Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

47 resultaten voor ""

sage uit 1923
 • boer
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Goes. Verder een 4 regelig rijmpje over het gedenkwaardige jaar 1734 waarin voorspeld was dat de wereld zou vergaan. De Goesenaren sloten de stad en namen vele…

sage uit 1923
 • Naamsverklarende Sagen. c. De Dorpen en Gehuchten Een boer liet een aap op zijn hoeve vrij rondloopen; 't was een mak
 • boer
 • Verklaring voor de naam Apekinderen, zoals het buurtschap Zoutelande ook wel wordt genoemd.


sage uit 1923
 • den avond en de bewoners schenen al naar bed te zijn gegaan, doch op herhaald kloppen werd open gedaan. De boer bleek een
 • gebood hij dat de boer een lantaren zou nemen en hen huis en schuur, van onder tot boven, zou laten doorzoeken. Gewillig werd
 • boer
 • Verklaring voor de naam 'Papenmuts', een gebiedje tussen Ellewoutsdijk en Driewegen.

sage uit 1923
 • Koo Meulblok, een boer, moest eens naar Noord-Frankrijk om pacht te betalen. Hij werd overvallen en meegenomen door
 • boer
 • Koo Meulblok, een boer, moest eens naar Noord-Frankrijk om pacht te betalen. Hij werd overvallen en meegenomen door rovers. In hun hol hing mensenvlees waar ze van aten. Koo wist zich te verstoppen…

sage uit 1923
 • kwelgeest plotseling verdwenen. Kootje was zoo van streek, dat twee zoons van den boer hem naar huis moesten brengen. Hij
 • boer
 • Een stroper wordt 's nachts besprongen door een kwelgeest, die hij niet kan afschudden, terwijl hij naar de Steehoeve rent, waar het verdwijnt.

sage uit 1923
 • indertijd spoorloos verdween, en waar het sedert dien niet pluis was. Een landlooper vroeg eens aan een boer, of hij niet in de
 • schuur kon overnachten maar die stuurde hem naar het spookhuis... als hij het tenminste aandorst, na al wat de boer hem
 • Een landloper wordt door een boer verwezen naar een spookhoeve, als hij durft. De man legt zich er te slapen en om
 • boer
 • Een landloper wordt door een boer verwezen naar een spookhoeve, als hij durft. De man legt zich er te slapen en om middernacht verschijnt het spook en de man houdt zich slapende en ziet de geest van…

sage uit 1923
 • koeien, dat ze er slechts met moeite doorheen kwamen. Toch had geen enkele boer daar koeien weiden, — en 's morgens was er
 • boer
 • 's Nachts blokkeren koeien de weg, die overdag verdwenen zijn, volgens Meertens nevels.

sage uit 1923
 • , omdat er rondom water was; eerst toen de boer dichte bij was, week het water als bij tooverslag en was het weiland als te
 • Een boer zit maar te wachten op de meid, die is gaan melken, en gaat kijken. Dan blijkt, dat ze niet wegkon, omdat ze
 • zich omringd zag door water, dat week toen de boer kwam.
 • boer
 • Een boer zit maar te wachten op de meid, die is gaan melken, en gaat kijken. Dan blijkt, dat ze niet wegkon, omdat ze zich omringd zag door water, dat week toen de boer kwam.

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Daar op 'et Spui (onder Axel) daar lagen bij 'nen boer de koebêêten die 'an voor zaad geplant
 • De knechten van een boer horen 's nachts de laketten klapperen, maar als ze gaan kijken zitten ze dicht; ook andere
 • boer
 • De knechten van een boer horen 's nachts de laketten klapperen, maar als ze gaan kijken zitten ze dicht; ook andere spookgeluiden zijn te horen, maar er is niks te zien. Soms loopt een wit paard met…

sage uit 1920
 • Heksen aan het werk Bij een boer uit IJzendijke molken de koeien bloed; geen twijfel of de stal was betooverd. De
 • veearts wist er ook geen weg mee, zoodat de boer naar de paters is gegaan. Een van hen trok met hem mee. Toen hij bij de stal
 • Bij een boer zit bloed in de melk en als de dokter geen raad weet, gaat hij naar de paters. Een gaat mee, laat alle
 • boer
 • Bij een boer zit bloed in de melk en als de dokter geen raad weet, gaat hij naar de paters. Een gaat mee, laat alle kieren en gaten van de stal dichtmaken en sluit zich er dan in op. Er ontstaat een…

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Op de hoeve "Blijendaal", onder St. Annaland woonde voor een goeie honderd jaar een boer met zijn
 • boer
 • Een jongen is op bezoek bij zijn meisje, ze valt in slaap en hij ziet een hommelbij uit haar mond komen en legt een doek erover. Als de bij terugkomt en niet naar binnen kan, loopt het meisje blauw…

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Het is op het Zeeuwsche platteland gebruik dat de werkman een varken houdt, dat hij van den boer
 • koopt, als het een week of zes, zeven is. Nu was er eens zoo'n man uit Hansweert naar den boer geweest, had de big in een
 • boer
 • Een man loopt met een big in een zak op zijn rug door een wei en kan geen uitgang vinden. Hij komt een paar maal langs hetzelfde huisje en tenslotte komt een vrouw naar buiten, die hem de uitgang…

sage uit 1925
 • uitvinding - dat, afgezien van alle nadelen aan die nieuwigheid verbonden, de brave boer nu toch niet meer te laat kwam.
 • Vroeger was er een boer in Nederweert die slecht kon onthouden. Dat had tot gevolg dat hij regelmatig op zaterdag of
 • boer
 • Vroeger was er een boer in Nederweert die slecht kon onthouden. Dat had tot gevolg dat hij regelmatig op zaterdag of maandag naar de kerk ging, in plaats van op zondag. Toen vond hij een primitief…

sage uit 1923
 • . Over hem loopen de volgende vertelsels. Het paard van een boer, die een eind buiten het dorp woonde, kreeg 's avonds laat
 • dreigde, dat de boer het wel merken zou, als de rekening kwam. Weer kregen ze een fleschje mee, en weer viel het op dezelfde
 • boer
 • Een knaap wordt naar een toverkundige veearts gestuurd en krijgt van hem een drankje, maar laat tot 2x toe het flesje uit zijn handen glippen, zodat hij terugmoet; tenslotte komt hij ermee terug; de…

sage uit 1923
 • Toovenaars. Onder Zaamslag weunden is 'n boer, da' was 'n ijselijk vrêêje vent. Ie zei wel is: "'k Zou nog nie' bange
 • ' zukke flauwe kul, daa' g'lôôfden dien boer gêên spetter van! Toen at-ie op 't durp kwam was 't twêê uren. "Was je nie' bange
 • Een boer, die nergens bang voor is, wordt op een nacht naar een dokter gestuurd, die kan toveren, en ziet zich op de
 • terugweg vergezeld door een haas, die steeds groter wordt, op het laatst zo groot als zijn paard, en de boer komt geheel
 • boer
 • Een boer, die nergens bang voor is, wordt op een nacht naar een dokter gestuurd, die kan toveren, en ziet zich op de terugweg vergezeld door een haas, die steeds groter wordt, op het laatst zo groot…

sage uit 1923
 • terugbrengen herhaalde zich hetzelfde spelletje. De boer wist er niets van, dat de jonge jongers toch zijn sleeper hadden gebruikt.
 • boer
 • De toverkundige knecht (J. B.) kan het slot van de schuur openen door erover te blazen en te strijken, zodat de jongens ongemerkt met de sleper kunnen gaan rijden.

sage uit 1923
 • zonderlinge geval, dat zooveel opspraak wekte. Dus gingen zij op zekeren dag gezamenlijk naar de woning. Zij vonden den boer thuis
 • , vorderde ongemerkt de tijd. Opzettelijk rekten zij het gesprek, allerlei onderwerpen erin betrekkend. Wetend dat de boer zich
 • Boer moet weerwolf zijn, verlossing als het wolfsvel verbrandt.
 • boer
 • Boer moet weerwolf zijn, verlossing als het wolfsvel verbrandt.

sage uit 1923
 • boer
 • Drie boeren bespotten een oude vrouw voordat zij een mergelgrot ingaan. Zij verdwalen, sterven doordat er geen hulp komt, en worden jaren later als mummies gevonden.

sage uit 1925
 • boer
 • Boeren uit Neer en Gulikerland hadden de inwoners van Venlo ten tijde van hongersnood geholpen. Uit erkentelijkheid schonk de magistraat hen daarom het recht om vrij, zonder betaling, hun spullen op…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL VOORZEGT EEN BEVALLING.. De vrouw van een boer uit Bunde moest bevallen. Het was al nacht. De boer zond zijn
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas
 • boer
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1925
 • groot. De boer, die 's nachts dien plons en dat vuur had gezien en dat gelui had gehoord, bracht spoedig de opheldering. Nu
 • vlammen opstegen. Een passerende boer hoorde de klok op jammerende toon luiden. Toen de volgende dag bleek dat de klok
 • boer
 • De duivel stal de nieuwe klok van Swolgen voordat deze gedoopt kon worden. Hij wierp deze in een kuil, waaruit blauwe vlammen opstegen. Een passerende boer hoorde de klok op jammerende toon luiden.…

sage uit 1925
 • noemde den naam van een boer) weer zijn krak 1) in de schlond 2) gejaagd. Dan kan het zich weer stief 3) vreten en ziet het
 • boer
 • Vroedvrouw, peter en meter komen net terug van een doop. Ze zien een zwarte koets met vier zwarte paarden door het Sint-Jansbos rijden. De volgende dag hoorden zij anderen vertellen dat het spookte in…

sage uit 1925
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man
 • gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige opziener van de graafwerkzaamheden van een
 • boer
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

sage uit 1925
 • voorgevallene gebeurde nog niet lang geleden: op 7 september 1921 - had een boer bij een oude vrouw een kar mest gekocht en liet hij
 • hielp niet. De kar mest was niet te bewegen. De oude vrouw, van wie de boer de mest gekocht had, was iemand die bekend stond
 • Een boer koopt mest bij een oude vrouw, maar de kar komt maar niet vooruit. Pas als de oude vrouw op het paard heeft
 • boer
 • Een boer koopt mest bij een oude vrouw, maar de kar komt maar niet vooruit. Pas als de oude vrouw op het paard heeft geklopt, lukt het. Dezelfde vrouw voorspelde eens een mijnwerker, die haar voor de…