Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

12 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Achterstevoren Op een koude, regenachtige avond stopte een motorrijder om een lifter mee te nemen. Aangezien er een
 • harde wind stond, ried de motorriider zijn passagier aan zijn jas achterstevoren aan te trekken. Hij hielp hem zelfs nog
 • Achterstevoren
 • achterstevoren
 • boer
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

sage uit 1966
 • igael yn 'e tiis en de hynders gongen omkeard foar de wein stean. De jonge bigoun to gûlen. Doe kaem de boer der oan en dy
 • . Dy fint kan tsjoene." Doe kaem der in arbeider fan 'e boer by. Dy hearde hwat de jonge sei en sei: "Dat wol ik wol leauwe
 • . Die ochtend zitten de teugels geheel in de knoop en staan de paarden omgekeerd voor de wagen. De boer en een arbeider
 • gaan. De rest van de mest was toen vanzelf uit elkaar gevlogen. Als de boer dat hoort, jaagt hij de knecht weg.
 • achterstevoren
 • boer
 • Een jonge knecht slaapt met een andere knecht in een bedstee. 's Nachts ligt deze te zweten in bed. De volgende morgen zegt hij tegen de jongen dat als hij de paarden naar het land zal brengen, de…

sage uit 1966
 • him fierder mei rêst litten. Hy is wer yn Doezum oanlânne by de boer, dêr't er wenne (Bosma, in dikke boer). De oare
 • moarns kaem de boer fan 't bêd om Thomas to roppen. Hy sei tsjin Thomas: "Hwat hjir fannacht op 'e mjilling west hat, wyt ik
 • ernaartoe om te kijken. Toen hij zich omkeren wilde, ging dat niet. Hij moest er achterstevoren vandaan lopen. Toen hij weer op
 • heel eind versjouwd. Toen heeft het plaagbeest hem verder met rust gelaten. Hij is weer aangekomen bij de boer, bij wie hij
 • achterstevoren
 • boer
 • Thomas Bruining rende naar zijn meisje. Op de terugweg, bij het kerkhof, was wat achter het inrijhek. Het leek dan weer op een paard, dan op een veulen, dan op een aap. Hij kon niet bepalen wat het…

sage uit 1968
 • Yn Hantumer Utbuorren wenne in skatrike boer. Dat wie Jan Douma. Op in moarntiid kom er fan 't bêd doe stienen de
 • Bij een schatrijke boer stonden op een ochtend alle deuren open en de koeien stonden achterstevoren op stal. De
 • achterstevoren
 • boer
 • Bij een schatrijke boer stonden op een ochtend alle deuren open en de koeien stonden achterstevoren op stal. De karnmolen had heel de nacht gedraaid en een vreselijk lawaai gemaakt.

sage uit 1968
 • tobek, dan gongen dy soldaetsjes wer ta de hurddobbe yn. Der wie ek in boer, dy hie sa'n duvelsboek; Hy wie op in kear oan
 • eens een boer met zo'n toverboek. Op een keer las hij eruit tijdens het mest strooien. Er kwamen allemaal roeken
 • achterstevoren
 • boer
 • Ytsje Jelle en Tytsje Jelle hadden een duivelsboek. Daar konden ze haast niet vanaf komen. Als ze uit het boek lazen, kwamen er kabouters en soldaatjes uit de haardkuil. Als ze hetzelfde dan weer…

sage uit 1967
 • en dien. Yn 'e nacht rekken se der út. Ien fan dy ploech is ergens by in boer yn 't hea rekke. Dy ha se de oare moarns
 • nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn hoofd omgedraaid op zijn romp.
 • achterstevoren
 • boer
 • Een paar spotters vierden eens het heilig avondmaal in een herberg. Ze dronken en vloekten veel. Een van hen sliep die nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in hynder, dat wie nachts ôfgryslike drok. Dan skopte it en trape dat it raer wie. En moarns
 • , op 'e stâl, roan him it swit yn stralen by de hûd del. De boer hie wol yn 'e gaten dat dat it wurk wie fan in nachtmerje
 • Een paard wordt 's nachts hevig gekweld door een nachtmerrie. Als de boer een emmer water over het dier heengooit
 • , blijkt er een man achterstevoren op het paard te zitten. De man - de nachtmerrie - kan niet wegkomen omdat er water op hem
 • achterstevoren
 • boer
 • Een paard wordt 's nachts hevig gekweld door een nachtmerrie. Als de boer een emmer water over het dier heengooit, blijkt er een man achterstevoren op het paard te zitten. De man - de nachtmerrie -…

sage uit 1968
 • Der wenne in feint by de boer. Dy wie de luije kant it neist. Hy hie in toverboekje. Op in kear doe moest er nei 't lân
 • ta to dongstruijen. Mar hy die neat. Hy gong gewoan yn 'e wâl lizzen. De boer hie al in pear kearen nei him ta west om to
 • Een luie boerenknecht had een toverboek. Op een keer kwam de boer kijken hoe ver hij was met mest strooien. Maar de
 • knecht lag in de berm te luieren. Tegen etenstijd zag de boer de knecht uit een boekje lezen en er kwamen allemaal roeken
 • achterstevoren
 • boer
 • Een luie boerenknecht had een toverboek. Op een keer kwam de boer kijken hoe ver hij was met mest strooien. Maar de knecht lag in de berm te luieren. Tegen etenstijd zag de boer de knecht uit een…

sage uit 1965
 • oan 'e ein in bytsje oars. It wie yn 'e ûngetiid by in boer to Goaijengeahuzen. Jetse Schot wenne dêr as feint. Hy wie net
 • troud. Us heit kaem by dy boer to ûngetiidzjen. Heit en Jetse sliepten yn itselde fortrek. Jetse wie faek eangstich yn 'e
 • achterstevoren
 • boer
 • Man die last heeft van nachtmerries nadat hij zijn verkering heeft uitgemaakt, krijgt van duivelbanner een aantal middelen ter afweer.

sage uit 1965
 • Us heit wie yn 'e ûngetiid by in boer yn Goaijingeahuzen. Dêr wie ek in feint, dy hiet fan Jetse. 't Wie sahwat yn 1905
 • vingers door kijken, zien aankomen. Hij krijgt de raad om zijn pantoffels achterstevoren voor zijn bed te zetten en met krijt
 • achterstevoren
 • boer
 • Boerenknecht heeft veel last van een nachtmerrie die de anderen bij het bidden voor het avondbrood als ze tussen de vingers door kijken, zien aankomen. Hij krijgt de raad om zijn pantoffels…

sage uit 1957
 • Spookdieren In het huis Molenstraat 36 werd vroeger logement gehouden door "den Dütsje Jan", een gewetenloze boer. Als
 • om hulp en liep naar de slaapkamer van de boer, doch vond het bed leeg. In de schuur hoorde ze de wanmolen draaien. Ze
 • Een boer heeft op zijn boerderij plaats om dieren te laten stallen door schapendrijvers. Als de schapendrijvers 's
 • nachts in bed liggen, vervangt de boer de beste schapen van zijn logees door zijn eigen slechte. Ook kan de boer zich in een
 • achterstevoren
 • boer
 • Een boer heeft op zijn boerderij plaats om dieren te laten stallen door schapendrijvers. Als de schapendrijvers 's nachts in bed liggen, vervangt de boer de beste schapen van zijn logees door zijn…

sage uit 1962
 • eens ging dat het Vrijmetselaars waren. Deze “Duutsje Janne” was een boer, die in ontwikkeling en standing boven zijn
 • . Het logement van den Duutsje Janne werd zo frequent bezocht. Deze boer had zelf ook een troep schapen. Als de herder
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem
 • achterstevoren
 • boer
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner…