Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sage uit 1901
 • Zoo het de ouwe me dikwijls verteld dat er op Durgerdam een boer was die met een helm was geboren. Die boer kwam op een
 • goeie morgen met de knecht oit het land. De knecht jukte een gang melk. "Gaan op zaai, maat," zaai de boer. De knecht keek
 • Een boer is met de helm geboren en heeft het voorgezicht. Als hij met zijn knecht uit het land komt, ziet de boer een
 • lijkstoet aankomen. De boer maant de knecht, die met een juk met melk loopt, om opzij te gaan. Omdat de knecht niets ziet
 • boer
 • Een boer is met de helm geboren en heeft het voorgezicht. Als hij met zijn knecht uit het land komt, ziet de boer een lijkstoet aankomen. De boer maant de knecht, die met een juk met melk loopt, om…

sage uit 1922
 • boer
 • Met de helm geboren man kan het weer voorspellen.

sage uit 1901
 • altijd slecht uit en hij was zo mager als een kat. "Zo het de ouwe me dikwijls verteld dat er op Durgerdam 'en boer was die
 • met de helm was geboren. Die boer kwam op 'en goeie morgen met de knecht oit 'et land. De knecht jukte een gang melk
 • boer
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij…