Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

15 resultaten voor ""

sage uit 1901
 • Zoo het de ouwe me dikwijls verteld dat er op Durgerdam een boer was die met een helm was geboren. Die boer kwam op een
 • goeie morgen met de knecht oit het land. De knecht jukte een gang melk. "Gaan op zaai, maat," zaai de boer. De knecht keek
 • Een boer is met de helm geboren en heeft het voorgezicht. Als hij met zijn knecht uit het land komt, ziet de boer een
 • lijkstoet aankomen. De boer maant de knecht, die met een juk met melk loopt, om opzij te gaan. Omdat de knecht niets ziet
 • boer
 • Een boer is met de helm geboren en heeft het voorgezicht. Als hij met zijn knecht uit het land komt, ziet de boer een lijkstoet aankomen. De boer maant de knecht, die met een juk met melk loopt, om…

sprookje uit 1901
 • In de Purmer woonde een rijke boer. Deze had een zoon, die niet wilde oppassen en reeds een boereplaats door zijn
 • Een rijke boer die een zoon heeft die al veel geld heeft verbrast besluit te doen alsof hij arm is. Hij verstopt zijn
 • boer
 • Een rijke boer die een zoon heeft die al veel geld heeft verbrast besluit te doen alsof hij arm is. Hij verstopt zijn geld in een balk en maakt op de plaats van het deksel een kram. Op zijn sterfbed…

mop uit 1901
 • zulke mooie verhalen heeft verteld. Thans deelde hij mij het volgende mee. (Een fragment) Drie studenten hielden een boer
 • Studenten houden een boer zo voor de gek dat hij niets te eten krijgt. Uit boosheid gooit hij een pannetje met saus
 • boer
 • Studenten houden een boer zo voor de gek dat hij niets te eten krijgt. Uit boosheid gooit hij een pannetje met saus (doop) over hun hoofd en zegt dat zij die geloven en gedoopt zijn zalig zullen…

sage uit 1901
 • Verteller laat zich de koorts afnemen door een belezer. Hij wordt beter, maar de pereboom van de boer kwijnt weg. De
 • boer
 • Verteller laat zich de koorts afnemen door een belezer. Hij wordt beter, maar de pereboom van de boer kwijnt weg. De verteller begrijpt dat de koorts aan de boom is gegeven.

sage uit 1901
 • Willem van der Hoek verstong de zwarte kunst. Hai gong ers nee Purmerend, en toe kwam er een boer an en die vroeg ie of
 • ie mee raie mocht. De boer gaf niks geen asem terug. Toe wier Willem kwaad, want die boer was heelemaal leeg, dus kon ie
 • (gepubliceerde versie). De naam van boer Willem van der Hoek is hier en in CBAK0306 correct gespeld. In CBAK0265 en CBAK0578 wordt
 • Tovenaar zet paard en wagen bij herhaling vast als de boer hem niet wil laten meerijden. De boer merkt waar het aan
 • boer
 • Tovenaar zet paard en wagen bij herhaling vast als de boer hem niet wil laten meerijden. De boer merkt waar het aan ligt en zegt de man op te stappen, waarna er geen oponthoud meer is.

sage uit 1901
 • was al knappies laat. "Nag een rondje," zei de boer in Wullem liet zen eigen overhalen, dus bleef ie. Nou had ie tois
 • boer
 • Man gaat 's avonds later weg dan hij heeft gezworen, en merkt op de terugweg dat er iemand met hem meeschaatst. Hij vlucht met schaatsen en al door de deur, en hoort een stem zeggen dat het net op…

sage uit 1922
 • Willem H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer achterop en Willem vroeg of hij meerijden mocht. Maar de
 • boer gaf geen asem terug. Toen werd Willem kwaad, want de boer was heelemaal leeg en kon hem dus best hebben. "Ik zal
 • Tovenaar die niet mag meerijden zet wagen en paard verschillende malen vast, waarna de boer hem alsnog laat meerijden.
 • boer
 • Tovenaar die niet mag meerijden zet wagen en paard verschillende malen vast, waarna de boer hem alsnog laat meerijden.

mop uit 1911
 • vol brenge." "Das goed," zeit de Poep. En hij nee z'n boer en deer vult ie een zak met kikkers, want hij docht dat de
 • boer
 • Voorbeelden van de onnozelheid van Poepen.

sprookje uit 1922
 • Een arme Zuiderwouder boer had een oude bouwvallige woning en geen geld om die te laten herstellen. Toen hij daarover
 • . Onderwijl poogde hij op allerlei manieren met den boer een gesprek te beginnen, of zijn aandacht af te leiden, maar de boer
 • Boer neemt aanbod van onbekende heer aan om in ruil voor zijn kostbaarste bezit een nieuwe boerderij te bouwen. Daar
 • tevergeefs de boer af te leiden. Bij het aanbreken van de morgen ontbreken nog een paar planken, en moet de heer zonder ziel
 • boer
 • Boer neemt aanbod van onbekende heer aan om in ruil voor zijn kostbaarste bezit een nieuwe boerderij te bouwen. Daar zijn vrouw meent dat de heer de duivel is die het om zijn ziel gaat, raadpleegt hij…

sprookje uit 1911
 • op mijn of op jezelf hebben." Daar schrok de boer zoo van, dat hij dadelijk naar den dominee liep. Die vertelde hij alles
 • , schudde ers an zijn arm, schudde hem tenslotte nogal ruw heen en weer, maar de boer bleef lezen. Dat spulletje duurde zoo tot
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn
 • . Om middernacht begint geraas en getimmer, na een tijdje staat de heer binnen. De boer blijft lezen, ook al probeert de
 • boer
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn schuur en hooiberg te vernieuwen. Zijn vrouw wijst hem er op dat het wel eens om…

mop uit 1911
 • . Nou had ie eerst eenden gestolen bij een boer. Die plukte nie. Toen smeerde ie zijn eigen in met teer en rolde zich in de
 • geschreeuw kwam de boer naar buiten en toe wier verdikkie de pastoor nog as een dief afgeranseld.
 • boer
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1922
 • N.N. diende bij een boer. Toen hij op een zondagavond thuis kwam, zag hij een witte gedaante, die jammerlijk zat te
 • huilen. Hij waarschuwde den boer. Deze ging met zijn vrouw en zoon mee kijken, maar ze zagen noch hoorden iets. Toen ging N.N
 • Boerenknecht ziet een huilende witte gedaante, maar de boer, zijn vrouw en hun zoon zien niets. De knecht ziet een
 • tweede keer hetzelfde, als de boer en zijn zoon nog eens meegaan zien zij deze keer wel de huilende witte gedaante. De
 • boer
 • Boerenknecht ziet een huilende witte gedaante, maar de boer, zijn vrouw en hun zoon zien niets. De knecht ziet een tweede keer hetzelfde, als de boer en zijn zoon nog eens meegaan zien zij deze keer…

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. D. Willem v. d. H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer
 • achterop en Willem vroeg of hij meerijden mocht. Maar de boer gaf geen asem terug (1). Toen werd Willem kwaad, want die boer
 • boer
 • Voorbeelden van toverij en vastzetten.

sage uit 1901
 • knapjes laat geworden. "Nog een rondje," zei de boer; en Willem liet zich overhalen. Hij bleef dus. Nou had hij thuis gezegd
 • boer
 • Een man belooft op tijd thuis te zijn en zweert daarbij: de duivel mag me halen als ik niet voor elf uur thuis ben. Tijdens het kaarten verstrijkt de tijd. Als hij naar huis schaatst, merkt hij dat…

mop uit 1911
 • Er waren ers drie studenten en die besloten een boer beet te nemen. Ze verkleedden zich als veekoopers en gongen na de
 • markt. Toe kwam er een boer an met drie kalven. "Wat vraag je voor die drie ezels?" zei de eerste student. "'t Bennen geen
 • Drie studenten laten een boer geloven dat hij drie ezels verkoopt in plaats van kalveren, en dat betekent een lagere
 • prijs. Op hun beurt worden de studenten beetgenomen door de boer die potten met stront en een beetje honing vult die zij
 • boer
 • Drie studenten laten een boer geloven dat hij drie ezels verkoopt in plaats van kalveren, en dat betekent een lagere prijs. Op hun beurt worden de studenten beetgenomen door de boer die potten met…
9731369797_e7b69671ee_z.jpg