Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

26 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • op in oar stik yn 'e broek del. Doe tocht de boer, as er fiif sokke lapen lân besit, dan wiist it net sa min mei him
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • boer
 • broek
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

sage uit 1982
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een
 • beest klimt in de broekspijp van de boer. Ter hoogte van zijn knie drukt de boer de rat dood, want als het beest verder was
 • boer
 • broek
 • Op een boerderij wemelt het van de ratten. De boer en zijn zoon vangen de ratten met behulp van twee honden: een rattenvanger en een Herder. Er blijft nog een rat over, en die rat bevindt zich in het…

sage uit 1955
 • binaudens op 'e holle. Hy taestte nei de broek, mar hoe 't er him ek hâldde en kearde, hy koe de skonken net yn 'e boksen krije
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • boer
 • broek
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

mop uit 1971
 • [Fylkeboartsje] Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de
 • de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • broek uittrekken. Dan ziet de meid de vijl hangen: zij trekt eraan en castreert zodoende de jood. De meid is tevreden dat ze
 • boer
 • broek
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

sage uit 1967
 • Yn 'e Himrik wenne in boer, dat wie in mâllen-ien. Op in kear wie der frouljusbisite by harren. De boer hiet twa
 • broeken mar los. Doe piken de froulju út. Dêr wie 't de boer krekt om bigong. (beide teltsjes fan Joh. W. syn heit)
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter
 • van hun werk. Op het laatst maken ze hun broek niet meer vast, omdat ze toch steeds weer moeten poepen. De vriendinnetjes
 • boer
 • broek
 • Een rare boer sluit een weddenschap af met zijn twee knechten over het maaien van een stuk land. De boer stopt echter purgeermiddel in de pap van de knechten. De knechten krijgen zulke…

mop uit 1967
 • Der wienen twa Poepen by de boer oan 't wurk. Sy wedden mei de boer, dat sy soenen in bipaeld stik lân dyselde deis
 • noch ôfmeane. De boer tocht: dat rêdde se noait op, mar doe't er de twa oan 'e gong seach, sei er by himsels: As se
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de
 • weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de moffen heel de middag naar de wc zouden moeten. Na
 • boer
 • broek
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de…

mop uit 1968
 • Der wie in keppel op 'e klaei, dy arbeiden by in boer. Dêr wienen Piter en Jelle ek by, dy kommen fan Ikkerwâld. De
 • hawn hie - dat wie Jelle - moest dy nachts noadich út 'e broek, mar hy wie binaud, hwant it spoeke ek wol yn dy plaets. Hy
 • Twee kleiarbeiders, Piter en Jelle, werken samen voor een boer. Als het etenstijd is, heeft Piter alle boontjes al
 • slapen, moet Jelle nodig naar de w.c. Hij durft niet te gaan, omdat het wel eens spookt bij de boer. Hij stroopt daarom de
 • boer
 • broek
 • Twee kleiarbeiders, Piter en Jelle, werken samen voor een boer. Als het etenstijd is, heeft Piter alle boontjes al opgegeten voordat Jelle überhaupt aan tafel is. Voor Jelle is er alleen nog wat…

mop uit 1969
 • Der wienen in feint en in faem, dy tsjinnen by de boer. De faem sei tsjin 'e feint: "Hwat soenen de boer en 'e frou
 • alle nachten by de ein ha?" Doe sei de feint: "De boer hat in fylke, dêr boartet de frou alle nachten mei." Doe sei de faem
 • Een knecht vertelde de meid dat de boer en boerin 's nachts altijd met het vijltje van de boer speelden. De meid wilde
 • het water halen. Maar hij kon niets vinden, en om beter te kunnen zoeken, trok hij zijn broek uit. Toen de meid hem zo zag
 • boer
 • broek
 • Een knecht vertelde de meid dat de boer en boerin 's nachts altijd met het vijltje van de boer speelden. De meid wilde dat ook wel eens. De knecht kocht voor haar een vijl in de stad, ze betaalde er…

mop uit 1969
 • Sy wienen by in boer oan 't woarstmeitsjen, dêr wie dy deis in baerch slachte. Sy hienen in stoel yn 'e keamer stean
 • lâns. Dy strampele om 'e hekke hinne en dêr knapte syn broek. Der siet in hiele skuor yn. Doe't de frou doomny oankommen
 • De boer was eens worsten aan het maken, het plankje lag op de stoel. Juist toen kwam de dominee langs. Net ervoor was
 • zijn broek gescheurd. De vrouw haalde het plankje weg, en de dominee ging zitten. Toen zag de vrouw op de dominee nog een
 • boer
 • broek
 • De boer was eens worsten aan het maken, het plankje lag op de stoel. Juist toen kwam de dominee langs. Net ervoor was zijn broek gescheurd. De vrouw haalde het plankje weg, en de dominee ging zitten.…

mop uit 1973
 • Der wienen twa poepen by in boer to meanen. It karwei wie omtrint birêdden, de oare deis woenen se nei hûs ta. Mar de
 • boer sei: Dat bistiet net. Jimme kinne hjoed noait klear komme. De poepen seinen: Ja, dat rêdde wy wol op. Wedzje fan net
 • Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de
 • slag, maar de boer bedenkt een plan om te winnen. Tijdens de koffiepauze doet hij wat wonderolie in hun kopjes. Ze zijn nog
 • boer
 • broek
 • Twee landarbeiders wedden met de boer om geld dat het werk de volgende dag af zal zijn. Ze gaan als een bezetene aan de slag, maar de boer bedenkt een plan om te winnen. Tijdens de koffiepauze doet…

sage uit 1919
 • is gebeurd in 't land van Kadzand Waar de boer zijn broek afspant. of ook: 't Is gebeurd in 't land van Kadzand, waar
 • boer
 • broek
 • Spotrijmen.

sprookje uit 1894
 • sal je krigen; Daar kwam lest 'en boer op de molen En die zee: Oe siin er de zakken zoo smal, Of 'ei-je der uut
 • gestolen? Toen nam ik den boer al op men schoen, En ik smeet 'em van al de trappen, En ik zei: Joe 'ier-en daarschen boer
 • vertelt dat hij een boer, die beweerde dat zijn zakken zo klein zijn en vraagt of hij eruit heeft gestolen, op de schoen nam
 • en al de trappen afsmeet. En dan krijgt Koppetje met het rietje op zijn broek.
 • boer
 • broek
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

sprookje uit 1894
 • believen: Meuleneers of korendieven? De molenaar: Wil jie daar wel es zwigen Of ik zal je krigen. Daar kwam lest en boer op de
 • molen En die zei: "Oe ziin er de zakken zoo smal Of ei je der uut gestolen?" Toen nam ik den boer al op men schoen En ik
 • komfoor leggen. Van het vet kan je wat maken, molenaars of korendieven. De molenaar protesteert en vertelt dat hij een boer de
 • krijgt Koppetje met het rietje op zijn broek.
 • boer
 • broek
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

mop uit 1979
 • Twa poepen wienen by in boer oan 't meanen. De boer sei tsjin 'e beide mannen: "Jimme krije it gers hjoed net fan dit
 • stik lân ôf." "Wis krije wy dat der ôf", seinen de poepen. "Ja, mar hjoed net mear", sei de boer. "Dat rêdde wy hjoed wòl
 • Een boer wedt met twee poepen dat ze een bepaald stuk land niet binnen een bepaalde tijd kunnen maaien. De poepen
 • denken van wel en zijn bereid het te proberen. De boer doet wat wonderolie - die laxerend werkt - in het eten van de poepen
 • boer
 • broek
 • Een boer wedt met twee poepen dat ze een bepaald stuk land niet binnen een bepaalde tijd kunnen maaien. De poepen denken van wel en zijn bereid het te proberen. De boer doet wat wonderolie - die…

mop uit 1973
 • Der wie in boer dy hie nei de merk ta west. Hy hie moai hwat jild bard foar syn fé en dat hied er nou by him. Underweis
 • nei hûs ta komt der in rover op him ta mei in laden gewear. "Je geld of je leven", seit er. De boer tinkt: Hoe mat ik dit
 • een rover met een geweer. De boer gaf de rover nog geen geld, maar vroeg hem om eerst door zijn hoed, jas en broek te
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door
 • boer
 • broek
 • Een boer had op de markt vee verkocht en had zodoende op de terugweg een hoop geld bij zich. Hij werd overvallen door een rover met een geweer. De boer gaf de rover nog geen geld, maar vroeg hem om…

mop uit 1973
 • Der kom ris in man by in boer en dy man frege: "Ha jo ek wurk foar my, boer?" "Jawol," sei de boer, "ik ha wol
 • stikellûken foar jo." Doe gong dy man nei it stik lân ta dat de boer him oanwiisde. It wienen allegear stikels, der wie hast gjin
 • Een man vroeg om werk bij een boer en kon distels uittrekken, maat het was zoveel dat er geen beginnen aan was. Hij
 • trok zijn broek maar vast uit. Toen kwamen er vier studenten aan die zeiden dat hij een grote kont had. De man zei dat ze
 • boer
 • broek
 • Een man vroeg om werk bij een boer en kon distels uittrekken, maat het was zoveel dat er geen beginnen aan was. Hij trok zijn broek maar vast uit. Toen kwamen er vier studenten aan die zeiden dat hij…

sprookje uit 1964
 • beneden, en toen hij beneden in de kamer kwam toen stond de vrouw met de handen omhoog met de man zijn broek op te houden, en
 • de man stond boven op de ladder en dan probeerde hij in die broek te springen en dat lukte twee, drie maal niet, en de
 • boer
 • broek
 • Een man heeft een domme vrouw, door haar domme streken raakt hij steeds in de problemen. Bij de zoveelste domme actie van zijn vrouw, wil hij haar eigenlijk een pak slaag geven. Maar hij besluit om…

mop uit 1896
 • herhaalde malen. De boer zag dit met verbazing en zeî: «Heb je elken morgen zooveel moeite, man, om in je broek te komen
 • Nog dommer dan dom. Er was eens een boer die een zeer domme vrouw had. Op zekeren herfst slachtte hii een vet varken en
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar
 • die vanaf grote hoogte probeert in zijn broek te springen. De herbergier kan niet begrijpen dat het ook anders kan. De
 • boer
 • broek
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

mop uit 1651
 • Een boer voor de paep staende om te trouwen, soude de bruydt de trouwringh overlangen. Hij maeckte sijn voorbroeck wat
 • Een boer staat met zijn aanstaande voor de priester om te gaan trouwen en is op het punt om de trouwring te
 • overhandigen. Die heeft hij in een binnenzakje en om ze te kunnen pakken, moet hij zijn broek wat los maken. Als de bruid dat ziet
 • boer
 • broek
 • Een boer staat met zijn aanstaande voor de priester om te gaan trouwen en is op het punt om de trouwring te overhandigen. Die heeft hij in een binnenzakje en om ze te kunnen pakken, moet hij zijn…

sage uit 1967
 • 5. Dainde n keer n wicht bie n boer. Op n dag zee ze teegn de boas: “ik wol wel wat eerder noar huus vandoage, want k
 • wil noar Veendammer maarkt.” “Kan wel”, zee d boer, “moar eerst moust noar t land goan en bestreien dat mit mizze.” De
 • gaat akkoord. De man slaat de mestvork een keer in de rondte en het werk is klaar. De boer kijkt vreemd op dat ze zo vroeg
 • boer
 • broek
 • Een meisje moet zoveel mest over het land strooien dat ze de duivel aanroept om haar te helpen. Een klein kereltje spreekt haar aan en wil haar helpen. Als tegenprestatie moet ze hem geven wat ze de…

sprookje uit 1894
 • -en-daarschen boer, Noe zul-je nie meer van me klappen.'" En toen kreeg Koppetje mee 'et rietje op zen broek. 1. heb. 2
 • zwigen, Of ik sal je krigen: Daar kwam lest 'en boer op de molen En die zee: '(H)oe ziin er de zakken zoo smal, Of (h)ei
 • vertelt dat hij een boer, die beweerde dat zijn zakken zo klein zijn en vraagt of hij eruit heeft gestolen, op de schoen nam
 • en al de trappen afsmeet. En dan krijgt Koppetje met het rietje op zijn broek.
 • boer
 • broek
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

mop uit 1977
 • Der wie in boer dy hie in feint, dat wie sa'n slûgen-ien. Hy hie ek in faem en dy feint en dy faem dy frijden ris
 • togearre op in joun yn 'e simmer yn 't bûthús by de pomp. Doe die dy feint de hân ta de bokse fan de faem har broek yn. Mar hy
 • zijn hand in haar broek, haalt het meisje de hand weg en stopt die in de tuit van de pomp. Als de boer de knecht de
 • boer
 • broek
 • Een luie knecht valt steeds in slaap als hij met zijn meisje vrijt. Als hij op een keer weer eens in slaap valt met zijn hand in haar broek, haalt het meisje de hand weg en stopt die in de tuit van de…

sage uit 1884
 • en 's-Hertogenbosch). (Sassen, M12) 2. Hé geit nô Boksmêr, hij trekt zijn beurs. Zinspeling op boks, broek. (Corn, III
 • boer
 • broek
 • Spot- en schimpnamen.

mop uit 1911
 • toch nog wat honing hebbe." Dat die strijkt zijn broek af en gaat boven zijn gezicht zitten. Toe dacht de boer: nou is het
 • Er waren ers drie studenten en die besloten een boer beet te nemen. Ze verkleedden zich als veekoopers en gongen na de
 • . Eén van de studenten trekt zijn broek uit, gaat op het gezicht van de boer zitten om te poepen, waarop de boer hem in zijn
 • Drie studenten laten een boer geloven dat hij drie ezels verkoopt in plaats van kalveren, en dat betekent een lagere
 • boer
 • broek
 • Drie studenten laten een boer geloven dat hij drie ezels verkoopt in plaats van kalveren, en dat betekent een lagere prijs. Op hun beurt worden de studenten beetgenomen door de boer die potten met…
9731369797_e7b69671ee_z.jpg

sage uit 1938
 • groenig” gekleurd, „misschien antieke boerenkleren” en meestal hebben ze een riem om hun kiel. Hun broek is in de laarzen
 • boer
 • broek
 • Kabouters zijn klein. Ze zijn soms wazig, soms duidelijk en dragen eenvoudige kleding en een kleine puntmuts. Er zijn evenveel kabouters zonder als met een baard. Zij hebben lang haar en lijken…
kabouter_369.jpg