Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • boer
 • Als de boeren geen goede boter konden maken, was de karn betoverd. Ze lieten dan een duivelbanner komen die hier en daar piste, en dan kwam alles weer goed.

sage uit 1968
 • . It wie Knjillis Douma, in smoarrike boer, dy't lân njonken uzes lizzen hie. Doe't Piter Poes guod ûnder 'e drompel lein
 • Ziek vee blijkt betoverd. Duivelbanner Piter Poes ontmaskert de tovenaar - een schatrijke boer - door een goedje onder
 • boer
 • Ziek vee blijkt betoverd. Duivelbanner Piter Poes ontmaskert de tovenaar - een schatrijke boer - door een goedje onder de drempel te leggen.

sage uit 1968
 • boer
 • Als de boeren niet konden karnen, zeiden ze dat de boel betoverd was. Dan haalden ze Piter Poes erbij.

Trefwoorden: arbeid, betoverd, boer, boter, karn, karnen, werken


sage uit 1968
 • by de boer op 'e telle. Dêr soed er it terskje. Mar doe woarde er siik. Hy gong nei de boer ta en sei: "Ik kin net
 • hier bitelje." De boer sei: "Wy matte sèls dòch terskje. Dat komt wol foar inoar." Kees Ymes hiet de boer. Roel Megiel kom
 • een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de landheer mee te betalen. De boer beloofde
 • dat. Maar de man ging dood en de boer vergat zijn belofte. Sindsdien, als de boer en zijn vrouw 's avonds gingen slapen
 • boer
 • Een man verbouwde wat rogge op een stukje land dat hij huurde van een landsheer. Met de rogge betaalde hij de huur. Op een keer was hij ziek. Hij vroeg een boer de rogge voor hem te dorsen en er de…

sage uit 1979
 • Der wenne in boer yn Sumar, dy joech syn arbeiders fierstomin lean. Dêr wie ien arbeidershúshâlding by, dy liet er
 • . Doe't se allegear dea wienen, hearden dy boer en boerinne alle nachten bernelûden yn 'e skuorre. Dat wie by 't twade fek
 • Een boer betaalt zijn arbeiders zo weinig, dat veel van de arbeiderskinderen – die nauwelijks kleren dragen
 • – sterven. Als de boer en de boerin vervolgens iedere nacht kindergeluiden in hun schuur horen, raadplegen ze Piter
 • boer
 • Een boer betaalt zijn arbeiders zo weinig, dat veel van de arbeiderskinderen – die nauwelijks kleren dragen – sterven. Als de boer en de boerin vervolgens iedere nacht kindergeluiden in…

sage uit 1978
 • boer
 • Piter Poes is misschien aan zijn bijnaam gekomen omdat hij net als een kat altijd zijn vinger in de room stak. Zijn bijnaam kan ook zijn ontstaan omdat hij altijd een aantal poezen om zich heen heeft.…