Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

179 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • , maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van
 • boer
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sprookje uit 1930
 • van mie. Nee, zee boer, dei schat, ligt ien mien laand. Zoo hemmen ze der 'n zetje over kibbeld, mor op 'n duur werren ze
 • 't ains met nkanner. Duvel zol twei joar laank ales hemmen wat boven de grond gruide op boer zien laand, en boer zol
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer groeit. De boer poot alleen maar
 • boer
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

sprookje uit 1930
 • besteed bie 'n boer. Boer wint hom zoodoan dat dei 't eerste van heur baaident kwoad wordt, kop en ooren of krigt. Knecht is
 • der 'n dag of drei west, mor krigt gain eten. Boer geft hom niks, mor hai mout wel aarbaiden. Hai krigt slim honger en dou
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze
 • . De derde broer lukt het om de boer kwaad te maken en mag de dochter van de boer hebben.
 • boer
 • Ten Boer (Groningen)
 • Ten Boer
 • Ten Boer
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


sprookje uit 1930
 • De maaid en de roovers Doer was es 'n boer, dei 'n vrouw, 'n knecht en 'n maaid haar. Boer en vrouw gingen oet. Knecht
 • op. Dou boer en vrouw weer ien hoes komen, let ze heur dei haile boudel bekieken en vertelt, wat zai doan het. Knecht
 • , een boer waarbij de meid al zeer lang in dienst is, geeft een feest om de bruiloft te vieren. Op het feest moet iedereen
 • boer
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sprookje uit 1930
 • staait weer 'n heuveling en dei wil hom ook nait deur loaten of hai mout haalfschaid hemmen van 't gain e bedingt. Boer zigt
 • vinden totdat een boer een vis koopt waarin de ring zich bevindt. De boer gaat met de ring naar het paleis, maar twee
 • hovelingen willen hem niet toelaten tot de koning. De eerste hoveling wil dat de boer een derde deel van wat hij bij de koning
 • boer
 • Ten Boer (Groningen)
 • Ten Boer
 • Ten Boer
 • De dochter van de koning van Friesland krijgt bij haar verloving een hele mooie ring. Als ze eens gaat varen verliest ze de ring. De koning belooft dat diegene die de ring vindt een hoge beloning zal…

sage uit 1966
 • boer
 • Van zeven broers is er één een weerwolf. Van zeven zusters is er één een nachtmerrie. Als men een hoefijzer boven de deur had hangen, kon men de nachtmerrie doen omkeren. Men kon ook de kousen en…

sprookje uit 1970
 • witte!" Door dat geroep werd de boer wakker en sloeg alarm en de gauwdieven, die begrepen dat hun kans verkeken was, gingen
 • er vandoor. Klein Duimpje verschool zich onder het voer, dat voor de koe bestemd was. Toen de boer in de kelder kwam, zag
 • dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid welke kaas ze willen hebben. De boer komt
 • terecht. Daar zingt hij. De knecht en de meid denken dat de koe betoverd is. De boer slacht de koe. Dan horen ze weer een stem
 • boer
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • boer
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

sage uit 1968
 • Yn Hantumer Utbuorren wenne in skatrike boer. Dat wie Jan Douma. Op in moarntiid kom er fan 't bêd doe stienen de
 • Bij een schatrijke boer stonden op een ochtend alle deuren open en de koeien stonden achterstevoren op stal. De
 • boer
 • Bij een schatrijke boer stonden op een ochtend alle deuren open en de koeien stonden achterstevoren op stal. De karnmolen had heel de nacht gedraaid en een vreselijk lawaai gemaakt.

sage uit 1968
 • Der wenne yn Hantumer Utbuorren in boer, dy hiet van der Heide. Dy hie in hiele grouwe stien op it hiem lizzen. Op in
 • Bij een boer lag een hele grote steen op het erf. Toen een paar jongens deze omdraaiden, stond er op de onderkant te
 • boer
 • Bij een boer lag een hele grote steen op het erf. Toen een paar jongens deze omdraaiden, stond er op de onderkant te lezen 'wat ben ik blij, dat ik lig op de andere zij'.

sage uit 1968
 • Yn Faen hat in boer wenne, dat wie in freeslik rare keardel. Dy hiet fan Metske. Jouns kommen de doarren by him op slot
 • boer
 • Een man in Veen deed 's avonds altijd de deuren op slot, maar elke ochtend stonden ze weer open.

Trefwoorden: boer, deur, dicht, man, onmogelijk, open, slot


mop uit 1968
 • Der wie us in boer, dy hie in mol fangd. Hy hie noch noait in mol sjoen en wist dus net hwat beest of it wie. Hy
 • Een boer ving eens een mol, maar wist niet wat voor soort dier het was. Toen heeft hij hem levend begraven.
 • boer
 • Een boer ving eens een mol, maar wist niet wat voor soort dier het was. Toen heeft hij hem levend begraven.

Trefwoorden: beest, begraven, boer, dier, dom, leven, man, mol, stom, vangen, weten


mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in holle kroade fol kikkerts. Hy sei: "Hwat ha 'k hjir nou in raer folkje, se hippe der
 • Een boer had zijn kruiwagen vol kikkers. Hij vond het maar rare beesten omdat ze alsmaar uit de wagen hipten.
 • boer
 • Een boer had zijn kruiwagen vol kikkers. Hij vond het maar rare beesten omdat ze alsmaar uit de wagen hipten.

sage uit 1966
 • boer
 • Op een boerderij werd in het achterhuis vaak het geluid van de vlasbraak gehoord. De ouders vroegen uithuizige dochter eens te gaan kijken, omdat zij nooit iets zagen. Maar zij durfde niet, want…

sage uit 1966
 • Der wie in boerefaem, dy tsjinne by in boer. Dy faem seach nou en dan de geast fan in man by har kommen. Hja sei it
 • tsjin 'e boer en de boer sei: "Ik sil dûmny ophelje. Hwant hoe't wij dêr mei oan matte, wit ik net." Doe kom de dûmny en dy
 • boer
 • Een boerendienster liet eens de dominee komen omdat ze geregeld werd bezocht door een geest. Aan de dominee vertelde de geest dat de vorige dienster hem een belofte had gedaan, maar dat zij deze…

sage uit 1968
 • Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de
 • boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de
 • Twee mannen met een grote korf met een doek eroverheen, kwamen eens bij een boer. Ze vroegen of de korf een nacht in
 • het achterhuis mocht staan. De volgende dag zouden ze hem weer op komen halen. Dat was goed. Toen zag de boer dat de korf
 • boer
 • Twee mannen met een grote korf met een doek eroverheen, kwamen eens bij een boer. Ze vroegen of de korf een nacht in het achterhuis mocht staan. De volgende dag zouden ze hem weer op komen halen. Dat…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy bistelden har by in boer yn 'e ûngetiid. Sy gongen togearre nei 't lân ta om hea op to
 • net, mar hy smoarde. Doe't se by de boer kommen, wied er dea.
 • zou gaan, hij zou fluiten. Maar de vastgebonden poep stikte, en kon daardoor niet fluiten. Toen ze bij de boer kwamen, was
 • boer
 • Twee poepen kwamen er eens achter dat ze de bindstok waren vergeten. Ze laadden de hooi op de wagen en ze besloten dat een van hen als bindstok zou fungeren. Ze deden het touw om zijn benen en zijn…

mop uit 1968
 • De boer en de feint wienen oan 't ploeijen in ein achterút. 't Wie kâld waer en de boer dy woe syn moffen oan ha. Hy
 • stjûrde de feint nei de plaets ta om se op to heljen. De feint kom yn 'e hûs by de frou en de faem. Hy sei: "De boer hat sein
 • Een boer maant zijn knecht zijn handschoenen te gaan halen. Als de knecht in het huis komt, zegt hij dat de boer hem
 • de knecht naar de boer 'Een of allebei?' geroepen heeft en de boer 'Allebei, domme duivel!' geantwoord heeft. Als de boer
 • boer
 • Een boer maant zijn knecht zijn handschoenen te gaan halen. Als de knecht in het huis komt, zegt hij dat de boer hem heeft bevolen de vrouw en de meid te 'gebruiken'. De twee vrouwen geloven de knecht…

personal narrative uit 2001
 • boer
 • Een kunstenaar koopt de tarwe van de graancirkel in Stadskanaal om er graancirkelbroodjes van te bakken. Een graancirkel-deskundige waarschuwt voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

sage uit 1969
 • boer. Der wou in koe kalven en de boer wou graach dat hij 's oavends terug kwam. Hij ging der 's oavends weer heen. Doar
 • boer
 • Een man was op een avond onderweg, toen hij opeens niet meer verder kon lopen. Hij kon zich niet meer bewegen. Wel een uur heeft hij stilgestaan. Toen heeft hij een stukje uit de bijbel opgezegd, en…

sage uit 1969
 • allemoal bedrog." Even loater komt se in Oldekerk bij een dikke boer te woonen. Se kriegt forkeering met syn seun en sy trout
 • geloofde er niets van. Maar later is ze bij een boer komen te wonen, en met diens zoon kreeg ze verkering. Dat was degene die
 • boer
 • Een vrouw zag eens in een zwarte spiegel degene met wie ze zou trouwen. Maar ze had verkering met iemand anders en geloofde er niets van. Maar later is ze bij een boer komen te wonen, en met diens…

sage uit 1969
 • . Der wenne ek in boer, dat wie Jan Farwyk, dy hie in mot mei biggen. Dy biggen wienen trije wiken âld. Auke Dykstra kom dêr
 • boer
 • De boeren vertrouwden het nooit als Auke Dykstra bij hun vee kwam. Hij hoefde de dieren maar aan te raken, of ze werden ziek en gingen dood.

Trefwoorden: aaien, aanraken, beest, boer, dier, dood, hand, man, rug, sterven, vee, ziek


sage uit 1969
 • deselfde boer. Piter sloapte doar in de schuur in 't hooi. Moar doar waren warkgeesten. Midden in de nacht kwoamen doar fan dy
 • boer
 • Boerenarbeiders sliepen vroeger in de schuur in het hooi. 's Nachts kwamen dan de werkgeesten, die met vorken in het hooi staken.

sage uit 1969
 • Mem het ook us met flasteppen in een andere ploats bij in boer weest. Toen ze doar 's nachts in de skuur lag sag se in
 • boer
 • Boerenarbeiders sliepen vroeger in schuren. In die schuren spookte het soms. Een vrouw zag eens een vuurbal van de ene kant naar de andere kant vliegen. Ook hoorde ze de wagens wel eens door de schuur…

mop uit 1969
 • Der wie in faem, dat wie net ien fan 'e snoadsten. Hja tsjinne by de boer. Op in kear doe wienen de boer en de frou
 • meimoar by de tafel. De boer en de frou wienen der ek by. Sy hienen 't iten sahwat dien, doe sei de faem tsjin 'e feint
 • Een niet al te slim dienstmeisje werkt bij een boer. Een keer zijn de boer en boerin van huis en zegt de knecht tegen
 • - dat is: de liefde bedrijven. Als ze een keer met zijn allen aan tafel zitten, inclusief de boer en zijn vrouw, stelt het
 • boer
 • Een niet al te slim dienstmeisje werkt bij een boer. Een keer zijn de boer en boerin van huis en zegt de knecht tegen het meisje dat hij voor honderd gulden aan een mooie vijl kan komen. Het meisje…