Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • list
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dy hie in jier by him tsjinne. Doe't it wer nei maeije roan, sei de boer tsjin him
 • . Foldocht it dy hjir net?" "Tige boer, dat hoeft wier net oars." "Hwat is der dan?" "Nou boer, dat sil ik jo sizze. Ik wol hjir
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde
 • ben ik de baas'. Hij beveelt de boer de paarden voor de wagen te spannen en een kast op de wagen te laden. Samen rijden ze
 • boer
 • list
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou en dy hienen in papegaei. Dy hiet fan Popke. Dy wie o sa tûk. Op in kear soenen de boer
 • en de frou nei stêd ta. De feint en de faem soenen salang op it hûs passe. De boer lei in tientsje op 'e tafel del en sei
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen
 • hoofd, zodat de papegaai haar niet zou herkennen. Ze pakte het tientje en liet tegelijk een wind. Toen de boer later vroeg
 • boer
 • list
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

mop uit 1966
 • Ulespegel tsjinne by de boer. Mar hy woe der graech wei. "Dû mast de glêzen wein smarre", sei de boer tsjin him
 • . Ulespegel gong oan 't wurk. Mar it duorre nochal lang, dat de boer gong ris nei him ta en sei: "Bist hast klear?" "Omtrint," wie
 • Ulespegel wil graag weg bij de boer waar hij nu werkt. Hij krijgt de opdracht om de wagen te smeren. Als de boer komt
 • boer
 • list
 • Ulespegel wil graag weg bij de boer waar hij nu werkt. Hij krijgt de opdracht om de wagen te smeren. Als de boer komt vragen of hij al klaar is, antwoordt hij dat hij de wagen van buiten al ingesmeerd…

sage uit 1966
 • Der wenne oan 'e Skeanpaden by de Ham in boer, dy hie in lytsfeint. Dy sei, dat er foar gjin duvel bang wie. De boer
 • fortelde er de boer hwat der gebeurd wie. "Myn leave jonge," rôp de boer, "dit is net bêst, it wie de greatfeint." De boer gong
 • Om zijn jongste boerenknecht het opscheppen af te leren, stuurt een boer hem s'avonds weg met een boodschap. Dan stuurt
 • . Thuisgekomen vertelt hij het voorval aan de boer die naar de brug snelt. De oudste boerenknecht is echter al verdronken.
 • boer
 • list
 • Om zijn jongste boerenknecht het opscheppen af te leren, stuurt een boer hem s'avonds weg met een boodschap. Dan stuurt hij zijn oudste boerenknecht, met een laken verkleed als spook, naar een brug,…