Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

56 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • akker
 • boer
 • Teenagers ontdekken in de buurt van hun woonplaats verwaarloosde hennepplantages uit de Eerste Wereldoorlog. De politie besluit de velden af te branden. Door de rook raakt de hele plaatselijke…

sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • Boer B.
 • akker
 • boer
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • De Telegraaf, 23-7-1997 Graancirkels kassucces voor boer Van onze correspondent Nieuwerkerk, woensdag Landbouwer
 • attractie is nog enkele weken geopend want dan zal het graan er af moeten," aldus boer Doeleman.
 • Graancirkels kassucces voor boer
 • Een boer ontdekt een serie graancirkels in zijn land. Hij laat de toeristen geld betalen om de cirkels te kunnen
 • akker
 • boer
 • Een boer ontdekt een serie graancirkels in zijn land. Hij laat de toeristen geld betalen om de cirkels te kunnen bezichtigen, en hij verkoopt ook foto's van de cirkels.

sage uit 1966
 • Marten de Boer wie boer to Wergea. Ik wie by him yn 'e ûngetiid ± 1914. Doe fortelde Marten: Der wie in boer, dy hie
 • . De oare deis komt de poep by de boer en seit: "Ik heb it stuk land omsniden, boer." De boer bitelle him. Mar doe't er nei
 • Marten de Boer is boer in Wergea. Hij neemt een Duitse maaier in dienst die hem oplicht. De maaier maait een stuk land
 • om, door letterlijk alleen de randen van de akker te maaien; hij maait dus om het land heen.
 • akker
 • boer
 • Boer, Evert de
 • Marten de Boer is boer in Wergea. Hij neemt een Duitse maaier in dienst die hem oplicht. De maaier maait een stuk land om, door letterlijk alleen de randen van de akker te maaien; hij maait dus om het…

sage uit 1966
 • Jehannes Tsyske en noch ien wienen ris by de boer oan 't klaeimodderstruijen. Sy woenen beide och sa graech nei
 • Feanwâldstermerke ta, mar sy koenen noait sa gau klear komme mei it wurk. Doe kom de boer der oan. Jehannes sei tsjin syn maet: "Wy
 • Jehannes Tsyske en nog iemand waren eens kleimodder aan het uitstrooien over de akkers van een boer. Ze wilden zo graag
 • een keertje eropuit, maar zij konden nooit zo snel klaar komen met het werk. Toen de boer kwam liet Jehannes het door een
 • akker
 • boer
 • Jehannes Tsyske en nog iemand waren eens kleimodder aan het uitstrooien over de akkers van een boer. Ze wilden zo graag een keertje eropuit, maar zij konden nooit zo snel klaar komen met het werk.…

mop uit 2000
 • , verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt
 • akker
 • boer
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later…

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • - : O boer, hwat hat dy koe in moai jaer. Doe tocht er: Dy moat 'k ha. Hy hierde dy feint. De feint bistege him mar. De oare
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • akker
 • boer
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

mop uit 1995
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij zegt: "Niet drinken, dat water is vergiftigd
 • ." "Was sagen Sie?" Zegt de boer: "Sie mussen mit zwei Hände trinken."
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij waarschuwt dat het water giftig is. Als de man in
 • het Duits vraagt wat hij zegt, antwoordt de boer in het Duits dat de man met twee handen moet drinken.
 • akker
 • boer
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij waarschuwt dat het water giftig is. Als de man in het Duits vraagt wat hij zegt, antwoordt de boer in het Duits dat de man met…

mop uit 1659
 • VValgigheyt van een Hoovaerdighe en Laetdunckende Snijder. Een seecker Boer in Mastebroeck, hebbende een Soone die seer
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat
 • akker
 • boer
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

mop uit 1659
 • Van een Boer die de Duyvel Bedroogh. Een seecker Boer een stuck Landts met een Duyvel te samen hebbende, en die Boer
 • bezaeyen, en koos doen 't geen boven de aerde wies, Den Boer niet slecht zijnde, bezaeyde 't lant met Wortelen, en gaf de
 • Van een Boer die de Duyvel Bedroogh.
 • Een boer deelt een stuk land met de duivel. Ze dobbelen om wie het gewas boven of onder de aarde krijgt. De duivel
 • akker
 • boer
 • Een boer deelt een stuk land met de duivel. Ze dobbelen om wie het gewas boven of onder de aarde krijgt. De duivel krijgt steeds het slechtste en wil dan een wedstrijdje krabben houden. Als het zover…

sage uit 1974
 • Burgumermerke, en dêr woe Jehannes graech hinne. Hy frege de boer of dat mocht. Doe sei de boer: "Dû mast earst op dat stik lân de
 • wie er werom. "It wurk is dien", sei er tsjin 'e boer. De boer sjen, en ja, it lân wie struid.
 • akker
 • boer
 • Als kleine knecht wil Johannes tsyske naar de markt. Hij moet eerst de mest op het land strooien. Het karwei van een een dag heeft hij in een uur gedaan.

mop uit 1970
 • Der wennen in boer en syn frou yn 't noarden fan Fryslân, tichte by de sédyk. Dy lju hienen gjin bern. Op in kear gong
 • dy boer nei syn lân ta to ploeijen. Doe't er 't lân omploege hie seach er 't fjild ris oer en doe seach er 't op ien fan
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het
 • . Uiteindelijk moeten de boer en zijn vrouw voor de rechtbank verschijnen. De bewering van zijn vrouw dat de boer het geld gevonden
 • akker
 • boer
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het niet zal kunnen stilhouden. Daarom vertelt hij er bij dat hij het geld vond toen…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • Op een Friese akker wordt een graancirkel aangetroffen.
 • akker
 • boer
 • Op een Friese akker wordt een graancirkel aangetroffen.

Trefwoorden: akker, boer, graancirkel


broodjeaapverhaal uit 1996
 • akker
 • boer
 • Een graancirkel trekt veel publiek. Er wordt gespeculeerd over de herkomst. Er wordt gedacht aan een menselijke grap, maar onderzoekers sluiten een bovennatuurlijke mogelijkheid niet uit.

broodjeaapverhaal uit 1996
 • los, ook in de publiciteit. Boer Leendert Hanse uit Zierikzee had de primeur: hij ontdekte zaterdag 9 juli drie cirkels in
 • probeert te doen, knapt de plant meteen af, meldt boer Leendert Hanse vanuit Zierikzee. Tienduizenden in hele wereld Daarnaast
 • akker
 • boer
 • Er wordt gespeculeerd over de herkomst van een graancirkel: is het mensenwerk, een natuurverschijnsel of buitenaards? Een graancirkelonderzoeker meent dat de cirkels niet allemaal mensenwerk kunnen…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • dat zij 's nachts een helikopter boven de aangrenzende akker had zien hangen. Maar bij de cirkel in het eveneens Groningse
 • akker
 • boer
 • Graancirkels, vliegende schotels, praten met bomen en dolfijnen; het zijn allemaal exponenten van het nieuwe spirituele geloof.

personal narrative uit 2001
 • Een boer treft een graancirkel op zijn akker aan; hij gelooft niet dat de makers uit de ruimte komen, maar eerder uit
 • akker
 • boer
 • Een boer treft een graancirkel op zijn akker aan; hij gelooft niet dat de makers uit de ruimte komen, maar eerder uit de achterbuurt.

sage uit 1970
 • 34. DE HEKSENSABBAT Een boer die in de omgeving van Leiden een flinke hoeve bezat, was na een warme zomerdag om
 • middernacht opgestaan, om met zijn paarden naar de akker te gaan. Hij wilde korenschoven opladen en naar de schuur brengen, om de
 • akker
 • boer
 • Man ziet om middernacht lampen branden en mensen die aan tafel zitten of dansen. Hij ontdekt zijn buren, groet ze, en op een bepaald teken verdwijnt alles.

mop uit 1968
 • De boer is met de knecht op het land. De knecht moet even pissen en gaat aan de kant staan. Dan steekt hem een wesp in
 • de lul. Dat doet hem pijn. De boer zegt: "Ga even naar huis, neem een emmer met melk en houd hem daar een tijdje in." De
 • Een knecht wordt door een wesp in zijn geslachtsdeel gestoken. De boer stuurt hem naar huis om zijn geslachtsdeel in
 • akker
 • boer
 • Een knecht wordt door een wesp in zijn geslachtsdeel gestoken. De boer stuurt hem naar huis om zijn geslachtsdeel in een emmer melk te houden. Als de boerin dit ziet, snapt ze ineens hoe mannen hun…

sage uit 1972
 • Der wienen al ris twa poepen by de boer to meanen. It wie oannaem wurk en hja fortsjinnen der eins to min oan. De boer
 • , gongen se nei de boer ta en seinen: "Het land is omsneden, boer!" Doe bitelle de boer har it lean út, dêr't se it wurk foar
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te
 • akker
 • boer
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te maaien. Ze zeiden dat ze het land hadden gemaaid, en kregen hun loon.

sage uit 1972
 • Der wie ris in boer, dy krige ûngetiders. It wie tige drok yn 'e heatiid. Dy ûngetiders moesten swylje. De boer sei
 • hea nei de midden ta to swyljen. Mar omdat de boer it sa ha woe, swilen se nei de kanten. Der wie ien arbeider by, dy wie
 • Een boer gaf de maaiers eens opdracht om het hooi naar de kant van het land te brengen, in plaats van naar het midden
 • akker
 • boer
 • Een boer gaf de maaiers eens opdracht om het hooi naar de kant van het land te brengen, in plaats van naar het midden. Dit omdat hij gehoord had dat het in het midden van het land zou gaan regenen.

legende uit 1934
 • zijn vader bebouwde. Traagzaam, goedaardig, trokken de ossen, tot ze kwamen aan het einde van den akker, nabij den
 • in eenzaamheid en Gods zoete vriendschap was zijn grootste rijkdom. Dichtbij zijn akker stond een kleine kapel, waar 't
 • Aelbert, een rustige boer, ploegt zijn land en doet even een dutje. Terwijl hij slaapt is er een moord gepleegd. De
 • akker
 • boer
 • Aelbert, een rustige boer, ploegt zijn land en doet even een dutje. Terwijl hij slaapt is er een moord gepleegd. De moordenaars zien Aelbert op hun vlucht zitten slapen en leggen een bebloede dolk…

sage uit 1934
 • 'n keer was 't Rooie Nolleke z'n akker aan 't omspitten. Mee dat ie evekes ophield, kwam er ineens zoo'n lang, smal, rood
 • akker
 • boer
 • Pidolleke de mol werd door meneer Eiber de ooievaar gevangen en in zijn snavel meegenomen. Onderweg naar zijn nest kreeg de ooievaar medelijden met de mol, en stelde voor hem vrij te laten. De mol zei…

sage uit 1892
 • Wanneer een boer de mest aan hoopjes op het land had liggen, en hij zette 's avonds een schotel met pannekoeken op den
 • akker, dan was den anderen morgen de mest over het land gestrooid en de pannekoek natuurlijk op.
 • Wanneer een boer de mest aan hoopjes op het land had liggen, en hij zette 's avonds een schotel met pannekoeken op de
 • akker, dan was de volgende morgen de mest over het land gestrooid en de pannekoek natuurlijk op.
 • akker
 • boer
 • Wanneer een boer de mest aan hoopjes op het land had liggen, en hij zette 's avonds een schotel met pannekoeken op de akker, dan was de volgende morgen de mest over het land gestrooid en de pannekoek…

sage uit 1892
 • 2.5. De scheidspaal Op een gehucht van Eersel woonde in de vorige eeuw een boer, dIe door de drift om zijne akkers te
 • vergrooten, zoodanig was beheerscht, dat hij niet vreesde, den paal welken zijnen akker van dIen zijns buurmans afscheidde, ver
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en
 • akker
 • boer
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…