoy gheduldelijck. De ander os murmureerde teghen den boer ende
 • weg naar een dorp, waar een boer twee ossen inspant om op de akker te gaan werken. Beide ossen bindt hij een bos hooi op
 • geworden is, eet de boer en geeft de ene os zijn hooi. De andere os moet hongerlijden tot de avond. Ook hierop moet de haas een
 • boer
 • Een haas die in Parijs gestudeerd heeft, biedt zijn geleerde diensten aan bij koning leeuw. Die wil eerst weten of de haas kan waarmaken wat hij beweert en neemt hem mee het bos in. Daar zien ze een…