Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

40 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer
 • brood
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

mop uit 1966
 • De Japik Ingberts-cyclus: Brood op de rug - horloge gestolen
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en
 • boer
 • brood
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

personal narrative uit 1999
 • Drente. Zij hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen van mud) wilde verkopen. In drie
 • boer
 • brood
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy soe nei stêd ta. It wie wintermoarn en noch tsjuster. "Ik sil dy in pear spekbroggen rémeitsje foar
 • boer. "Dan mat ik mar ris hinne." Hy nom in skynfet mei. Mar hwat er doe seach, dêr woarde er danige kjel fan. Der hong in
 • boer
 • brood
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • bezit geen blinde duit, om ievers een korst brood te koopen..." "Blijf mij van het lijf, oude heks," riep de oudste, "en
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • beproeven. Ook hij komt het arme vrouwtje tegen en geeft haar de helft van zijn brood. Zij geeft hem als beloning voor zijn
 • boer
 • brood
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sage uit 1970
 • nao Zeddam mozze um 't ter deur te kriege. Mao met zon fietske grei ging gin boer der op uut, nog gin köter. At een
 • nemme. At Hannes van de möl tuus kwam, de aoveskennemelksepap met brood geète har en de rozekrans gebèje, dan was e die
 • boer
 • brood
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

mop uit 1970
 • niet zon goochemerd. Toe zei vader tege dén: "Wat ducht ow as gi'j is nao den boer ginge en leren een bitje; daor leer ie
 • . En toe kòmme ze daor bi'j een grote boerderi'j; en daor gaon ze binne. Toe zeite: "Boer, kö gi'j soms nog een knechje
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • boer
 • brood
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1968
 • Der wie in feint, dy wie by de boer yn tsjinst. Doe't er him bistege hie, wie der akkoarte, hy soe altyd boerebûter op
 • it iten ha. Mar hy krige margerine. Doe fortelde er dat oan 'e buorliuwe. En dy briefken it wer oan 'e boer oer, dat de
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen
 • . Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de knecht dat hij zou zeggen dat hij
 • boer
 • brood
 • Toen een knecht in dienst kwam bij een boer, werd afgesproken dat hij altijd boerenboter op zijn brood zou krijgen. Maar hij kreeg margarine. Toen er in de winter weinig werk was, eiste de boer van de…

sage uit 1953
 • Der wie us in boer, dy koe tsjoene. Hy hie in toverboek. As er dêr yn lies, yn 'e nacht, dan foroaren syn kij op 'e
 • hinne. Dan kommen de kij wer yn 'e âlde gedaente. Op in kear doe hie dy boer gjin brea by de hân. Hy raesde: "Brea!" Syn mem
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken
 • stuk brood over zijn linkerschouder werpend. Als hij op een keer geen brood in zijn hand heeft, schreeuwt hij hard om een
 • boer
 • brood
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken, leest hij het boek achteruit en bindt hij zichzelf met een blauwe zakdoek om de…

mop uit 1974
 • Japik Ingberts wenne by de boer. Doe wie 't merke op in plak. De moarns ier en bitiid helle Japik Ingberts it hynder by
 • de boer fan 'e stâl en gong dêrmei nei de stêd ta om it op 'e merke to forkeapjen. De boer wist nergens fan. Yn 'e stêd
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar een gestolen paard (koe) en VDK 1525Z* 7 Brood op de rug - horloge gestolen
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn
 • horloge met ketting. Japik verkoopt als bultenaar het paard van de boer op de markt en verwijdert hierna de bochel weer. Hij
 • boer
 • brood
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn rug stoppen, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Terwijl de bakker bezig…

mop uit 1974
 • Der wienen arbeiders by de boer yn 'e ûngetiid. As se yn 't hea wienen, dan krigen se spek op brea, mar as it gjin
 • heawaer wie en der neat dien wurde koe, dan krigen se tsiis op brea. Dat wie sunigens fan 'e boer. Op in moarntiid doe stie de
 • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi
 • kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt of de lucht er betrouwbaar genoeg uitziet om
 • boer
 • brood
 • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt…

personal narrative uit 2001
 • Engeland ook een experiment gedaan met brood bakken van 'graancirkelgraan'. Er waren geen meldingen van medische klachten bij
 • de eters, maar het brood smaakte wel heel vies en gaf een scherpe nasmaak." Chris Westen heeft vorige week de bewuste
 • boer
 • brood
 • Een fysicus waarschuwt ervoor om broodjes te bakken van graancirkel-tarwe: het graan kan biologische afwijkingen vertonen. Daardoor kan het op zijn minst vies smaken, maar er kan ook gevaar voor de…

personal narrative uit 2001
 • schaden, zou ik het brood niet eten. In elk geval is door onderzoek van Dr. L. Levengood en zijn BLT team komen vast te staan
 • boer
 • brood
 • Een kunstenaar koopt de tarwe van de graancirkel in Stadskanaal om er graancirkelbroodjes van te bakken. Een graancirkel-deskundige waarschuwt voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

mop uit 1973
 • By in boer op 'e klaei wennen in greatfeint en in lytsfeint. 't Wie allegear winter, dat hja hienen neat to dwaen. De
 • boer woe dy greatfeint eins wol kwyt, mar hoe moest er dat ha? Der wie feitlik gjin reden foar en jow him dien. Op in
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe
 • . Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft. Het was geen spek, maar kaas, dus de
 • boer
 • brood
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe. Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft.…

mop uit 1979
 • Japik Ingberts tsjinne by in boer yn Rie. Dêr wie er boerefeint. De oare deis soe it Rienster merke wêze, en dêr woe er
 • graech hinne. Hy frege de boer of dat mocht. "Dêr gean wy togearre hinne," sei de boer, "dû en ik." Mar Japik Ingberts gong
 • een brood een bochel op zijn rug aangebracht te hebben – aan een koopman. Als de boer de volgende morgen de diefstal
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de
 • boer
 • brood
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de…

personal narrative uit 2001
 • geen bovennatuurlijke krachten aan zijn brood toe, maar hij rekent wel op veel klandizie van graancirkelgelovigen. De
 • graancirkel-onderzoeker Robert Boerman wil ook van het zelfde graan broden bakken. Hij wil weten of die anders smaakt dan brood
 • Een kunstenaar gaat brood bakken van graan uit het graancirkelveld te Stadskanaal.
 • boer
 • brood
 • Een kunstenaar gaat brood bakken van graan uit het graancirkelveld te Stadskanaal.

mop uit 1979
 • Japik Ingberts hie op in freed-to-moarn by in boer in kou stellen. Dêr gyng er mei nei Ljouwert ta, om him dêr to
 • letter op in plakje allinne wie, naem er de bôlle ûnder 'e jas wei. It duorre net lang of dêr kaem de boer delsetten, dy syn
 • De beruchte dief Japik Ingberts steelt bij een boer een koe en laat zich bij een bakker een brood als 'bochel' op de
 • verwijdert na de verkoop het brood onder zijn jas. Als de boer de diefstal bemerkt, spoedt hij zich naar de veemarkt om te zien
 • boer
 • brood
 • De beruchte dief Japik Ingberts steelt bij een boer een koe en laat zich bij een bakker een brood als 'bochel' op de rug bevestigen voor hij naar de veemarkt vertrekt om het dier te verkopen. Japik…

mop uit 1973
 • kommen se yn Visvliet, by in boer. Dêr koenen se de jouns wol mei waerm ite en se mochten dêr ek wol sliepe yn 't hea
 • Een arme man en vrouw met kinderen mogen met een boer mee-eten en in het hooi slapen. Ze spreken af dat de man de vrouw
 • , die het geld meekrijgen om bij de bakker brood te halen.
 • boer
 • brood
 • Een arme man en vrouw met kinderen mogen met een boer mee-eten en in het hooi slapen. Ze spreken af dat de man de vrouw tegen de benen zal trappen als ze te gulzig is. Er blijkt een hond te zijn die…

sage uit 1970
 • 3.21. Op 't gehucht H ... woonde in vroeger tijd een boer, welke eenen knecht had, die kon weerwolven. Op zekeren avond
 • moesten de dochters van den boer ter spinning en toen de knecht dit ver- nam, zeide hij tegen de dochters: 'Als u van avond
 • boer
 • brood
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de…

sage uit 1889
 • een knaapje voortdrentelen dat, naar 't hem toescheen, niet ouder dan eenige maanden zijn kon. 'Wel,' dacht de boer bij
 • houten stel waarin een kind leert loopen) nog geene reizen ondernemen.' Met had onze boer t' menneke ingehaald en trad hij
 • boer
 • brood
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

sage uit 1883
 • nachtelijken arbeid van dienst te zijn. Ook bezaten zij de macht invloed uit te oefenen op den loop der dingen. Was een boer den
 • kabouters ook te Bergeijk allerlei nachtelijk werk. Ja, niet zelden vonden de bewoners van dit dorp bij 't ontwaken hun brood
 • boer
 • brood
 • Omgang van dorpsbewoners met kabouters, wederzijdse hulp, macht van kabouters op verloop werkzaamheden en leven, hun woonplaats.

sage uit 1892
 • vloer schuren, brood bakken, vlas zwongen en graan dorschen, dit laatste veeltijds in den bakoven. Een boer, op de Bokshei
 • bestaande Zandhoef, toen hij eenen Kabouter hem hoorde naroepen: 'Adriaan! Zeg tegen Cristiaan dat Kyrië dood is!' De boer
 • iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van een onzichtbare nageroepen dat hij
 • boer
 • brood
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1883
 • 1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as
 • . Toen de boer nu met z'n rechteroog door de spleet wilde gluren en daarom 't linker reeds had dichtgeknepen, hoort hij op.'t
 • boer
 • brood
 • Bakker bespiedt kabouters, en verliest zijn rechteroog waarmee hij door een spleet naar de kabouters kijkt.

sage uit 1978
 • lenen?’ ‘Ja, dat is zo,’ zei de boer. ‘En wat doet ze dan met dat brood?’ ‘Dat neemt ze mee en vaak geeft ze er ook wat van
 • boer. Maar het vrouwtje kon met geen mogelijkheid het brood pakken, omdat ze niet door de deur naar binnen kon. ‘Ik zal je
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter
 • afweer van de vrouw die brood komt lenen en een deel daarvan aan het vee geeft. Zodra het kruis onder de mat ligt kan de
 • boer
 • brood
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter afweer van de vrouw die brood komt lenen en een deel daarvan aan het vee geeft.…

sage uit 1965
 • Ik heb nog ’n aander verhaal gehörd over ’n uul, datter ’n klein bietje op ’t vörrige liekt. ’n Boer, die opten diek
 • . Ik doch: “Da mo mar es uut zien”. En op ’n mèr noom ik [’t] gewèr, loaidenet en deej bovenien de loop ’n stukske brood
 • Een man schiet een uil neer. Hij heeft een stukje brood op de loop gedaan zodat de uil er niet in kan kijken. De uil
 • boer
 • brood
 • Een man schiet een uil neer. Hij heeft een stukje brood op de loop gedaan zodat de uil er niet in kan kijken. De uil wordt geraakt maar kan nog wegvliegen. Als de man thuiskomt hoort hij dat een vrouw…