Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Jan en Tryn wienen by de boer to iten. Jan iet him altyd to barsten en dat wie Tryn to raer. Tryn sei: "As my tinkt
 • trape de houn him op 'e foet. Jan hie noch in protte honger fansels. Se útfanhûzen dêr ek by de boer en Jan koe dy nachts
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij
 • boer
 • Jan en Trijn aten bij de boer. Omdat Jan altijd te veel at zou Trijn hem op de voet trappen als ze het genoeg vond. Hij was maar net begonnen of de hond trapte op zijn voet, en Jan stopte met eten.…

mop uit 1974
 • Jan en Griet. Jan wie arbeider by de boer. Op in kear noadige de boer Jan mei syn wiif Griet út om dêr hinne to
 • sei Jan: "Ik sil dy tsjin 'e foet oanstjitte, as it tiid is fan ophâlden." Hja hienen dêr by dy boer in grouwe houn, en dy
 • boer
 • Man en vrouw hebben de afspraak dat als vrouw bij een bezoek te veel eet, de man haar voet zal aanstoten. Tot twee keer toe stoot de hond haar al snel aan, waardoor de vrouw ophoudt met eten. Ze heeft…

mop uit 1979
 • Jan en Tryn wienen man en wiif. Se wienen ris by de boer útfanhûs. De jouns ieten se rizenbrij. Dêr bleau in moai
 • Een echtpaar logeert bij een boer. Als de vrouw 's nachts honger heeft, stuurt ze haar man uit bed om wat pap voor haar
 • boer
 • Een echtpaar logeert bij een boer. Als de vrouw 's nachts honger heeft, stuurt ze haar man uit bed om wat pap voor haar te halen. Als de man de pap gehaald heeft, verdwaalt hij in het huis en belandt…

mop uit 1979
 • . "Goeije morgen, boer," sizze se, "sil dy koe forkocht wurde?" "Ja," sei Jan, "dêr sil 'k mei nei de merk ta." "Forkeapje ús dy
 • bitelle." Doe gong Jan de merk op. Dêr trof er de beide kooplju. Dy seinen tsjin him: "Hoe liket it, boer, is der hwat foar ús
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één
 • . De man besluit hierop de kooplui terug te pakken en het misgelopen geld alsnog te verdienen. De boer begeeft zich daarop
 • boer
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één opgepoetste stuiver aan een stel Hollandse kooplui verkoopt, kan de boerin…

mop uit 1978
 • Jan wie arbeider by de boer. Syn wiif hiet Tryn, dy gong faek mei him nei de plaets ta om de boerinne to helpen. Op in
 • joun wienen se dêr ek wer togearre. Doe soenen de boer en boerinne to jounpraten. Jan en Tryn bleauwen yn 'e pleats achter
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te
 • boer
 • Een boer en een boerin die ergens op bezoek gaan vragen een onnozel echtpaar dat voor hen werkt goed 'op de deur te passen' (op het huis te letten). Het domme stel heeft geen zin om de hele avond op…

mop uit 1978
 • Jan en Tryn wienen by in boer en boerinne in joun útnoege to iten, en se soenen dêr ek bliuwe to sliepen. Jan wie in
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op
 • boer
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat…

sage uit 1971
 • Een vrouw, die als heks bekend stond, wilde eens met geweld de varkens van een boer zien. Toen werden de varkens ziek
 • boer
 • Een vrouw, die als heks bekend stond, wilde eens met geweld de varkens van een boer zien. Toen werden de varkens ziek. Ze hebben overal duivelsdrek neergelegd.

Trefwoorden: betoverd, boer, duivelsdrek, varken, vee, ziek


mop uit 1973
 • Jan en Tryn wienen beide by de boer oan 't wurk. Hja soenen dêr ite. Der kaem beantsjebrij op 'e tafel. Hja skikten
 • boer en hie honger as in poep. Mar Tryn hie tsjin him sein: "dû mast dyn mage net oerlade, hear, dat is sa ûnfatsoenlik. As
 • Jan en Tryn zijn bij een boer aan het werk. Ze blijven eten, en Jan, die hard gewerkt heeft, heeft erge honger. Zijn
 • niet, en met een boos gezicht stopt hij. Midden in de nacht pakken ze stiekem de pan vanonder het bed van de boer vandaan
 • boer
 • Jan en Tryn zijn bij een boer aan het werk. Ze blijven eten, en Jan, die hard gewerkt heeft, heeft erge honger. Zijn vrouw zegt dat hij niet onbeleefd veel moet eten en ze spreken af dat als zij hem…