Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 1963
 • begraven. Wat mout ie door nou van denken? Va heft het alles zölf heurd. Dat schepertien was vriegezel en was bie een boer in
 • de kost. De boer wis al, dat zien kostganger voak uut bedde ging. Op een murgen zeg de scheper: “Wat ik vannacht wel
 • boer
 • Vader had een vriend die veel meer kon zien. Die was met de helm geboren. De vriend kon 's nachts vaak niet in bed blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van…

sprookje uit 1970
 • VAN HET OUDE PAARD Er was eens een boer, die een oud paard had. Hij had het dier lang geleden gekocht. Toen was het een
 • zien en met hangend hoofd keerde Hans naar de stal terug. Toen de boer de volgende dag de staldeur opende, zei hij: "Hans
 • boer
 • Een oud paard moet van zijn baas binnen drie dagen een wolf vangen, anders zal hij geslacht worden. Het paard roept de hulp van de vos in. De vos bedenkt een list. Het paard moet op een bepaalde…

sage uit 1968
 • Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de
 • omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút troch. Mar
 • Een boer en zijn vrouw waren op een nacht weg, en de meid was alleen thuis. Midden in de nacht kwamen er een paar
 • boer
 • Een boer en zijn vrouw waren op een nacht weg, en de meid was alleen thuis. Midden in de nacht kwamen er een paar nachtbidders aan de deur, maar de meid gaf ze niets. Toen schoven ze een raam omhoog…

mop uit 1968
 • Der wie in jonge, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter en de boer hie net folle wurk foar him en de jonge wie
 • bliid dat de boer him hâldde, hwant om oar wurk to finen by 't winter foel net ta. Hja sieten to iten en krigen koalrapen yn
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden
 • , zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord. De boer zei dat hij een groot stuk spek
 • boer
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden, zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord.…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in hynder, dat wie nachts ôfgryslike drok. Dan skopte it en trape dat it raer wie. En moarns
 • , op 'e stâl, roan him it swit yn stralen by de hûd del. De boer hie wol yn 'e gaten dat dat it wurk wie fan in nachtmerje
 • Een paard wordt 's nachts hevig gekweld door een nachtmerrie. Als de boer een emmer water over het dier heengooit
 • boer
 • Een paard wordt 's nachts hevig gekweld door een nachtmerrie. Als de boer een emmer water over het dier heengooit, blijkt er een man achterstevoren op het paard te zitten. De man - de nachtmerrie -…

sage uit 1969
 • boer
 • Een paar boeren vierden eens het heilig avondmaal in de herberg. Op de terugweg hebben ze toen iets gezien waarvan ze zo bang werden dat ze door de sloten zijn gevlucht.

mop uit 1979
 • Er was een boer, die had een knecht en twee meiden. Die boer was in de keuken en die twee meiden waren op de deel bezig
 • . Toen zei die boer tegen zijn knecht: "Voer jij even die twee koeien." Maar de knecht ging naar die beide meiden toe. Daar
 • Een boer geeft zijn knecht opdracht twee koeien te voeren. De knecht spoedt zich hierop naar de twee meiden van de boer
 • en maakt hen wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden geslachtsgemeenschap te hebben. Als de meiden dit niet
 • boer
 • Een boer geeft zijn knecht opdracht twee koeien te voeren. De knecht spoedt zich hierop naar de twee meiden van de boer en maakt hen wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden…

mop uit 1979
 • Een boer ging naar de Asser markt. Daar kwam hij bij een kraam, daar lagen kokosnoten te koop. Die boer kende geen
 • : "Dat zijn olifantseieren. Die kun je uitbroeden, dan komen er jonge olifanten uit." Toen zei die boer: "Dan wil ik er twee
 • Een koopman maakt een domme boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn die de boer zelf kan uitbroeden. De boer
 • schaft gelijk twee eieren aan en spoedt zich naar huis om op de eieren plaats te nemen. Als de meid zich afvraagt wat de boer
 • boer
 • Een koopman maakt een domme boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn die de boer zelf kan uitbroeden. De boer schaft gelijk twee eieren aan en spoedt zich naar huis om op de eieren plaats te…

sage uit 1964
 • Veurgezicht is gain biegeleuf, dat wait ’k uut ondervinnen. ’k Heb daind bie ’n boer, dei zo moar zeggen kon, dat d’r
 • : “Binnen ie gustroavend nog mit de woagen uut west?” “Nee”, zee d’ ander, “dei knecht was bie ‘n boer.” “As oagen van ‘t aarf
 • Uit ondervinding weet ik dat het voorgezicht geen bijgeloof is. Een boer waar ik diende kon zo maar zeggen of er een
 • tevoren nog met de wagen weg was geweest. Toen die zei dat de knecht bij een boer was, zei de boer dat als hij iemand van het
 • boer
 • Uit ondervinding weet ik dat het voorgezicht geen bijgeloof is. Een boer waar ik diende kon zo maar zeggen of er een dode zou komen. Wie het was wist hij niet, maar meer dan eens kwam het uit. Hij…

sage uit 1965
 • weet, nog leven. Ik was nog pas 5 jaar en woonde in de Achterhoek. Ik zeg tegen mijn moeder: Vandaag komt er een boer met
 • boer
 • Verteller vertelt dat hij als kind tegen moeder heeft gezegd dat hij met vader iemand zal helpen die in het veen is komen vast te zitten, wat ook uitkomt.

sage uit 1965
 • met knollen gezet. De volgende ochtend blijkt dat de soldaten, de paarden en de dochter van een boer zijn verdwenen. De
 • paarden hebben alle knollen opgegeten. De boer klaagde dat hij en zijn knollen en zijn dochter kwijt was.
 • boer
 • Herkomst van het liedje over Schoonlo waarin bezongen wordt dat een man niet alleen zijn knollen maar ook zijn dochter aan een langstrekkend leger heeft verloren. De paarden van het leger worden bij…

sage uit 1965
 • ze maakten zuk bange. De boer zeg teegn de knecht: Ie mutn es n nacht in et kokhoes de wacht holn, dan kriegen ie n
 • boer
 • Vanwege lawaai dat 's avonds uit het kookhuis komt, gaat een knecht de wacht houden. Om half twaalf gaat de deur open, stappen twaalf katten naar binnen die zwijgend bij elkaar gaan zitten. Voor de…

sage uit 1980
 • . Hoe nauwkeurig hij ook mikte, hij raakte hem nooit. Hij sprak met een boer over het geheimzinnige dier, en die gaf hem de
 • hij kreeg het dier niet te pakken. Samen met de boer volgde hij het bloedspoor. Het leidde naar het huis van de buurvrouw
 • Een jager ziet elke dag een haas de weg oversteken. Hij slaagt er nooit in het dier te raken. Een boer geeft hem de
 • dier ontsnapt. Samen met de boer volgt hij het bloedspoor. Dit leidt naar het huis van de zieke buurvrouw. De buurvrouw is
 • boer
 • Een jager ziet elke dag een haas de weg oversteken. Hij slaagt er nooit in het dier te raken. Een boer geeft hem de raad, drie roggekorrels door de hagel te doen. De volgende dag raakt hij de haas.…

sage uit 1980
 • Het voorgezicht Een oude boer kwam op een winteravond terug uit een naburig gehucht. In plaats van een binnenpad nam
 • , dacht de boer bij zichzelf. Hij herkende verschillende mensen, en vertelde het voorval thuis aan zijn vrouw. Niet lang
 • Een oude boer wordt op de weg naar huis opeens van de weg geschoven. Hij blijft verbaasd staan. Dan ziet hij een kar
 • zwart gekleed. Ze lopen naar het kerkhof. De boer vraagt zich af wie er met dit verkeerde span paarden begraven wordt
 • boer
 • Een oude boer wordt op de weg naar huis opeens van de weg geschoven. Hij blijft verbaasd staan. Dan ziet hij een kar aankomen met twee paarden ervoor, een bruin en een zwart paard. De voerman en de…

lied uit 1968
 • D'r was eens een boer en die ging naar die wei... 1. D'r was eens een boer en die ging naar die wei en als hij weer
 • D'r was eens een boer en die ging naar die wei...
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw ontmoet een officier haar wat geld biedt in ruil voor haar liefde. Als zij in de
 • schuur de liefde bedrijven, worden zij betrapt door de boer. De vrouw vraagt om vergeving en belooft voortaan heel hard te
 • boer
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw ontmoet een officier haar wat geld biedt in ruil voor haar liefde. Als zij in de schuur de liefde bedrijven, worden zij betrapt door de boer. De vrouw vraagt om…

sprookje uit 1894
 • !", dacht de Drentsche boer, "ik zal oe leeren in 't hokke te loopen, leelijke stiefkop!". Hij riep zijn hond en vroeg: "Hond
 • , wil ie Tengel bieten?" "Nee", riep de hond. Toen mopperde de boer: "Hond wil gien Tengel bieten- Tengel wil niet in 't
 • boer
 • Een varken wil niet in zijn hok, de hond wil het varken niet bijten, de knuppel wil de hond niet smijten, het vuur wil de knuppel niet verbranden, het water wil het vuur niet blussen, de os wil het…

sage uit 1981
 • buurvrouw de vraag gesteld: "Ie hebt denkt mij nooit gien gebrek, narg'ons an denk mij." "Nee", zee die boer, asse wij geld
 • Een pachtboer is erg rijk. Zijn buurvrouw vraagt waarom hij nooit arm is. De boer antwoordt dat hij dan een lege buidel
 • boer
 • Een pachtboer is erg rijk. Zijn buurvrouw vraagt waarom hij nooit arm is. De boer antwoordt dat hij dan een lege buidel aan de lindeboom hangt en de volgende dag is die gevuld met geld. De man wordt…

sage uit 1937
 • arbeiders waren op 't land aan 't werk en de boer mende het hooi naar huis. Zoals gewoonlijk in 't hooien reed hij hard met de
 • : "De tijd is er, maar de man is er nog niet." De boer was ondertussen ook gekomen en wilde ook nog even drinken. Hij liep
 • zegt: "De tijd is er, maar de man is er nog niet." De boer wil ook drinken uit de sloot. De arbeider waarschuwt hem, maar
 • de boer begint toch te drinken. Bij de eerste slok stikt de boer.
 • boer
 • Arbeiders zijn aan het hooien. Een van hen wil water drinken en loopt naar een sloot. Uit de sloot komt een stem, die zegt: "De tijd is er, maar de man is er nog niet." De boer wil ook drinken uit de…

sage uit 1966
 • Mien vader was dartien jaar en toen mos ie maar noar de boer. Dat was de mode in die tied; de kinder muzzen wat
 • verdienen. Mien opa stuurde hom noar Duutsland; doar waarkte ie bie n boer op de Hengstekaamp; de kaamp ligt er nog. Toen mien
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai
 • boer
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork,…

sage uit 1968
 • 3. Stil stoan loatn. Dat wur verteld van gounend, zai zoln t kunnen. As dat touvallig n boer was, har e geluk
 • Van diverse mensen wordt gezegd dat ze iemand kunnen vastzetten. Als het een boer was konden jongens geen appels stelen
 • boer
 • Van diverse mensen wordt gezegd dat ze iemand kunnen vastzetten. Als het een boer was konden jongens geen appels stelen. Herman kon vastzetten. De mannen die bij hem turf hadden gestolen werden…

lied uit 1967
 • , dat een rijke koopman trouwt in plaats van n boer. Over de fietsen. Het lied over ridder Rudolf kon hij niet zingen
 • boer
 • Aantal liedjes

sage uit 1966
 • steen weer op de goede plaats ligt, want de geest van de man heeft natuurlijk geen rust gehad.” De gemene boer was niet meer
 • Iemand die steen van het land van een andere boer heeft verlegd, heeft na zijn dood geen rust. De andere boer hoort hem
 • boer
 • Iemand die steen van het land van een andere boer heeft verlegd, heeft na zijn dood geen rust. De andere boer hoort hem vragen waar hij de steen neer moet leggen. Nadat die als antwoord geeft dat de…

sage uit 1966
 • boer
 • Paarden zijn onrustig op een weg waar het niet deugt. Op een plaats op die weg waar een man is vermoord, springt een haas de wagenen rijdt een stuk mee. De haas is de geest van de vermoorde man.

mop uit 2009
 • Een boerenknecht werkte bij een boer. Het was winter. Het sneeuwde en het was slecht weer. De boer en knecht gingen op
 • een dag eten. De boer vertelde op een gegeven moment tegen de knecht: "Hier heb je spek". De knecht antwoordde hierop
 • Een boerenknecht werkt in de winter bij de boer. Ze gaan spek eten, maar de knecht zegt dat het kool is. De knecht gaat
 • land. De boer zegt echter dat het een kat is. De boer gaat toch akkoord dat het een haas is, want hij heeft de knecht hard
 • boer
 • Een boerenknecht werkt in de winter bij de boer. Ze gaan spek eten, maar de knecht zegt dat het kool is. De knecht gaat echter akkoord met het gegeven dat het spek is, want anders staat hij op straat.…

sprookje uit 1894
 • Van den vos en den wolf. De vos en de wolf hadden samen bij een boer een vaatje boter gestolen en op een veilige
 • boer
 • Een wolf en een vos stelen zes vaatjes boter. Twee eten ze er alvast op, de overige vier worden bewaard. De vos wil de boter alleen opeten en bedenkt een list. Hij vult de ton met stenen en smeert…