Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

23 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Der wie us in man, dy kom by in boer, dy't krekt oan 't melken wie. Hy hie och sa'n toarst. Hy frege de boer: "Soe 'k
 • wol hwat molke ha meije?" "Né", sei de boer. Mar de man koe bûksprekke. Doe wie 't krekt as sei de koe: "Jow dy man hwat
 • Een dorstige man vraagt een boer om wat melk. Als de boer weigert, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe
 • boer
 • Een dorstige man vraagt een boer om wat melk. Als de boer weigert, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe beveelt de man wat melk te geven.

sage uit 1968
 • De boer en syn frou dy soenen togearre to praten. Se hienen in papegaei. De frou sei tsjin 'e papegaei: "Tink der goed
 • om, hwat der yn 'e hûs gebeurt." De feint en de faem moesten hûswarje. Doe't de boer en de frou fuort wienen, sei de faem
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren
 • bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de kooi. Toen de boer en zijn vrouw
 • boer
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de…

sage uit 1967
 • Hjir yn Stiensgea wennen twa âlde feinten, dat wienen Albert en Ate. Dy wienen boer. Sy dienen alles togearre. Se
 • sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een spookverschijning die even plotseling als hij
 • boer
 • Twee boeren willen vroeg in de ochtend de koeien gaan melken, als een van hen een gestalte aan de andere kant van de sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie twa hynders. It iene wie siik, it oare wie soun. Hy nom hwat hier fan 'e beide hynders en gong
 • Een boer raadpleegt een duivelbanner omdat een van zijn twee paarden betoverd is. De duivelbanner geeft hem twee pakjes
 • boer
 • Een boer raadpleegt een duivelbanner omdat een van zijn twee paarden betoverd is. De duivelbanner geeft hem twee pakjes mee: een pakje met een drankje voor het zieke paard; een pakje met wat hooi voor…

sage uit 1969
 • boer
 • De boeren deden vroeger duivelsdrek in het drinken van de kalveren, zodat ze niet betoverd zouden raken. Ook deden ze duivelsdrek onder de varkensbakken.

sage uit 1973
 • Sterke Hearke wie oan 't dongladen yn Bouwekleaster op 'e plaets. 't Wie itenstiid, mar de boer hie net sein: "Mannen
 • kaem, sei de boer: "Hoe hast it hawn, Hearke? Nou stiet dêr in foer stront. Hwa sil dat der út krije?" De oaren seinen
 • Hearke was met anderen aan het mestladen. Rond etenstijd zei de boer niet dat ze konden eten. Hearke wilde dat wel en
 • plek kwam. Hearke ging naar huis om te eten, en toen hij terugkwam vertelde de boer dat er zoveel mest op de wagen was
 • boer
 • Hearke was met anderen aan het mestladen. Rond etenstijd zei de boer niet dat ze konden eten. Hearke wilde dat wel en bedacht een list: hij laadde de wagen vol met stront in de mestvaalt. De vracht…

sage uit 1973
 • Ek in kear doe wie Jan Hepkes oan 't meanen op 'e klaei. Dêr kaem de boer by him. Dy sei: "Wolle jo hjir even komme
 • , Wouda?" "Hwat nou?" sei Jan. "De frou forwachtet in bern," sei de boer, "en de dokter kin 't net klear krije. Witte jo gjin
 • Wouda was aan het maaien toen de boer hem riep. Zijn vrouw verwachtte een kind en de dokter kon het niet klaar krijgen
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Wouda was aan het maaien toen de boer hem riep. Zijn vrouw verwachtte een kind en de dokter kon het niet klaar krijgen. Jan ging naar de boerenvrouw en rinkelde een poosje met geld. Een half uur later…

sage uit 1973
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Jan Hepkes kwam onderweg een vader met zijn zoon tegen op weg naar het boertje om raad, want de oude moeder was erg ziek. Het boertje was juist die ochtend overleden. Jan bekeek de urine van het zieke…

sage uit 1973
 • Jan Hepkes wie ris in kear oan 't meanen op 'e klaei. Hy wie dêr by in boer oan 't wurk. Dêr wie ek in arbeider, en dy
 • koe net sêd. Dy friet troch. Doe sei de boer tsjin Jan: "Hoe matte wy dêr mei oan?" Doe sei Jan: "Nou matte wy fan 'e
 • Bij een boer was een onverzadigbare arbeider. Jan en de boer bedachten dat ze tussen de middag hele gare grutten zouden
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Bij een boer was een onverzadigbare arbeider. Jan en de boer bedachten dat ze tussen de middag hele gare grutten zouden eten met veel koeienvet. Ook daarvan at de arbeider maar door. Toen ze kort…

sage uit 1973
 • Ek in kear doe wie Jan Hepkes op 'e klaei by in boer yn 't hea. Dy boer koe net rinne, sa gebrekkich wied er oan 'e
 • krige him ek. Wie dat net deselde boer, dy't ik it middel jown hie?"
 • Jan hielp bij een boer die vreselijke last van zijn voeten had, hij kon bijna niet lopen. Jan gaf hem een middel. Toen
 • diezelfde boer.
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Jan hielp bij een boer die vreselijke last van zijn voeten had, hij kon bijna niet lopen. Jan gaf hem een middel. Toen hij de zomer daarop de vraag kreeg om weer te komen maaien, ging hij terug. Hij…

mop uit 1973
 • Der wie ris in boer, dy hie in moaije houn. It wie in prachtich beest. Doe hearde hy dat der in man wie, dy koe de
 • hounen praten leare. Hy tocht: dat moest ús houn ek leare. De boer rôp de feint by him en sei: "Hjir hastû 25 goune, gean
 • Een boer had een prachtige hond. Hij had gehoord dat ergens een man woonde die honden kan laten praten. Hij gaf zijn
 • meer geld. Die avond wachtte de boer hem weer op. Het dier kon al echte zinnen zeggen, volgens de knecht, maar ze moesten
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Een boer had een prachtige hond. Hij had gehoord dat ergens een man woonde die honden kan laten praten. Hij gaf zijn knecht geld mee en liet hem met de hond naar die man toegaan. Die avond wachtte hij…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie twa arbeiders. Middeis sieten se meimankoar om 'e tafel en dan ieten se út ien panne. Mar 't
 • fet roun altyd nei de boer ta. Sa waerd de panne altyd krekt delset. Doe sei de iene arbeider tsjin 'e oare: "Nou wolle wy
 • Een boer heeft twee arbeiders, maar als ze eten, staat de pan altijd zo gedraaid dat de boer al het vet en spek krijgt
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Een boer heeft twee arbeiders, maar als ze eten, staat de pan altijd zo gedraaid dat de boer al het vet en spek krijgt, en de arbeiders niets. Ze spreken iets af: de een vertelt een sterk verhaal…

mop uit 1973
 • De boer wie mei syn feint oan 't wurk op it lân. Doe sei er tsjin 'e feint: "Ik krij sin oan hwat. Mast even nei de
 • . "De boer hat sein, ik moest jim beide even topakken ha", sei de feint. "Dat kin net," sei de frou, "dat hat de boer net
 • Een boer en zijn knecht werken op het land. De boer krijgt trek en stuurt de knecht naar binnen om twee eieren. Daar
 • roept de knecht naar de boer: een of allebei. De boer schreeuwt terug: allebei, stuk ongeluk. Dan is de boerin overtuigd en
 • boer
 • Boer, Sas de
 • Een boer en zijn knecht werken op het land. De boer krijgt trek en stuurt de knecht naar binnen om twee eieren. Daar zijn de boerin en de meid. De knecht zegt dat hij ze even mag pakken allebei. De…

sage uit 1971
 • elkoar. In skoftje letter forlear de boer syn beide dochters. Dêr hie heit de kisten fan sjoen.
 • Een boer hoort 's nachts plotseling geluiden en ziet even later dat er twee doodskisten over de stenen geschoven worden
 • boer
 • Een boer hoort 's nachts plotseling geluiden en ziet even later dat er twee doodskisten over de stenen geschoven worden. Het is een voorgezicht: kort daarop sterven zijn beide dochters.

sage uit 1971
 • Een man valt dood neer terwijl hij tegen een boom staat te plassen. Als een boer zijn knecht vraagt hem een boom aan te
 • opstaan dan dat de knecht de boer de boom aangeeft. Die avond verschijnt de dode man prompt aan de knecht. De doodskist zweeft
 • boer
 • Een man valt dood neer terwijl hij tegen een boom staat te plassen. Als een boer zijn knecht vraagt hem een boom aan te geven, weigert de knecht. De knecht verklaart dat het eerder zal gebeuren dat de…

sage uit 1969
 • boer
 • Een boerenechtpaar liet hun koe eens stiekem dekken door een stier, zodat ze niet hoefden te betalen. Toen ze weer uit het veld terug wilden gaan, sprong het hek opeens in stukken. Dat was het werk…

sprookje uit 1969
 • Ruerd van der Berg wie boer yn Hamster Pein. Dizze boer hie in toverboek. Doe't hy der ris in kear op út wie, en de
 • wjerljochtsjen en dat woarde hyltyd slimmeroan. It woarde dik ûnwaer binnendoar. Gelokkich kom de boer werom. Doe lies er gau alles
 • Een knecht las eens stiekem in het toverboek van de boer. Het begon steeds erger te onweren. Pas toen de boer hetzelfde
 • boer
 • Een knecht las eens stiekem in het toverboek van de boer. Het begon steeds erger te onweren. Pas toen de boer hetzelfde weer achteruit las, hield het onweer op.

sage uit 1969
 • Sterke Hearke wie arbeider by in boer op it Bomkleaster. Rienk van der Meer wie dêr ek. Dy fortelde, sy hienen ris in
 • boer
 • Er moest tussen een boerderij en een bijgebouw eens een vracht zand komen, maar de paarden pasten er niet tussen. Toen heeft Sterke Hearke de wagen op de plek getrokken. En dat terwijl de anderen…

sage uit 1969
 • Hjir yn Stiensgea hat in famyljelid fan him wenne. Dy wie by de boer yn 't wurk. Hy hiet ek fan Hearke. Dy wie ek wol
 • sà sterk. Se laedden in kear hea op 'e wein. Doe sei de boer tsjin him: "Jo stekke àl hwat dikke stikken op. Tink om 'e
 • boer
 • Sterke Hearke laadde de wagen eens zo vol met hooi, dat deze kapot ging.

sage uit 1969
 • ?" frege de boer. "Dit koestû noait sa gau allinne dien ha." Doe fortelde hja him dat der ien wie dy't har holpen hie en hwat
 • er as lean easke. Doe sei de boer: "Dan bistû oan 'e duvel forkocht." Doe bidde de boer it 'Onze Vader'. Doe is de duvel
 • als eerste bindt, voor hem is. De boer ruikt onraad als ze zo vroeg terugkomt en uit haar verhaal maakt de boer op dat ze
 • aan de duivel verkocht is. De boer bidt vervolgens het 'Onze Vader' en de duivel blijft weg en de meid is gered.
 • boer
 • Een meid moet altijd graan binden op het land, wat telkens eruit valt. Ze krijgt er schoon genoeg van en zegt eens dat de duivel haar de volgende dag mag helpen. De volgende dag komt een man haar…

mop uit 1973
 • Der wienen in boer en in frou mei in feint en in faem. Se hienen ek in papegaei. As de boer en de frou to praten wienen
 • it forfelende wie dat dy papegaei dat altyd forklikte. Op in kear wienen de boer en boerinne der wer togearre op út. De
 • Een knecht en een meid werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht
 • heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door aan de boer. Op een dag besluiten ze
 • boer
 • Een knecht en een meid werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

mop uit 1973
 • Der wie in boer dy hie nei de merk ta west. Hy hie moai hwat jild bard foar syn fé en dat hied er nou by him. Underweis
 • nei hûs ta komt der in rover op him ta mei in laden gewear. "Je geld of je leven", seit er. De boer tinkt: Hoe mat ik dit
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door
 • een rover met een geweer. De boer gaf de rover nog geen geld, maar vroeg hem om eerst door zijn hoed, jas en broek te
 • boer
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door een rover met een geweer. De boer gaf de rover nog geen geld, maar vroeg hem om…

mop uit 1973
 • Yn 'e buert fan Zoutkamp wenne in boer dy hie in jonge fan sechstjin jier yn tsjinst. Dy jonge stie foar neat. Hy sei
 • sels wolris dat er foar gjin duvel bang wie. Der wienen ek twa arbeiders by dy boer, dy tochten: "wy matte dy jonge oars al
 • Een boer had een jongen van zestien in dienst die nergens bang voor was. Twee arbeiders bedachten iets om hem bang te
 • boer
 • Een boer had een jongen van zestien in dienst die nergens bang voor was. Twee arbeiders bedachten iets om hem bang te maken. Ze deden een wit laken om zich heen en gingen op een plank in de schemering…