Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

13 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • bespieden
 • boer
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De mannen besluiten haar op de proef te
 • bespieden
 • boer
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1971
 • Dat docht dyn bliuwen Der wie in boer en dêr tsjinne in faem en sy mochte hast noait hwat. En dêr wie de boer fuort
 • , hwant sy wie de hûshâldster. Dêr hie de boer in gat yn 'e souder boarre en dêr lei er foar ta loeren. Dêr hie se har wer
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De
 • wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster kan beloeren. Zij heeft lekker gegeten en
 • bespieden
 • boer
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster…

mop uit 1968
 • Der wie in pastoar, dy kom faek by in boerinne. De boer hie dêr net in goed each oer. Hy hie us murken dat, as de
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun
 • ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als beloning krijgen, aldus de boer. Als de boerin
 • bespieden
 • boer
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als…

mop uit 1951
 • In boer hie in húshâldster. Dy foldie bêst, mar sy iet noait mei de boer oan tafel. Op in kear tocht de boer: "Nou wol
 • : "Lekker gegeten en gedronken. Nu weer lustig aan de arbeid." "Dat lêste docht dyn bliuwen," sei de boer by himsels, "oars
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een
 • bespieden. De dienstmeid is druk aan het koken: de lekkerste dingen. Na het eten zegt ze: "Lekker gegeten en gedronken. Nu weer
 • bespieden
 • boer
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een keer zien wat zij allemaal doet tussen de middag. Hij boort een gat in de zolder en…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy soenen nei stêd ta. De feint en de faem wienen togearre thús. De feint sei: "Nou
 • spoedig aan het werk." Mar hwat se net wisten, de boer wie ûngemurken stiltsjes thús bleaun en siet yn 'e kleankast en hearde
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten
 • boer sprong uit de kast en zei dat dat zijn geluk was, omdat hij anders wel met hem afgerekend zou hebben.
 • bespieden
 • boer
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar…

mop uit 1968
 • Yn Hollân wenne in evangelische boer, dy hie in katholische faem (waarschijnlijk in Dtsl. gehoord). De pastoar kaem sa
 • moest de jouns komme by dy en dy beam, dan soe hy dêr ek wêze en sa. De boer mat dêr fan witen ha, hwant hy sei tsjin 'e
 • Een pastoor doet met een katholieke boerenmeid ook wel eens iets anders dan alleen de biecht afnemen. De boer vermoedt
 • bespieden
 • boer
 • Een pastoor doet met een katholieke boerenmeid ook wel eens iets anders dan alleen de biecht afnemen. De boer vermoedt dat er meer gaande is en stuurt zijn knecht eropuit om het 'stel' te bespioneren…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie in feint en in faem en noch in lytsfeint. Dy feint en dy faem dy gongen faek togearre nei 't
 • hea ta as de boer to praten wie. Dat krige dy boer yn 'e gaten en hy woe wolris wite hwat dêr dan yn 't hea gebeurde
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De
 • boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het vooruitzicht. Als de knecht en de meid
 • bespieden
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer geeft een knechtje opdracht een meid en een knecht te bespieden die zich altijd terugtrekken in het hooi. De boer stelt het knechtje een half pond tabak en een paar nieuwe klompen in het…

mop uit 1970
 • er jouns nei in boer ta, dy't in kreaze dochter hie. En elke kear as er dan wer fuort gong frege er of sij him even oan
 • 'e hurde wei ta bringe woe yn 't tsjuster. De boer tocht op 't lêst: "Hwat is dat eigenaerdich dat dat fanke altyd mei
 • Een boer vermoedt dat een jonge pastoor iets uitspookt met zijn onnozele dochter. Als de boer het stel eens volgt, ziet
 • mijn appeltjes', roept de boer tegen de pastoor 'Nou moet het maar eens afgelopen zijn, want wie naar de appels gaat, gaat
 • bespieden
 • boer
 • Een boer vermoedt dat een jonge pastoor iets uitspookt met zijn onnozele dochter. Als de boer het stel eens volgt, ziet hij al gauw dat de pastoor de borsten van het meisje betast en vraagt wat dat…

sage uit 1892
 • vloer schuren, brood bakken, vlas zwongen en graan dorschen, dit laatste veeltijds in den bakoven. Een boer, op de Bokshei
 • bestaande Zandhoef, toen hij eenen Kabouter hem hoorde naroepen: 'Adriaan! Zeg tegen Cristiaan dat Kyrië dood is!' De boer
 • iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van een onzichtbare nageroepen dat hij
 • bespieden
 • boer
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1978
 • In Westerhoven woonde vroeger een boer die bij de kabouters in een heel goed blaadje stond, waardoor hij iedere nacht
 • verzekerd kon zijn van hun hulp en hun bijstand. De boer nu had al vaak geprobeerd hun werkzaamheden te beloeren, maar iedere
 • Bespieden? Niet werken!
 • werken. De laatste poging van de boer tot het bespieden van de kabouters resulteert in het verlies van zijn ogen.
 • Een boer staat in een goed blaadje bij de kabouters en krijgt iedere nacht hulp. Hij wil graag zien hoe ze aan het werk
 • bespieden
 • boer
 • Een boer staat in een goed blaadje bij de kabouters en krijgt iedere nacht hulp. Hij wil graag zien hoe ze aan het werk zijn, maar daar houden de kabouters niet van. Ze waarschuwen dan ook iedere keer…

sage uit 1883
 • 1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as
 • en 't volkje trachten te bespieden. Zoo gezegd, zoo gedaan. Ons boerke sluipt tusschen twaalf en één, 't gewone uur van
 • bespieden
 • boer
 • Bakker bespiedt kabouters, en verliest zijn rechteroog waarmee hij door een spleet naar de kabouters kijkt.

sage uit 1933
 • en zonder zich één woord te laten ontvallen. Op een andere nacht bespiedde een boer het boteren der kabouters door een
 • nieuwsgierige boer aan één oog blind. 8). (zie no. 8, 11, 13).
 • Op verzoek van boeren verrichten kabouters 's nachts werk voor geld en eten. Een nieuwsgierige boer die hen bespiedt
 • bespieden
 • boer
 • Op verzoek van boeren verrichten kabouters 's nachts werk voor geld en eten. Een nieuwsgierige boer die hen bespiedt wordt een oog uitgestoken.