Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Ien dei baas Der wie ris in boer, dy gong alle freden nei stêd, en dan kaam de lânhearre by de boerinne, want hy wie
 • grut mei har. Dat lêste dêr wie de boer net mei op 'e hichte, mar syn feint wol en dy hie dêr knap argewaasje fan. Doe rûn
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke week, naar de stad mag gaan. Hij moet in
 • betrappen
 • boer
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te betrappen. Hij valt in slaap. Er is weer
 • betrappen
 • boer
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sage uit 1966
 • hielen. Doe hied er krekt in tange by in boer út 'e hutte pakt. Doe't de nachtwacht oan him ta wie, sloech er dy mei de tange
 • boer, hwaens hynders se út it lân helle hienen, hwat let út in forgadering wei. Doe seach dy boer dat der twa fremde mannen
 • over een paard gehangen en was weggereden. De boer herkende onderweg zijn paarden. Bij aankomst bij het rovershol stuurde
 • omdat hij de boer met een schaap omver gooit. Op een avond krijgt de rover van een stem uit de lucht te horen dat het
 • betrappen
 • boer
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

sage uit 1951
 • Yn 'e Pein woenen us guon ynbrekke by in boer. Mar de boer fornimt hwat der to rêdden is en de mannen stoune fuort. Ien
 • fan har soe oer in hekke. Mar de boer wie in flugge, linke keardel dat hy kryt him topakken en slacht him dea. It hiet
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover
 • komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later wordt beweerd dat de dief door een koe op
 • betrappen
 • boer
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later…

mop uit 1951
 • itensspul slynd. Hja sei: "Lekker gegeten en gedronken, nu maar vlijtig aan de arbeid." De boer, dy't it hearde, sei: "Dat is
 • Een meid die erg van eten houdt, zit altijd in het geheim in de kelder te bunkeren. Als de boer haar op een keer
 • betrappen
 • boer
 • Een meid die erg van eten houdt, zit altijd in het geheim in de kelder te bunkeren. Als de boer haar op een keer betrapt en 'Lekker gegeten en gedronken, nu maar vlijtig aan de arbeid' hoort zeggen,…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy wenne op in lyts spultsje, dy sei ris tsjin syn wyfke: Wy moasten eins in feintsje ha, dan koenen
 • ?" De boer prakkesearre efkes, doe sei er: "As wy in feint hiere dy't net al to gochem is dan kin dy wol by ús Grytsje
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt
 • omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht aan te nemen die te dom is om zich aan
 • betrappen
 • boer
 • Boer, Sjouke de
 • Een boer en een boerin willen graag een knecht nemen. De enige mogelijkheid is dat de knecht bij hun dochter slaapt omdat ze maar drie slaapplaatsen hebben. De boer besluit hierop een onnozele knecht…

mop uit 1979
 • Yn 'e oarloch fan 14-18 wie der in joad dy't handele. Hy kaem ris by in boer, dy wie krekt oan 't slachtsjen mei in kou
 • . Dat wie slûkjen en string forbean. De boer seach de joad en sei: "Kinne jo swije?" De joad koe de kouwehûd wol krije. De
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het
 • slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de jood de koeienhuid vervolgens wil meenemen
 • betrappen
 • boer
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de…

mop uit 1982
 • welke doorns je gestoken wordt. In 1915 woonde in Onrooi boer Nelis, 'nen harde kiebes, die met 'n lange schop gruwelijk
 • van Mina hem betrappen en zou het met Mina en hem voor eeuwig afgelopen zijn. Wat dan wel? In het donker zocht hij zich
 • betrappen
 • boer
 • Eens werd de blêkke ploeg in het nauw gedreven. Driek, die met Mina ligt te vrijenn het varkenshok, wordt ingesloten, maakt 's nachts een gat in het dak, valt bij het naar beneden glijden in een…

mop uit 1651
 • betrappen
 • boer
 • Er werd in een dorp veel gestolen en de waard werd gearresteerd. De boeren probeerden iemand anders terecht te laten stellen, omdat het om de enige waard in het dorp ging en ze wilden hem niet missen.

mop uit 1970
 • er jouns nei in boer ta, dy't in kreaze dochter hie. En elke kear as er dan wer fuort gong frege er of sij him even oan
 • 'e hurde wei ta bringe woe yn 't tsjuster. De boer tocht op 't lêst: "Hwat is dat eigenaerdich dat dat fanke altyd mei
 • Een boer vermoedt dat een jonge pastoor iets uitspookt met zijn onnozele dochter. Als de boer het stel eens volgt, ziet
 • mijn appeltjes', roept de boer tegen de pastoor 'Nou moet het maar eens afgelopen zijn, want wie naar de appels gaat, gaat
 • betrappen
 • boer
 • Een boer vermoedt dat een jonge pastoor iets uitspookt met zijn onnozele dochter. Als de boer het stel eens volgt, ziet hij al gauw dat de pastoor de borsten van het meisje betast en vraagt wat dat…

mop uit 1899
 • Een pastoor was te vrij met de vrouw van een boer. De boer betrapte hem. "O," zei de pastoor: "Gij hebt wel een kind
 • de kop afgesneden. Pastoor beklaagde zich. "Och," zei de boer, "dat is voor jou niks: jij kunt wel andere koppen maken."
 • Pastoor die door boer met zijn vrouw wordt betrapt verklaart dat hij het hoofd heeft bijgemaakt van het kind zonder
 • hoofd dat de boer heeft verwekt. De boer snijdt de koppen van de koeien van de pastoor, en antwoordt op de klacht van de
 • betrappen
 • boer
 • Pastoor die door boer met zijn vrouw wordt betrapt verklaart dat hij het hoofd heeft bijgemaakt van het kind zonder hoofd dat de boer heeft verwekt. De boer snijdt de koppen van de koeien van de…

lied uit 1970
 • En daar was eens een boer en die ging naar de wei 1. En daar was eens een boer en die ging naar de wei En
 • En daar was eens een boer en die ging naar de wei
 • Een boer is naar de wei. Zijn vrouw laat zich verleiden door een officier en pleegt overspel in de schuur. Haar man
 • betrappen
 • boer
 • Een boer is naar de wei. Zijn vrouw laat zich verleiden door een officier en pleegt overspel in de schuur. Haar man betrapt hen echter, en de vrouw smeekt om vergiffenis. Zij belooft om hard te werken…

lied uit 1968
 • D'r was eens een boer en die ging naar die wei... 1. D'r was eens een boer en die ging naar die wei en als hij weer
 • D'r was eens een boer en die ging naar die wei...
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw ontmoet een officier haar wat geld biedt in ruil voor haar liefde. Als zij in de
 • schuur de liefde bedrijven, worden zij betrapt door de boer. De vrouw vraagt om vergeving en belooft voortaan heel hard te
 • betrappen
 • boer
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw ontmoet een officier haar wat geld biedt in ruil voor haar liefde. Als zij in de schuur de liefde bedrijven, worden zij betrapt door de boer. De vrouw vraagt om…

lied uit 1969
 • Een boer trouwt met een jong meisje, maar zij houdt het met een jonge ruiter. De boer, die op hooi is uitgestuurd
 • betrappen
 • boer
 • Een boer trouwt met een jong meisje, maar zij houdt het met een jonge ruiter. De boer, die op hooi is uitgestuurd, betrapt hen op heterdaad. Het meisje smeekt om vergiffenis.

lied uit 1968
 • Er was eens een boer en die ging naar de wei 1. Er was eens een boer en die ging naar de wei en als hij daar was in
 • Er was eens een boer en die ging naar de wei
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw legt het voor weinig geld aan met een officier. Haar man betrapt hen en zij
 • betrappen
 • boer
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw legt het voor weinig geld aan met een officier. Haar man betrapt hen en zij smeekt om vergiffenis en belooft voortaan hard te zullen werken.

lied uit 1898
 • Fragment: een boer gaat naar het land voor hooi en stro. [In de tussentijd pleegt zijn vrouw overspel, maar hij weet
 • haar te betrappen]
 • boer
 • betrappen]
 • betrappen
 • boer
 • Fragment: een boer gaat naar het land voor hooi en stro. [In de tussentijd pleegt zijn vrouw overspel, maar hij weet haar te betrappen]

sprookje uit 1951
 • Hoe't unnoazele Ielke in ryk man waerd Der wie ris in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie net ien fan 'e
 • him en seagen mei forachting op him del. "Unnoazele Ielke," seinen se tsjin him. De boer hie in skuorre fol sied. Dat lei
 • Er wordt gestolen uit de schuur van een boer. De twee oudste zonen verstoppen zich in de schuur, maar worden door de
 • betrappen
 • boer
 • Er wordt gestolen uit de schuur van een boer. De twee oudste zonen verstoppen zich in de schuur, maar worden door de dief, een dwerg, ernstig mishandeld. Dan mag de jongste zoon, die voor niet goed…

sprookje uit 1961
 • In boer hie trije soannen. De jongste fan harren wie healwize Ielke. Dy boer rekke alle nachten strie kwyt. Dêrom soe
 • Er wordt gestolen uit de schuur van een boer. De twee oudste zonen verstoppen zich in de schuur, maar worden door de
 • betrappen
 • boer
 • Er wordt gestolen uit de schuur van een boer. De twee oudste zonen verstoppen zich in de schuur, maar worden door de dief, een dwerg, ernstig mishandeld. Dan mag de jongste zoon, die voor niet goed…

sage uit 1962
 • Je had vroeger bij ons* een boer, een echte stroper. Die had een vriend, die was net eender hand als hij. Op een keer
 • betrappen
 • boer
 • Er waren twee stropers die op zondagavond gingen jagen, iets wat ze normaal nooit deden. Ze probeerden een haas te schieten, maar het lukte maar niet. Toen de haas zich verstopte haalde de jagers hun…

sage uit 1962
 • Een boer met één koe werd geplaagd door een heks. Deze molk geregeld zijn koe leeg. Ze was niet te betrappen, omdat ze
 • dat op een afstand deed. Ze trok de melk n.l. uit een bremstruik! De boer ging om raad, en kreeg het volgende advies: Hij
 • Van afstand melkt een heks een koe. De boer krijgt de raad om een ketel melk op een vuur droog te koken, zodat de heks
 • opzet mislukt doordat de boer zich verspreekt.
 • betrappen
 • boer
 • Van afstand melkt een heks een koe. De boer krijgt de raad om een ketel melk op een vuur droog te koken, zodat de heks uit de ketel springt en hij met een mes haar bloed kan trekken. Dat moet om…

personal narrative uit 2003
 • vindt. Ofwel dat hij een afspraak heeft met een ander: jij maakt ze en ik vind ze. Er is echter nog geen boer in Hoeven
 • geweest die hem heeft kunnen betrappen. Het schijnt dat Robbert van den Broeke een boek aan het schrijven is over zijn
 • betrappen
 • boer
 • Op vakantie in Luxemburg treft de verteller een 'natuurlijke graancirkel' aan; het betreft waarschijnlijk windschade. Korrels buiten en binnen de formatie blijken later even gelijkmatig te kiemen.…
1052.jpg
1053.jpg
1054.jpg

sage uit 1942
 • nieuwsgierige omstanders, zeer zwaar moesten zijn. Dit trok ook de aandacht van een nabij wonende boer en diens zoon, die het geval
 • betrappen
 • boer
 • Tegen het einde van de Franse overheersing overnachtte een transport, begeleid door kozakken, op de Vissedijk in Almelo. Op één van hun wagens stonden enkele kleine vaatjes, die volgens omstanders…
kabouter_22.jpg