Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • boer
 • zeggen
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • Yn 'e Hamster Pein wenne in boer dy ried by winter op 'e Wide Pet op redens. Doe hearde er dêr út in wek in stim
 • Een man is aan het schaatsen en hoort een stem uit een wak zeggen 'de tijd is verschenen, maar de man is er niet
 • boer
 • zeggen
 • Een man is aan het schaatsen en hoort een stem uit een wak zeggen 'de tijd is verschenen, maar de man is er niet'. Spoedig daarna rijdt een andere man recht het wak in.

sage uit 1967
 • altyd drage. Mar it wie fansels oars neat as kleare ynbeeldings. Hja wie troud mei in boer, en dy krige der op it lêst syn
 • wippe en 't minske glied moai op it gers. De boer sette mei syn karre op hûs ta en syn oare helte liet er dêr allinne achter
 • Een vrouw beweerde dat ze niet kon lopen, omdat ze een glazen been had. Ze was getrouwd met een boer, en die kreeg er
 • boer
 • zeggen
 • Een vrouw beweerde dat ze niet kon lopen, omdat ze een glazen been had. Ze was getrouwd met een boer, en die kreeg er op een gegeven moment genoeg van. Met een kar bracht hij haar een eind de laan…

sprookje uit 1968
 • Der wie in faem, dy sei: "Joun wol 'k in frijer ha, as wie 't de duvel ek." Doe kom de duvel. De boer seach it. Hy hie
 • in knolfoet, deselde dy't by de doar kom. Doe gong de boer mei de duvel by 't fé lâns. Hy hat it keard dat de duvel by
 • Een meid wilde een keer een vrijer hebben, al was het de duivel zelf. Toen kwam de duivel inderdaad. De boer herkende
 • boer
 • zeggen
 • Een meid wilde een keer een vrijer hebben, al was het de duivel zelf. Toen kwam de duivel inderdaad. De boer herkende hem aan zijn paardenpoot. Hij nam hem mee naar het vee en zorgde er zo voor dat de…

mop uit 1977
 • Dûmny wie op hûsbisite by in boer, dy wenne hwat ôfgelegen. Dy boer wenne dêr mei syn âlde mem. 't Wie kertier oer
 • alven yn 'e moarn. De doomny woe wer nei hûs ta, mar doe bigoun it krekt to reinen. Dat boaze sa bot oan, dat de boer sei
 • Een dominee blijft bij een eenvoudige boer eten omdat het zulk noodweer is. Als de dominee een heel grote klont in zijn
 • griesmeelpap aantreft, zegt de moeder van de boer dat hij de klont maar moet uitspugen. Het is immers zo'n groot ding: zij heeft
 • boer
 • zeggen
 • Boer, Sjouke de
 • Een dominee blijft bij een eenvoudige boer eten omdat het zulk noodweer is. Als de dominee een heel grote klont in zijn griesmeelpap aantreft, zegt de moeder van de boer dat hij de klont maar moet…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie in feint en in faem en noch in lytsfeint. Dy feint en dy faem dy gongen faek togearre nei 't
 • hea ta as de boer to praten wie. Dat krige dy boer yn 'e gaten en hy woe wolris wite hwat dêr dan yn 't hea gebeurde
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De
 • boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het vooruitzicht. Als de knecht en de meid
 • boer
 • zeggen
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het…