Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

12 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • dienstmeisje
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sprookje uit 1892
 • woonde toevallig een boer, die wel eens kaas en boter aan de familie leverde en zij smeekte hem haar te verbergen en zo
 • spoedig mogelijk naar Amsterdam te brengen. De boer, die juist een zwaar beladen hooiwagen had klaargemaakt om er de volgende
 • heeft argwaan gekregen en weet te ontsnappen. Dan wordt een nieuwe knecht in dienst genomen. Hij maakt het dienstmeisje het
 • hof. Hij wil met haar trouwen en haar voorstellen aan zijn ouders. Hij neemt het dienstmeisje mee. Dan vertelt de knecht
 • boer
 • dienstmeisje
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

mop uit 1968
 • It gebeurde us op in kear dat in boerefaem der yn 'e neinacht ôf gong nei bûten ta om to pisjen. De boer hearde it en
 • mar even lizzen", sei de boer. In ûre letter gong de boer der ôf en doe sei er tsjin de faem: "Ik miende dat it reinde en
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het
 • meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er vocht valt. Als de boer later verbaasd tegen
 • boer
 • dienstmeisje
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er…

sage uit 1967
 • Marijke Hofstra fan Wijnjeterp tsjinne by de boer. Hja hie de hiele dei tsjerne, mar koe noait gjin bûter krije. Doe
 • dat oan 'e polsstok bine." Doe kom der bûter. De boer wenne yn Haulerwyk, 't wie ús buorman.
 • Een dienstmeisje vroeg een vrouw om raad, omdat ze de hele dag al aan het karnen was, maar er toch geen boter kon
 • boer
 • dienstmeisje
 • Een dienstmeisje vroeg een vrouw om raad, omdat ze de hele dag al aan het karnen was, maar er toch geen boter kon krijgen. De vrouw raadde haar aan om de derde bast van een vlierboom in een zakje te…

sage uit 1968
 • dat hûs hie earder in boer wenne, dy hiet fan Sinnema. Dêr wie in rymke fan: Sinnema is de beste broeder niet. Hij brengt
 • Een deur sluit nooit goed: een spookdeur. Een beruchte boer, genaamd Sinnema, woont in het huis. Het volgende rijmpje
 • een dienstmeisje - en hun lijken heeft weggestopt onder de deur.
 • boer
 • dienstmeisje
 • Een deur sluit nooit goed: een spookdeur. Een beruchte boer, genaamd Sinnema, woont in het huis. Het volgende rijmpje wordt vaak over hem gezongen: Sinnema is de beste broeder niet. Hij brengt menig…

mop uit 1659
 • boer
 • dienstmeisje
 • Een boerenzoon is niet geschikt voor het vak en wordt kleermaker. Na een aantal jaar ontmoet hij een meisje en schept erg over zichzelf op. Hij wil met haar trouwen, maar zij niet met hem.

sage uit 1974
 • Hurdegaryp. Dy boer is doe formoarde woarn. Hy hat fan tofoaren witten, dat dat gebeure soe. Hja hie fan tofoaren sjoen dat ien
 • Vrouw ziet van te voren dat de boer waar zijn dient vermoord wordt.
 • boer
 • dienstmeisje
 • Vrouw ziet van te voren dat de boer waar zijn dient vermoord wordt.

sage uit 1975
 • prate. De boer woe sjen, hokke eagen as se de oare wyks opsetten, as de soan op sa'n ding thúskaam. Yn dy tiid hienen se dêr
 • sneontejûns stie de boer al betiid út te sjen, en doe 't de soan langer weibleau as er tocht hie, fielde er him net alhiel noflik
 • . De zoon mag het tegen niemand vertellen, want de boer wil dat het een verrassing blijft. Het dienstmeisje wat op de
 • dienstmeisje bezig de was op te hangen, wanneer ze de boerenzoon op de fiets ziet aankomen. Ze begint te gillen en roept dat het
 • boer
 • dienstmeisje
 • Een boerenzoon die als bakker werkt, krijgt van zijn vader geld om een fiets, iets wat nog niemand daar heeft, te kopen. De zoon mag het tegen niemand vertellen, want de boer wil dat het een…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy kocht koskosnuten. Mar hy wist net hwat dingen it wienen, hwant hy hie noch noait kokosnuten sjoen
 • oaljefantsjes út." Doe gong dy boer nei hûs ta mei syn oaljefantsaeijen. Hy gong der op sitten to brieden yn 't hea. Hy kaem mar
 • Koopman verkoopt kokosnoten als eieren van olifanten aan een boer, en zegt dat hij ze kan uitbroeden. De boer gaat
 • boer
 • dienstmeisje
 • Koopman verkoopt kokosnoten als eieren van olifanten aan een boer, en zegt dat hij ze kan uitbroeden. De boer gaat zitten broeden. Hij vraagt de meid te voelen of de eieren al uitkomen. Zij zegt al…

sage uit 1963
 • Daar heb ik wel eens een verhaal van gehoord, een spookhuis, eigenlijk was 't zo, d'r was hier een boer en die had een
 • dienstmeisje en op een avond, 't zal tegen een uur of elf geweest zijn, toen begon 't te spoken in huis. Alle kopjes en vaasjes en
 • Dienstmeisje wordt ontdekt als klopgeest.
 • boer
 • dienstmeisje
 • Dienstmeisje wordt ontdekt als klopgeest.

sage uit 1930
 • dienstmeisje en knecht het werk alleen niet aankonden: bij zulke gelegenheden ging de man de hulp van de kabouters inroepen, die
 • boer
 • dienstmeisje
 • Een herbergier riep, als hij het zo druk had dat zijn dienstmeid en zijn knecht het werk niet aankonden, de hulp van de kabouters in. Deze gaven die hulp zonder te morren.
kabouter_49c.jpg

sage uit 1970
 • leit Babberik". Toe kömp ze weer op tén zandweg. En toe züt ze op tén zandweg een boer aan kòmme ri'je met klappe stro opte
 • boer. "Now moj niks zegge. Gi'j mot gin woord zegge. Ik ri'j wel wiejèr". Dat duurt efkes. Daor zütte een paar van die
 • door een raampje te ontsnappen. Een boer helpt door haar te verstoppen onder de lading stro, en door de achtervolgende
 • boer
 • dienstmeisje
 • Dienstmeid op Halsaf is op een avond alleen thuis, hoort geluid en ziet een gat in de muur ontstaan, dat inbrekers maken. Ze slaat van twee rovers het hoofd af, derde wordt wel geraakt, maar ontsnapt.…
245.jpg