Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • Thyl Ulespegel wenne by de boer. Hy waerd der op útstjûrd mei in weinfol dong. "Dû mast it sa birêdde," sei de boer
 • , "dat it lân de dong rûkt." "'t Komt yn oarder, boer", sei Thyl. Doe gong er hinne en rydt mei it weinfol dong de ikkers
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet
 • boer
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet berijden, dat 'het land de mest ruikt'. Tijl gaat aldus met de wagen over het land,…

mop uit 1966
 • dien wurk jown. Doe gong Thyl nei de boer. "Kenstû alles fan 't boerewurk?" frege de boer. "Alles", sei Thyl. "Goed, dan
 • komst by my yn 't wurk." De oare deis stjûrde de boer Thyl nei 't lân ta om dat to eidzjen. "Earst mar ien tine", sei er
 • niet meer voor de kleermaker te werken. Tijl probeert het nu als boerenknecht en moet van de boer het land gaan eggen 'met
 • één tand'. Tijl slaat prompt alle tanden op één na uit de eg. Ook de boer is erg ontstemd over Tijls domheid en weer is
 • boer
 • Tijl Uilenspiegel werkt als knecht bij een kleermaker. De kleermaker vraagt hem een paar mouwen in een jas te 'smijten'. Tijl hangt de jas op en begint met de mouwen te smijten maar het lukt hem niet…

mop uit 1967
 • Thyl Ulespegel moest foar de boer oan 't dongriden. De boer hie sein: "Dû mast it sa dwaen, dat de bulten elkoar rûke
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles
 • boer
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles op de wagen liggen en reed roepend door het land: "Ruik! Ruik! Ruik!"

mop uit 1966
 • Thyl Ulespegel wie by de boer yn 't wurk. De boer sei tsjin him, hy moest de beantsjes mar skoffelje. Doe't de boer
 • Tijl Uilenspiegel moest van de boer de boontjes schoffelen. Toen de boer terugkwam, had hij alle boontjes
 • boer
 • Tijl Uilenspiegel moest van de boer de boontjes schoffelen. Toen de boer terugkwam, had hij alle boontjes weggeschoffeld.

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy frege Ulespegel hoe lang hy noch wurk hie om nei stêd ta. Ulespegel biseach alles us goed en sei
 • : "As jo stappe noch in heal ûre, mar as jo drave, dan binne jo der yn in ûre noch net." De boer bigriep it net, mar
 • Een boer vraagt aan Tijl Uilenspiegel hoe ver het met de wagen naar de stad is en Tijl antwoordt 'stapvoets een uurtje
 • , in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo hard draven dat een wiel van de wagen het
 • boer
 • Een boer vraagt aan Tijl Uilenspiegel hoe ver het met de wagen naar de stad is en Tijl antwoordt 'stapvoets een uurtje, in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo…

mop uit 1967
 • Ulespegel bistege him us by in boer. Dy sei tsjin him, hy moest de wein smarre. Al gau wie Ulespegel drok oan 'e gong
 • . De boer kom in skoftsje letter us by him om to sjen of er al hast klear wie. Hy frege: "Hoe fier biste?" "Ik mat de
 • Een boer vraagt aan zijn knecht Tijl Uilenspiegel de wagen te smeren. Tijl begint prompt de hele wagen aan de
 • buitenkant in te smeren, terwijl de boer alleen de wielen bedoelt.
 • boer
 • Een boer vraagt aan zijn knecht Tijl Uilenspiegel de wagen te smeren. Tijl begint prompt de hele wagen aan de buitenkant in te smeren, terwijl de boer alleen de wielen bedoelt.

mop uit 1968
 • Ulepspegel hat by de bakker west en by de snider en by de boer. Doe't er boerefeint wie, sei de boer us tsjin him: "Dû
 • Tijl Uilenspiegel werkt als boerenknecht en krijgt van de boer de opdracht het land 'vanaf het midden' te eggen. Tijl
 • boer
 • Tijl Uilenspiegel werkt als boerenknecht en krijgt van de boer de opdracht het land 'vanaf het midden' te eggen. Tijl slaat prompt alle tanden uit de eg, op eentje na.

mop uit 1974
 • Thyl hinne dy kocht in kroade en hy kocht in kroadfol modder by in boer foar in skelling. En dêr gong Thyl oan de hals ta
 • boer
 • Hertog beveelt Uilenspiegel van zijn grond te vertrekken. Uilenspiegel koopt een kruiwagen en modder, gaat daar in zitten, en zegt dat hij in zijn eigen grond zit als de hertog hem zegt dat hij nog…