Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

24 resultaten voor ""

sprookje uit 1944
 • hi'j ging toch. Hi'j liep mor op goed geluk af. 's Aoves kwam e bi'j een boer. Hi'j vroeg daor aan de meid um een schep
 • kennemelk. Dat kreeg e. Toe vroeg e um daor te meuge slaope. De boer von 't goed. Hi'j at met en moes toe nao bed. De meid zei
 • Een jongen trekt de wijde wereld in. 's Avonds komt hij bij een boer, waar hij te eten, te drinken en een slaapplaats
 • heen. Om de boer niet wakker te maken gaat hij maar een eind lopen. Bij een andere boerderij is een boer illegaal 's nachts
 • boer
 • Een jongen trekt de wijde wereld in. 's Avonds komt hij bij een boer, waar hij te eten, te drinken en een slaapplaats krijgt. Maar het bed staat voor een raam en omdat hij van de meiden steeds moet…

sprookje uit 1944
 • niet gehad. Hi'j kreeg mao vijf cente van eur met. De jong lup den helen dag en krieg honger en dös. Bi'j een boer vrug e
 • lup en lup. Enkeltied zutte licht Hi'j op 't lich aan. 't Was van 'n boer die op de deal bi'j lich aan 't werk was. "Gi'j
 • Een jongen trekt de wijde wereld in. 's Avonds komt hij bij een boer, waar hij te eten, te drinken en een slaapplaats
 • heen. Om de boer niet wakker te maken gaat hij maar een eind lopen. Bij een andere boerderij is een boer illegaal 's nachts
 • boer
 • Een jongen trekt de wijde wereld in. 's Avonds komt hij bij een boer, waar hij te eten, te drinken en een slaapplaats krijgt. Maar het bed staat voor een raam en omdat hij van de meiden steeds moet…

sprookje uit 1944
 • wandelde hi'j weg. 's Aoves kwam hi'j bi'j een boer. Hi'j vroeg offe op de boerderi'j kon slaope. Dat ging. Toe ze nao de pap
 • aan 't praote kwamme vetelle de boer datte schööp had. De jong vroeg toe offe gin herder kon worre. Hi'j wol veur 500
 • echter over hem te laten gaan en hij trekt de wijde wereld in. Hij komt bij een boerderij en wordt met behulp van de boer een
 • boer
 • Een heer heeft een zoon, die voor priester studeert. Hij studeert zo hard dat hij er gek van wordt. Zijn vader laat hem daarom opsluiten. Als de zoon niet beter wordt wil de heer hem laten doden door…

mop uit 1944
 • kriege. De raaf ging op een stuk land zitte pikke, waorop een boer aan 't bouwe was. Toe den boer brood en koffie gebroch
 • wier ruke de raaf dat. Hi'j vloag op de ploeg. De boer lokke, en grep 'm. Daornao spanne hi'j uut en ging op huus aan. Hi'j
 • Een koning heeft een raaf die weg is gevlogen. Wie hem terugbrengt krijgt een beloning. Een boer vangt de raaf en
 • ze een deel van de beloning krijgen. De boer vraagt daarom aan de koning of hij honderd stokslagen als beloning mag
 • boer
 • Een koning heeft een raaf die weg is gevlogen. Wie hem terugbrengt krijgt een beloning. Een boer vangt de raaf en bezorgt hem terug. Maar bij het paleis moet hij langs twee schildwachten en een…

Trefwoorden: beloning, boer, jood, kasteel, koning, raaf


sage uit 1944
 • 20. DE NACHMEER Een boer ha zes pead en dri'j knechs. De dadde knech was een ni'je. Mao dèn wier met de dag magerder
 • weald veur zien bed. De bouwmeister broch 't pead ien de stal. 's Marges zei de knech tege den boer: "Ik het een pead
 • met een halster de nachmerrie, die in het mooiste paard ter wereld verandert. De boer wil dit paard wel van zijn
 • bouwknecht kopen. Maar zodra de boer het halster van het paard afhaalt staat zijn vrouw voor hem, met hoefijzers aan handen en
 • boer
 • Een boerenknecht kan moeilijk zijn bed uitkomen. Hij krijgt daarvoor op zijn kop van de bouwknecht, die al zijn taken moet overnemen. Maar voordat hij kan slaan staat de knecht alweer te slapen. Dit…

sage uit 1944
 • 20a. De was is een knech gewes dén zich har vehuurd bi'j den boer. Dén boer die har al twee knechte, dus hi'j was den
 • pead van de ganse weald veur 't bed. Hi'j steet op, krieg 't pead en brink 't nao de stal. 's Marges toe den boer opsteet
 • met een halster de nachmerrie, die in het mooiste paard ter wereld verandert. De boer wil dit paard wel van zijn
 • bouwknecht kopen. Maar zodra de boer het halster van het paard afhaalt staat zijn vrouw voor hem, met hoefijzers aan handen en
 • boer
 • Een boerenknecht kan moeilijk zijn bed uitkomen. Hij krijgt daarvoor op zijn kop van de bouwknecht, die al zijn taken moet overnemen. Maar voordat hij kan slaan staat de knecht alweer te slapen. Dit…

sage uit 1944
 • wind". Zi'j deje dat, umdat e zovöl at. De boerenarbeider Karels ha gedaghuurd bi'j een boer en ging 's aoves van den
 • kom ie de niet zo genadig af". De gebeure een hot niks meer. Ien de hööibouw kochte Mol en de boer van Karels samen een
 • bloed uitbraakt. De knecht gaat naar huis en de dagloner gaat het gras zaaien. Later vertelt de boer dat er een kalf
 • boer
 • Een boerenknecht moet samen met een dagloner gras maaien voor zijn baas. Omdat hij zoveel eet komt de meid hem tussen de middag een emmer soep en een emmer snijbonen brengen. Na het eten stelt de…

sage uit 1944
 • 21a. De was vrogger een man gewes en die heitte Mol. En ok één die heitte Bartels. Die Bartels her bi'j een boer as
 • oaver geworre. Op een kier had den boer gres gekoch um te maeje en te hööje. Now harre den arrebeier en Mol daor hen gemot
 • bloed uitbraakt. De knecht gaat naar huis en de dagloner gaat het gras zaaien. Later vertelt de boer dat er een kalf
 • boer
 • Een boerenknecht moet samen met een dagloner gras maaien voor zijn baas. Omdat hij zoveel eet komt de meid hem tussen de middag een emmer soep en een emmer snijbonen brengen. Na het eten stelt de…

sage uit 1970
 • 263. Daor was een boer en dèn hiete met te bi'jnaam Beursken Mattien. En toe zat 't ter ook al niet zo aan um völ geld
 • Een boer, bijgenaamd Beursken Mattien, had niet veel geld om uit te geven aan dorsers en nam wie kwam voor 7 stuivers
 • boer
 • Een boer, bijgenaamd Beursken Mattien, had niet veel geld om uit te geven aan dorsers en nam wie kwam voor 7 stuivers en een bord pap. Zo kreeg hij twee man om te dorsen. Toen het 12 uur luidde, tijd…

sage uit 1970
 • 280. De boer van de Manhorst zat op een aovend bi'j zien huus op een gehouwen boom uut te röste. Daorbi'j viel hi'j ien
 • staon. Alles gebeure later net zo. De boer van de Manhorst had een veurgeschef gezien.
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het
 • boer
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het huis van de buurman blijft staan. Dit gebeurt naderhand net zo, hij had dus een…

sage uit 1970
 • 95. Bi'j een boer hier ien de buurt daor spoeken 't altied. De beeste zatte vas ien de stal. Zi'j harre töwwe aangehad
 • . En 't pead had zich dén nach dood gelopen ien de wei. Den boer is toe nao de paoters ien Huusse gegaon. Die ginge met um
 • Een aantal dieren van een boer worden 's morgens dood gevonden. De boer haalt de hulp van paters erbij. Zij constateren
 • dat de hekserij vanuit een bepaald huis komt. Ze zullen na veertien dagen terug komen omde boer te helpen. Nadat de paters
 • boer
 • Een aantal dieren van een boer worden 's morgens dood gevonden. De boer haalt de hulp van paters erbij. Zij constateren dat de hekserij vanuit een bepaald huis komt. Ze zullen na veertien dagen terug…

mop uit 1970
 • boer
 • Een zoon uit een groot gezin, die niet als zijn vader zich voor niets uit de naad wil werken, wil leraar worden, maar zakt telkens voor het examen. Als hij de hoop opgeeft, komt een heer, die een…

mop uit 1970
 • boer gezeid, "daor het e 't altied oaver. He'k altied al tegegehouwe. lk von dat dat niks was." "Nee, dat hei fout, das net
 • goed veur um. Daor mot e heure. Daor steet e onder tucht en daor kriegt e niet völ cente. Dan leert e zunigheid." Den boer
 • boer
 • De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze adviseert de jongen in militaire dienst te doen. De jongen tekent voor 3 jaar, maar…

mop uit 1970
 • zien parochianen, een rieken boer. Mor hi'j wis zeker die boer schoaf noait wat af. Dén gaf um niks; benauwd was e. Toe
 • denkt e: "Ik gao toch is een praatje met um make." Hi'j geet nao de boer toe; geet een poosje ien huus zitte praote. En zi'j
 • Wandelende pastoor komt langs een rijke, gierige boer, die net een varken heeft geslacht. De pastoor merkt op, dat het
 • een flink beest is, waarop de boer vraagt of hij het verschil weet tussen dat varken en Onze Lieve Heer. De pastoor weet
 • boer
 • Wandelende pastoor komt langs een rijke, gierige boer, die net een varken heeft geslacht. De pastoor merkt op, dat het een flink beest is, waarop de boer vraagt of hij het verschil weet tussen dat…

mop uit 1970
 • ) tegen het koetje en de boer verkoopt het tegen "sikkenprijs", 30 gulden. Zijn vrouw zegt dat ze hem hebben beetgenomen en
 • boer bestelt de reeds verrekende consumpties en betaalt "met de hoed". Dan willen de kooplui zijn hoed kopen en betalen hem
 • boer
 • Als het koetje geen melk meer geeft, stuurt de vrouw haar man ermee naar de markt. Diverse kooplui zeggen "sik" (geit) tegen het koetje en de boer verkoopt het tegen "sikkenprijs", 30 gulden. Zijn…

mop uit 1970
 • 122. Een boer die had een knech, en dèn was daor al lang gewes. Hi'j was ter al jong gekomme. De zat niks ien
 • . Toe zeit den boer tege dat knechje: "'t Is toch kolder a 'k dach; ik heb mien handschoene vegète. Wi gi'j die efkes hale
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een
 • kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of allebei?" "Allebei, sufferd!" 's Avonds
 • boer
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

mop uit 1970
 • 123. De was een boer en dén zat ter goed bi'j. Cente had e zat. Hi'j was getrouwd, mao had gin kindere. Toe decht e
 • , geet ter oaverhen. Toe kömp die boer de kaplaon tegen op straot. De kaplaon geet de nao toe en zeit: "Hoe geet 't?" "0
 • Kinderloze boer, die alles al geprobeerd heeft, vraagt op advies van zijn vrouw de kapelaan hen te komen zegenen
 • . Tijdens de zegening scharrelt de meid rond bij het paar. Na een tijd vraagt de kapelaan hoe het gaat en de boer zegt dat zijn
 • boer
 • Kinderloze boer, die alles al geprobeerd heeft, vraagt op advies van zijn vrouw de kapelaan hen te komen zegenen. Tijdens de zegening scharrelt de meid rond bij het paar. Na een tijd vraagt de…

sage uit 1970
 • 55. Dorus de Prul löp op een kier op te Diekweg aj op te kerk aan gaot. Toe kump taor een boer met te kar langs. Toe
 • zeit e tege den boer: "Geef mien dén gulde". Toe zeit den boer: "Die kriej niet". "Now jao", zeit te Prul, "dan lao'k ow
 • Een man loopt naar de kerk als hij een boer met een kar tegenkomt. Hij wil een gulden van de boer, maar krijgt die niet
 • . Hij laat de kar aan het gras plakken en de boer kan niet meer verder voordat hij de gulden heeft gegeven.
 • boer
 • Een man loopt naar de kerk als hij een boer met een kar tegenkomt. Hij wil een gulden van de boer, maar krijgt die niet. Hij laat de kar aan het gras plakken en de boer kan niet meer verder voordat…

Trefwoorden: boer, heks, hekserij, kar, tovenaar


sage uit 1970
 • 62. De was een boer ien Zeddam en dén had de zulder kepot. Toe zeit e tege de jonges: "Wet ie wat? Wi'j motten 't mao
 • ien bed en toe ging 't te zo veschrikkelijk op, dat de panne rammele op 't dak. Toe zeit den boer: "Hoe kan dat dan? Mao
 • Een boer repareert zijn dak met een den uit het bos. 's Nachts begint alles verschrikkelijk te rammelen. De boer
 • besluit er een pater bij te halen. Deze vraagt of de boer iets heeft, dat niet van hem is. De boer vertelt over de den uit het
 • boer
 • Een boer repareert zijn dak met een den uit het bos. 's Nachts begint alles verschrikkelijk te rammelen. De boer besluit er een pater bij te halen. Deze vraagt of de boer iets heeft, dat niet van hem…

Trefwoorden: boer, dak, den, geestelijke, hekserij, pater


sage uit 1970
 • ; mao dén het heel wat metgemaak vroggere jaore. Hi'j was bi'j een boer aan 't wark; daor mosse mèje. Hi'j wis nie wat daor
 • gaonde was. Toe had dén boer gezeid: "Och daor trek ow mao niks van aan. Kwaod kan 't niet." Saoves leie daor bi'j den boer
 • Een man is in dienst bij een boer om te maaien. 's Nachts hoort hij iets en gaat kijken. Hij ziet dat de maaimachines
 • vanzelf uit de schuur rijden en later oof vanzelf weer terug. De volgende dag zegt hij tegen de boer dat het op de boerderij
 • boer
 • Een man is in dienst bij een boer om te maaien. 's Nachts hoort hij iets en gaat kijken. Hij ziet dat de maaimachines vanzelf uit de schuur rijden en later oof vanzelf weer terug. De volgende dag zegt…

sage uit 1970
 • geschrokke; toe ha ze den emmer met de melk laote valle, en was 't huus ien gevloage nao den boer en had gezeid: "Heur toch is
 • boer. Wat oaverkump mien dan now? Ik zat daor te melke, en mien lieve mins, ik kiek op zied en daor steet ter een hele
 • emmer melk vallen en gaat tegen de boer vertellen wat ze heeft gezien. De boer zegt dat dat vaker gebeurt, en dat het een
 • boer
 • Een boerenmeid is de koeien aan het melken. Als ze naast zich kijkt, ziet ze een lange man naast zich staan. Ze laat de emmer melk vallen en gaat tegen de boer vertellen wat ze heeft gezien. De boer…

sage uit 1970
 • 236. Een boer had drie knechs. Eén van de drie ging der iedere nach uut. De andere twee gingen um op een nach nao. Zi'j
 • was een weerwolf. De twee knechs wolle dat den boer den dadde knech wegdeej. Den boer ging nao de pestoor. Die zei: "Stuur
 • Een boer heeft 3 knechten, 1 wil er iedere avond uit en de 2 anderen volgen hem op een nacht. Ze zien hem uit een wilg
 • een riem halen, omdoen en als veulen wegrennen en weten: hij is een weerwolf. Ze willen dat de boer hem wegdoet. Deze gaat
 • boer
 • Een boer heeft 3 knechten, 1 wil er iedere avond uit en de 2 anderen volgen hem op een nacht. Ze zien hem uit een wilg een riem halen, omdoen en als veulen wegrennen en weten: hij is een weerwolf. Ze…

sage uit 1980
 • en de boer van Karels samen een paar bunder gras. Karels en Mol zouden dat maaien. 's Morgens begonnen ze. 's Middags
 • draven. Even later kwam de mol terug en kroop bij de boer in zijn nek. Deze rekte zich uit, stond op en zei: "Karels, ik voel
 • boer
 • Een dagloner keert terug naar huis en ziet een ploeg zonder paard of man op zich af komen. De ploeg verandert van gedaante: het is de keuterboer, die voor hem staat. De keuterboer smeekt de man hem…
5911422227_66e958ff9e_b.jpg

personal narrative uit 2002
 • voetafdrukken of sporen te vinden. De boer verklaarde wel dat hij het veld wel onlangs nog had bespoten. De door ons gevonden
 • boer
 • In een maisveld wordt een spoor gevonden van afgesneden plantjes.
601.jpg
602.jpg
603.jpg
604.jpg
605.jpg