Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Trije frijers oan 't pankoekbakken Der wie ris in boer, dy hie oars gjin bern as ien dochter. It wie in kreas fanke en
 • bakken
 • boer
 • Drie mannen dingen om de hand van een boerendochter, maar ze kan niet kiezen. Daarom wordt er een wedstrijd georganiseerd: Degene die het beste kan pannekoekbakken mag haar hebben. De eerste gooit de…

sprookje uit 1978
 • al oan 'e jûn ta oan 't wrotten west, doe tochten se, der moat mar fersterking komme. Dat alle bargen—de boer hie in stik
 • boontjes te laten weken, en besluit om dan maar pannekoeken te bakken. De mannen komen er al aan, ze moet zich haasten. Ze bakt
 • bakken
 • boer
 • Een boerin maakt het eten klaar voor haar man en zijn personeel, die aan het hooien zijn. Ze is echter vergeten om de boontjes te laten weken, en besluit om dan maar pannekoeken te bakken. De mannen…

sprookje uit 1901
 • Hô 't kump, dat de varkens altied vroot Nen boer hadde zich op de markt 'ne nieje pankôkspanne koch. Dô in hoes kwam
 • , wol hê ze daod'lijk proberen en hê ging an 't bakken. Mèr hê kon de panne nog nich good hantêren, want bi'j 't umdrèjen
 • Een boer gaat voor het eerst pannekoeken bakken. Door zijn onhandigheid weet de pannekoek uit de pan te ontsnappen
 • bakken
 • boer
 • Een boer gaat voor het eerst pannekoeken bakken. Door zijn onhandigheid weet de pannekoek uit de pan te ontsnappen. Vervolgens is hij een vos en een haas te slim af. Het varken doet alsof hij hem niet…

sprookje uit 1889
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • te bakken. Eenige minuten daarna trad de pastoor binnen, en zette zich met de vrouw aan tafel. Als ze nu alle soorten van
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • bakken
 • boer
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sage uit 1968
 • De boer en syn frou dy soenen togearre to praten. Se hienen in papegaei. De frou sei tsjin 'e papegaei: "Tink der goed
 • om, hwat der yn 'e hûs gebeurt." De feint en de faem moesten hûswarje. Doe't de boer en de frou fuort wienen, sei de faem
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren
 • bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de kooi. Toen de boer en zijn vrouw
 • bakken
 • boer
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de…

mop uit 1951
 • In boer hie in húshâldster. Dy foldie bêst, mar sy iet noait mei de boer oan tafel. Op in kear tocht de boer: "Nou wol
 • to loeren. It gong dêr by de húshâldster wakker op in bakken en brieden fan 't alderlekkerste. Doe't hja iten hie, sei se
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een
 • lustig aan de arbeid." Dan zegt de boer bij zichzelf: dat laatste is maar goed ook, want anders zou ze ontslag krijgen.
 • bakken
 • boer
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een keer zien wat zij allemaal doet tussen de middag. Hij boort een gat in de zolder en…

mop uit 1951
 • Der wennen in feint en in faem by in boer. Op in dei moest de boer nei de merk ta. De feint en de faem bleauwen
 • togearre thús. De jouns doe't de boer wer thús wie, frege er oan 'e papegaei: "Hwat is der hjoed gebeurd?" De papegaei antwurde
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht
 • heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door aan de boer. Op een dag besluiten de
 • bakken
 • boer
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • de boer vertrouwen in het boerenbedrijf.
 • bakken
 • boer
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

mop uit 1971
 • En toen de hemel van koper was In feint en in faam wennen by in boer en dy boer hie in pappegaai. Op in kear soenen de
 • boer en de frou in dei fan hûs. De frou wiisde de faam oan, wat hja en de feint dy deis ite koenen—gewoane, dagelikse kost
 • Een boer en boerin hebben een papegaai. Als ze een keer van huis gaan, nemen de knecht en dienstbode het er lekker van
 • en gaan in plaats van het werk doen pannekoeken bakken. Voordat ze beginnen dekken ze de kooi van de papegaai af met een
 • bakken
 • boer
 • Een boer en boerin hebben een papegaai. Als ze een keer van huis gaan, nemen de knecht en dienstbode het er lekker van en gaan in plaats van het werk doen pannekoeken bakken. Voordat ze beginnen…

personal narrative uit 2001
 • Stadskanaal/Eindhoven - De harde broodjes die kunstenaar Chris Westen uit Stadskanaal wil laten bakken van het koren uit de
 • Engeland ook een experiment gedaan met brood bakken van 'graancirkelgraan'. Er waren geen meldingen van medische klachten bij
 • Een fysicus waarschuwt ervoor om broodjes te bakken van graancirkel-tarwe: het graan kan biologische afwijkingen
 • bakken
 • boer
 • Een fysicus waarschuwt ervoor om broodjes te bakken van graancirkel-tarwe: het graan kan biologische afwijkingen vertonen. Daardoor kan het op zijn minst vies smaken, maar er kan ook gevaar voor de…

sage uit 1969
 • : "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to freegjen
 • as dy hwat foar ús to iten hat?" Dat like Feije wol goed ta. 't Wie omtrint tolve ûre. De boer moest sahwat thúskomme
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of
 • er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het bakken. Toen ze even weg was, pikte hij
 • bakken
 • boer
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het…

sage uit 1969
 • Een boer had een papegaai en een hond. Die heette Plemejanus. Toen gingen die boer en de frou fot en de knecht en de
 • Een boer en een boerin gingen een avondje uit. De meid en de knecht kookten stiekem een kip. Ze waren bang dat de
 • bakken
 • boer
 • Een boer en een boerin gingen een avondje uit. De meid en de knecht kookten stiekem een kip. Ze waren bang dat de papegaai hen zou verklikken en straften hem. Toen de boerin terugkwam, zei de…

mop uit 1974
 • hienen se al in aerdige skeut hawn. En elke kear as de boer bitelje soe draeide er de kleppe nei achteren en dan sei de
 • ." "Sjochst nou wol?" sei de boer. De kooplju mochten stik foar stik graech in buorreltsje, dat, se woenen neat leaver as dy pet
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden
 • nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste koopman zei tegen de boer dat de koe te
 • bakken
 • boer
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste…

personal narrative uit 2002
 • cirkel. TM: Heeft u dat dan met de hand geoogst? CW: Nee, de boer heeft dat gedaan met de combine. TM: Maar dat is toch
 • gemaakt heeft? CW: Nee, daar is niets meer over bekend geworden. TM: En bakker Geert Bos gaat de broodjes bakken? CW: Ja, dat
 • bakken
 • boer
 • De graancirkelbroodjes zullen alsnog worden gebakken enverkocht, aldus kunstenaar Chris Westen, maar nu met koninginnedag. Het graan zou afkomstig zijn uit de graancirkel zelf.

mop uit 1979
 • In boer en boerinne hienen in faem, dy hâldde tige fan lekker iten en drinken. As se it lappe koe dan slynde se it iene
 • papegaei syn kouwe hinne en doe bigoun se to bakken en to brieden. Hja sette dy middeis in lekker miel foar har allinne op 'e
 • Omdat een papegaai de schranspartijen van de boerenmeid aan de boer dreigt de verklappen, zet de meid het dier een
 • bakken
 • boer
 • Omdat een papegaai de schranspartijen van de boerenmeid aan de boer dreigt de verklappen, zet de meid het dier een koperen emmer over de kop. Nadat ze de papegaai het zicht ontnomen heeft, begint ze…

mop uit 1978
 • Der wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie it dêr net sa bêst fan iten en drinken. As de boer en de frou net
 • thús wienen iet se wol ris hwat op, mar hja hienen in papegaei, dy forklapte dat altyd. Op in kear wienen de boer en de
 • Een boerenmeid doet zich altijd flink tegoed aan eten en drinken als de boer en de boerin van huis zijn omdat ze niet
 • koperen emmer over de kop. Als ze de papegaai het zicht ontnomen heeft, begint ze snel wat eieren en pannenkoeken te bakken
 • bakken
 • boer
 • Een boerenmeid doet zich altijd flink tegoed aan eten en drinken als de boer en de boerin van huis zijn omdat ze niet zo goed verzorgd wordt. Omdat de papegaai de schranspartijen van de meid altijd…

sage uit 1971
 • Der wienen in faem en in feint dy tsjinnen by in boer. De boer en de frou gongen ris op in kear to praten. Hja hienen
 • al iten ré set foar de feint en de faem, mar de feint mocht sa dealese graech pankoeken. Doe't de boer en de frou fuort
 • Op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren, besloten de meid en de knecht pannenkoeken te bakken. Ze zetten de
 • bakken
 • boer
 • Op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren, besloten de meid en de knecht pannenkoeken te bakken. Ze zetten de papegaai onder een ketel. Toen het echtpaar weer thuiskwam, vertelde de papegaai…

personal narrative uit 2001
 • vijfduizend hardbroden bakken van graan uit graancirkels die in het Oostgroningse Stadskanaal zijn aangetroffen. Zelf schrijft hij
 • graancirkel-onderzoeker Robert Boerman wil ook van het zelfde graan broden bakken. Hij wil weten of die anders smaakt dan brood
 • Een kunstenaar gaat brood bakken van graan uit het graancirkelveld te Stadskanaal.
 • bakken
 • boer
 • Een kunstenaar gaat brood bakken van graan uit het graancirkelveld te Stadskanaal.

mop uit 1979
 • De boer en 'e frou gongen to praten en sa bleauwen de feint en de faem togearre op 'e pleats achter. "Nou sille wy it
 • gebeurd wie, as de boer en de frou wer thús wienen. Dêrom smiet de faem in skelk oer de kouwe fan 'e papegaei hinne. En doe
 • Een boerenknecht en -meid besluiten het er eens goed van te nemen als de boer en de boerin van huis zijn. Omdat een
 • papegaai ziet echter toch dat de meid aan het pannenkoeken bakken slaat. Als de meid zich bukt om de pan van het vuur te halen
 • bakken
 • boer
 • Een boerenknecht en -meid besluiten het er eens goed van te nemen als de boer en de boerin van huis zijn. Omdat een papegaai altijd verklikt wat het personeel uitspookt, besluit de meid een schort…

sage uit 1970
 • 3.21. Op 't gehucht H ... woonde in vroeger tijd een boer, welke eenen knecht had, die kon weerwolven. Op zekeren avond
 • moesten de dochters van den boer ter spinning en toen de knecht dit ver- nam, zeide hij tegen de dochters: 'Als u van avond
 • bakken
 • boer
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de…

sage uit 1883
 • nachtelijken arbeid van dienst te zijn. Ook bezaten zij de macht invloed uit te oefenen op den loop der dingen. Was een boer den
 • gebeurtenis, die op blz. 17 verhaald is van den ongelukkigen boer, die zijne nieuwsgierigheid moest boeten met het verlies van een
 • bakken
 • boer
 • Omgang van dorpsbewoners met kabouters, wederzijdse hulp, macht van kabouters op verloop werkzaamheden en leven, hun woonplaats.

sage uit 1892
 • vloer schuren, brood bakken, vlas zwongen en graan dorschen, dit laatste veeltijds in den bakoven. Een boer, op de Bokshei
 • bestaande Zandhoef, toen hij eenen Kabouter hem hoorde naroepen: 'Adriaan! Zeg tegen Cristiaan dat Kyrië dood is!' De boer
 • iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van een onzichtbare nageroepen dat hij
 • bakken
 • boer
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1883
 • , benadeelen, - arm maken zelfs! Maar wie in een goed blaadje stond, kon er alles van gedaan krijgen. De boer en z'n knechts konden
 • om, dat 't niet beter en mooier kon. In alle vakken waren ze thuis. 'Ploegen, zaaien, maaien, dorschen, malen, bakken
 • , malen, bakken, karnen, botermaken. Men zegt dat ze verjaagd zijn door de fabrieken. De kabouters hebben bestaan, want de
 • bakken
 • boer
 • Wie in een goed blaadje stond bij de kabouters kreeg vroeger alles van ze gedaan: dorsen, ploegen, zaaien, maaien, malen, bakken, karnen, botermaken. Men zegt dat ze verjaagd zijn door de fabrieken.…

sage uit 1883
 • 1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as
 • . Toen de boer nu met z'n rechteroog door de spleet wilde gluren en daarom 't linker reeds had dichtgeknepen, hoort hij op.'t
 • bakken
 • boer
 • Bakker bespiedt kabouters, en verliest zijn rechteroog waarmee hij door een spleet naar de kabouters kijkt.

sage uit 1919
 • de boer uit, om op de markt een nieuwe te koopen, en al gauw vond hij er een, die hem beviel, want ze schitterde in 't
 • niet, want ze was uitgegaan. Maar de boer had zin in een pannekoek, want hij had vreese- lijken honger en pannekoeken zijn
 • Linda de Boer
 • bakken
 • boer
 • Varkens wroeten in de grond omdat ze op zoek zijn naar de helft van de pannekoek die zich in de grond wist te rollen nadat een varken een helft had weten op te eten.