Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Sit op dy't mei wol Der wie ris in feint, dy tsjinne by in boer en dêr hie er in goed plak. Mar de boer boude foar
 • twivelders. De boer mocht graach beanen. Hy sei gauris: 'Wy treffe it wer — wy ite hjoed beanen'. Dan wie 't foar de feint al
 • boer, heeft hij het niet zo breed. Hij komt bij zijn vroegere werkgever bedelen om eten voor zijn familie. De boer heeft
 • boer, die erg van bonen houdt, is beledigd maar zegt niets. Later, als de knecht getrouwd is en niet meer in dienst van de
 • bedelen
 • boer
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel met de bolle kant naar boven in de pan, en zegt: "Wie mee wil, ga maar zitten!"…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • bedelen
 • boer
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • , naar de kleedingstukken van onzen boer. Juist hield nu de baas den kiel van den reiziger in handen, of zie, deze roept uit
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • bedelen
 • boer
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in feintsje. Sy sieten oan 't miel. Sy ieten meiinoar út ien pot. It wienen douwebeannen. It
 • feintsje siet der by mei de hannen oer inoarren. Hy sei: "Dy sil ik net ha." Hwant hy mocht gjin douwebeannen. Doe sei de boer
 • vroeg de boer om wat aardappels. De boer nam hem mee naar de schuur waar heel veel aardappels lagen. Hij hield de schep
 • ondersteboven en zei: " Zit op, die mee wil." De man schrok, maar de boer lachte, en schepte een zak vol met aardappels voor hem.
 • bedelen
 • boer
 • Een boerenknecht wilde eens niet van de boontjes eten en zei: "Zit op, die mee wil." Daarbij hield hij zijn lepel ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Jaren later was hij getrouwd en had hij…

sage uit 1968
 • Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de
 • omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút troch. Mar
 • Een boer en zijn vrouw waren op een nacht weg, en de meid was alleen thuis. Midden in de nacht kwamen er een paar
 • bedelen
 • boer
 • Een boer en zijn vrouw waren op een nacht weg, en de meid was alleen thuis. Midden in de nacht kwamen er een paar nachtbidders aan de deur, maar de meid gaf ze niets. Toen schoven ze een raam omhoog…

sage uit 1969
 • de brant tige krap. Der wie in boer, dy hie in grouwe beam. Meensma hie forlet fan branhout en hy frege dy boer om hout
 • . "Jo meije dy beam ha," sei de boer, "as jo him nei hûs ta sjouwe." Dat nom Meensma oan, en hy hat it dien.
 • Een sterke smid kon wel vierhonderd pond tillen. Op een keer in de oorlog vroeg hij een boer om brandhout. De boer zei
 • bedelen
 • boer
 • Een sterke smid kon wel vierhonderd pond tillen. Op een keer in de oorlog vroeg hij een boer om brandhout. De boer zei dat hij de boom van het erf wel mee mocht nemen. Dat deed de smid.

mop uit 1973
 • letter dat de frou allinne thús wie. Har man wie der op út. Doe kom der ien by de boer. 't Wie in lang en slop persoan. De
 • Een boer slachtte een varken en hing het in het spekhok. Zijn vrouw vroeg waarom hij dat deed en hij antwoordde dat dat
 • bedelen
 • boer
 • Een boer slachtte een varken en hing het in het spekhok. Zijn vrouw vroeg waarom hij dat deed en hij antwoordde dat dat voor de lange winter was. Op een dag, toen de vrouw alleen was, kwam er een…

sage uit 1937
 • wöl 's de boer op, um òëd ieëzer en schiënke op te kouëpe en dië verkocht e dan weer aan Vodde-Ketoo. Jè, en zoeë storref
 • bedelen
 • boer
 • Bert sprokkelt op zondag hout in het bos, ontmoet een lange, in het zwart gestoken man, ziet paardevoeten en maakt een kruis, waarop de duivel in stank verdwijnt. Sindsdien gaat hij alle dagen naar de…

mop uit 1554
 • : 'Maer seven.' Doen seide die backer: 'Seven, o slecht hooft, si gingen mi alle seven liever bedelen dan ic.' Hiermede
 • Een molenaar kwam eens bedelen voor de deur van een bakker. De bakker vroeg hem hoeveel mensen er naar zijn molen waren
 • gekomen die dag. Dat waren er zeven. Toen zei de bakker: "Zeven, zij gingen alle zeven liever bedelen dan ik" Een algemene
 • bedelen
 • boer
 • Een molenaar kwam eens bedelen voor de deur van een bakker. De bakker vroeg hem hoeveel mensen er naar zijn molen waren gekomen die dag. Dat waren er zeven. Toen zei de bakker: "Zeven, zij gingen alle…

sprookje uit 1964
 • bedelen
 • boer
 • Een man heeft een domme vrouw, door haar domme streken raakt hij steeds in de problemen. Bij de zoveelste domme actie van zijn vrouw, wil hij haar eigenlijk een pak slaag geven. Maar hij besluit om…

sage uit 1903
 • - oud en grijs - bedelen. "Zoo," zei de boer: "jong soldaat, oud bedelaar: zoo'n vent moet ik net hebben. Jij moet weten dat
 • . Geen mensch kon het er dan ook ophouwe. Op lest woonde er dan toch weer een boer in. Gevallig kwam daar een oude soldaat
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht
 • bedelen
 • boer
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

sage uit 1953
 • bedelen
 • boer
 • Een veehouder kan bedelaars een half uur voor zijn poort laten stilstaan. Pas als hij roept dat ze weer door kunnen lopen, komen de bedelaars weer in beweging. Bovendien kan de man alle deuren in zijn…

sage uit 1957
 • Spookdieren Een jonge boer had ongeveer veertig jaar terug iets zeer eigenaardigs meegemaakt. Hij kwam op zondagavond
 • Een boer hoort, terwijl hij in bed ligt, konijnen schreeuwen. Als hij het licht aandoet, ziet hij dat de konijnen al
 • bedelen
 • boer
 • Een boer hoort, terwijl hij in bed ligt, konijnen schreeuwen. Als hij het licht aandoet, ziet hij dat de konijnen al bibberend naar boven worden getrokken alsof ze door een onzichtbare hand worden…

sage uit 1963
 • Vroeger hadje ok van de vrouwgies, die ginge de boer op om te bedele. Nou had je van die gierige boere. En as ze daar
 • kwamme, dan hield de een de boer an de praat en dan liep de ander om de karn heen. Dan kon de boer in geen drie weke karne!
 • Er waren vroeger ook vrouwtjes die gingen bedelen. En bij de gierige boeren hield de een de boer aan de praat, terwijl
 • de ander om de karn heen liep. Dan kon de boer drie weken niet karnen.
 • bedelen
 • boer
 • Er waren vroeger ook vrouwtjes die gingen bedelen. En bij de gierige boeren hield de een de boer aan de praat, terwijl de ander om de karn heen liep. Dan kon de boer drie weken niet karnen.