Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

209 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • van mie. Nee, zee boer, dei schat, ligt ien mien laand. Zoo hemmen ze der 'n zetje over kibbeld, mor op 'n duur werren ze
 • 't ains met nkanner. Duvel zol twei joar laank ales hemmen wat boven de grond gruide op boer zien laand, en boer zol
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer groeit. De boer poot alleen maar
 • boer
 • duivel
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

sprookje uit 1966
 • Der wienen in boer en in feint. Dy sieten op in joun by elkoar mei in eintsje kears, dat brânde. De boer seach tige
 • binaud. "Hwat skeelt jo?" frege de feint. Doe fortelde de boer him, dat er syn siele forkocht hie oan 'e duvel. Dêr hied er
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel
 • boer
 • duivel
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

legende uit 1982
 • geliefde Gertrudis gekozen, verpandde de ridder zijn ziel aan de duivel. Op het allerlaatste moment werd hij evenwel gered door
 • zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel verkopen, maar Gertrudis redt hem op het
 • boer
 • duivel
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

sprookje uit 1978
 • al oan 'e jûn ta oan 't wrotten west, doe tochten se, der moat mar fersterking komme. Dat alle bargen—de boer hie in stik
 • op de grond bij het omkeren. "Loop naar de duivel! " roept de boerin. Ze heeft het nauwelijks gezegd, of de pannekoek zet
 • boer
 • duivel
 • Een boerin maakt het eten klaar voor haar man en zijn personeel, die aan het hooien zijn. Ze is echter vergeten om de boontjes te laten weken, en besluit om dan maar pannekoeken te bakken. De mannen…

sage uit 1999
 • kaart bezwerend voor zich uithoudend. 'Vervloekt zijt gij, vervloekt! Dat de duivel je moge komen halen!' Hij herkende haar
 • boer
 • duivel
 • In Lombok stond vroeger het dolhuis, dat op zondag bezocht kon worden door toeschouwers. En echtpaar gaat gekken kijken, maar als de man gekheid makend in een hok gaat staan en de deur dichtvalt,…

mop uit 1970
 • zak en ging op weg. Hij was juist buiten achter het huis of hij zag daar een boer die tarwe zaaide. Die boer, die hoorde
 • zeggen: `De duivel hale hem!' Dat zou het juiste woord zijn." "Goed," zei Jan, en hij zei nu altijd maar: "de duivel hale hem
 • , herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn land inzaait. De boer denkt dat de jongen
 • spreekt van de hoeveelheid graan dat zijn land zal opbrengen. De boer zegt hem dat hij beter het getal duizend kan noemen. De
 • boer
 • duivel
 • Een jongen moet van zijn moeder een bepaalde hoeveelheid (achtendeel) meel halen. Om de boodschap niet te vergeten, herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn…

sprookje uit 1889
 • De schuur van Hamelgem Te Ophem op de Hamelgem-hoeve leefde eens een boer, die sedert lang eene nieuwe schuur wenschte
 • er eene ziel te winnen is, kent de duivel geen lach. De woorden waren maar pas van de lippen, toen de deur open ging, en
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een
 • schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen overeen dat de duivel voor het kraaien van
 • boer
 • duivel
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sprookje uit 1889
 • . Onderwege spraken zij van den oogst, en de boer vertelde zijne belemmering. De heer bood hem aan, eene groote schuur te maken
 • ; doch de boer moest deze seffens gebruiken, en met spijt moest hij het aanbod afslaan. Toen de heer hem vertelde, dat de
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur
 • voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste schat. De boer stemt toe, maar hoort dan
 • boer
 • duivel
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste…

sprookje uit 1909
 • boer
 • duivel
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sprookje uit 1889
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • lekkernijen geëten hadden, kwam de boer op het erf. De pachteres herkende hem aan zijnen stap, en stak alles spoedig in de kas
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • boer
 • duivel
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • duivel zóo voorgesteld?" vroeg de student. - "Neen," zei de boer, "zoo niet! Rechtuit gesproken, de rakker trok duivels wel
 • door de schoone oogen van 't boerinneken verlokt, meêlijden begon te krijgen met...den man in den koffer. "Den duivel
 • kist. De boer, die nogal aangeschoten is, komt binnen en laat de student halen om wat te eten. De student beweert dat hij
 • medelijden heeft met de pastoor, dat hij de duivel kan laten verschijnen. In het Latijn geeft hij de pastoor de raad met zijn
 • boer
 • duivel
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

sage uit 1970
 • 143. De was vroeger een boer en dén warkte met de duvel same. Dat was een slech mins. Hi'j kump te starve zonder geloof
 • Een boer, die met de duivel samenwerkte, werd na zijn dood in het bos begraven in de gedaante van een duivel, gelegen
 • boer
 • duivel
 • Een boer, die met de duivel samenwerkte, werd na zijn dood in het bos begraven in de gedaante van een duivel, gelegen met een dikke ketting aan een ijzeren paal.

sage uit 1970
 • nao Zeddam mozze um 't ter deur te kriege. Mao met zon fietske grei ging gin boer der op uut, nog gin köter. At een
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.
 • boer
 • duivel
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

sage uit 1948
 • 312. Een knech ien Babberich kreeg een standje van den boer umdatte gin mis geströöid had. Hi'j antwore toe: "lk bun
 • Knecht krijgt standje van boer, dat de mest nog niet gestrooid is; hij zegt door de duivel bezeten te zijn, die voor
 • boer
 • duivel
 • Knecht krijgt standje van boer, dat de mest nog niet gestrooid is; hij zegt door de duivel bezeten te zijn, die voor hem de mest strooit. Binnen vijf minuten is het gebeurd.

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met de koeiekop op zijn eigen hoofd. Zo
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • boer
 • duivel
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

sage uit 1968
 • . Wy wienen us yn in skuorre, doe lei dêr in koe yn in leech fek yn 'e skuorre. De arbeider fan 'e boer sei: "Jimme hoeve
 • jim net oan dy koe to steuren." Mar dy koe wie fan 'e duvel. De boer wie frijmitseler. As er forlet hie fan jild holp de
 • zich niets van het dier moesten aantrekken. Maar die boer was een vrijmetselaar. Die koe was de duivel die de boer af en
 • Arbeiders sliepen vroeger in de schuren. Op een keer lag er een koe in zo'n schuur. De arbeider van de boer zei dat ze
 • boer
 • duivel
 • Arbeiders sliepen vroeger in de schuren. Op een keer lag er een koe in zo'n schuur. De arbeider van de boer zei dat ze zich niets van het dier moesten aantrekken. Maar die boer was een vrijmetselaar.…

sage uit 1967
 • De stiennen ûlebuorden. Der wie in boer, dy wenne ergens boppe Ljouwert. Hy hie nei stêd ta west, nei de merk en wie
 • nou op 'e weromreis. It wie min, stoarmachtich waer en de boer siet tige oer syn minne, âlde skuorre yn. Hy wie deabinaud
 • schuur af zou zijn. Op het moment dat zijn vrouw daarna sterft, is zij voor de duivel. Thuisgekomen kreeg de boer
 • het dak. De duivel en de werklieden waren weg. De boer liet de timmerman de uilenborden maken, maar tot drie keer toe
 • boer
 • duivel
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sage uit 1967
 • en dien. Yn 'e nacht rekken se der út. Ien fan dy ploech is ergens by in boer yn 't hea rekke. Dy ha se de oare moarns
 • nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn hoofd omgedraaid op zijn romp.
 • boer
 • duivel
 • Een paar spotters vierden eens het heilig avondmaal in een herberg. Ze dronken en vloekten veel. Een van hen sliep die nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn…

sage uit 1966
 • Rikele van der Veen wenne yn 'e Harkema. Hy wie arbeider by in boer op it Wytfean. Dat wie Jan Tsjerks (Hoekstra). Hy
 • De duivel rende eens voor een man uit en liet voetsporen achter. Vlak voor het huis van de man hielden de voetsporen
 • opeens op. Daar had de duivel een grote sprong gemaakt.
 • boer
 • duivel
 • De duivel rende eens voor een man uit en liet voetsporen achter. Vlak voor het huis van de man hielden de voetsporen opeens op. Daar had de duivel een grote sprong gemaakt.

sage uit 1966
 • Der wie in faem, dy soe op in joun nei in feestje ta. Hja wenne by in boer en in boerinne. Sy sei tsjin 'e boerinne
 • Een boerenmeisje wilde graag een vriend, al was het de duivel zelf. Op die avond stond inderdaad de duivel voor de deur
 • om met haar naar een feestje te gaan. Ze gingen juist eten, en na het eten vroeg de boerin aan de duivel of hij kon
 • boer
 • duivel
 • Een boerenmeisje wilde graag een vriend, al was het de duivel zelf. Op die avond stond inderdaad de duivel voor de deur om met haar naar een feestje te gaan. Ze gingen juist eten, en na het eten vroeg…

sage uit 2000
 • levenservaring. Ze had, volgens de kweker, ook ervaring met geesten, spoken en... de duivel. Zijn vrouw was op kostschool bij de
 • Zusters van 's-Gravenwezel geweest en wist hoe ze met duivels moest omgaan. Je moest eerst de duivel, de heks of de tovenaar
 • De koeien van een boer zijn ziek en Trezeke wordt als heks verdacht hiervan. Als afweer wordt er een agnus dei medaille
 • weer niet goed gaat met de koeien, gooit de boer een riek naar een verdachte kat. Het beest wordt aan de achterpoten
 • boer
 • duivel
 • De koeien van een boer zijn ziek en Trezeke wordt als heks verdacht hiervan. Als afweer wordt er een agnus dei medaille begraven en Trezeke op de koffie gevraagd. Zij reageert helemaal niet op de…

sage uit 1967
 • Op 'e Haule wenne in boer, dy hie in arbeider. As dy arbeider moarns kaem, siet der in swart hountsje op it houtsje
 • foar. Dan moast de boer earst komme, hwant it hountsje gong net in striebreed út 'e wei. As de boer kaem, gong 't hountsje
 • van de boer sloeg hij hem met een sleg, maar het beestje lachte hem alleen maar uit. Maar bij de derde slag was de duivel
 • boer
 • duivel
 • Een arbeider moest elke ochtend op een bruggetje langs een zwart hondje. Hij was heel bang van het beestje. Op aanraden van de boer sloeg hij hem met een sleg, maar het beestje lachte hem alleen maar…

sage uit 1967
 • boer dongstruije oer in stik lân. Hja hienen akkoarte, yn safolle tiid dan soe 't karwei dien wêze. Mar de beide mannen
 • haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit erg veel zin zich in te spannen. Als de
 • avond beginnen ze met de hulp van een grote zwarte hond aan het karwei. De hond is de duivel en met zijn hulp is het klusje
 • boer
 • duivel
 • Twee mannen bezitten omstebeurt een duivelsboek. Als ze in het boek lezen, kunnen ze eksters en soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit…

sage uit 1967
 • Yn Furdgum wenne in boer, dy hie in greatfeint en in lytsfeint. Dy lytsfeint wie tige dryst en nergens bang foar. Op in
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de
 • zwarte gedaante erachter (duivel) die het laken probeerde te pakken.
 • boer
 • duivel
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de oudste knecht hem op te wachten. Hij had een wit laken over zich heen gedaan, om de…

sage uit 1968
 • Der wie in faem, dy wenne by de boer. Dy sei op in kear: "'k Wol joun in feint ha, as is 't de duvel ek." De jouns dan
 • . Dan seit de boer tomûk tsjin 'e faem: "Witst wol hwa't it is?" "Né", seit se. "Dy man hat ien goeije skonk en ien
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt
 • verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt het banggeworden meisje aan aardewerk aan
 • boer
 • duivel
 • Een gefrustreerd meisje dat bij een boer dient verklaart zelfs de duivel wel als vrijer te willen hebben. Prompt verschijnt de duivel - een mannetje met een paardenpoot - aan de deur. De boer raadt…