Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

11 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • boer
 • Op een keer kregen de paarden de kar met mest niet uit de mestvaalt getrokken. Sterke Hearke legde toen eerst wat kruiplanken neer, en trok de wagen toen zo naar de verharde weg.

sage uit 1966
 • Rikele van der Veen wenne yn 'e Harkema. Hy wie arbeider by in boer op it Wytfean. Dat wie Jan Tsjerks (Hoekstra). Hy
 • boer
 • De duivel rende eens voor een man uit en liet voetsporen achter. Vlak voor het huis van de man hielden de voetsporen opeens op. Daar had de duivel een grote sprong gemaakt.

sage uit 1967
 • Als een beruchte heks sterft, gooit de boer die belast is met haar begrafenis haar in het grootste gat dat hij kan
 • boer
 • Als een beruchte heks sterft, gooit de boer die belast is met haar begrafenis haar in het grootste gat dat hij kan vinden. Hij is woedend op haar omdat ze eens zijn kind betoverd heeft.

sage uit 1967
 • Rinse wie arbeider op it Blauhûs ûnder Surhústerfean by in boer Poppinga. Rinse seach dêr kear op kear in greate swarte
 • houn. Dy kom dêr flak by him. "Hwat mat dy grouwe, swarte houn altyd by ús?" frege er de boer. Mar de boer sei: "Hjir is
 • Een boerenknecht ziet vaak een grote zwarte hond rond de boerderij dolen. De boer zegt dat dit onmogelijk is. De knecht
 • boer
 • Een boerenknecht ziet vaak een grote zwarte hond rond de boerderij dolen. De boer zegt dat dit onmogelijk is. De knecht wordt bang en neemt ontslag. Hij heeft zich later voor het hoofd geschoten.

sage uit 1971
 • De sawndaegse boer fan 't Bomkleaster wie nachts altiten warber. Sy wolle wol ha dat er dan groef nei skatten dy't dêr
 • yn 'e groun sitte moesten. Letter wie dy boer tige ryk.
 • Van een boer die zeven dagen per week werkte werd gezegd dat hij 's nachts naar schatten in de grond zocht. Later was
 • de boer erg rijk.
 • boer
 • Van een boer die zeven dagen per week werkte werd gezegd dat hij 's nachts naar schatten in de grond zocht. Later was de boer erg rijk.

Trefwoorden: 7, aarde, boer, dag, graven, grond, nacht, rijk, schat, week, zeven, zoeken


mop uit 1969
 • Der wienen in boer en in feint, dy wienen togearre nei 't haeilân ta. De boer hat in knappe frou en de faem kin ek wol
 • mei dwaen. Wylst de boer en de feint op 't lân binne brekt de feint de riuwe. De boer seit, hy mat mar even nei hûs gean
 • Als een knecht een hark breekt, beveelt de boer hem in het huis twee harken - alvast eentje reserve - te halen. In het
 • huis maakt de knecht de boerin wijs dat de boer hem bevolen heeft met haar en de meid geslachtsgemeenschap te hebben. Als
 • boer
 • Als een knecht een hark breekt, beveelt de boer hem in het huis twee harken - alvast eentje reserve - te halen. In het huis maakt de knecht de boerin wijs dat de boer hem bevolen heeft met haar en de…

sage uit 1971
 • Mike Ruerd wie ris by in boer yn 't hea. Dy boer hie in buorman, ek in boer. Dy boer siet èk yn 'e ûngetiid. 't Gong
 • froeger wol faek hwat tsjin elkoar. Sy dienen dan om 't hurdste. Hwa't it earst klear wie. De boer sei tsjin pake, hy woe 't
 • Een boer wilde eens eerder klaar zijn met het werk dan zijn buurman. Zijn arbeiders kregen inderdaad de vrachten eerder
 • bruggetje gaan, waarover de boer erg boos werd. Een van de arbeiders heeft toen het paard anders dan anders geaaid, en toen
 • boer
 • Een boer wilde eens eerder klaar zijn met het werk dan zijn buurman. Zijn arbeiders kregen inderdaad de vrachten eerder op de wagen, maar de paarden kregen de wagen niet over het bruggetje. Toen…

mop uit 1973
 • Der wie in boer út Amerika op bisite by in boer yn Fryslân. Dy Amerikaenske boer dat wie in opskepper. Yn Amerika wie
 • alles folle moaijer en folle greater en geweldiger as yn Fryslân. De Fryske boer liet him syn lân sjen. Hja dienen dêr in
 • Amerikaanse boer die bij een Friese boer op bezoek is, schept op dat alles bij hem mooier en groter is. Als ze in een
 • uur om het land van de boer zijn gelopen zegt de Amerikaan dat hij daarvoor met de auto van 's morgens vroeg tot 's avonds
 • boer
 • Amerikaanse boer die bij een Friese boer op bezoek is, schept op dat alles bij hem mooier en groter is. Als ze in een uur om het land van de boer zijn gelopen zegt de Amerikaan dat hij daarvoor met…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie in arbeider. De boer sei moarns oars neat tsjin 'e arbeider as 'moarn'. Net in inkel wurd. Hy
 • . Doe sei de boer: "Moarn. hast in nije fyts krige?" "Ja", sei de arbeider. Mar de oare moarns bleau de arbeider wei. En de
 • Een boer begroet zijn arbeider elke dag met 'morgen'. Op een dag komt de arbeider met een nieuwe fiets, waarop de boer
 • de arbeider weggebleven is omdat de boer altijd zo zeurde over de nieuwe fiets.
 • boer
 • Een boer begroet zijn arbeider elke dag met 'morgen'. Op een dag komt de arbeider met een nieuwe fiets, waarop de boer vraagt of hij een nieuwe fiets heeft. De arbeider blijft vanaf de volgende dag…

sage uit 1969
 • 'e boer by by it ôfljochtsjen. Doe waeide it ljocht út. Doe joech dy faem in gjalp. Doe sei de soan: "Bist bang by nacht
 • boer
 • Een boerenzoon plaagde een meid eens dat ze bang was in het donker. Zij beweerde zelfs in het donker wel over het kerkhof te durven lopen. Om dat te bewijzen, stak ze voor een gulden wel een…

mop uit 1969
 • Der wie in rike boer en der wie in earme boer. De rike boer hie altyd de gek mei de earme boer, omdat dy mar ien koe
 • hie. Dy koe gong dea. Doe gong dy earme boer nei de rike boer ta om jild to lienen, hwant hy woe graech wer in koe keapje
 • Er waren eens een rijke boer en een arme boer. De koe van de arme boer ging dood, en vroeg een geldlening aan de andere
 • boer. Deze weigerde. De arme boer ging toen naar de markt om de huid van de koe te verkopen. In het bos verstopte hij zich
 • boer
 • Er waren eens een rijke boer en een arme boer. De koe van de arme boer ging dood, en vroeg een geldlening aan de andere boer. Deze weigerde. De arme boer ging toen naar de markt om de huid van de koe…