Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

89 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 2000
 • boer
 • Boeren winden zich op over een 'handleiding graancirkels maken' in een krant.

sage uit 1970
 • 18. HERTOG PHILIPS EN DE DRONKEN BOER Toen hertog Philips de Goede eens, laat in de middag, van een jachtpartij
 • terugkeerde, vond hij onder de elzestruiken in het Haagse Bos een boer, die op die stille plek zijn roes uitsliep. "Laat die kerel
 • 18. HERTOG PHILIPS EN DE DRONKEN BOER
 • Hertog Philips de Goede neemt een keer voor de grap van de jacht een slapende dronken boer mee naar het hof, waar hij
 • hem fêteert met voedsel en drank en hem mee laat jagen en spelevaren. Daarna wordt de boer weer drank gegeven, en als hij
 • boer
 • Hertog Philips de Goede neemt een keer voor de grap van de jacht een slapende dronken boer mee naar het hof, waar hij hem fêteert met voedsel en drank en hem mee laat jagen en spelevaren. Daarna…

mop uit 1651
 • Een ruyter vong onderweeg een boer op, en wilde met geweldt van hem aenwijsing hebben, waer dat paerden te krijgen
 • waeren. De boer seyde dat hij er daer ontrent geen wist. De ruijter dien het ernst was haelt een touw uyt sijn sack en werpt
 • Een ruiter wilde met alle geweld van een boer weten waar hij paarden kon krijgen. De boer zei dat hij het niet wist. De
 • kon krijgen. Hij zei de boer dat hij zich moest overgeven aan God. Toen zei de boer dat de duivel hem moest halen als hij
 • boer
 • Een ruiter wilde met alle geweld van een boer weten waar hij paarden kon krijgen. De boer zei dat hij het niet wist. De ruiter deed hem toen een touw om zijn nek, en dreigde dat hij zou hangen als hij…

mop uit 1651
 • het dat het klapt, soo seggen se: ''t Is moy weer.' Is 't lecker bier: 'dat bier is vaets etc.' Een vreemde boer, die hier
 • : 'lck hebbe uw vader wel gekent, dat was een schelm en fielt (willende seggen een eerlijck man).' Dese boer, geen geck
 • uit voor schelm, terwijl hij het omgekeerde bedoelde. De man begreep dat niet en sloeg de boer vol in zijn gezicht. "Dat
 • boer
 • In Outdorp zeggen de boeren in vrolijk gezelschap altijd het omgekeerde van wat ze bedoelen. Een vreemdeling die dit gebruik niet kende kwam tussen die boeren terecht. Een dorpbewoner beweerde dat hij…

mop uit 1651
 • cardinael de Bourbon buyten Parijs was, quam hij een boer tegen die een paer nieuwe schoenen onder sijn arm droeg. R. 'Dat zijn
 • onherkenbaar buiten Parijs. Ze kwamen toen een boer tegen die een paar nieuwe schoenen onder zijn arm droeg. De koning ried wat ze
 • de boer gekost hadden. De boer zei toen, dat hij er een carolus [=munt met afbeelding van Karel de Stoute] naast zat met
 • boer
 • Koning Francois I van Frankrijk vond het leuk om incognito te gaan. Op een keer was hij met de kardinaal van Bourbon onherkenbaar buiten Parijs. Ze kwamen toen een boer tegen die een paar nieuwe…

mop uit 1651
 • boer siende een gans plucken, seyde: 'Wel hoe, dat is wonderlijck! Plucken hier de boeren de gansen, bij ons plucken de
 • boer
 • In Den Bosch was de heer Gans ambtenaar van het beheer van inkomsten en uitgaven. In Den Haag zag een inwoner van Den Bosch iemand een gans plukken en zei: "Dat is wonderlijk! Hier plukken de boeren…

mop uit 1651
 • boer
 • Het lukte iemand niet om ganzen vet te mesten. Een vriend zei, dat hij ze naar Den Bosch moest sturen, want daar zouden ze meteen vet worden.

mop uit 1651
 • Een boer die questie hadde over eenig hoy, wierdt geseyt dat sij hem licht op sijn eedt souden setten. R. 'Ha, ha, kan
 • Een boer heeft een geschil over hooi. In de rechtszaak begrijpt hij een bepaalde uitdrukking niet (eed / eet?) en zegt
 • boer
 • Een boer heeft een geschil over hooi. In de rechtszaak begrijpt hij een bepaalde uitdrukking niet (eed / eet?) en zegt hij: als ik het op mijn vork krijg, heb ik het zo de schuur in.

mop uit 1651
 • Een boer wiert, sooals hij ging om sich te laten scheeren, in de kroeg aengeroepen, daer hij sich soo beseten vol soop
 • , 'meester Jan, of de duyvel sal u haelen.' Voor de derde mael komt het beest weder aen sijn trog. De boer vatte toe dat het
 • Een boer zou zich laten scheren. Onderweg kwam hij echter in de kroeg terecht. Hij werd dronken en kwam vlak bij zijn
 • huis in de goot terecht, waar hij zich onderscheet en bespuugde. Het varken kwam zijn gezicht aflikken, waardoor de boer
 • boer
 • Een boer zou zich laten scheren. Onderweg kwam hij echter in de kroeg terecht. Hij werd dronken en kwam vlak bij zijn huis in de goot terecht, waar hij zich onderscheet en bespuugde. Het varken kwam…

mop uit 1651
 • straffe van verbanning. Op een dag zag hij een boer op zo'n dag in de kroeg. Hij zei: "Dat zal je een zuur biertje worden
 • ." Waarop de boer antwoordde: "Is dat zo? Dan zal ik hem maar snel opdrinken."
 • boer
 • Een priester preekte dat het drinken en tappen in de kroeg op zondagen en andere heilige dagen werd verboden, op straffe van verbanning. Op een dag zag hij een boer op zo'n dag in de kroeg. Hij zei:…

mop uit 1651
 • boer
 • Een pastoor kende de feestdagen niet. Hij preekte voor de boeren in de Appenijnen. Hij preekte eens 8 dagen lang voor Pasen, zonder de vasten aan te kondigen. Dit maakte hij goed door te zeggen dat de…

mop uit 1651
 • boer
 • Er werd in een dorp veel gestolen en de waard werd gearresteerd. De boeren probeerden iemand anders terecht te laten stellen, omdat het om de enige waard in het dorp ging en ze wilden hem niet missen.

mop uit 1651
 • Seker heer vroeg aen een boer of hij op den rechten weg was. R. 'Neen.' R. 'Moet ick dan terugge rijden?' R. 'Neen
 • Een heer hoorde van een boer dat hij op de verkeerde weg was. Op de vraag of hij dan terug moest rijden, zei de boer
 • boer
 • Een heer hoorde van een boer dat hij op de verkeerde weg was. Op de vraag of hij dan terug moest rijden, zei de boer: "Nee, keer uw paard maar om en rij dan voorwaarts."

mop uit 1651
 • van een groven boer, die er eer als hij geseten hadde, wat bebolwerckt. R. 'Kameraedt, gij kunt oock als het al geseyt is
 • . ' Wat dese krimpk... meug je tegen geen koude en wil je quansuys mede een rechtschaepen kaerel wesen.' R. 'Boer, niet veel
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan
 • sloeg hij de boer vol in het gezicht. Daarna liet het boerengezelschap de kapitein met rust.
 • boer
 • Een kapitein en een boer wedden wie zijn hand eerst bij het vuur kan houden, en daarna om het langst in het water kan houden. De kapitein wint, want die heeft een houden hand. Uiteindelijk kwam het…

mop uit 1651
 • Een boer quam bij een doctor raet vraegen voor sijn siecke vrouw. De doctor alles wel verstaen hebbende seyde dat hij
 • sijn wijf soo ras als hij te huys quam een loutere klisteer moest setten. De boer dee het en sach sijn vrouw des
 • Een boer kon op advies van een arts zijn vrouw genezen met een klysma. Daarna begon hij te huilen, omdat hij bedacht
 • boer
 • Een boer kon op advies van een arts zijn vrouw genezen met een klysma. Daarna begon hij te huilen, omdat hij bedacht dat hij op die manier ook het leven van zijn moeder met nog een paar jaar had…

mop uit 1651
 • Seker edelman door Spangiën reysende vroeg een boer, dien hij op het veldt vondt ploegende, hoe laet het al was. De
 • Een edelman vroeg in Spanje een ploegende boer hoe laat het was. Deze ging eerst zijn huis in om zijn volledige
 • boer
 • Een edelman vroeg in Spanje een ploegende boer hoe laat het was. Deze ging eerst zijn huis in om zijn volledige, deftige uitrusting aan te trekken alvorens hij antwoord gaf.

mop uit 1651
 • boer
 • Een jonker hoort een dief in de stal en gaat er met de knecht op af. De jonker zegt dat de knecht als eerste naar binnen moet, maar de knecht zegt dat de jonker mag voorgaan. De jonker antwoordt: Je…

mop uit 1651
 • Seker doctor vroeg een boer, sijn patiënt, of hij de pillen, hem op gisteren geordonneert, hadde ingenomen. R. 'Neen
 • boer
 • Een dokter vroeg een patiënt of hij zijn voorgeschreven pillen had ingenomen. Antwoord: "Nee, ik laat ze nog 3 à 4 weken staan tot ze wat rijper zijn. Gisteren waren ze nog veel te wrang."

mop uit 1651
 • boer
 • Twee Duitse boeren vragen zich af hoe ze aan een gekke bisschop komen.

Trefwoorden: 1666, bisschop, boer, geestelijke, gek, God


mop uit 1651
 • vischkooperssoon.' 'Ghij Westfaelschen boer', seyde Musch. 'Ick een boer?' seyde Ripperda, 'ick ben een edelman sonder dispuyt. Mijn
 • een visboer. Daarop noemt Musch Ripperda een Westfaalse boer. Ripperda geeft aan dat hij een edelman is: zijn vader heeft
 • boer
 • Musch en Ripperda krijgen ruzie over een worp tijdens het dobbelen. Ripperda scheldt zijn opponent uit voor zoon van een visboer. Daarop noemt Musch Ripperda een Westfaalse boer. Ripperda geeft aan…

mop uit 1651
 • boer
 • Er zijn twee mannen die met elkaar spreken over een man die zich als edelman voordoet. Deze persoon wordt door de mannen op de hak genomen: 'Dat is het soort edelman waar de boeren 'cousin' tegen…

mop uit 1651
 • Een boer, die een meyt met kindt hadde gemaeckt, wierdt hardt van de paep daerover bestraft. Als hij de heele saeck tot
 • , soo moet die wijn in uw mondt soo bitter werden als alssem of als gal.' De boer begon te drincken en de bitterheyt
 • Een boer moest een glas alsemwijn drinken van de priester, omdat hij ontkende dat hij een meid zwanger had gemaakt. Als
 • boer
 • Een boer moest een glas alsemwijn drinken van de priester, omdat hij ontkende dat hij een meid zwanger had gemaakt. Als hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken.…

mop uit 1651
 • Een droncke notaris, genaemt Jan, hadde tot devys boven sijn deur laeten setten: 'Oia Desuper.' Een boer, daer aen
 • Notaris Jan, een zuiplap, had boven zijn deur 'Oia Desuper' laten zetten. Toen een boer dat zag zei hij tegen zijn
 • boer
 • Notaris Jan, een zuiplap, had boven zijn deur 'Oia Desuper' laten zetten. Toen een boer dat zag zei hij tegen zijn kameraad dat hij het raar vond dat iemand zijn eigen schande boven zijn deur liet…

mop uit 1651
 • straffe van verbanning. Op een dag zag hij een boer op zo'n dag in de kroeg. Hij zei: "Dat zal je een zuur biertje worden
 • ." Waarop de boer antwoordde: "Is dat zo? Dan zal ik hem maar snel opdrinken."
 • boer
 • Een priester preekte dat het drinken en tappen in de kroeg op zondagen en andere heilige dagen werd verboden, op straffe van verbanning. Op een dag zag hij een boer op zo'n dag in de kroeg. Hij zei:…

mop uit 1651
 • ?' 'Neen.' Nae 20 diergelijcke illustre vraegen, seyde hij: 'Waer sal ick u dan setten?' Een boer, dit teemen moe zijnde, rees
 • geïrriteerde boer stond toen op, en zei dat hij Franciscus dan maar op zijn plaats moest zetten, of ergens anders. Intussen ging
 • boer
 • Een priester twijfelde heel erg waar hij St. Franciscus in de kerk zou neerzetten, en sprak steeds tegen het beeld. Een geïrriteerde boer stond toen op, en zei dat hij Franciscus dan maar op zijn…