Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

204 resultaten voor ""

mop uit 1994
 • Een koe is tochtig en de boer besluit de koe te laten dekken door de stier. De stier wordt de stal ingeleid en bij de
 • gaat de koe op haar achterwerk zitten. Dit is geen werken zo, denkt de boer. Het is hier ook allemaal veel te nauw in de
 • Een boer wil een koe laten dekken door de stier. Dit lukt niet, noch in de stal, noch in het weiland, omdat de koe
 • . De boer bevestigt dit en vraagt hoe de man dit weet. Daarop zegt dat man dat zijn echtgenote uit dezelfde stad komt.
 • boer
 • Een boer wil een koe laten dekken door de stier. Dit lukt niet, noch in de stal, noch in het weiland, omdat de koe steeds op het laatste moment op haar achterwerk gaat zitten. Een toeschouwer…

mop uit 1995
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij zegt: "Niet drinken, dat water is vergiftigd
 • ." "Was sagen Sie?" Zegt de boer: "Sie mussen mit zwei Hände trinken."
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij waarschuwt dat het water giftig is. Als de man in
 • het Duits vraagt wat hij zegt, antwoordt de boer in het Duits dat de man met twee handen moet drinken.
 • boer
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij waarschuwt dat het water giftig is. Als de man in het Duits vraagt wat hij zegt, antwoordt de boer in het Duits dat de man met…

mop uit 1995
 • telefoon overging. De Amerikaan trok een haar uit zijn hoofd en zei dat de telefoon overging. De Belg liet een boer en zei dat
 • telefoon overgaat. De Amerikaan trekt een haar uit zijn hoofd en zegt dat de telefoon overgaat. De Belg laat een boer en zegt
 • boer
 • Een Amerikaan, een Japanner en een Belg zitten in een café. De Japanner trekt een haar uit zijn neus en zegt dat de telefoon overgaat. De Amerikaan trekt een haar uit zijn hoofd en zegt dat de…

personal narrative uit 2001
 • zou koffie drinken en een glaasje bier drinken en daarna de Oldenburgerpaarden bekijken die iedere grote Groninger boer
 • ben ... ik heb een tijdje gewerkt in Lemelerveld, een jaar eerder omstreeks 1949 en daar vertelde een boer mij, ik weet
 • boer
 • Een monnik moet voor straf, met zijn honden, op zijn paard door de lucht zwerven.

sage uit 1893
 • boer
 • De Inwoners van Delft heten Kalverschieters De inwoners van Dordrecht heten Schapendieven. Twee boeren wilden de belasting ontduiken door een schaap de stad in te smokkelen verkleed als juffrouw. Het…

broodjeaapverhaal uit 2000
 • boer
 • Boeren winden zich op over een 'handleiding graancirkels maken' in een krant.

sage uit 1970
 • spijkerden het beest met zijn staart aan de staldeur vast. Op het hevig geschreeuw van het dier kwamen de boer en de boerin, de
 • boer
 • Rovers moorden een boerderij uit en roven de spullen. Ze verzuimen de hond te doden, die zich verweert, en die het spoor van de daders weet te volgen. Ze krijgen de doodstraf.

sage uit 1970
 • 18. HERTOG PHILIPS EN DE DRONKEN BOER Toen hertog Philips de Goede eens, laat in de middag, van een jachtpartij
 • terugkeerde, vond hij onder de elzestruiken in het Haagse Bos een boer, die op die stille plek zijn roes uitsliep. "Laat die kerel
 • 18. HERTOG PHILIPS EN DE DRONKEN BOER
 • Hertog Philips de Goede neemt een keer voor de grap van de jacht een slapende dronken boer mee naar het hof, waar hij
 • hem fêteert met voedsel en drank en hem mee laat jagen en spelevaren. Daarna wordt de boer weer drank gegeven, en als hij
 • boer
 • Hertog Philips de Goede neemt een keer voor de grap van de jacht een slapende dronken boer mee naar het hof, waar hij hem fêteert met voedsel en drank en hem mee laat jagen en spelevaren. Daarna…

sage uit 1970
 • 31. HEKSERIJ In huize Holy, aan de Holyweg te Vlaardingen, spookte het toen boer Kooy er woonde. 's Nachts stroomde het
 • boer
 • Vrouw zou hooi laten stromen, melk en kinderen betoveren.

sage uit 1970
 • 34. DE HEKSENSABBAT Een boer die in de omgeving van Leiden een flinke hoeve bezat, was na een warme zomerdag om
 • groette terug. Terwijl ze nog aan het spreken waren, werd er een teken gegeven - wat voor teken dat was heeft de boer niet
 • boer
 • Man ziet om middernacht lampen branden en mensen die aan tafel zitten of dansen. Hij ontdekt zijn buren, groet ze, en op een bepaald teken verdwijnt alles.

sage uit 1970
 • , overkwam iets dergelijks en hij moest achter zijn biggen aanrennen, de werf op. Eens reed daar een boer van de weg af het water
 • boer
 • Vrouw van molenaar zet paarden vast, laat dieren ontsnappen, helpt paard en wagen uit het water met een touw

broodjeaapverhaal uit 2002
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer
 • boer
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer betalen.

broodjeaapverhaal uit 2002
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer
 • boer
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer betalen.

broodjeaapverhaal uit 2001
 • boer
 • Een man heeft zich aangegeven als de maker van de graancirkel bij Heinenoord; hij moet de schade betalen.

mop uit 1651
 • Een ruyter vong onderweeg een boer op, en wilde met geweldt van hem aenwijsing hebben, waer dat paerden te krijgen
 • waeren. De boer seyde dat hij er daer ontrent geen wist. De ruijter dien het ernst was haelt een touw uyt sijn sack en werpt
 • Een ruiter wilde met alle geweld van een boer weten waar hij paarden kon krijgen. De boer zei dat hij het niet wist. De
 • kon krijgen. Hij zei de boer dat hij zich moest overgeven aan God. Toen zei de boer dat de duivel hem moest halen als hij
 • boer
 • Een ruiter wilde met alle geweld van een boer weten waar hij paarden kon krijgen. De boer zei dat hij het niet wist. De ruiter deed hem toen een touw om zijn nek, en dreigde dat hij zou hangen als hij…

mop uit 1651
 • het dat het klapt, soo seggen se: ''t Is moy weer.' Is 't lecker bier: 'dat bier is vaets etc.' Een vreemde boer, die hier
 • : 'lck hebbe uw vader wel gekent, dat was een schelm en fielt (willende seggen een eerlijck man).' Dese boer, geen geck
 • uit voor schelm, terwijl hij het omgekeerde bedoelde. De man begreep dat niet en sloeg de boer vol in zijn gezicht. "Dat
 • boer
 • In Outdorp zeggen de boeren in vrolijk gezelschap altijd het omgekeerde van wat ze bedoelen. Een vreemdeling die dit gebruik niet kende kwam tussen die boeren terecht. Een dorpbewoner beweerde dat hij…

mop uit 1651
 • cardinael de Bourbon buyten Parijs was, quam hij een boer tegen die een paer nieuwe schoenen onder sijn arm droeg. R. 'Dat zijn
 • onherkenbaar buiten Parijs. Ze kwamen toen een boer tegen die een paar nieuwe schoenen onder zijn arm droeg. De koning ried wat ze
 • de boer gekost hadden. De boer zei toen, dat hij er een carolus [=munt met afbeelding van Karel de Stoute] naast zat met
 • boer
 • Koning Francois I van Frankrijk vond het leuk om incognito te gaan. Op een keer was hij met de kardinaal van Bourbon onherkenbaar buiten Parijs. Ze kwamen toen een boer tegen die een paar nieuwe…

sage uit 2005
 • De onthoofding van de baljuw In 1336 wilde de baljuw van Zuid-Holland de enige koe van een boer uit Hendrik-Ido
 • -Ambacht kopen. De boer weigerde. Het was immers zijn beste en mooiste dier. De baljuw nam de koe daarop met geweld mee en
 • Een baljuw maakt een boer een goede koe afhandig en geeft hem in ruil een waardeloze koe. Dit alles tegen de wil van de
 • boer, die zijn beklag gaat doen bij de zieke graaf Willem III de Goede. De graaf laat de schout van Dordrecht de baljuw en
 • boer
 • Een baljuw maakt een boer een goede koe afhandig en geeft hem in ruil een waardeloze koe. Dit alles tegen de wil van de boer, die zijn beklag gaat doen bij de zieke graaf Willem III de Goede. De graaf…

mop uit 1651
 • boer siende een gans plucken, seyde: 'Wel hoe, dat is wonderlijck! Plucken hier de boeren de gansen, bij ons plucken de
 • boer
 • In Den Bosch was de heer Gans ambtenaar van het beheer van inkomsten en uitgaven. In Den Haag zag een inwoner van Den Bosch iemand een gans plukken en zei: "Dat is wonderlijk! Hier plukken de boeren…

mop uit 1651
 • boer
 • Het lukte iemand niet om ganzen vet te mesten. Een vriend zei, dat hij ze naar Den Bosch moest sturen, want daar zouden ze meteen vet worden.

mop uit 1651
 • Een boer die questie hadde over eenig hoy, wierdt geseyt dat sij hem licht op sijn eedt souden setten. R. 'Ha, ha, kan
 • Een boer heeft een geschil over hooi. In de rechtszaak begrijpt hij een bepaalde uitdrukking niet (eed / eet?) en zegt
 • boer
 • Een boer heeft een geschil over hooi. In de rechtszaak begrijpt hij een bepaalde uitdrukking niet (eed / eet?) en zegt hij: als ik het op mijn vork krijg, heb ik het zo de schuur in.

mop uit 1651
 • Een boer wiert, sooals hij ging om sich te laten scheeren, in de kroeg aengeroepen, daer hij sich soo beseten vol soop
 • , 'meester Jan, of de duyvel sal u haelen.' Voor de derde mael komt het beest weder aen sijn trog. De boer vatte toe dat het
 • Een boer zou zich laten scheren. Onderweg kwam hij echter in de kroeg terecht. Hij werd dronken en kwam vlak bij zijn
 • huis in de goot terecht, waar hij zich onderscheet en bespuugde. Het varken kwam zijn gezicht aflikken, waardoor de boer
 • boer
 • Een boer zou zich laten scheren. Onderweg kwam hij echter in de kroeg terecht. Hij werd dronken en kwam vlak bij zijn huis in de goot terecht, waar hij zich onderscheet en bespuugde. Het varken kwam…

mop uit 1651
 • straffe van verbanning. Op een dag zag hij een boer op zo'n dag in de kroeg. Hij zei: "Dat zal je een zuur biertje worden
 • ." Waarop de boer antwoordde: "Is dat zo? Dan zal ik hem maar snel opdrinken."
 • boer
 • Een priester preekte dat het drinken en tappen in de kroeg op zondagen en andere heilige dagen werd verboden, op straffe van verbanning. Op een dag zag hij een boer op zo'n dag in de kroeg. Hij zei:…

mop uit 1651
 • boer
 • Een pastoor kende de feestdagen niet. Hij preekte voor de boeren in de Appenijnen. Hij preekte eens 8 dagen lang voor Pasen, zonder de vasten aan te kondigen. Dit maakte hij goed door te zeggen dat de…

broodjeaapverhaal uit 2004
 • geweest zijn. De volgende dag kwam een koets aan bij het huis van de boer. Een elegant geklede man stapte uit en
 • introduceerde zich als de vader van de jongen die boer Fleming had gered. "Ik wil u terugbetalen," zei hij. "U redde het leven van
 • Kettingbrief over vriendschap: brengt geluk als men hem doorstuurt. Tevens met een verhaal: een boer redt een jongen
 • uit het moeras. De vader, een rijke edelman, is dankbaar, en betaalt de opleiding van de zoon van de boer. Die zoon is
 • boer
 • Kettingbrief over vriendschap: brengt geluk als men hem doorstuurt. Tevens met een verhaal: een boer redt een jongen uit het moeras. De vader, een rijke edelman, is dankbaar, en betaalt de opleiding…