Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

11 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • 't Wie op in joune mei min en tsjuster waer. De boer siet by 't fjûr, doe kom der noch ien oan 'e doar. De boer gong
 • der hinne en doe stie dêr in frommes. Dat frege of se dêr dy nachts bliuwe koe. Dêr hie de boer gjin biswier tsjin. Sy
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur
 • hebben vraagt de man of de boer even mee naar buiten wil komen. Daar zegt hij tegen de boer: "Dat vrouwmens, dat is een kerel
 • bewijzen
 • boer
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1968
 • 't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs. Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy
 • woe dêr dy nachts graech sliepe. Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • bewijzen
 • boer
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1967
 • Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him
 • de boer: "Die man, dat lijkt mij een frou toe." En toe froeg-ie de boer of die ook appels had. En toen gooide de boer
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige
 • soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de appelvangproef: de 'man' vangt de appel op
 • bewijzen
 • boer
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de…

mop uit 1659
 • Van een Boer en een Pape. Een Boer eens te Biechte gaende by sijn Pastoor, die hem vraeghde, of hy oock vlees in de
 • Boer, dat is immers geen Vlees; jae dat weet daer niet aen seyde de Pastoor, daer komt vlees uyt? De Boer wederom antwoorde
 • Van een Boer en een Pape.
 • Een pastoor vraagt een boer of hij tijdens de vastenperiode vlees heeft gegeten. De boer zegt alleen eieren gehad te
 • hebben. De pastoor zegt dat dat toch vlees is, er komt namelijk vlees (kuiken) uit. De boer laat weten alleen gekookte eieren
 • bewijzen
 • boer
 • Een pastoor vraagt een boer of hij tijdens de vastenperiode vlees heeft gegeten. De boer zegt alleen eieren gehad te hebben. De pastoor zegt dat dat toch vlees is, er komt namelijk vlees (kuiken) uit.…

sprookje uit 1968
 • fortrouwen tsjin 'e boer: "Jimme matte al in bytsje foarsichtich wêze. Hjir komme rovers. Dy wolle jo bistelle. Dat ha 'k
 • allegear ôflústere." Hy hie de kommandant frege of er hjir de jouns wol hinne mocht om de boer to helpen, hwant sa en sa, dat
 • boerderij verschijnt, raadt de soldaat de boer aan de appelvangproef te doen. Met deze proef wil de soldaat bewijzen dat de
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is
 • bewijzen
 • boer
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een…

mop uit 1979
 • Der wie ris in boer op 'e merk. Hy praette mei in koopman, dy woe biweare, dat oeral de man baes wie. De boer woe dat
 • sei: "Dû hast gelyk." Mar de feint dy sei: "Jo krije in geit." Hy kaem mei de beide hyns werom. De boer hie de weddenskip
 • bewijzen. Thuis stuurt de boer direct zijn knecht weg met een wagen met twee prachtige paarden ervoor en twintig geiten. De
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een
 • bewijzen
 • boer
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht…

sprookje uit 1970
 • . Hy frege de boer of er dêr dy nachts ek ûnderdak krije koe foar himsels en it hynder. "Dat kin altyd," sei de boer, "wy
 • sei de soldaet hiel sunich tsjin 'e boer: "Jo matte even mei my komme." En lûder sei er: "Ik mat even nei 't hynder ta. 't
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast
 • is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in werkelijkheid een man - wellicht een rover - is
 • bewijzen
 • boer
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in…

sage uit 1893
 • , zijn peerd wedervond. In een afgelegen dorp der provincie Antwerpen vermiste een boer zijn peerd. Een wever uit Westerhoven
 • verre van zijne pastorij. Terwijl de boer op een kleinen afstand stond, verhaalde de wever den pastoor, hoelang het peerd
 • vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer op de door de pastoor aangeduidde plaats is
 • aangetroffen. De pastoor geeft aan dat de boer een misdaad heeft gepleegd, later blijkt dat hij iemand heeft gedood.
 • bewijzen
 • boer
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

mop uit 1969
 • Der wie in boer oan 't ploegjen. Doe sei er tsjin 'e feint: "Helje my even in pear learzens fan hûs." "Goed", sei de
 • feint. Doe't er yn 'e hûs kom, sei er tsjin 'e frou en de faem: "De boer hat sein, ik moest jim allebeide brûke." Dat woenen
 • Een boer stuurde zijn knecht om een paar laarzen naar het huis toe. Binnengekomen zei de knecht tegen de vrouw en de
 • dochter dat hij hen van de boer moest gebruiken. Om te tonen dat hij de waarheid sprak, riep hij naar de boer: "Een of allebei
 • bewijzen
 • boer
 • Een boer stuurde zijn knecht om een paar laarzen naar het huis toe. Binnengekomen zei de knecht tegen de vrouw en de dochter dat hij hen van de boer moest gebruiken. Om te tonen dat hij de waarheid…

sage uit 1966
 • Duivel 't Moet erregus geburd zën bij 'n burregemister, die boer was. Altij ginge z'n beste koei kapot, 't is mir dan
 • ooit kapot gegaon, hier nie en bij os thuus ok nie; d'r waore mir mense die 't deje. Ik heb 't nog us 'n boer op 't Heike
 • Bij de burgemeester, die ook boer was, gingen altijd de koeien dood. Er waren twee jongens bezeten door de duivel. Zij
 • gebeuren. Geen koe ging meer dood. Een andere boer, Toon Lemmens, was dat ook aangeraden. De verteller ging voor hem een
 • bewijzen
 • boer
 • Bij de burgemeester, die ook boer was, gingen altijd de koeien dood. Er waren twee jongens bezeten door de duivel. Zij zeiden tegen de burgemeester dat hij een medaille van de heilige Benedictus aan…
kluis 5.jpg
abdij.jpg
benedictus.png

sage uit 1919
 • Het naderend onheil Boer! Boer! Boer! er is een andere macht dan die van het goud. Boer! Boer! Boer! zonde is niet als
 • lucht. De boer van Muntjezijl wilde niet luisteren. Sinds hij getrouwd was, dacht hij de kousen vol met goud, die de vrouw
 • Linda de Boer
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze
 • precies een hanetred dichterbij zijn gekomen. men kon ondanks de geest van de vrouw, zijn misdaad niet bewijzen. hoewel het
 • bewijzen
 • boer
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…