Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

60 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven
 • boer
 • diefstal
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven van hun horloge en oorijzer. Daarna groette hij netjes en was weer verdwenen.

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • gestolen. De boer is kwaad. Dan waakt de tweede zoon. Ook hij valt in slaap en weer is er gestolen. Gekke Hiske wil waken. Ze
 • boer
 • diefstal
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

mop uit 1970
 • "Een boer, die een jaar of wat geleden een koe als melkdier gekocht heeft, gaat, nu de beste melkproduktie voorbij is
 • pas, zodat de boer niet hoeft te trekken, maar het touw met een bocht slap kan laten hangen. In die situatie zien twee
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er
 • vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens terug is getoverd. Hij was in een koe
 • boer
 • diefstal
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens…

sage uit 1966
 • hielen. Doe hied er krekt in tange by in boer út 'e hutte pakt. Doe't de nachtwacht oan him ta wie, sloech er dy mei de tange
 • boer, hwaens hynders se út it lân helle hienen, hwat let út in forgadering wei. Doe seach dy boer dat der twa fremde mannen
 • over een paard gehangen en was weggereden. De boer herkende onderweg zijn paarden. Bij aankomst bij het rovershol stuurde
 • omdat hij de boer met een schaap omver gooit. Op een avond krijgt de rover van een stem uit de lucht te horen dat het
 • boer
 • diefstal
 • Een rover woont in een hol en heeft het goed, 's Nachts gaat hij met zijn broer uit stelen. Eenmaal doodt hij een achtervolgende nachtwaker. Hij gaat vaak honing stelen, en hij steelt ook paarden en…

mop uit 1970
 • BOER KREKEL DIE KON WAARZEGGEN Er was eens een boer, die zich voor waarzegger uitgaf, maar hij wist evenmin iets van
 • . Daarom besloot men de waarzegger te ontbieden, om de diefstal tot klaarheid te brengen. Toen hij hoorde dat hij aan het hof
 • Boer Krekel die kon waarzeggen
 • Dit verhaal bij Sinninghe gaat terug op de bewerking van G.J. Boekenoogen die hij onder de titel `Van den boer die kon
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De
 • boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen, anders zal hij als bedrieger gestraft
 • boer
 • diefstal
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

sprookje uit 1970
 • DE SLIMME DIEF Er was eens een boer, die drie zoons en twee dochters had. Jan de oudste was een deugniet: hij wilde
 • boer
 • diefstal
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis. De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • morgends, den diefstal bemerkt hebbende, den baas om uitleggingen verzochten, joeg deze hen met schande weg, en riep hen
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • boer
 • diefstal
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

broodjeaapverhaal uit 1971
 • boer
 • diefstal
 • Een rijke vrouw wordt bijgezet in de familiegrafkelder onder de kerk. 's Nachts sluipt de koster naar binnen en berooft de vrouw van haar juwelen. Als hij met een mes haar vinger begint door te…

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • boer
 • diefstal
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

sage uit 1951
 • Yn 'e Pein woenen us guon ynbrekke by in boer. Mar de boer fornimt hwat der to rêdden is en de mannen stoune fuort. Ien
 • fan har soe oer in hekke. Mar de boer wie in flugge, linke keardel dat hy kryt him topakken en slacht him dea. It hiet
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover
 • komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later wordt beweerd dat de dief door een koe op
 • boer
 • diefstal
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later…

sprookje uit 2001
 • kraaide het haantje de boer en zijn knecht wakker. Dan maakte de boer het deurtje open en strooide lekker eten in het hok
 • . Overdag liet hij het deurtje openstaan. 's Avonds kregen ze nog weer wat eten en dan deed de boer het deurtje weer dicht. Zo
 • boer
 • diefstal
 • Als het hennetje wordt ontvoerd, gaat het haantje op zoek, in een karretje getrokken door muizen. Hij krijgt gezelschap van een naald, een steen en een uitgeblazen ei. In het hol van de vos wordt het…

sprookje uit 2000
 • vos had een gat gegraven naar de schuur van de boer, zodat ze toch nog konden eten.
 • boer
 • diefstal
 • Drie boeren proberen een vos te vangen die steeds eten steelt. De vos heeft echter eten nodig om zijn gezin te voeden. De drie boeren gaan naar het hol van de vos. Ze roken het hol uit, maar de vos en…

mop uit 1966
 • Sa'n fiif jier letter komt Japik Ingberts op in snein-to-moarn by deselde boer. "Ha jo ek hwat brant foar my?" frege er
 • . "Ik ha neat." De boer woe wol us hwat fan syn fiten wite, dy't er útheve hie. Dat wie Japik wol goed, mar dan moest de
 • Japik Ingberts komt bij een boer om brandstof en kippenvoer. De boer wil hem wel wat geven, als Japik over zijn
 • misdaden vertelt. Japik wil dat wel doen, als de boer maar niet boos wordt. De boer belooft dat. Dan vertelt Japik hoe hij een
 • boer
 • diefstal
 • Japik Ingberts komt bij een boer om brandstof en kippenvoer. De boer wil hem wel wat geven, als Japik over zijn misdaden vertelt. Japik wil dat wel doen, als de boer maar niet boos wordt. De boer…

mop uit 1968
 • boer út 'e skoarstien helle, mar hy is ús eins hwat to swier. Wy kinne him eins net tille." Sy hienen him yn in sek. "Nou
 • en de sek iepen makken, siet der in deade keardel yn. Hoe moesten se dêr mei oan? "Wy hingje him yn 't spekhok by de boer
 • Van drie rovers is er één uitzonderlijk sterk. De twee minder sterke rovers ruilen een varken, dat ze bij een boer uit
 • kleiner varken in zit. In de zak blijkt echter een lijk te zitten. Ze hangen het lijk op aan de spekhaak van de boer van wie
 • boer
 • diefstal
 • Van drie rovers is er één uitzonderlijk sterk. De twee minder sterke rovers ruilen een varken, dat ze bij een boer uit de schoorsteen hadden gehaald, maar dat hen te zwaar is, om met een zak, waar…

mop uit 1973
 • gong?" It wyfke sei: "Ik ha de kou forkocht." "Jonge," sei de boer, "hwat hast bard?" "Ik ha gjin sinten bard," sei 't
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te
 • . De boer is boos en gaat een vrouw zoeken die nog dommer is dan de zijne. Onderweg komt hij een vrouw tegen op een wagen
 • boer
 • diefstal
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te zijn: een man heeft de koe meegenomen en beloofd om later te betalen, en ook nog…

mop uit 1979
 • Der wie in âld boer, dat wie Rypke Paulus, dy wenne hjir net sa fier wei, dy gong yn 'e neisimmer mei syn bijen nei
 • Drinte ta. Underweis - 't wie yn 'e nacht, mar 't wie ljochtmoanne - doe seach er sokke moaije apels hingjen by in boer yn 't
 • Twee appeldieven kunnen de boomgaard van een boer niet meer uit omdat de waakhond hen tegenhoudt. Een van de mannen
 • zegt dat er niets anders opzit dan de boer te wekken. Als de boer tevoorschijn komt, vragen de mannen of hij hen misschien
 • boer
 • diefstal
 • Twee appeldieven kunnen de boomgaard van een boer niet meer uit omdat de waakhond hen tegenhoudt. Een van de mannen zegt dat er niets anders opzit dan de boer te wekken. Als de boer tevoorschijn komt,…

mop uit 1979
 • Japik Ingberts tsjinne by in boer yn Rie. Dêr wie er boerefeint. De oare deis soe it Rienster merke wêze, en dêr woe er
 • graech hinne. Hy frege de boer of dat mocht. "Dêr gean wy togearre hinne," sei de boer, "dû en ik." Mar Japik Ingberts gong
 • een brood een bochel op zijn rug aangebracht te hebben – aan een koopman. Als de boer de volgende morgen de diefstal
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de
 • boer
 • diefstal
 • De uitgekookte oplichter Japik Ingberts – in dienst als boerenknecht - vindt de boer bereid de dag erop met hem naar de markt te gaan. De avond voorafgaande aan de markt steelt Japik een van de…

sage uit 1970
 • spijkerden het beest met zijn staart aan de staldeur vast. Op het hevig geschreeuw van het dier kwamen de boer en de boerin, de
 • boer
 • diefstal
 • Rovers moorden een boerderij uit en roven de spullen. Ze verzuimen de hond te doden, die zich verweert, en die het spoor van de daders weet te volgen. Ze krijgen de doodstraf.

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy stiel fjouwer skiep. Dat woarde ûntdekt en de skiep woarden yn bislach nom. De boer krige preses
 • ", seit de boer. "Nou," seit de advokaet, "as jo nou aenst foar komme matte, dan matte jo jo gek hâlde. As de rjochter jo hwat
 • Een boer krijgt een proces omdat hij vier schapen heeft gestolen. Een advocaat wil hem wel verdedigen voor driehonderd
 • boer
 • diefstal
 • Een boer krijgt een proces omdat hij vier schapen heeft gestolen. Een advocaat wil hem wel verdedigen voor driehonderd gulden. De advocaat raadt hem aan voor de rechter alleen 'Bè' te zeggen op alle…

sprookje uit 1894
 • believen: Meuleneers of korendieven? De molenaar: Wil jie daar wel es zwigen Of ik zal je krigen. Daar kwam lest en boer op de
 • molen En die zei: "Oe ziin er de zakken zoo smal Of ei je der uut gestolen?" Toen nam ik den boer al op men schoen En ik
 • komfoor leggen. Van het vet kan je wat maken, molenaars of korendieven. De molenaar protesteert en vertelt dat hij een boer de
 • boer
 • diefstal
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

mop uit 1651
 • boer
 • diefstal
 • Een jonker hoort een dief in de stal en gaat er met de knecht op af. De jonker zegt dat de knecht als eerste naar binnen moet, maar de knecht zegt dat de jonker mag voorgaan. De jonker antwoordt: Je…

sage uit 1978
 • . De oare wie och sa earm en wenne heech yn 'e bergen. De rike wie boer en de earme wie houthakker. By de houthakker wie 't
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer
 • de diefstal scheept hij zich gelijk in om elders zijn geld met de verkoop van zout te verdienen. Als hij de bekende
 • boer
 • diefstal
 • Waarom het water in de zee zout is: een arme houthakker wordt altijd berispt en bespot door zijn rijke broer die boer is. De arme houthakker krijgt op een keer een zoutmolentje van een stel…

mop uit 1979
 • in boer dy't in hiele protte skiep hat. Litte wy dêr ien fan ophelje. Dan ha wy hwat to iten." De jongste soan wie net
 • pet op en gong op stap. Ynpleats fan dat er de skiep stelt, giet er nei de boer ta en fortelt him dat der guon binne dy't
 • vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste - broer wordt door zijn beide broers
 • stelen te gaan en spoedt zich naar de boer. Bij de boer aangekomen licht hij de boer in dat er dieven aankomen. De boer
 • boer
 • diefstal
 • Een weduwnaar en zijn drie zonen lijden in een koude winter honger. Als een van de zonen voorstelt een schaap van een vermogende boer te stelen, stemt zijn broer hier gelijk mee in. De derde - jongste…

mop uit 1979
 • Japik Ingberts hie op in freed-to-moarn by in boer in kou stellen. Dêr gyng er mei nei Ljouwert ta, om him dêr to
 • letter op in plakje allinne wie, naem er de bôlle ûnder 'e jas wei. It duorre net lang of dêr kaem de boer delsetten, dy syn
 • verwijdert na de verkoop het brood onder zijn jas. Als de boer de diefstal bemerkt, spoedt hij zich naar de veemarkt om te zien
 • De beruchte dief Japik Ingberts steelt bij een boer een koe en laat zich bij een bakker een brood als 'bochel' op de
 • boer
 • diefstal
 • De beruchte dief Japik Ingberts steelt bij een boer een koe en laat zich bij een bakker een brood als 'bochel' op de rug bevestigen voor hij naar de veemarkt vertrekt om het dier te verkopen. Japik…

sprookje uit 1804
 • , maar de musch zeide, dat hij kon altijd wat meer krijgen en kwam de boer er aanjagen met een wagen en toen riep de musch
 • : "Jaag mijn makker niet over." Maar de boer dacht niet aan de musch en joeg den hond over, dat de darmen hem uit het lijf
 • de hond niet meer uit het wagenspoor kan komen. Een boer rijdt met zijn wagen over hem heen zodat hij dood is. Uit wraak
 • pikt de mus een oog van het paard eruit. Als de boer de mus wil doden, slaat hij per ongeluk zijn paard dood. Thuis vangt
 • boer
 • diefstal
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…