Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

36 resultaten voor ""

sage uit 1973
 • Hoe't somlike beantsjes spikkele wurden binne Der wie in boer, dy boude allerhanne grienten. Sa hie er ek ris in hiel
 • , dat der wer in oarloch útbriek. De fjochterij kaam dy boer syn kant út en op it fjild dêr't de beantsjes stienen waard in
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed
 • druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld zijn geworden. Er wordt ook wel beweerd
 • boer
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld…

sage uit 1966
 • Marten de Boer wie boer to Wergea. Ik wie by him yn 'e ûngetiid ± 1914. Doe fortelde Marten: Der wie in boer, dy hie
 • . De oare deis komt de poep by de boer en seit: "Ik heb it stuk land omsniden, boer." De boer bitelle him. Mar doe't er nei
 • Marten de Boer is boer in Wergea. Hij neemt een Duitse maaier in dienst die hem oplicht. De maaier maait een stuk land
 • boer
 • Boer, Evert de
 • Marten de Boer is boer in Wergea. Hij neemt een Duitse maaier in dienst die hem oplicht. De maaier maait een stuk land om, door letterlijk alleen de randen van de akker te maaien; hij maait dus om het…

mop uit 1966
 • de Boer fortelde)
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen
 • boer
 • Boer, Evert de
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen. Zijn maat Jan helpt hem hierbij. Als het dier getild wordt, maakt het veel lawaai…

sprookje uit 1966
 • wie us in Grinslânske boer. Dy hearde, dat der hiele slimme jierren oanstaende wienen. Rogge en weit en hjouwer, alles soe
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • boer
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1966
 • Der wie jounpraterije by de boer. It gong der fleurich om ta en de praters woarden fol traktearre. De lytsfeint siet ek
 • boer
 • Jongen gaat weddenschap aan dat hij een knekel uit het knekelhuis durft te halen. Iemand staat er met een wit laken als spook die bij elke knekel zegt van wie die is. De jongen stoort zich er niet aan…

sage uit 1966
 • Us beppe hie har de maeijes yn Oerterp as faem forhierd by in boer. Pake Harm hie doe al forkearing mei har. Op in
 • boer
 • De kwade zit bij een plank over een sloot, er zijn al mensen verdronken. Man trekt zich niets van waarschuwingen aan, maar neemt een knuppel mee. Bij de plank ziet hij een witte geest. Hij gaat…

mop uit 1966
 • boer
 • Man denkt dat een een koe die gekke gezichten trekt hem de gek aansteekt. Hij laat de koe slachten.

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • boer
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

sage uit 1966
 • Pake Harm wenne as jonge al by de boer. Jouns nei 't ôfljochtsjen die de boer alle doarren fêst. Ek dy fan pake syn
 • keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde
 • voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De rovers merken onraad en vluchten.
 • boer
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dat wie noch mar in foech jonge. 't Wie winter. Se sieten by de tafel to iten. Se
 • krigen koalrapen. De jonge hie in boardfol foar him stean. "Der sit gjin spek yn", sei de jonge. "Wis al," sei de boer, "dàt
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • boer
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

sage uit 1967
 • woarde soms allinne mar hwat platstrutsen. Hja makken ek gjin dikke foeren hea. As de boer by harren kom en se hienen krekt
 • maken ze geen hoge hooiwagenvrachten. Soms zegt de boer daar wat van, maar dan zeggen ze: "'t Is toch een grote wagen met
 • boer
 • Hannekemaaiers zijn geen goede maaiers. Ze zijn gauw tevreden. Soms wordt het gras alleen maar wat platgeslagen. Ook maken ze geen hoge hooiwagenvrachten. Soms zegt de boer daar wat van, maar dan…

mop uit 1967
 • Der wienen trije hantsjemieren yn 'e ûngetiid by de boer. Doe't se in wein hea laden hienen, fornommen se, dat se de
 • net oan. Se seinen: "Dat geeft ons niks. Fluiten is onze afspraak." En sy rieden troch. Mar doe't se by de boer kommen
 • Drie hannekemaaiers werken tijdens de hooioogst bij een boer. Als ze de wagen hebben volgeladen, merken ze dat ze de
 • daar niet aan. "Fluiten is onze afspraak", zeggen ze, en rijden door. Als ze bij de boer aankomen, is de man op de
 • boer
 • Drie hannekemaaiers werken tijdens de hooioogst bij een boer. Als ze de wagen hebben volgeladen, merken ze dat ze de bindstok vergeten zijn. De langste van de drie zegt dat hij wel als bindstok wil…

mop uit 1967
 • Der wienen twa boaden, in feint en in faem, dy tsjinnen by deselde boer. Op in kear wie der bisite by de boer. De
 • gasten sieten foar by de boer en boerinne to iten. Der woarden allegearre hearlikheden op tafel set. Mar achter sieten de
 • Knecht en meid krijgen zure en koude bonen als maaltijd, terwijl de boer en zijn gasten in het voorhuis lekkernijen
 • boer
 • Knecht en meid krijgen zure en koude bonen als maaltijd, terwijl de boer en zijn gasten in het voorhuis lekkernijen eten. De knecht gaat er met zijn bord heen en zegt dat zijn maag geen koud en zuur…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in rike, geseten boer. Dy wie diaken yn 'e tsjerke. Hy wenne in hiel ein fan 'e hurde wei. Hy moest wol
 • 'e mage. In pear dagen letter kom der in koopman. Dy sei: "Is der ek handel?" "Ja," sei de boer, "ik ha in geit to keap
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat
 • zijn maag. Als er een paar dagen later een koopman langskomt, zegt de boer dat hij een geit en een koe te koop heeft, maar
 • boer
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat als hij snel veilig thuiskomen mag, hij zijn beste koe zal verkopen en de…

sage uit 1967
 • 't Wie op in âldjiersjoun. De boer en de soan en it folk sieten mei elkoar yn 'e keamer by de hurd. De faem wie der ek
 • oars wêze as har froegere feint. Hja hat har se bang tocht, dat sy is yn swym fallen. Sy kaem net thûs. Doe hat de boer de
 • in dat ze door haar vriend wordt vastgehouden en valt flauw. Omdat ze niet terugkomt, gaat de boer met de dominee op zoek
 • . Ze vinden haar, maar ook de boer en de dominee komen vast te zitten en moeten door anderen bevrijd worden. De meid is
 • boer
 • Een meid gaat een weddenschap aan: om te tonen dat ze niet bang is, zal ze 's nachts een schep planten op het graf van haar overleden vriend. Als ze dit gedaan heeft, blijft zij echter met haar kleren…

sage uit 1970
 • Der wie in arbeider, dy koe bûksprekke. De boer wie deun. Hy joech it fé fierstomin to fretten en ien fan 'e kij sei op
 • in kear: "Dat is in lyts hoekje, boer." (Mar 't wie de arbeider dy't it sei) De boer woarde ôfgryslike kjel. Letter kom
 • Een arbeider heeft de gierige boer wel eens laten schrikken door met een koe te buikspreken.
 • boer
 • Een arbeider heeft de gierige boer wel eens laten schrikken door met een koe te buikspreken.

sage uit 1965
 • boer
 • Twee rondspokende advocaten veroorzaken zoveel hinder dat ze met een boerenwagen met twee paarden bespannen naar een andere plaats worden gebracht. De paarden kunnen de wagen bijna niet trekken. Het…

sage uit 1963
 • To Aldegea wenne in boer, dy hiet fan Harmsma. Hy helle hea fan 'e Headammen mei syn beide arbeiders. Dat wienen Foppe
 • en Alle. Dat hea woarde op in pream laden en dêr farden se mei nei Aldegea ta. De nachts slepten de boer en de arbeiders
 • Boer slaapt op praam met hooi en kan de slaap niet vatten. Hij ziet veel mensen op de praam lopen. Later is op die
 • boer
 • Boer slaapt op praam met hooi en kan de slaap niet vatten. Hij ziet veel mensen op de praam lopen. Later is op die plaats een weg aangelegd.

sage uit 1963
 • flesse oannimme sil. Op in kear sieten der guon by elkoar yn 'e keamer. De âld boer lei siik yn 't bêdsté. Doe setten se de
 • boer
 • Om een fles drank te krijgen moet de schoppenboer aan de fles gebonden worden, die dan buiten gezet moet worden, met de deur op een kier. Er moet afgesproken worden wie de fles zal aannemen. Eens…

sage uit 1963
 • Achter Ljouwert moat in boer west ha, dy't net in sint mear hie. Syn pleats wie oanein, en as der in stoarm kom, koe
 • lykje wol mismoedich, sei dy. Dat bin ik ek andere de boer en doe fortelde hy hoe slim as hy der oan ta wie en dat er sa'n
 • Boer verkoopt ziel aan de duivel die boerderij voor hem bouwt en oplevert voordat een haan kraait. De duivel verliest
 • boer
 • Boer verkoopt ziel aan de duivel die boerderij voor hem bouwt en oplevert voordat een haan kraait. De duivel verliest doordat de boerin gaat kraaien en antwoord krijgt van een haan voordat de…

sage uit 1965
 • oan 'e ein in bytsje oars. It wie yn 'e ûngetiid by in boer to Goaijengeahuzen. Jetse Schot wenne dêr as feint. Hy wie net
 • troud. Us heit kaem by dy boer to ûngetiidzjen. Heit en Jetse sliepten yn itselde fortrek. Jetse wie faek eangstich yn 'e
 • boer
 • Man die last heeft van nachtmerries nadat hij zijn verkering heeft uitgemaakt, krijgt van duivelbanner een aantal middelen ter afweer.

sage uit 1965
 • Us heit wie yn 'e ûngetiid by in boer yn Goaijingeahuzen. Dêr wie ek in feint, dy hiet fan Jetse. 't Wie sahwat yn 1905
 • boer
 • Boerenknecht heeft veel last van een nachtmerrie die de anderen bij het bidden voor het avondbrood als ze tussen de vingers door kijken, zien aankomen. Hij krijgt de raad om zijn pantoffels…

sage uit 1965
 • Der wenne in boer to Súd-Drachten. Japik Ingberts kaem ris by him om in soadtsje jirpels to freegjen. "Mei alle leafde
 • ," sei de boer, "mar op ien bitingst. Jo moatte my dêr ris hwat fiten út jou libben foar fortelle. Hwat jo alsa útheefd ha
 • Boer wil Japik Ingberts alleen aardappelen geven als hij wat streken uit zijn leven vertelt. Japik vertelt dat hoe hij
 • samen met een maat deze boer een schaap afhandig heeft gemaakt. Ze slachten het en nemen ieder de helft mee. Als Japik tegen
 • boer
 • Boer wil Japik Ingberts alleen aardappelen geven als hij wat streken uit zijn leven vertelt. Japik vertelt dat hoe hij samen met een maat deze boer een schaap afhandig heeft gemaakt. Ze slachten het…

sage uit 1963
 • lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy
 • boer
 • Venter in stoffen mag een pak laten staan in een huis van rijke mensen. Knecht schiet op het pak als de hond bij het pak steeds begint te grommen. In het pak zit een rover met een moordenaarsfluitje.

sage uit 1963
 • boer en dy wie al sa soun as in fisk. Mar fjirtsjin dagen letter doe krige dy boer longontstekking en trije dagen letter
 • boer
 • Man ziet op een avond een lijkstoet voorbij komen, hij herkent de dode en het gevolg. Voor de wagen lopen een blauw en een bruin paard. Niemand hecht geloof aan wat hij heeft gezien, maar enige tijd…