Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

90 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • Iytsfeint, in mulfeint, in grutfeint, ek noch wol in Iytsfaam en in grutfaam. It wienen allegear boaden dy't by de boer ieten en
 • Iytsfeint. 'Hast der wol om tocht, dat ús boer altyd it grutste stik fleis kriget? Dat leit altyd foar him'. 'Jawol', sei de
 • vlees van de boer te bemachtigen. De grote knecht vertelt een verhaal en de kleine knecht roept "allemaal leugens". De boer
 • boer
 • boerenknecht
 • Tijdens de maaltijd proberen twee boerenknechten, een grote en een kleine, door middel van een list het grootste stuk vlees van de boer te bemachtigen. De grote knecht vertelt een verhaal en de kleine…

Trefwoorden: boer, boerenknecht, list, maaltijd, vlees


sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • Boer B.
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

sage uit 1966
 • , dy't by in boer wenne woe dêr graech hinne. Hy sei tsjin syn maet, doe't se yn 'e herberch sieten: "Wedzje, dat ik se aenst
 • Dansers worden door een boerenknecht vastgezet, en kunnen geen voet meer verzetten.
 • boer
 • boerenknecht
 • Dansers worden door een boerenknecht vastgezet, en kunnen geen voet meer verzetten.

sage uit 1966
 • Der wennen in lytsfeint en in greatfeint by in boer. De greatfeint sei tsjin 'e lytsfeint: "Hwat sjuchstû der min út
 • hiele nacht. Har pânse lit se achter. Dy leit by de boer op bêd." De greatfeint sei: "Lit my dan mar us yn dyn bêd sliepe
 • voort door de lucht. Haar pens laat ze achter bij de boer in bed. De oudste boerenknecht bood aan dat hij een nachtje met de
 • De oudste boerenknecht zei op een keer tegen de jongste boerenknecht: "Wat zie je er toch slecht uit, jongen. Wat ben
 • boer
 • boerenknecht
 • De oudste boerenknecht zei op een keer tegen de jongste boerenknecht: "Wat zie je er toch slecht uit, jongen. Wat ben je mager en zwak." De jongste boerenknecht antwoordde dat hij wel goed at, maar…

sage uit 1966
 • tusken Hurdegaryp en de Simmerdyk. Hy is der nou wei. De Kaiserdyk roan der hinne. Folkert Aens Algra wie dêr boer. Moarns
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een
 • boer
 • boerenknecht
 • Knecht Jehannes werkt bij boer Folkert. De vrouw van de boer roept haar man altijd als zij koffie gezet heeft. Op een dag komt Folkert niet, terwijl zijn vrouw hem wel heeft horen antwoorden. Jehannes…

mop uit 1966
 • Thyl Ulespegel wenne by de boer. Hy waerd der op útstjûrd mei in weinfol dong. "Dû mast it sa birêdde," sei de boer
 • , "dat it lân de dong rûkt." "'t Komt yn oarder, boer", sei Thyl. Doe gong er hinne en rydt mei it weinfol dong de ikkers
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet
 • boer
 • boerenknecht
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet berijden, dat 'het land de mest ruikt'. Tijl gaat aldus met de wagen over het land,…

sage uit 1966
 • Alde Flippus Hamstra wenne yn 'e Harkema. Hy wie arbeider by in boer yn Stiensgea. Op in moarn soed er dêr wer hinne
 • hinne en wer, it joech neat, it pleachbeest bleau by him. It wie oan 'e Turfloane. Hy kom dy moarns fiersto let by de boer
 • Een boerenknecht wordt opgeschrikt door een plaagbeest. Het plaagbeest blijft hem op de hielen zitten en de knecht
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht wordt opgeschrikt door een plaagbeest. Het plaagbeest blijft hem op de hielen zitten en de knecht slaagt er maar met moeite in het beest van zich af te schudden.

mop uit 1966
 • dien wurk jown. Doe gong Thyl nei de boer. "Kenstû alles fan 't boerewurk?" frege de boer. "Alles", sei Thyl. "Goed, dan
 • komst by my yn 't wurk." De oare deis stjûrde de boer Thyl nei 't lân ta om dat to eidzjen. "Earst mar ien tine", sei er
 • niet meer voor de kleermaker te werken. Tijl probeert het nu als boerenknecht en moet van de boer het land gaan eggen 'met
 • één tand'. Tijl slaat prompt alle tanden op één na uit de eg. Ook de boer is erg ontstemd over Tijls domheid en weer is
 • boer
 • boerenknecht
 • Tijl Uilenspiegel werkt als knecht bij een kleermaker. De kleermaker vraagt hem een paar mouwen in een jas te 'smijten'. Tijl hangt de jas op en begint met de mouwen te smijten maar het lukt hem niet…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sage uit 1966
 • De nije lytsfeint. Der wie in jonge, dy kaem by de boer as lytsfeint. Oan 'e tafel iet er safolle, dat de greatfeint
 • it tsjuster wie, kaem er mei de sleef by 't forkearde bêd. Dêr leinen de boer en de boerinne togearre. De boerinne lei
 • Een boerenknecht zei tegen de nieuwe jongste knecht dat hij niet zoveel moest eten. Hij zou hem voortaaan wel een schop
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht zei tegen de nieuwe jongste knecht dat hij niet zoveel moest eten. Hij zou hem voortaaan wel een schop onder de tafel geven, als teken om zijn lepel neer te leggen. Al heel snel…

mop uit 1889
 • Spoken te Oud-Turnhout Te Oud-Turnhout woonde een boerenknecht, welke elken maandag zijn lijnwaad naar een ander dorp
 • den dood op het lijf gejaagd, toen eindelijk een andere boer, die den moed niet zoo spoedig in zijn laerzen liet zinken
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee
 • voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te maken. Met een wit laken over zijn hoofd klimt
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te…

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met de koeiekop op zijn eigen hoofd. Zo
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

sage uit 1968
 • Grinslân, dy hie by in faem kom, dat wie in nachtmerje. De boer hie in âld hynder, dat hie faek lêst fan in nachtmerje. Doe
 • meestal door het sleutelgat een huis binnen. Men kan een nachtmerrie vangen. Het paard van een boer in Groningen had vaak
 • boer
 • boerenknecht
 • Nachtmerries zijn vrouwen. Van zeven opeenvolgende dochters is de oudste of de jongste een nachtmerrie. Ze komen meestal door het sleutelgat een huis binnen. Men kan een nachtmerrie vangen. Het paard…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • de boer. "As ik siz it is spek dan is it spek. En nou dû." "It is spek", sei de jonge. Mar hy tocht: "Ik krij dy wol wer
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het
 • geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij zei dat het spek was, de knecht dat ook
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in feintsje. Sy sieten oan 't miel. Sy ieten meiinoar út ien pot. It wienen douwebeannen. It
 • feintsje siet der by mei de hannen oer inoarren. Hy sei: "Dy sil ik net ha." Hwant hy mocht gjin douwebeannen. Doe sei de boer
 • Een boerenknecht wilde eens niet van de boontjes eten en zei: "Zit op, die mee wil." Daarbij hield hij zijn lepel
 • vroeg de boer om wat aardappels. De boer nam hem mee naar de schuur waar heel veel aardappels lagen. Hij hield de schep
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht wilde eens niet van de boontjes eten en zei: "Zit op, die mee wil." Daarbij hield hij zijn lepel ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Jaren later was hij getrouwd en had hij…

mop uit 1967
 • Sit op, dy't mei wol! Der wenne in feint by de boer. Dy hie 't dêr wakkere bêst, mar hy wie oan 'e tiere kant. Hy mocht
 • in deainkelde kear dat der in beantsje by him troch 't kielsgat gong op dy manier. De boer seach it, mar hy sei neat. It
 • Een boerenknecht wilde beslist niet met de anderen uit dezelfde pan eten, maar durfde dit niet te zeggen. Daarom deed
 • kreeg de knecht nooit veel eten binnen, maar de boer zei niets. Toen de knecht jaren later veel kinderen had, en weinig
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht wilde beslist niet met de anderen uit dezelfde pan eten, maar durfde dit niet te zeggen. Daarom deed hij zijn lepel ondersteboven in de pan, en zei bij het eruithalen tegen de…

sage uit 1968
 • Yn 'e Harkema hat in boerefeint wenne. Dat wie Tseard van der Meer. Dy hie sa'n haet tsjin 'e boer, dat hy stuts it
 • hynder fan 'e boer dea. Dêr hat er seis wiken foar sitten. As hy dêr letter lâns kom, roan dat hynder altyd njonken him lâns.
 • Een boerenknecht koestert zoveel haat jegens de boer dat hij diens paard doodsteekt. Als hij uit de gevangenis komt
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht koestert zoveel haat jegens de boer dat hij diens paard doodsteekt. Als hij uit de gevangenis komt, blijft de geest van het paard de hele tijd naast hem rennen.

sage uit 1967
 • Oan 'e Noarder Dwarsfeart by de Hegebrêge hat in Grinslânse boer wenne. Dat wie in sekere Mandema. As jonge haw ik
 • -stap! sa klonk it. Ik woarde binaud en sei it tsjin 'e boer. De boer sei, dat wienen de âlde feinten fan froeger, dy wienen
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak voetstappen op de trap naar de zolder. De boer zegt dat dat de geesten van de vroegere boerenknechten zijn.

sage uit 1966
 • Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De
 • boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sprookje uit 1967
 • In moard komt út, al sil in fûgeltsje 't ek útsjonge. Ergens op 'e klaei hat in feint wenne by in boer. Dy boer hat er
 • krekt sa lyk as de boer, doe't ik him deamakke." Doe ha se dy feint fuort oppakt.
 • Een moord komt altijd uit, al moeten de vogels het uitzingen. Een boerenknecht vermoordde eens de boer. Toen er een
 • vogeltje begon te zingen, zei de knecht: 'je schreeuwt precies hetzelfde als de boer toen ik hem doodmaakte'. Omstanders horen
 • boer
 • boerenknecht
 • Een moord komt altijd uit, al moeten de vogels het uitzingen. Een boerenknecht vermoordde eens de boer. Toen er een vogeltje begon te zingen, zei de knecht: 'je schreeuwt precies hetzelfde als de boer…

sage uit 1967
 • Yn 'e Himrik wenne in boer, dat wie in mâllen-ien. Op in kear wie der frouljusbisite by harren. De boer hiet twa
 • broeken mar los. Doe piken de froulju út. Dêr wie 't de boer krekt om bigong. (beide teltsjes fan Joh. W. syn heit)
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter
 • van de knechten kunnen dit niet aanzien en gaan er gauw vandoor. Daar is het de boer om te doen geweest: hij wou de
 • boer
 • boerenknecht
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter purgeermiddel in de pap van de knechten. De knechten krijgen zulke…

sage uit 1966
 • Boerenknecht Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld en houdt ervan zijn pijpje te roken. Omdat de andere knecht zo
 • boer
 • boerenknecht
 • Boerenknecht Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld en houdt ervan zijn pijpje te roken. Omdat de andere knecht zo snel met de mestwagen heen en weer rijdt, is er geen gelegenheid om te roken voor…

sage uit 1967
 • moarns sei er tsjin 'e boer: "Ik gean nei hûs ta." "Hoe nou?" sei de boer. "Der hat fannacht in ding op my lein, dat kom
 • boven út 'e hoan-nebalken wei." "Dan sil 'k jo op in oar plak sliepe litte", sei de boer.
 • Een boerenknecht slaapt in de schuur en wordt 's nachts opgeschrikt door een spookding dat zich vanaf de hanebalk
 • bovenop hem stort. De knecht is doodsbang en de boer wijst hem een andere slaapplaats.
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht slaapt in de schuur en wordt 's nachts opgeschrikt door een spookding dat zich vanaf de hanebalk bovenop hem stort. De knecht is doodsbang en de boer wijst hem een andere slaapplaats.

sage uit 1967
 • Doe't ik yn Kloosterburen by de boer wenne, wie dêr nachts faek 'voorbereiding'. Dan koe 'k net sliepe. Dan gong de
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak werkgeesten 'voorbereidend werk' doen. De geesten zijn niet zichtbaar.
 • boer
 • boerenknecht
 • Een boerenknecht hoort 's nachts vaak werkgeesten 'voorbereidend werk' doen. De geesten zijn niet zichtbaar.

sage uit 1967
 • Yn Kloosterburen tsjinne ik by in roomse boer. Dêr wie 'k forlegen fan 'e nachtmerjes. Doe sei de boer tsjin my: "Ik
 • Een knecht van een roomse boer wordt vaak gekweld door nachtmerries. De boer strooit roggemeel op de stoel voor zijn
 • boer
 • boerenknecht
 • Een knecht van een roomse boer wordt vaak gekweld door nachtmerries. De boer strooit roggemeel op de stoel voor zijn bed. De knecht heeft nooit meer last gehad van nachtmerries.