Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

1 resultaten voor ""

mop uit 1678
  • dinghen op te lossen, siende daer geen kans toe; Soo komt 'er tot sijn geluck een Boer by hem, vragende waerom hy soo treurigh
  • boer dit verstaen hebbende, seyde tegens hem, Zijt maer te vreden ick sal u helpen, geef my u kleeren en ick sal u de mijne
  • van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in zijn plaats de oplossingen geeft
  • denkt dat hij de gevangene is, maar dat is onjuist, want hij is een boer.
  • boer
  • Om vrij te komen moet een gevangene drie raadsels oplossen, te weten hoeveel de koningin waard is, waar het middelpunt van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in…