Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

49 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Ien dei baas Der wie ris in boer, dy gong alle freden nei stêd, en dan kaam de lânhearre by de boerinne, want hy wie
 • ien dei baas wêze en ik sil sels útmeitsje, hokfoar dei as dat wêze sil'. 'Ho ris', sei de boer, 'dát kin net. Do koest
 • Ien dei baas
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • baas
 • boer
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1997
 • varkensstal. Als de boer aan het werk is in de stal, komt er een vertegenwoordiger langs. Hij vraagt of hij de baas kan spreken
 • De boer en de boerin hebben ruzie. Na een tijdje zegt de boer: `Nou, ik ga werken, hoor.' Hierop verdwijnt hij in de
 • langskomt die de baas wil spreken, antwoordt de boerin: `De boer?... Nou, die zit in de varkensstal. En je herkent hem zo. Het
 • Na een ruzie tussen de boer en de boerin verdwijnt de boer in het varkenshok. Als er even later een vertegenwoordiger
 • baas
 • boer
 • Na een ruzie tussen de boer en de boerin verdwijnt de boer in het varkenshok. Als er even later een vertegenwoordiger langskomt die de baas wil spreken, antwoordt de boerin: `De boer?... Nou, die zit…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dy hie in jier by him tsjinne. Doe't it wer nei maeije roan, sei de boer tsjin him
 • . Foldocht it dy hjir net?" "Tige boer, dat hoeft wier net oars." "Hwat is der dan?" "Nou boer, dat sil ik jo sizze. Ik wol hjir
 • ben ik de baas'. Hij beveelt de boer de paarden voor de wagen te spannen en een kast op de wagen te laden. Samen rijden ze
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde
 • baas
 • boer
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • baas
 • boer
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • baas
 • boer
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • de boer. "As ik siz it is spek dan is it spek. En nou dû." "It is spek", sei de jonge. Mar hy tocht: "Ik krij dy wol wer
 • geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij zei dat het spek was, de knecht dat ook
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het
 • baas
 • boer
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

sage uit 1966
 • Een smid kreeg ruzie met zijn sterke knecht en de knecht vertrok. Toen de baas even later in de smidse kwam, was het
 • baas
 • boer
 • Een smid kreeg ruzie met zijn sterke knecht en de knecht vertrok. Toen de baas even later in de smidse kwam, was het aambeeld weg. Het stond midden op de weg en de smid had de hulp van de boeren nodig…

sprookje uit 1951
 • Der wie in boer, dat wie hwat in fremd man. Hy krige in nije feint. Op in moarn sei de boer tsjin 'e feint: "Nou haw ik
 • op in plak, dêr stie de boer to hanwaskjen. Sy soenen ite. De feint frege oan 'e boer: "Hwa is hjir baes, jo of de frou
 • stoere boer verzekert de knecht echter dat hij de baas is en de knecht laat hem een paard uitzoeken. De boer kiest het
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee
 • baas
 • boer
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij…

mop uit 1659
 • daer nae wederom op de winckel komende, seyde de Ionghe: Meester, ick hebbe verleden Sondagh sulcken klucht met een Boer
 • -yser, doe quam daer voort een Boer aen rijden, (sittende op een graeuw paerdt) siende dat ick een Hoef-yser hadde, [p. 177
 • Een leerling houdt zijn meester voor de gek. Hij vertelt dat hij aan een boer een gevonden hoefijzer wilde verkopen
 • , maar dat de boer zonder betalen wegreed. De beurs van de boer viel en de leerling kon hem meenemen. De meester vraagt wat
 • baas
 • boer
 • Een leerling houdt zijn meester voor de gek. Hij vertelt dat hij aan een boer een gevonden hoefijzer wilde verkopen, maar dat de boer zonder betalen wegreed. De beurs van de boer viel en de leerling…

sage uit 1923
 • ze was nog steeds niet op de hoeve teruggekeerd. Daarom ging de baas op onderzoek uit. op den weg die naar de weide
 • , omdat er rondom water was; eerst toen de boer dichte bij was, week het water als bij tooverslag en was het weiland als te
 • Een boer zit maar te wachten op de meid, die is gaan melken, en gaat kijken. Dan blijkt, dat ze niet wegkon, omdat ze
 • zich omringd zag door water, dat week toen de boer kwam.
 • baas
 • boer
 • Een boer zit maar te wachten op de meid, die is gaan melken, en gaat kijken. Dan blijkt, dat ze niet wegkon, omdat ze zich omringd zag door water, dat week toen de boer kwam.

mop uit 1979
 • Der wie ris in boer op 'e merk. Hy praette mei in koopman, dy woe biweare, dat oeral de man baes wie. De boer woe dat
 • sei: "Dû hast gelyk." Mar de feint dy sei: "Jo krije in geit." Hy kaem mei de beide hyns werom. De boer hie de weddenskip
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een
 • verzekert de knecht echter dat hij de baas is en de knecht laat hem een paard uitzoeken. De boer laat zijn keus vallen op het
 • baas
 • boer
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht…

mop uit 1970
 • veranderden in spek, toen was ik de boer gebrek. Maar nu de kat wordt een haas ben ik de boer de baas."
 • Woartels en spek. Der wie us in jonge, dy syn mem wie in earme widdou. Dêrom tsjinne er by de boer. Dêr krige dy jonge
 • kat wordt een haas ben ik de boer de baas'.
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode
 • baas
 • boer
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat…

sprookje uit 1970
 • fortsjinjen. Doe kom er by in boer torjochte. Dy frege er om wurk. Doe sei dy boer: "Ja jonge, dat sit sje-sa, ik kin dy oars
 • oppasse en tige foarsichtich wêze." De jonge tocht even nei. Doe sei er tsjin 'e boer: "Ik leau dat ik it doch mar oannim. Mar
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de
 • winnaar van een harddraverijtoernooi, wil de schaapherder graag meedoen. De herder krijgt van zijn baas echter geen
 • baas
 • boer
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy woe oantoane dat oeral yn 'e hûs de frou baes wie. Hy stjûrde syn feint der op út mei twa moaije
 • yn 'e hûs. De apenuten koarten hurd yn. Mar doe kaem er op in plak, dêr stie de boer op it hiem. "Hwa is hjir baes
 • Een boer die aan wil tonen dat de vrouwen overal de baas zijn, stuurt zijn knecht bij de huizen langs met een wit en
 • een zwart paard en een zak vol apenoten. Als ergens een man de baas is, mag hij een paard uitzoeken; als ergens een vrouw
 • baas
 • boer
 • Een boer die aan wil tonen dat de vrouwen overal de baas zijn, stuurt zijn knecht bij de huizen langs met een wit en een zwart paard en een zak vol apenoten. Als ergens een man de baas is, mag hij een…

mop uit 1980
 • Der wie in jonge, dy wenne by in boer as feint, mar hy hie 't dêr sa min as strie. Fleis of spek krige er omtrint noait
 • stoar de âlde skoanmem. Doe waerd de jonge binaud. Hy sei tsjin 'e boer: "Nou wol 'k fuort." De jonge reizge in ein fierder
 • Een boerenknecht ontvlucht zijn baas omdat hij bang is dat de gestorven schoonmoeder van de boer opgegeten zal moeten
 • worden. Als bij een andere boer een arbeider alles op alles zet om zijn boterham voor bij de koffie uit de gierkolk te vissen
 • baas
 • boer
 • Een boerenknecht ontvlucht zijn baas omdat hij bang is dat de gestorven schoonmoeder van de boer opgegeten zal moeten worden. Als bij een andere boer een arbeider alles op alles zet om zijn boterham…

mop uit 1971
 • Der wie in boer, dy hie in arbeider. Dy arbeider woe dêr wei, mar de boer woe him graech hâlde. Op 't lêst sei de
 • de boer: "Dat is my noedlik genôch, jong. Hwant dû kinst op sa'n dei nuver hwat útheve. Dû kinst by wize fan sprekken myn
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed
 • de boer juist vertrekken, toen de arbeider hem terugriep, en zei dat hij die dag de baas wilde zijn. Hij gaf de boer
 • baas
 • boer
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed. Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd…

mop uit 1973
 • De dominee preekt dat hij die wat weggeeft, het zevenvoudig vergoed krijgt. Een boer brengt aldus zijn enige koe naar
 • het meisje in bed. De volgende ochtend, zodra de dominee naar buiten komt, zegt de boer vanuit de boom 'goedemorgen' en op
 • baas
 • boer
 • De dominee preekt dat hij die wat weggeeft, het zevenvoudig vergoed krijgt. Een boer brengt aldus zijn enige koe naar de wei van de pastorie waarin de zes koeien van de dominee staan. De koe van de…

mop uit 1968
 • ’n Boerenknech wou es op ’n keer van boer veraandere. Mar hé’j zèj ’r niks van tege zien boas. Hé’j ging nor ’n aandren
 • boer en vroeg of tie ’m ok hemme kos as knech. Die boer zèj: “Wurrum wil gé’j veraandere? Ik doch, da gé’j ’t bé’j ouw boas
 • Een boerenknecht wil van boer veranderen. Hij legt uit waarom: telkens als er bij zijn baas een kalf of varken ziek
 • baas
 • boer
 • Een boerenknecht wil van boer veranderen. Hij legt uit waarom: telkens als er bij zijn baas een kalf of varken ziek wordt en doodgaat, wordt het toch nog geslacht en opgegeten. Dat vindt de knecht…

sage uit 1979
 • vertellen. De boer en de boerin hoorden het dikwijls, doordat hun bedstee tegen die klopmuur aanstond. Het was de muur tussen de
 • slaapkamer en de pronkkamer. Eigenlijk was de baas toch wel een beetje nieuwsgierig wat dat kloppen kon beduiden, te meer omdat
 • is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts komt een spook, waarop de mannen vluchten
 • baas
 • boer
 • Op een boerderij is 's nacht kloppen te horen, wat kan duiden op een spook die moet ronddwalen tot een verborgen schat is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts…

sage uit 1962
 • Yn Ypecolsgea, ûnder Wâldsein, wenne in boerefeint, Piter de Boer, dy nochal hwat opsprekkerich fan aerd wie; nergens
 • bang foar en s.f.h. Op in Sneontojoun gong er foar de boer nei Wâldsein om briedaeijen to heljen. Fansels, by Onne Ozinga
 • roepenom hem tegen te houden vlucht hij en slaapt 's nachts voor het bed van de boer.
 • Piter de Boer
 • Pieter de Boer
 • baas
 • boer
 • Boerenknecht beweert dat hij nergens bang voor is, ook niet om 's avonds laat langs een kerkhof te gaan. Als vrienden roepenom hem tegen te houden vlucht hij en slaapt 's nachts voor het bed van de…

sage uit 1965
 • bé’j ’n boer veuron ien Duitsland. Dor proate ze hos net ender es ien Gendt. Op ’n kersoavend zèj den boer: “Vannach um
 • gaauw nor ’t kerkhof”. Den bouwmeister schrok hèvig. Hé’j wier bar bang. En smiddags on toffel zèj hé’j tegen den boer: “Ik
 • knecht werken bij een boer in een dorp verderop. Als hij voor deze boer een dier naar zijn oude baas moet brengen valt hij
 • baas
 • boer
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL VOORZEGT EEN BEVALLING.. De vrouw van een boer uit Bunde moest bevallen. Het was al nacht. De boer zond zijn
 • naar huis terug. Toen hij in den morgen de vroedvrouw tegen vijf uur had gehaald, beviel de vrouw van zijn baas precies op
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas
 • baas
 • boer
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1925
 • boer aan wie die weide toebehoorde, wilde er meer van weten. Hij verborg zich op zekere nacht in de weide; zodra het twaalf
 • de knecht ontdekt en deze herkende in haar een meisje, met wie de boer vroeger had gevrijd. Gebieden hielp haar niet en
 • Een boerenknecht ontdekt dat een meisje, een vroegere minnares van de boer, met een zeef naar het weiland vliegt en
 • daar de paarden van zijn baas berijdt.
 • baas
 • boer
 • Een boerenknecht ontdekt dat een meisje, een vroegere minnares van de boer, met een zeef naar het weiland vliegt en daar de paarden van zijn baas berijdt.

mop uit 1901
 • zijn oude baas. De acht vette koeie hem achterna. Toe de boer 's morgens op kwam, zei die: "Zie je, vrouw, deer heb je het
 • pastoor zijn beeste weerom vragen. "Nee, nee," zei de boer, "je hebt zelf epreekd dat het me dubbel vergolden zou worden en
 • Arme boer neemt de uitspraak van de pastoor dat alles wat aan hem zal worden geschonken dubbel terugkomt, voor waar aan
 • . Hij besluit zijn enige koe die steeds minder melk geeft, aan de pastoor te geven. De koe loopt echter terug naar de boer
 • baas
 • boer
 • Arme boer neemt de uitspraak van de pastoor dat alles wat aan hem zal worden geschonken dubbel terugkomt, voor waar aan. Hij besluit zijn enige koe die steeds minder melk geeft, aan de pastoor te…

mop uit 1902
 • Er was ers een boer die wou altijd gelijk hebben. Op een goeje dag had ie zijn knecht een stuk koolraap op zijn brood
 • gegeve. "Wat nou?" zeit de knecht: "Een koolraap?!" "'t Is nietes," zeit de boer, "'t is kaas." "'t Is koolraap." "'t Is kaas
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het
 • koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in de hooitijd zegt hij tegen de boer dat er een
 • baas
 • boer
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in…