Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

196 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • kijkt straalbezopen omhoog, geeft een boer, en zegt: "Natuurlijk eikel, je ziet toch dat er licht brandt".
 • boer
 • Twee gekken lopen straalbezopen over straat, als de één vraagt of er ook mensen op de maan leven, antwoordt de ander: "Natuurlijk, het licht brandt toch!"

mop uit 1998
 • haas rende door. Even verderop stond een boer op zijn graaf (een spitschop) te leunen. De haas rende op de boer af en zag
 • Een haas wordt door jagers geschoten, maar blijft toch doorlopen. De haas loopt tegen een scherpe schop van een boer
 • boer
 • Een haas wordt door jagers geschoten, maar blijft toch doorlopen. De haas loopt tegen een scherpe schop van een boer aan, splijt in tweeën, kleeft vervolgens weer aaneen en loopt door.

mop uit 1999
 • Een boer loopt over straat en ziet een spiegeltje liggen. Hij pakt het op en kijkt erin. Hij heeft nog nooit eerder
 • boer slaapt al, pakt de vrouw het spiegeltje en kijkt erin. Ze zegt: "Ik wis't wel! Een ander wijf!" (Via email vanuit
 • Een boer kijkt voor het eerst in een spiegeltje en denkt dat hij zijn broer ziet. Uiteindelijk kijkt de boerin ook eens
 • boer
 • Een boer kijkt voor het eerst in een spiegeltje en denkt dat hij zijn broer ziet. Uiteindelijk kijkt de boerin ook eens stiekem in het spiegeltje: "Zie je wel, een ander wijf."

mop uit 1970
 • BOER KREKEL DIE KON WAARZEGGEN Er was eens een boer, die zich voor waarzegger uitgaf, maar hij wist evenmin iets van
 • werd ontboden, was boer Krekel erg benauwd, maar hij durfde natuurlijk niet te weigeren en meldde zich aan het hof. De
 • Boer Krekel die kon waarzeggen
 • Dit verhaal bij Sinninghe gaat terug op de bewerking van G.J. Boekenoogen die hij onder de titel `Van den boer die kon
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De
 • boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen, anders zal hij als bedrieger gestraft
 • boer
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

sprookje uit 1970
 • DE OS DIE BURGEMEESTER WERD Er was eens een boer die heel veel geld had, maar helaas maar weinig verstand, want hij was
 • ongelooflijk dom. Hij had geen kinderen, maar wel een vrouw, een os en een ezel. Die boer dan had al zo vaak over de hogeschool
 • Een boer is dom. Hij heeft van een grappenmaker gehoord dat ze op de hogeschool van domme beesten knappe mensen maken
 • . De boer besluit er zijn domme os heen te brengen. Een student brengt de os zogenaamd naar de professor, maar in
 • boer
 • Een boer is dom. Hij heeft van een grappenmaker gehoord dat ze op de hogeschool van domme beesten knappe mensen maken. De boer besluit er zijn domme os heen te brengen. Een student brengt de os…

sprookje uit 1892
 • woonde toevallig een boer, die wel eens kaas en boter aan de familie leverde en zij smeekte hem haar te verbergen en zo
 • spoedig mogelijk naar Amsterdam te brengen. De boer, die juist een zwaar beladen hooiwagen had klaargemaakt om er de volgende
 • ontsnappen. Ze verstopt zich in een hooiwagen van een boer die haar terug naar de stad zal brengen. De boer komt de rovers tegen
 • . Zij willen dat hij de hooiwagen aflaadt. De boer weigert dit maar staat wel toe dat ze drie keer in het hooi prikken. Het
 • boer
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

mop uit 1901
 • Van den jongen, die den heer te slim af was In de Purmer moet je een boer 'ehad hewwe en die had een zeug, die pas
 • bekijken. Dus zollie uit de wagen. Maar nou had die boer een jongen, die mit die biggen liep en as zollie nou bij ientje wouwe
 • Een boer wil een jongen een lesje leren. De boer nodigt hem uit voor het eten. Als de jongen ook wijn bij het eten wil
 • , moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer afgeranseld worden. Op weg naar de kelder
 • boer
 • Een boer wil een jongen een lesje leren. De boer nodigt hem uit voor het eten. Als de jongen ook wijn bij het eten wil, moet hij dat gaan halen in de kelder. Daar zou hij door de knecht van de boer…

sprookje uit 2001
 • kraaide het haantje de boer en zijn knecht wakker. Dan maakte de boer het deurtje open en strooide lekker eten in het hok
 • . Overdag liet hij het deurtje openstaan. 's Avonds kregen ze nog weer wat eten en dan deed de boer het deurtje weer dicht. Zo
 • boer
 • Als het hennetje wordt ontvoerd, gaat het haantje op zoek, in een karretje getrokken door muizen. Hij krijgt gezelschap van een naald, een steen en een uitgeblazen ei. In het hol van de vos wordt het…

mop uit 2000
 • : "Heeft u een w.c.?" De boer zei: "Ja, hij is om de hoek." (Op de Nationale Wetenschapsdag op zondag 8 oktober 2000 op het
 • boer
 • Een man kan bij een boerderij om de hoek plassen.

mop uit 1659
 • Overgeestigh antwoordt van een Boer. Een Boer, komende met zijn Wijf op een wagen in Steê rijden, wiert van een spreeuw
 • toe-gheroepen, Huysman, wat gheeft ghy die [p. 66] Gans, die ghy op u Wagen hebt sitten, den Boer, de waardy daer van
 • Overgeestigh antwoordt van een Boer.
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de 'gans' niet te
 • boer
 • Een boer zit met zijn vrouw op een wagen en wordt gevraagd wat die 'gans' moet kosten. Hij zegt dat de 'gans' niet te betalen is, want vanochtend heeft hij er nog een 'veer' uitgetrokken die hij voor…

mop uit 1659
 • De botte Boer. Een Boer, ghesien hebbende, dat de oude luyden, als sy leesen wilden, een bril opsetten; soo vraegde hy
 • boeck voor-houdende, vraeghde hem, of die goet was? Den boer seyde: Neen. En als hy'er soo drie of vier beproeft hadde; en
 • De botte Boer.
 • Een boer, die niet kan lezen, gaat een bril kopen. Hij denkt dat hij met een bril wel kan lezen.
 • boer
 • Een boer, die niet kan lezen, gaat een bril kopen. Hij denkt dat hij met een bril wel kan lezen.

mop uit 1659
 • Begeeren en doen is een. Een loosen boer, een arghe Vos, beleedt aen zijn bieght-vader, dat hy wel niet metter daet
 • ghenoodt hadde, mede te trackteren. De Boer neemt'et aen, ende 't was absolvat. 's Anderdaeghs komt de Boer met een goedt
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat
 • de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een lekker vet schaap slacht en dat komt brengen
 • boer
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een…

mop uit 1659
 • Vreemde Pots. Eenen boer, siende een barbier in een Silver-smids winckel, kreeg in gedachten, dat hy wel diende
 • vol van haer kley, daer hy hem lustig meê in den baard schuurde, en so een goede poos sitten liet. Den boer hebbende dus
 • Een boer wil zich laten scheren, maar gaat het verkeerde huis binnen. Daar halen de knechten een grap met hem uit en
 • boer
 • Een boer wil zich laten scheren, maar gaat het verkeerde huis binnen. Daar halen de knechten een grap met hem uit en smeren zijn gezicht vol met klei.

mop uit 1659
 • Geestigh Refreyn van een Boer. In de stadt Breda, placht men een Rethorijckers-kaamer te hebben, al waer eenige lief
 • een tijdt nu, als zy dus by een waren, soo quam'er een Boer voor by, de welck, dit in't gesicht krijghende, een goede poos
 • Geestigh Refreyn van een Boer.
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar
 • boer
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar niet in de betekenis van rijmen.

mop uit 1659
 • , ick wil heen Boeren schinden. Soo ghebeurde het op een tijdt dat daer een Boer quam die een Koe af-ghestorven was
 • vraghende aen de Poortier, waer dat de Schinder woonde, ende de Poortier wees hem aen des Burghemeesters huys: De Boer daer
 • een dag staat een boer aan de poort met een dode koe die gevild moet worden en de poortwachter verwijst hem naar het huis
 • boer
 • Een gierige burgemeester verlaat vaak heel vroeg de stad en zegt tegen de poortwachter dat hij boeren gaat villen. Op een dag staat een boer aan de poort met een dode koe die gevild moet worden en de…

mop uit 1659
 • Van een Boer die Alssen-wijn dronck, meenende dat het Galle was. Een seecker Boer in Zallandt, beschuldigt zijnde aen
 • , ende den Boer die quam daer voor-by gaen, de Landt-heer hem siende, riep hem in, en seyde: Wat hoor ick van u? ghy hout my
 • Van een Boer die Alssen-wijn dronck, meenende dat het Galle was.
 • Een landheer beschuldigt een boer dat hij zijn eikebomen steelt om dammen en dijken te bouwen. De boer ontkent dit en
 • de landheer biedt hem een glas alsemwijn aan. Dit smaakt echter zo bitter dat de boer denkt dat hij gal drinkt en God hem
 • boer
 • Een landheer beschuldigt een boer dat hij zijn eikebomen steelt om dammen en dijken te bouwen. De boer ontkent dit en de landheer biedt hem een glas alsemwijn aan. Dit smaakt echter zo bitter dat de…

mop uit 1659
 • VValgigheyt van een Hoovaerdighe en Laetdunckende Snijder. Een seecker Boer in Mastebroeck, hebbende een Soone die seer
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat
 • boer
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

mop uit 1659
 • Van een perfecte Twentsche Boer. Een seker Twentsche Boer te Gast genoodigt wesende van een goet Vrient, de welcke meer
 • Van een perfecte Twentsche Boer.
 • Een boer is te gast en krijgt salade te eten. Hij zegt dat hij geen 'soldaat' lust en als hij gras wil eten, dan gaat
 • boer
 • Een boer is te gast en krijgt salade te eten. Hij zegt dat hij geen 'soldaat' lust en als hij gras wil eten, dan gaat hij wel bij de koeien in de wei staan.

mop uit 1659
 • , dienende op Ruynder-wolt, by een rijcke gierige Boer, alwaer niet wel gheschaft [p. 249] en worde, ende leet aldaer grooten
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar
 • boer
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar goed te eten krijgt, besluit hij wraak te nemen op zijn oude baas. Hij laat hem…

mop uit 1659
 • boer
 • Een jongen biecht bij een geestelijke die hem nogal onder druk zet. Hij moet alles vertellen anders kan hij geen absolutie krijgen. Uiteindelijk biecht de jongen op dat hij nog een vogelnestje weet,…

mop uit 1659
 • Van een Boer die sijn Gansen verkocht. Een seecker Boer brengende eenige Gansen te Marckt om die selve te verkoopen
 • Herberge, en pleeghden de konst, bedanckten malkander, ende sy gingh met de Gans nae huys: Den Boer een loosen Boeve zijnde
 • Van een Boer die sijn Gansen verkocht.
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura
 • betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man thuis is. Hij komt het geld voor de gans
 • boer
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man…

mop uit 1659
 • Van een behendige Boer. Een seecker Boer, hebbende een Vrouwe, de welcke heel kranck was, ginck met haer water by een
 • , seyde teghens de Boer, gaet daer een weynigh sitten, ick sal u datelick voort helpen, en begonste hem voort te vraeghen waer
 • Van een behendige Boer.
 • Een boer komt bij een dokter om raad te vragen voor zijn zieke vrouw. De dokter is net aan het eten en vraagt hoe het
 • met de stoelgang van de vrouw is. De boer antwoordt dat ze geen stoelen hebben. De dokter vraagt nogmaals of de vrouw kan
 • boer
 • Een boer komt bij een dokter om raad te vragen voor zijn zieke vrouw. De dokter is net aan het eten en vraagt hoe het met de stoelgang van de vrouw is. De boer antwoordt dat ze geen stoelen hebben. De…

mop uit 1659
 • [p. 260] Van een Arghlistige Boer. Een seecker listighe Boer komende by den Landt-Grave van Hessen, alsoo des Graven
 • best met mijn Heer stellen sal: De Grave seyde, dat moet ghy tot een duydt toe betalen: Den Boer seyde wederom; Och mijn
 • Van een Arghlistige Boer.
 • Een boer beklaagt zich bij de graaf dat beesten zijn koren beschadigd hebben. De graaf zegt dat hij dat tot op de cent
 • moet betalen. De boer zegt dan dat het de beesten van de graaf waren, waarop de graaf antwoordt dat dat anders is en de
 • boer
 • Een boer beklaagt zich bij de graaf dat beesten zijn koren beschadigd hebben. De graaf zegt dat hij dat tot op de cent moet betalen. De boer zegt dan dat het de beesten van de graaf waren, waarop de…

mop uit 1659
 • Gauwigheyt van een Speelman. Een seecker Boer te Marckt komende met een vette Koe, ende alsoo hy die niet nae sijn sin
 • zijnde, quam de Boer om het geldt, het welcke de Speelman noch niet en had, maer gingh heen en koockte een stuck vleesch
 • Een boer verkoopt een koe aan een speelman, die hem met Sint Maarten zal betalen. Wanneer de boer voor zijn geld komt
 • hij zijn schuld heeft afgelost. De boer vindt van niet en daagt hem voor het gerecht. Uiteindelijk betaalt de speelman.
 • boer
 • Een boer verkoopt een koe aan een speelman, die hem met Sint Maarten zal betalen. Wanneer de boer voor zijn geld komt, kan de speelman niet betalen en biedt hem een uitgebreide maaltijd aan. Dit gaat…

mop uit 1659
 • Van een Boer die geschoren wierd. Een seecker Barbier, woonende tot Enckhuisen aen de Melck marckt, ghenaemt Meester
 • Gerrit, daer doen des tijdts een Boer voor de deure quam met melck te verkoopen, de welcke in lange Iaren niet geschooren was
 • Van een Boer die geschoren wierd.
 • Een boer laat zich na jaren weer eens scheren. Hij wil het grondig gedaan hebben. De barbier scheert ook zijn hoofdhaar
 • en zijn wenkbrauwen af. De echtgenote van de boer herkent haar man in eerste instantie niet en denkt dat het de duivel is.
 • boer
 • Een boer laat zich na jaren weer eens scheren. Hij wil het grondig gedaan hebben. De barbier scheert ook zijn hoofdhaar en zijn wenkbrauwen af. De echtgenote van de boer herkent haar man in eerste…