Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • De maaid en de roovers Doer was es 'n boer, dei 'n vrouw, 'n knecht en 'n maaid haar. Boer en vrouw gingen oet. Knecht
 • op. Dou boer en vrouw weer ien hoes komen, let ze heur dei haile boudel bekieken en vertelt, wat zai doan het. Knecht
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze
 • rovers ontsnappen. Twee jaar later krijgt ze weer verkering. De man wil weer met haar trouwen. De werkgever van de dienstmeid
 • boer
 • dienstmeid
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sage uit 1971
 • De moedige dienstmeid van Oostermeer Sa wie it hjir op it Rûchsân, dêr tsjinne in feam by in boer. En dy boer hie in
 • De moedige dienstmeid van Oostermeer
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van
 • boer
 • dienstmeid
 • Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van haar overleden vriend. Zij neemt de weddenschap aan. Met de bezemsteel steekt ze…

mop uit 1971
 • [Fylkeboartsje] Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de
 • de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • boer
 • dienstmeid
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • boer
 • dienstmeid
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

mop uit 1951
 • In boer hie in húshâldster. Dy foldie bêst, mar sy iet noait mei de boer oan tafel. Op in kear tocht de boer: "Nou wol
 • : "Lekker gegeten en gedronken. Nu weer lustig aan de arbeid." "Dat lêste docht dyn bliuwen," sei de boer by himsels, "oars
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een
 • bespieden. De dienstmeid is druk aan het koken: de lekkerste dingen. Na het eten zegt ze: "Lekker gegeten en gedronken. Nu weer
 • boer
 • dienstmeid
 • Een boer heeft een huishoudster, die goed voldoet, behalve dat ze nooit met hem aan tafel eet. De boer wil eens een keer zien wat zij allemaal doet tussen de middag. Hij boort een gat in de zolder en…

sage uit 1966
 • De boer en 'e frou wienen to praten. De feint, de faem en de lytsfeint bleauwen thús. De feint dy hiet fan Ruerd van
 • de jouns ôfgryslike bang, doe't se op bêd soe. Hja rôp de boer der by. Dy hie fuort yn 'e gaten dat Ruerd dat lapt hie en
 • Een knecht tekent bij het bed van de meid een vuurman. Zij wordt daar 's nachts bang van en haalt de boer erbij. De
 • boer snapt wel dat de knecht dit gedaan heeft, en haalt hem erbij. De knecht maakt een gebaar en de vuurman is plots weer
 • boer
 • dienstmeid
 • Een knecht tekent bij het bed van de meid een vuurman. Zij wordt daar 's nachts bang van en haalt de boer erbij. De boer snapt wel dat de knecht dit gedaan heeft, en haalt hem erbij. De knecht maakt…

mop uit 1967
 • Der wienen twa boaden, in feint en in faem, dy tsjinnen by deselde boer. Op in kear wie der bisite by de boer. De
 • gasten sieten foar by de boer en boerinne to iten. Der woarden allegearre hearlikheden op tafel set. Mar achter sieten de
 • Knecht en meid krijgen zure en koude bonen als maaltijd, terwijl de boer en zijn gasten in het voorhuis lekkernijen
 • boer
 • dienstmeid
 • Knecht en meid krijgen zure en koude bonen als maaltijd, terwijl de boer en zijn gasten in het voorhuis lekkernijen eten. De knecht gaat er met zijn bord heen en zegt dat zijn maag geen koud en zuur…

sage uit 1967
 • 't Wie op in âldjiersjoun. De boer en de soan en it folk sieten mei elkoar yn 'e keamer by de hurd. De faem wie der ek
 • oars wêze as har froegere feint. Hja hat har se bang tocht, dat sy is yn swym fallen. Sy kaem net thûs. Doe hat de boer de
 • in dat ze door haar vriend wordt vastgehouden en valt flauw. Omdat ze niet terugkomt, gaat de boer met de dominee op zoek
 • . Ze vinden haar, maar ook de boer en de dominee komen vast te zitten en moeten door anderen bevrijd worden. De meid is
 • boer
 • dienstmeid
 • Een meid gaat een weddenschap aan: om te tonen dat ze niet bang is, zal ze 's nachts een schep planten op het graf van haar overleden vriend. Als ze dit gedaan heeft, blijft zij echter met haar kleren…

mop uit 1969
 • Der wie in faem, dat wie net ien fan 'e snoadsten. Hja tsjinne by de boer. Op in kear doe wienen de boer en de frou
 • meimoar by de tafel. De boer en de frou wienen der ek by. Sy hienen 't iten sahwat dien, doe sei de faem tsjin 'e feint
 • Een niet al te slim dienstmeisje werkt bij een boer. Een keer zijn de boer en boerin van huis en zegt de knecht tegen
 • - dat is: de liefde bedrijven. Als ze een keer met zijn allen aan tafel zitten, inclusief de boer en zijn vrouw, stelt het
 • boer
 • dienstmeid
 • Een niet al te slim dienstmeisje werkt bij een boer. Een keer zijn de boer en boerin van huis en zegt de knecht tegen het meisje dat hij voor honderd gulden aan een mooie vijl kan komen. Het meisje…

mop uit 1969
 • Der wie in faem, dy wie hwat sljochthinne, dy soe yn tsjinst nei in boer ta. It wie in arbeidersfamke. De jonge fan 'e
 • Een alledaags arbeidersmeisje gaat in dienst bij een boer. Ze wordt erheen gebracht door de buurjongen. Onderweg zegt
 • boer
 • dienstmeid
 • Een alledaags arbeidersmeisje gaat in dienst bij een boer. Ze wordt erheen gebracht door de buurjongen. Onderweg zegt ze tegen hem dat ze van haar moeder op haar eer moet passen, maar ze weet niet wat…

mop uit 1973
 • De boer en syn feint dy wienen togearre op 't lân. De boer sei tsjin him: "Mast even nei hûs ta. Mast myn moffen helje
 • wied er great mei, mar de boerinne sei: "Hwa hat dat sein?" "De boer", sei de feint. "Dat liichste", sei de frou. "Nou, dan
 • huis bij de boerin en de dienstmeid. Hij zegt dat hij ze wil "nemen", en dat de boer dat zelf heeft gezegd. De boerin
 • Een boer en zijn knecht zijn op het land als de boer zijn knecht vraagt zijn handschoenen te halen. De knecht komt in
 • boer
 • dienstmeid
 • Een boer en zijn knecht zijn op het land als de boer zijn knecht vraagt zijn handschoenen te halen. De knecht komt in huis bij de boerin en de dienstmeid. Hij zegt dat hij ze wil "nemen", en dat de…

sage uit 1970
 • Der wenne in boer op it Barra-hûs tichte by Ljouwert. Op in joun kaem dêr in frommes by de doar, dy frege of se dêr de
 • nachts wol sliepe mocht. De boer hie dêr net folle mei op, mar affijn, dat moest dan mar. Doe sieten se de jouns dêr byinoar
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als
 • de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de boer en de meid het teken dat het een
 • boer
 • dienstmeid
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de…

mop uit 1970
 • Der wie in boer mei de feint op it lân oan 't ploegjen. Doe sei de boer tsjin 'e feint: "Helje my de moffen even op, ik
 • krij kâlde hannen." Doe sei de feint: "Ien of allebeide?" "Allebeide, koalle", sei de boer. De feint gong nei de pleats ta
 • Boer draagt knecht op beide handschoenen te halen. Knecht zegt tegen boerin en dienstmeid dat hij beiden moet hebben
 • . Ze geloven dat pas als de boer op de vraag van de knecht één of beide, allebeide als antwoord geeft.
 • boer
 • dienstmeid
 • Boer draagt knecht op beide handschoenen te halen. Knecht zegt tegen boerin en dienstmeid dat hij beiden moet hebben. Ze geloven dat pas als de boer op de vraag van de knecht één of beide, allebeide…

mop uit 1973
 • Der wie in koopman, dy gong nei in boer ta om handel. Dêr wie in seldsum moaije faem yn 'e hûs, en de boer sei tsjin
 • Koopman komt bij boer die een prachtige dienstmeid heeft. Koopman zegt tegen haar dat hij 50 gulden geeft als haar een
 • klap op haar blote kont mag geven. De dienstmeid zegt dat hij maar mee naar achteren moet komen, want ze wil niet dat
 • boer
 • dienstmeid
 • Koopman komt bij boer die een prachtige dienstmeid heeft. Koopman zegt tegen haar dat hij 50 gulden geeft als haar een klap op haar blote kont mag geven. De dienstmeid zegt dat hij maar mee naar…

sage uit 1970
 • gedoon veurda ze jao houwe gezag. Dae ze wir allenej zaote, zag de boer teenge de maad: “Haol ins ‘nen appel oet”. Dae de
 • maad ze oetdeilde, sjmeet ze de eppel. De boer zaog derèk, dat dat vròmesj den appel ving, door de bein teengenein te sloan
 • een appel blijkt dat het een verklede man is. De boer, zijn vrouw en de meid blijven wakker. Zij zien de oude vrouw met
 • een kandelaar naar buiten gaan. Dat was een teken voor de rest van de bende. De boer waarschuwde de politie, die de bende
 • boer
 • dienstmeid
 • Op een winteravond vraagt een oude vrouw een slaapplaats voor een nacht bij een boerderij. Door een slimme truuk met een appel blijkt dat het een verklede man is. De boer, zijn vrouw en de meid…

sprookje uit 1896
 • Van een dienstmeid en een gauwdief. Een edelman en zijne vrouw, die op een eenzaam slot woonden, gingen voor een lange
 • poos op reis en lieten de dienstmeid alleen tehuis met een klein hondje. Het slot stond zoo afgelegen dat er dikwijls een
 • Van een dienstmeid en een gauwdief
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met
 • verschaffen door onder de drempel door te graven. Van de eerste twee dieven die proberen binnen te dringen slaat de dienstmeid het
 • boer
 • dienstmeid
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert…

sage uit 2006
 • In Wittewierum was een dienstmeid. En het was natuurlijk nog een beetje een patriarchale samenleving. Dus dat meisje
 • kreeg verkering met een jongeman waarvan de boer en zijn vrouw zeiden: Het moet maar niet. Toen heeft ze wraak genomen door
 • In Wittewierum kreeg een meid verkering met een jongen, maaar de boer en de boerin waren er op tegen. Toen heeft de
 • meid uit wraak rattegif in de krentjebrij gedaan; de hele familie is ziek geworden, en de boer en de boerin zijn gestorven
 • boer
 • dienstmeid
 • In Wittewierum kreeg een meid verkering met een jongen, maaar de boer en de boerin waren er op tegen. Toen heeft de meid uit wraak rattegif in de krentjebrij gedaan; de hele familie is ziek geworden,…

sage uit 1957
 • boer
 • dienstmeid
 • Een heks heeft een meisje betoverd, dat nu kan vliegen.

sage uit 1957
 • Spookdieren In het huis Molenstraat 36 werd vroeger logement gehouden door "den Dütsje Jan", een gewetenloze boer. Als
 • om hulp en liep naar de slaapkamer van de boer, doch vond het bed leeg. In de schuur hoorde ze de wanmolen draaien. Ze
 • Een boer heeft op zijn boerderij plaats om dieren te laten stallen door schapendrijvers. Als de schapendrijvers 's
 • nachts in bed liggen, vervangt de boer de beste schapen van zijn logees door zijn eigen slechte. Ook kan de boer zich in een
 • boer
 • dienstmeid
 • Een boer heeft op zijn boerderij plaats om dieren te laten stallen door schapendrijvers. Als de schapendrijvers 's nachts in bed liggen, vervangt de boer de beste schapen van zijn logees door zijn…

mop uit 1974
 • Der wienen in boer en in boerinne, dy hienen in papegaei. Hja hienen ek in feint en in faem. Dy boer en boerinne wienen
 • 't op in kear dat de boer en de boerinne wer op bisite wienen. De faem en de feint wienen wer togearre thús. "Wachtsje
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van
 • huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de boer de schranspartijen altijd verraadt
 • boer
 • dienstmeid
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy krige in nije faem. Hja wie noch tige jong. De oare moarns nei it melken fan 'e kij moest hja de
 • skiep melke. Dêr wienen sawn, seis wite en ien swart. Doe't dat gebeurd wie, frege de boer har: "Woe 't hwat?" "Jawol," sei
 • Een jonge dienstmeid van een boer raadt de boer aan een zwart schaap naar de slachter te brengen. Als de boer vraagt
 • boer
 • dienstmeid
 • Een jonge dienstmeid van een boer raadt de boer aan een zwart schaap naar de slachter te brengen. Als de boer vraagt waarom het dier naar de slacht moet, antwoordt het meisje dat het dier vreselijke…

uit 1962
 • moeder en de dienstmeid alleen thuis waren. Ze bonden de meid met een prop in de mond op een stoel, en dwongen de vrouw
 • trillen. De rover sloeg alarm, en de bende ging er tussenuit, precies vóórdat het kerkvolk thuis kwam. Later zag de boer zelf
 • Rovers binden de dienstmeid vast op een stoel, dwingen een vrouw alle kostbaarheden aan te wijzen. Intussen houdt een
 • boer
 • dienstmeid
 • Rovers binden de dienstmeid vast op een stoel, dwingen een vrouw alle kostbaarheden aan te wijzen. Intussen houdt een rover de wacht bij het mes dat in de tafel is geslagen. Als het mes gaat trillen…

sage uit 1962
 • Op de Bazeldijk* woonde d'r een boer. Die boer had een meid opgeknapt** Samen hebben ze dat kindje vermoord. Er was
 • Een boer kreeg samen met zijn meid een buitenechtelijk kind, toen zij deze doodden drupte er bloed op de grond. Het is
 • boer
 • dienstmeid
 • Een boer kreeg samen met zijn meid een buitenechtelijk kind, toen zij deze doodden drupte er bloed op de grond. Het is niet mogelijk dit bloed op te ruimen.

sage uit 1963
 • dienstmeid had een vrije avond gehad en ze kwam thuis op de boederij. De weerwolf was op haar rug gesprongen. En die broer van
 • die boer komt even later thuis, hetzelfde. ,,Wat d'r nou op m'n rug zit''. De boer pakt een lataarn en ging kijken. Wat
 • boer
 • dienstmeid
 • Een oud mannetje stond bekend als weerwolf. Een weerwolf is een mens met de gedaante van een wolf met vurige ogen. Weerwolven springen ook op iemand zijn rug, maar in dit geval was dat een aanhalige…

sage uit 1892
 • . Eenmaal in vrijheid liep zij door tot dat zij aan een boerderij kwam. Dit was juist een boer die wel eens hooi enz. aan haar
 • heer leverde en nu smeekte zij hem haar te verbergen en zoo spoedig mogelijk naar A[msterdam] te brengen. De boer die juist
 • vermoorden. Het dienstmeisje ontsnapt en weet een boer te overtuigen haar te verbergen op zijn hooiwagen. Die hooiwagen zal naar
 • haar woonplaats rijden. Halverwege de rit komen de rovers achter de wagen aan. De boer staat ze toe drie maal in het hooi
 • boer
 • dienstmeid
 • Terwijl de familie des huizes afwezig is, beraamt een bende van zeven rovers een overval op het huis. Het dienstmeisje hakt zes van de zeven kerels het hoofd af wanneer ze hun hoofd door het luik van…
163.jpg