Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

140 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • Dat het zaak was de kabouters niet tot vijand te maken, ondervond een boer te Son, die "goed daarheen boerde" gelijk
 • men dat pleegt te zeggen van iemand wiens zaken goed gaan. Op een avond bij het naar bed gaan, hoort de man op den trap
 • Een boer die al veel geld heeft verdient, hoort op een avond iemand zuchten op de trap. Als hij gaat kijken ziet hij
 • dat een kaboutertje met veel moeite één graankorrel de trap opsleept naar de zolder toe. De boer bespot het kabouterje en
 • avond
 • boer
 • Een boer die al veel geld heeft verdient, hoort op een avond iemand zuchten op de trap. Als hij gaat kijken ziet hij dat een kaboutertje met veel moeite één graankorrel de trap opsleept naar de…

sage uit 1955
 • de oare jonges útpike. Mar de oare moarns helle de jonge, dy't sa binaud west hie, in amerfol drinkwetter fan 'e boer
 • Een groepje jongens uit Koaten staat op een avond als het heldere maan is, met elkaar te praten. Plotseling zien ze een
 • avond
 • boer
 • Een groepje jongens uit Koaten staat op een avond als het heldere maan is, met elkaar te praten. Plotseling zien ze een grote kerel aan komen lopen. De man zegt niets en loopt gewoon door. Een van de…

sage uit 1966
 • Us heit hie us op in joun nei de faem ta west yn 'e Rottefalle. Hy wenne doe by de boer, ik leau hast fan yn Eastemar
 • it beest kwyt rekke. Doe't er by de boer kom wied er dweiltrochwiet fan swit. Sy koenen syn klean útspiele. De oare
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een
 • boer terug was hij zo nat van het zweet dat zijn kleren uitgespoeld konden worden. De volgende ochtend vroeg de boer hem
 • avond
 • boer
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • 't Wie op in joune mei min en tsjuster waer. De boer siet by 't fjûr, doe kom der noch ien oan 'e doar. De boer gong
 • der hinne en doe stie dêr in frommes. Dat frege of se dêr dy nachts bliuwe koe. Dêr hie de boer gjin biswier tsjin. Sy
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur
 • hebben vraagt de man of de boer even mee naar buiten wil komen. Daar zegt hij tegen de boer: "Dat vrouwmens, dat is een kerel
 • avond
 • boer
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie tolwe hinnen en in hoanne. Alle moarnen kom de arbeider by it hok om nei de dieren to sjen. Op
 • fuort nei de boer ta en fortelde hoe't de saek der foar stie. De boer woe't net leauwe en sei, hy moest mar us by de leider
 • Een boer heeft twaalf kippen en een haan. Als de knecht 's morgens bij de dieren gaat kijken, zijn ze allemaal
 • avond
 • boer
 • Een boer heeft twaalf kippen en een haan. Als de knecht 's morgens bij de dieren gaat kijken, zijn ze allemaal verdwenen. Als de knecht de ladder opklimt, vindt hij de haan - kaalgeplukt - terug. De…

sage uit 1966
 • pardoes yn 't wetter. Hy is fordronken, it hynder is der út kaem. It wie in dikke boer.
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • avond
 • boer
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1966
 • jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk
 • avond
 • boer
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • avond
 • boer
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

sage uit 1966
 • Pake Harm wenne as jonge al by de boer. Jouns nei 't ôfljochtsjen die de boer alle doarren fêst. Ek dy fan pake syn
 • keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde
 • voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De rovers merken onraad en vluchten.
 • avond
 • boer
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

sage uit 1966
 • De nije lytsfeint. Der wie in jonge, dy kaem by de boer as lytsfeint. Oan 'e tafel iet er safolle, dat de greatfeint
 • it tsjuster wie, kaem er mei de sleef by 't forkearde bêd. Dêr leinen de boer en de boerinne togearre. De boerinne lei
 • avond
 • boer
 • Een boerenknecht zei tegen de nieuwe jongste knecht dat hij niet zoveel moest eten. Hij zou hem voortaaan wel een schop onder de tafel geven, als teken om zijn lepel neer te leggen. Al heel snel…

mop uit 1994
 • boer, het is toch nog lang geen Pasen? Hij besluit die avond bij het kippenhok te gaan staan waken. Tegen zonsondergang
 • Een boer komt 's ochtends in het kippenhok. Ligt dat hok vol met gekleurde eieren. Wat gaan we nou beleven, denkt de
 • Een boer merkt dat een papegaai elke nacht de liefde bedrijft met alle kippen in het hok, met gekleurde eieren als
 • gevolg. De boer spant een electriciteitsdraad en zet deze onder stroom. De papegaai krijgt weliswaar een schok, maar wijt dit
 • avond
 • boer
 • Een boer merkt dat een papegaai elke nacht de liefde bedrijft met alle kippen in het hok, met gekleurde eieren als gevolg. De boer spant een electriciteitsdraad en zet deze onder stroom. De papegaai…

sage uit 1971
 • De moedige dienstmeid van Oostermeer Sa wie it hjir op it Rûchsân, dêr tsjinne in feam by in boer. En dy boer hie in
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van
 • avond
 • boer
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van haar overleden vriend. Zij neemt de weddenschap aan. Met de bezemsteel steekt ze…

sage uit 1968
 • De boer en syn frou dy soenen togearre to praten. Se hienen in papegaei. De frou sei tsjin 'e papegaei: "Tink der goed
 • om, hwat der yn 'e hûs gebeurt." De feint en de faem moesten hûswarje. Doe't de boer en de frou fuort wienen, sei de faem
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren
 • bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de kooi. Toen de boer en zijn vrouw
 • avond
 • boer
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de…

sage uit 1968
 • hie, stie de boer it net rjocht. Hy tocht: dit kin wolris in manspersoan wêze. Doe smiet er har in apel ta. En dy fangde
 • se op mei de knibbels nei elkoar ta. Doe wist de boer dan sekuer dat it in manspersoan wie. Hy huvere, hwant hy hie wol
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • een man was. Er kwam die avond ook nog een ruiter om onderdak vragen, en de boer vertelde hem zijn ondervindingen. Die
 • avond
 • boer
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

mop uit 1967
 • bêd fan syn maet net wer fine. Hy kom by 't forkearde bêd tolânne, dêr't de boer slepte. Dy lei mei syn achterwurk oer de
 • rânne fan 't bêd hinne. Dat seach hy foar 't gesicht oan. Hy hâldde de brijpot der by. De boer liet in wyn. "Hoechst net to
 • kwam, belandde hij per ongeluk bij het bed van de boer. Diens achterwerk hield de poep voor zijn gezicht en hij hield de
 • pan erbij. De boer liet een wind, en de poep zei beledigd dat hij niet zo hard hoefde te blazen, omdat het helemaal niet
 • avond
 • boer
 • Twee poepen hadden 's avonds in bed nog zo'n honger, dat een van hen eruit ging om de brijpot te halen. Toen hij terug kwam, belandde hij per ongeluk bij het bed van de boer. Diens achterwerk hield de…

sage uit 1970
 • nao Zeddam mozze um 't ter deur te kriege. Mao met zon fietske grei ging gin boer der op uut, nog gin köter. At een
 • avond
 • boer
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

sage uit 1970
 • 280. De boer van de Manhorst zat op een aovend bi'j zien huus op een gehouwen boom uut te röste. Daorbi'j viel hi'j ien
 • staon. Alles gebeure later net zo. De boer van de Manhorst had een veurgeschef gezien.
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het
 • avond
 • boer
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het huis van de buurman blijft staan. Dit gebeurt naderhand net zo, hij had dus een…

sage uit 1970
 • aovend had dén boer gezeid: "Grarus, gi'j mot petroalie hale". Toe geet e petroalie hale ien een bierfles. En hi'j geet taor
 • avond
 • boer
 • Een man moet 's avonds laat petroleum halen in een biefles, ziet op het pad een weerwolf, slaat hem met de fles op de kop. 's Morgens ziet hij, dat de andere knecht de hele kop kapot heeft. Die is nu…

sage uit 1967
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • de boer hwat fordacht yn 'e earen. Hy fortroude it net. Hy sei tsjin 'e faem: "Helje dû ris hwat apels op en smyt ús elk
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • . Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg zware stem had. Hij gaf de meid de
 • avond
 • boer
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer
 • elkaar toe. Toen wist de boer dat het een man was. Ze bonden hem vast en vonden moordpriemen en een fluitje bij hem. Hij was
 • avond
 • boer
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe.…

sage uit 1967
 • Doe't myn mem noch faem wie, tsjinne se by de boer. Winterdeis gong se to riden op 't iis. Dan gebeurde it wolris dat
 • lêst wie se oan 't hiem fan 'e boer ta. Hja moest om in hekke hinne. Hja tocht: "Hoe moat dit nou? Moat ik der nou earst
 • Een jonge vrouw werd op een avond eens achtervolgd door een plaagbeest. Toen ze terug op de boerderij was, wist ze niet
 • avond
 • boer
 • Een jonge vrouw werd op een avond eens achtervolgd door een plaagbeest. Toen ze terug op de boerderij was, wist ze niet hoe zij het grote, zwarte beest achter het hek kon houden. Maar toen was hij…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • avond
 • boer
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

sage uit 1966
 • Der wie in faem, dy soe op in joun nei in feestje ta. Hja wenne by in boer en in boerinne. Sy sei tsjin 'e boerinne
 • Een boerenmeisje wilde graag een vriend, al was het de duivel zelf. Op die avond stond inderdaad de duivel voor de deur
 • avond
 • boer
 • Een boerenmeisje wilde graag een vriend, al was het de duivel zelf. Op die avond stond inderdaad de duivel voor de deur om met haar naar een feestje te gaan. Ze gingen juist eten, en na het eten vroeg…

sage uit 1966
 • in stoomfyts by him, as er jouns by de boer wei kom. Dan roan er skean de lannen oer en kom by de grouwe beam lâns (dy't
 • avond
 • boer
 • Een man zag een hand de lantaarn van zijn stoomfiets uit slaan. Hij zei: "Nou nog eens!" Toen brandde de lamp weer gewoon.

sage uit 1967
 • hâldde op. Doe hearde ik it foar de trêdde kear. Doe gong ik nei de boer ta, dy lei op bêd. "Dit is in nuver spul", sei 'k
 • tsjin 'e boer. Sa en sa. Doe de boer der ek ôf. Mar doe wie der neat to hearren. Trije jier neitiid woarde de foarein
 • Op een avond hoorde een boerenknecht tot drie keer toe getimmer, maar er was niets te zien. Drie jaar later werd de
 • avond
 • boer
 • Op een avond hoorde een boerenknecht tot drie keer toe getimmer, maar er was niets te zien. Drie jaar later werd de voorkant van de boerderij vertimmerd.