Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

53 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • , djip yn 'e gedachten. Dy iene dief sjoude efter him oan en die sa no en dan in licht hoartsje oan it tou en dan sei de âld
 • man: 'Kom ju!' Mar op 't lêst, dêr bleau de dief stokstiif stean. Doe seach it boerke dan doch om en hy besaude. 'Hoe kin
 • boer uiteindelijk toch omkijkt vertelt de dief dat hij zijn koe is. Vroeger had hij veel gevloekt en was hij in een koe
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het
 • boer
 • dief
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


sprookje uit 1972
 • It boatsje Der wie hjir yn Feanwâlden ris in boer, dy hie syn sûkerei levere oan ien yn 'e Falom. Op in jûn stiek er
 • ek huverich — lit ús him mar fierder temjitte gean. Hja joegen har ôf, dat út nei de Falom, en doe makke de boer, dat er
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een
 • zien niet dat de boer eronder zit. De boer hoort hen plannen maken om hem te beroven, en misschien zelfs te vermoorden
 • boer
 • dief
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een omgekeerd bootje, omdat hij bang is beroofd te zullen worden. Er komen een paar…

mop uit 1966
 • bard hie gong er gau nei in stil plakje ta en forwidere de bôlle. Letter op 'e dei woarde hy oanwezen as de dief fan 'e koe
 • verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als de dief.
 • boer
 • dief
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sprookje uit 1966
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te betrappen. Hij valt in slaap. Er is weer
 • boer
 • dief
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

mop uit 1970
 • "Een boer, die een jaar of wat geleden een koe als melkdier gekocht heeft, gaat, nu de beste melkproduktie voorbij is
 • pas, zodat de boer niet hoeft te trekken, maar het touw met een bocht slap kan laten hangen. In die situatie zien twee
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er
 • vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens terug is getoverd. Hij was in een koe
 • boer
 • dief
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens…

sage uit 1966
 • Pake Harm wenne as jonge al by de boer. Jouns nei 't ôfljochtsjen die de boer alle doarren fêst. Ek dy fan pake syn
 • keammerke. Dy slepte boven de sliepkeamer fan 'e boer en de boerinne. Yn 'e nacht hearde pake dat der dieven wienen. Hy hearde
 • voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De rovers merken onraad en vluchten.
 • boer
 • dief
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

sprookje uit 1970
 • witte!" Door dat geroep werd de boer wakker en sloeg alarm en de gauwdieven, die begrepen dat hun kans verkeken was, gingen
 • er vandoor. Klein Duimpje verschool zich onder het voer, dat voor de koe bestemd was. Toen de boer in de kelder kwam, zag
 • dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid welke kaas ze willen hebben. De boer komt
 • terecht. Daar zingt hij. De knecht en de meid denken dat de koe betoverd is. De boer slacht de koe. Dan horen ze weer een stem
 • boer
 • dief
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

sprookje uit 1894
 • VAN DE BOER DIE ZIJN KOE AAN ST. ANTONIUS VERKOCHT Er was eens een heel domme boer die een schrandere vrouw had. Ze
 • moest worden en er zat niets anders op dan dat de boer naar de markt moest gaan. Ze woonden wel een paar uur van de markt af
 • Van de boer die zijn koe aan St. Antonius verkocht
 • boer
 • dief
 • Een domme man moet van zijn slimme vrouw een koe verkopen. Hij moet minstens honderd en zestig gulden voor de koe krijgen en niet over de prijs onderhandelen met mensen die teveel praten. Praters zijn…

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • boer
 • dief
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

mop uit 1968
 • gaudieven hienen neat mear yn 't fetpantsje. Dat wie leech. Dêrom soenen se togearre mar in skiepke slachtsje. De boer hie skiep
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het
 • boer
 • dief
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het dier geslacht hebben, waarschuwt Watse Piter dat er iemand nadert. Watse heeft Piter…

sage uit 1968
 • oan Ljouwert ta. Dêr seach er in oar hynder rinnen. Hy ruile sinen om en ried op it nije hynder nei in bipaelde boer ta
 • ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het nieuwe paard gaat hij naar een bepaalde boer
 • boer
 • dief
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het…

sage uit 1970
 • doe't er even mei de boer allinne wie: "Ik fortrou dy lju net. Ik leau dat it beide keardels binne. De iene hat
 • hannen." Doe krige de boer apels. Sy sieten by de tafel. Doe heinde it 'frommes' de apel mei de hannen. De soldaet soe yn 't
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • boer
 • dief
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • hie, stie de boer it net rjocht. Hy tocht: dit kin wolris in manspersoan wêze. Doe smiet er har in apel ta. En dy fangde
 • se op mei de knibbels nei elkoar ta. Doe wist de boer dan sekuer dat it in manspersoan wie. Hy huvere, hwant hy hie wol
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar elkaar toe, waardoor de boer wist dat het
 • boer
 • dief
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • boer verder naar huis, waar hij alles aan zijn vrouw vertelde. De volgende dag vertelde hij zijn arbeiders wat hij gehoord
 • boer
 • dief
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

sage uit 1967
 • Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in
 • tilbry oanriden. "Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts. "Stap mar yn", sei de boer. Underweis hâldt in plysje har oan. "Ha
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze
 • boer
 • dief
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sage uit 1966
 • Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy
 • boer
 • dief
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

sage uit 1966
 • stellen. Kees Deukelaar hie 48 boeremetwoarsten stellen út in hutte by in boer út Ezinge. Piter Hoving fan Ezinge sloech in
 • fette guos en in knyn dea by in boer. Berend Bakker, myn maet hie by in boer alle koperen wichten fan 'e baskule meinom en
 • boer
 • dief
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij geen half jaar meer zou leven. Hij kón wel langer leven, maar hij zou zichzelf benauwd voelen. Zes weken later werd de man door de politie van de…

sage uit 1967
 • de boer út 'e bult helle. Hearke wie doe stille plysje. Hy stie achter in dyk en seach it. Doe't dy man it earste sekfol
 • sekfol ek mar op. Bring se mar thús, dan mast mar sjen hwat der fan komt. Ik sil wol mei de boer prate." Hearke gong nei de
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat
 • hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht toen de aardappels houden.
 • boer
 • dief
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht…

mop uit 1974
 • Japik Ingberts wenne by de boer. Doe wie 't merke op in plak. De moarns ier en bitiid helle Japik Ingberts it hynder by
 • de boer fan 'e stâl en gong dêrmei nei de stêd ta om it op 'e merke to forkeapjen. De boer wist nergens fan. Yn 'e stêd
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn
 • horloge met ketting. Japik verkoopt als bultenaar het paard van de boer op de markt en verwijdert hierna de bochel weer. Hij
 • boer
 • dief
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn rug stoppen, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Terwijl de bakker bezig…

mop uit 1969
 • bigong to skodzjen en der foelen al forskeidene apels del. Mar doe gong de doar iepen en dêr kom de boer oan. Abraham
 • warskôge Mozes, mar dy koe der sa gau net útkomme en bleau doe mar yn 'e beam sitten. Abraham naeide út sa hurd er koe. De boer
 • Abraham en Mozes wilden eens appels stelen uit het hof van een boer. Abraham hield de wacht, en Mozes klom in de boom
 • . Zijn klompen liet hij beneden staan. Maar toen de boer gealarmeerd naar buiten kwam, ging Abraham er met de klompen snel
 • boer
 • dief
 • Abraham en Mozes wilden eens appels stelen uit het hof van een boer. Abraham hield de wacht, en Mozes klom in de boom. Zijn klompen liet hij beneden staan. Maar toen de boer gealarmeerd naar buiten…

sage uit 1969
 • : "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to freegjen
 • as dy hwat foar ús to iten hat?" Dat like Feije wol goed ta. 't Wie omtrint tolve ûre. De boer moest sahwat thúskomme
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of
 • snel de pan. Tegen de metselaar zei hij dat ze die pan aardappels hadden gekregen van de boer, en samen smulden ze er
 • boer
 • dief
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het…

sage uit 1893
 • boer
 • dief
 • De Inwoners van Delft heten Kalverschieters De inwoners van Dordrecht heten Schapendieven. Twee boeren wilden de belasting ontduiken door een schaap de stad in te smokkelen verkleed als juffrouw. Het…

mop uit 1979
 • Der wie in âld boer, dat wie Rypke Paulus, dy wenne hjir net sa fier wei, dy gong yn 'e neisimmer mei syn bijen nei
 • Drinte ta. Underweis - 't wie yn 'e nacht, mar 't wie ljochtmoanne - doe seach er sokke moaije apels hingjen by in boer yn 't
 • Twee appeldieven kunnen de boomgaard van een boer niet meer uit omdat de waakhond hen tegenhoudt. Een van de mannen
 • zegt dat er niets anders opzit dan de boer te wekken. Als de boer tevoorschijn komt, vragen de mannen of hij hen misschien
 • boer
 • dief
 • Twee appeldieven kunnen de boomgaard van een boer niet meer uit omdat de waakhond hen tegenhoudt. Een van de mannen zegt dat er niets anders opzit dan de boer te wekken. Als de boer tevoorschijn komt,…

mop uit 1979
 • Japik Ingberts tsjinne by in boer yn Rie. Dêr wie er boerefeint. De oare deis soe it Rienster merke wêze, en dêr woe er
 • graech hinne. Hy frege de boer of dat mocht. "Dêr gean wy togearre hinne," sei de boer, "dû en ik." Mar Japik Ingberts gong
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de
 • markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de paarden van de boer en verkoopt die – na eerst met
 • boer
 • dief
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de…

sage uit 1968
 • Alle Sakes wie krekt sa'n man as Japik Ingberts. Hy hat yn Aldegea wenne. Hy wie in tige forneamde dief. Heit hat him
 • 'e jonges hied er by him. Hy gong nei in boer ta (dêr't nou Veenstra wennet) en sei: "Wy kinne net fierder. It hynder kin
 • Een bijenhouder - tevens een berucht dief - vraagt om onderdak bij een boer, omdat zijn paard vermoeid is. 's Ochtends
 • ruilt de dief zijn eigen, vermoeide paard om voor het gezonde paard van de boer. De boer heeft zijn paard nooit meer
 • boer
 • dief
 • Een bijenhouder - tevens een berucht dief - vraagt om onderdak bij een boer, omdat zijn paard vermoeid is. 's Ochtends ruilt de dief zijn eigen, vermoeide paard om voor het gezonde paard van de boer.…