Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

17 resultaten voor ""

sprookje uit 1903
 • Een boer gong met zen beugeltas na de markt. Nou deer was goed wat in, want hij most koeie koope. Onderweg kwam een
 • ook nee toe, omdat ie deer in garnizoen lag. Dat smoesde de boer in 't eerst wel niet, maar op 't lest wiere ze toch
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt
 • dat ze rovers zijn en de boer en de soldaat mogen kiezen tussen hun goed of hun leven. De soldaat kiest voor het goed, op
 • boer
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…

sprookje uit 1903
 • Verder verhaalde hij van den boer die erg goedig was, waar ieder 's nachts logie kon krijgen. Daar kwam ook een huzaar
 • hierop den boer opmerkzaam. Men besloot de proef te nemen door een appel te laten vangen. Doordien de gewaande vrouw de
 • Naast een huzaar krijgt ook een vrouw onderdak bij een boer. De soldaat vertrouwt haar niet, waarop de proef met het
 • boer
 • Naast een huzaar krijgt ook een vrouw onderdak bij een boer. De soldaat vertrouwt haar niet, waarop de proef met het vangen van een appel wordt genomen. Door de manier van vangen merken ze dat het een…

uit 1903
 • Een gierige boer heb ers de diender late wake. Toe bleve we stiekem weg, maar omdat die ook niks kreeg voor zijn moeite
 • Gierige boer laat een diender waken om diefstal bij een bruiloft te voorkomen. De diender gaat weg als hij niets
 • boer
 • Gierige boer laat een diender waken om diefstal bij een bruiloft te voorkomen. De diender gaat weg als hij niets krijgt, en slaat een ruit in.

mop uit 1903
 • Een jongen diende bij een boer. Hij wou met de dochter kermis houden. Zij wilde wel, maar de ouders hadden er op tegen
 • Jongen mag eerst niet met dochter van de boer naar de kermis. Hij krijgt alsnog toestemming op voorwaarde dat hij
 • boer
 • Jongen mag eerst niet met dochter van de boer naar de kermis. Hij krijgt alsnog toestemming op voorwaarde dat hij tinnen lepels meeneemt. Het meisje stelt het kopen zolang uit dat de verkopers al…

sage uit 1903
 • boer durfde er niet voorbij te rijden, en de stoutmoedige die het wagen durfde, kreeg heel vaak een ongeluk, hetzij dat een
 • boer
 • Veel boeren durven 's nachts niet langs een brug waar zwarte en witte honden met of zonder kettingen lopen, degenen die het wel doen krijgen vaak een ongeluk.

sage uit 1903
 • . Geen mensch kon het er dan ook ophouwe. Op lest woonde er dan toch weer een boer in. Gevallig kwam daar een oude soldaat
 • - oud en grijs - bedelen. "Zoo," zei de boer: "jong soldaat, oud bedelaar: zoo'n vent moet ik net hebben. Jij moet weten dat
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht
 • boer
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

sage uit 1901
 • boer
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood.

sage uit 1922
 • Op Terschelling had een jonge boer verkeering met een meisje, dat niet alleen rijk, maar ook mooi was en waar hij dus
 • boer
 • Jongen die is gewaarschuwd dat zijn meisje een kol is gaat onderzoeken wat er van waar is, waarbij hij er voor zorgt haar onverwachts thuis te treffen. De eerste keer ligt ze te slapen en is niet…

sage uit 1922
 • boer
 • Met de helm geboren man kan het weer voorspellen.

sage uit 1922
 • Geesten in het gras. Een Uitdammer boer had kalveren naar Durgerdam gebracht met den bakwagen. Op de thuisreis sprong
 • Naakte vrouw springt vanuit het gras op de wagen van een boer, en springt in zee als de boer omkijkt.
 • boer
 • Naakte vrouw springt vanuit het gras op de wagen van een boer, en springt in zee als de boer omkijkt.

sage uit 1922
 • Een andere boer daar ter plaatse zag een zelfde verschijning bij het hooien. Toen hij zijn vork in een hoop hooi stak
 • Naakte vrouw die uit een hoop hooi springt als een boer daar een vork in steekt, klimt over de zeedijk en springt in
 • boer
 • Naakte vrouw die uit een hoop hooi springt als een boer daar een vork in steekt, klimt over de zeedijk en springt in zee.

sage uit 1903
 • , maar op het laatst was er toch een boer die het aandurfde, maar hij had bijzonder veel last van de spoken. Eens kwam er
 • toevallig een oude soldaat bij hem langs om te bedelen. "Zo", zei de boer, "jong soldaat, oud bedelaar: zo'n vent moet ik juist
 • Het spookt erg op een boerderij. De boer huurt een soldaat in om een nacht te waken. Kolkslag twaalf ziet de soldaat
 • teruggeweest. De soldaat blijft bij de boer wonen, maar geld om koeien te kopen heeft hij niet meer nodig.
 • boer
 • Het spookt erg op een boerderij. De boer huurt een soldaat in om een nacht te waken. Kolkslag twaalf ziet de soldaat zes hoge militairen die uit de hooiberg een ketel vol goudstukken graven. De…

sage uit 1901
 • altijd slecht uit en hij was zo mager als een kat. "Zo het de ouwe me dikwijls verteld dat er op Durgerdam 'en boer was die
 • met de helm was geboren. Die boer kwam op 'en goeie morgen met de knecht oit 'et land. De knecht jukte een gang melk
 • boer
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij…

sprookje uit 1903
 • Van den als vrouw verkleeden roover. B. Er was eens een boer die erg gastvrij was en waar ieder vreemdeling 's nachts
 • zei: "Dat is mis, maat!" en kloofde den kop van den moordenaar. Zoo waren hij en de boer gered.
 • Een huzaar krijgt onderdak bij een vriendelijke boer, die altijd iedereen laat overnachten. Er komt ook een vrouw; de
 • soldaat wantrouwt haar vanwege haar verdachte uiterlijk, en hij waarschuwt de boer. Ze nemen de proef op de som. Als de vrouw
 • boer
 • Een huzaar krijgt onderdak bij een vriendelijke boer, die altijd iedereen laat overnachten. Er komt ook een vrouw; de soldaat wantrouwt haar vanwege haar verdachte uiterlijk, en hij waarschuwt de…

sprookje uit 1903
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde. Een boer ging met zijn beugeltasch naar de markt en daar was goed
 • ?" De boer zei het hem en toevallig moest de soldaat naar dezelfde stad omdat hij daar in garnizoen lag. De boer was in 't
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze
 • als rovers. De boer en de soldaat krijgen de keuze tussen hun geld of hun leven. De soldaat besluit dat ze hun geld
 • boer
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze zoeken onderdak in een herberg. Er komen twaalf mannen binnen met wie ze moeten…

sage uit 1903
 • spookte. Geen mensch kon het er dan ook houden. Op laatst woonde er dan toch weer een boer in, maar die spokerij was ook hem
 • niet, toen er een oude soldaat, arm en grijs, aan de deur kwam bedelen. "Zoo," zei de boer, "nou zie ik dat het spreekwoord
 • Een boer woont in een boerderij waar het spookt. Als een oude soldaat komt bedelen, vraagt de boer of hij wil waken. Om
 • vinden niets en keren niet meer terug. De boer is tevreden en biedt de soldaat onderdak en beloning. De soldaat accepteert
 • boer
 • Een boer woont in een boerderij waar het spookt. Als een oude soldaat komt bedelen, vraagt de boer of hij wil waken. Om middernacht ziet de soldaat zes spoken voorbij komen; hoge militairen die met…

sage uit 1899
 • begraven, geen rust konden vinden na de dood en op allerlei manieren de omgeving verontrustten. Een boer moest eens met zijn
 • werden begraven, en hierdoor kan hun ziel geen rust vinden. Als een boer met zijn praam onder de brug door vaart, probeert
 • boer
 • Op de plaats waar een galg heeft gestaan, gebeuren rare dingen. Misdadigers hingen een tijdlang aan de galg voordat ze werden begraven, en hierdoor kan hun ziel geen rust vinden. Als een boer met zijn…
Aandammerbrug.jpg