Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

27 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • besteed bie 'n boer. Boer wint hom zoodoan dat dei 't eerste van heur baaident kwoad wordt, kop en ooren of krigt. Knecht is
 • der 'n dag of drei west, mor krigt gain eten. Boer geft hom niks, mor hai mout wel aarbaiden. Hai krigt slim honger en dou
 • . De derde broer lukt het om de boer kwaad te maken en mag de dochter van de boer hebben.
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze
 • boer
 • broer
 • Ten Boer (Groningen)
 • Ten Boer
 • Ten Boer
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


sage uit 1966
 • Jehannes om ried freegje. Doe ried de broer fan 'e boer mei it rydtúch nei Hinse ta. Hinse joech him in greatflesfol drank mei
 • Twa arbeiders hjirwei wienen op 'e Grinzer klaei oan 't sichtsjen. De boer, dêr't se by yn tsjinst wienen, sukkele. Hy
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner
 • , die hem vier keer een fles met medicijn meegeeft. Bij de laatste fles vraagt de broer naar de kosten. Als hij meer geld
 • boer
 • broer
 • Boer geneest niet ondanks inschakelen van artsen en professoren. Op aanraden van arbeiders gaat broer naar duivelbanner, die hem vier keer een fles met medicijn meegeeft. Bij de laatste fles vraagt de…

sage uit 1966
 • . Dat hie Tsjerk allegear roofd. Hy gong der faek mei syn broer op út to roven. Op in kear siet de nachtwacht him op 'e
 • hielen. Doe hied er krekt in tange by in boer út 'e hutte pakt. Doe't de nachtwacht oan him ta wie, sloech er dy mei de tange
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een
 • over een paard gehangen en was weggereden. De boer herkende onderweg zijn paarden. Bij aankomst bij het rovershol stuurde
 • boer
 • broer
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

mop uit 1999
 • Een boer loopt over straat en ziet een spiegeltje liggen. Hij pakt het op en kijkt erin. Hij heeft nog nooit eerder
 • een spiegel gezien en zegt: "Hier, moet je nou eens kiekn! Da's precies mien broer!" Hij loopt naar huis en kijkt onder
 • Een boer kijkt voor het eerst in een spiegeltje en denkt dat hij zijn broer ziet. Uiteindelijk kijkt de boerin ook eens
 • boer
 • broer
 • Een boer kijkt voor het eerst in een spiegeltje en denkt dat hij zijn broer ziet. Uiteindelijk kijkt de boerin ook eens stiekem in het spiegeltje: "Zie je wel, een ander wijf."

mop uit 2000
 • Een boer ligt in bed met zijn vrouw. Hij grijpt haar bij haar borsten en zegt:"Schat, als deze melk zouden geven
 • kon krijgen, konden we je broer wegdoen." (Per email toegezonden vanuit Utrecht op 25 februari 2000)
 • Een boer ligt in bed met zijn vrouw. Hij grijpt haar bij haar borsten en zegt:"Schat, als deze melk zouden geven
 • kon krijgen, konden we je broer wegdoen."
 • boer
 • broer
 • Een boer ligt in bed met zijn vrouw. Hij grijpt haar bij haar borsten en zegt:"Schat, als deze melk zouden geven, konden we de koe wegdoen." Vervolgens grijpt hij haar in haar kruis en zegt: "Schat,…

sage uit 1967
 • Ik haw by in Grinslânse boer yn 't wurk west, dat wie in spotter. Hy sei tsjin my: "Bistû bang by nacht yn 't tsjuster
 • : "Spotters krije wol us spotterslean." Doe sei de boer: "Och God, mens, geloof niet, dat der wat bestaat." De húshâldster sei
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn
 • boer
 • broer
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn huishoudster verafschuwt zijn onverstandige praatjes en waarschuwt hem dat spotters…

sage uit 1967
 • Kompenije twa bruorren: Gurbe en Jan. Hja leefden fan ynbrekken en stellen en moardzjen. Mar op in kear, doe't se in âlde boer
 • hienen se net snapt. Hy tocht: "As myn broer ophong wurdt, bin ik mar allinne mear. Dat moat net gebeure, ik moat der hwat op
 • wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij zocht zijn broer in de nor op en vertelde
 • stikken. Jan moest dan voor dood blijven hangen, en Gurbe zou hem 's nachts komen ophalen. Maar toen er die nacht een boer
 • boer
 • broer
 • Twee broers, Jan en Gurbe, leefden van inbreken. Maar op een keer werd Jan gepakt, en veroordeeld tot de strop. Gurbe wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij…

mop uit 1969
 • Der wienen twa boerkes, dy wienen allebeide kristlik. Der wie ek in greate boer, dat wie greate Bartele. Greate Bartele
 • as by greate Bartele." (greate Bartele wie in boer dy't yn Drachten wenne hat).
 • Een christelijke boer lag op sterven, en de dominee verzekerde hem ervan dat hij in de hemel zou komen. De broer van de
 • boer had weer een van zijn voorspellende dromen gehad, en tot nu toe waren ze altijd uitgekomen. Hij had gedroomd dat boer
 • boer
 • broer
 • Een christelijke boer lag op sterven, en de dominee verzekerde hem ervan dat hij in de hemel zou komen. De broer van de boer had weer een van zijn voorspellende dromen gehad, en tot nu toe waren ze…

sage uit 1969
 • Us heit en Ielke-om gongen alle jierren togearre nei deselde boer to ûngetiidzjen. Doe droomde heit op in kear - krekt
 • Een man ging elk jaar met zijn broer bij dezelfde boer werken. Maar op een keer droomde de man dat hij dit jaar niet
 • boer
 • broer
 • Een man ging elk jaar met zijn broer bij dezelfde boer werken. Maar op een keer droomde de man dat hij dit jaar niet mee zou gaan. Dat kwam ook zo uit. De twee broers praatten jarenlang niet meer met…

sage uit 1974
 • Yn 'e Foksegatten spokke in wite juffer. Dêr wenne jierren lyn in boer yn 'e Foksegatten. Dat wie in sekere de Vries
 • broer op in moarn by syn bêd kaem en hat him mei de tuolle tsjin 'e holle oan slein om him wekker to krijen. Dêrby hat er
 • Jongen slaat broer die moeite heeft met opstaan, met een melkkrukje tegen het hoofd om hem wakker te krijgen. Hij raakt
 • een slaap waardoor zijn broer overlijdt. De boerderij is afgebroken, maar later spookt er een witte vrouw.
 • boer
 • broer
 • Jongen slaat broer die moeite heeft met opstaan, met een melkkrukje tegen het hoofd om hem wakker te krijgen. Hij raakt een slaap waardoor zijn broer overlijdt. De boerderij is afgebroken, maar later…

sage uit 1973
 • Myn broer hat ris to Uthuzermeden west to flaechsteppen by in boer. Doe moest er de nachts yn 'e skuorre sliepe. Yn dy
 • boer
 • broer
 • Man, die in een schuur slaapt waar het niet deugt, wordt 's nachts opgetild.

sage uit 1970
 • Us heit wenne yn Kollum. Hy wie fêste arbeider by de boer. Mar dat foldie him net langer, en doe woarde er los arbeider
 • dreaun wurde. Wy gongen mei ús fjouweren op stap út Kollum wei. Myn suster en ik hienen elk fiif kij by ús. Heit en myn broer
 • boer
 • broer
 • Tijdens het drijven van vee waarschuwt vader opzij te gaan omdat er een motorfiets aan komt. Verteller ziet niets. Als hij zijn vader vertelt niets te hebben gezien, zegt vader dat de motorfiets over…

sage uit 1974
 • koenen foar de nacht. It wienen echte swervers. Op in joun kamen se by in boer. Hja fregen of se dêr yn 't hea sliepe mochten
 • , mar dat stie de boer net ta. Doe roannen se op in hok ta, dat stie midden yn it lân. Der stie in hekke foar. Dêr soenen se
 • Drie broers willen de nacht doorbrengen in een hok dat midden in het land staat. De eerste broer zegt dat hij er iets
 • boer
 • broer
 • Drie broers willen de nacht doorbrengen in een hok dat midden in het land staat. De eerste broer zegt dat hij er iets ziet liggen dat zo groot is als een hond. De tweede ziet iets dat zo groot is als…

sage uit 1978
 • . De oare wie och sa earm en wenne heech yn 'e bergen. De rike wie boer en de earme wie houthakker. By de houthakker wie 't
 • de bern hienen honger. De earme houthakker wie wol needsake om nei syn rike broer ta to gean om hwat iten, mar dêr seach
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer
 • hij voortaan altijd zout heeft om te verkopen. De rijke broer is erg jaloers op het molentje en besluit het te stelen. Na
 • boer
 • broer
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer is. De arme houthakker krijgt op een keer een zoutmolentje van een stel…

sprookje uit 1971
 • Sa wie der in boer dy mocht trije winsken dwaen. En doe mocht er winskje hwat er woe. Doe sei er: Ik woe dat ik in
 • dikke woarst hie. En dêr waerde syn broer sa lulk, dat dy sei: Ik woe wol datstou him oan 'e noas hieste. En doe de tredde
 • Een boer mag drie wensen doen. Hij wenst een worst. Zijn jaloerse broer wenst dat de worst aan zijn neus hangt. De
 • boer
 • broer
 • Een boer mag drie wensen doen. Hij wenst een worst. Zijn jaloerse broer wenst dat de worst aan zijn neus hangt. De derde wens moet gebruikt worden om de worst weer los te krijgen. Nu hebben ze nog…

mop uit 1979
 • in boer dy't in hiele protte skiep hat. Litte wy dêr ien fan ophelje. Dan ha wy hwat to iten." De jongste soan wie net
 • pet op en gong op stap. Ynpleats fan dat er de skiep stelt, giet er nei de boer ta en fortelt him dat der guon binne dy't
 • vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste - broer wordt door zijn beide broers
 • belachelijk gemaakt om zijn vermeende 'domheid' en mag niet mee uit stelen gaan. De onnozele broer besluit hierop alleen uit
 • boer
 • broer
 • Een weduwnaar en zijn drie zonen lijden in een koude winter honger. Als een van de zonen voorstelt een schaap van een vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste…

sage uit 1967
 • De heksen van Balsvoort Gienderwijd op Balsvoort hadde 'n boer - hoe hiet ie eigeluk ok wir - hij wonde daor, 't was
 • . Ik ben d'r dan ok naor toe gegaon um d'r onder te klappe. Mar daor diejen boer ha d'r schrik van. Mar toen ie gewir moch
 • boer
 • broer
 • Op Balsvoort woonde een paar boeren. Je had er drie boerderijen. In één van die boerderijen had de eigenaar een geweer. Bij zijn boerderji kwamen namelijk regelmatig heksen bij elkaar. Hij mocht met…

mop uit 1899
 • tekort. Toen de boer en boerin sliepen, ging één het bed uit en zocht de brij. Hij verdwaalde echter en kwam bij het bed der
 • dat het zijn broer was, zeide: "Je hoeft niet te blazen; ze is koud." Bij de tweede schep de zelfde scène. Toen werd de
 • 's Nachts gaat een jongen op zoek naar de pan brij. Denkend dat hij bij zijn broer staat is hij echter met de pan bij
 • boer
 • broer
 • 's Nachts gaat een jongen op zoek naar de pan brij. Denkend dat hij bij zijn broer staat is hij echter met de pan bij het bed van de boerin terechtgekomen. Die ligt met haar blote achterwerk naar…

mop uit 1651
 • Twee studenten, ontmoetende een boer met een eesel die geweldich schreuwde, seyden tegen hem: 'Wel, vrient, waerom laet
 • gij u broer soo schreeuwen? Kont gij hem niet tevreden stellen?' 'O, messieurs', seyde hij, 'hij doet dat van vreugden
 • je jouw broer zo schreeuwen? Kun je hem niet tevreden houden?' De boer antwoordde hierop: 'Hij doet dat omdat hij, als
 • Twee studenten kwamen een boer met een ezel, die geweldig schreeuwde tegen. De studenten zeiden tegen hem: 'Waarom laat
 • boer
 • broer
 • Twee studenten kwamen een boer met een ezel, die geweldig schreeuwde tegen. De studenten zeiden tegen hem: 'Waarom laat je jouw broer zo schreeuwen? Kun je hem niet tevreden houden?' De boer…

sage uit 2007
 • een boer en die had een knecht, en dat was in de tijd van de hervormdte een hele gelovige jongen, iedereen werd
 • de boerboer er zit een duvel in de schuur!” hè, want dat dachten ze natuurlijk direct dat dat een duvel was. Nou, die
 • Een knecht gaat een stal binnen en ziet een duivel in de schuur. De boer gaat ook kijken, en inderdaad er zit boven aan
 • boer
 • broer
 • Een knecht gaat een stal binnen en ziet een duivel in de schuur. De boer gaat ook kijken, en inderdaad er zit boven aan de houten trap een duivel. Ze vragen de sterkste man van het dorp, Hendrik Jan…

broodjeaapverhaal uit 1986
 • moest witten. Deze man had samen met zijn broer een bedrijfje in een schuur op het erf. Opeens hoorde ik een doffe knal
 • . Kort daarop kwam Willems broer in paniek de boerderij binnenstormen. 'Help, help we zijn overvallen. Willem is
 • boer
 • broer
 • In een oude boerderij zijn vreemde geluiden te horen. In en rond de boerderij zijn al meerdere mensen vermoord. De huidige bewoner gelooft niet in spoken en geesten, maar kan het mysterie niet…

sprookje uit 1903
 • : "Nee, nee, Zwaan, het zontje zal het niet verklappen." Het toeval wou dat de broer net voorbijkwam en hem hoorde praten
 • behoef wel niet te zeggen, dat de broer het er toen niet bij liet. Het duurde niet lang of hij kwam er achter, dat zijn
 • zijn slaap te praten: "Nee Zwaan, de zon zal het niet aan het licht brengen". Dit hoort de boer en hij hoort zijn slapende
 • boer
 • broer
 • Een jonge postrijder moet een rijke veehandelaar vervoeren. Vlak voordat hij in het bos veekoper Zwaan berooft en vermoordt, roept deze uit dat de zon het aan het licht zal brengen. De moord wordt…

mop uit 1659
 • Aardige reden-slagh van een Boer. De Achtbare Iuffr. Maria Heins verhaelt in de voor-reden van haer voor-beelden, dat
 • een Boer, gaende wandelen met een Mennonijt, quamen onder andere discoursen van Christus te redeneeren. Den Boer dan
 • Aardige reden-slagh van een Boer.
 • hem als zijn broer en de boer ziet hem als zijn vader, zodat hij ook de erfgenaam is.
 • Maria Heins vertelt een verhaal: Een boer praat met iemand over Christus en vraagt hoe hij Christus ziet. De een ziet
 • boer
 • broer
 • Maria Heins vertelt een verhaal: Een boer praat met iemand over Christus en vraagt hoe hij Christus ziet. De een ziet hem als zijn broer en de boer ziet hem als zijn vader, zodat hij ook de erfgenaam…

sage uit 1980
 • boer
 • broer
 • Twee inhalige broers worden met doofheid gestraft. Bij het aangeven van de grens tussen twee plaatsen verklaren zij dat wat zij hebben aangegeven de juiste grens is, en dat God ze mag straffen met…

sprookje uit 1890
 • Jan Martin de Wildeman Er was eens een schatrijke boer, die op de schoonste hofstede van geheel het land woonde. Hij
 • nacht gebeurde het nog eens en de boer zond zijnen oudsten zoon om te waken. Doch deze kon aan de vermoeidheid niet
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de
 • boer
 • broer
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de oudste zoons niet lukt om te waken, gaat de jongste zoon waken en komt, verstopt…